Visual Foxpro Experts Για Πρόσληψη

 • Visual Foxpro
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 7 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   DebasisB
Πρόσλαβε τον/την   DebasisB

  DebasisB DebasisB

  India $80 USD / ώρα
  Consultant/Software Developer(.Net,Java,Python)
  India
  Consultant, Solution Architect, Enterprise System Integration Specialist with Healthcare/Telecom/Finance domain specialization Areas Of Expertise: .Net, Java, Python,C++, Delphi,SQL Server, Analysis Services,OLAP, Data Warehousing, SSRS, SSAS, XML, Azure, Cloud Computing, VBA, Windows Mobile, Android, iPhone,...
  Consultant, Solution Architect, Enterprise System Integration Specialist with Healthcare/Telecom/Finance domain specialization Areas Of Expertise: .Net, Java, Python,C++, Delphi,SQL Server, Analysis Services,OLAP, Data Warehousing, SSRS, SSAS, XML, Azure, Cloud Computing, VBA, Windows Mobile, Android, iPhone, DICOM, HL7, Sharepoint, Microsoft CRM . AJAX, WCF , WPF, ASP.Net MVC, HTML5, Delphi, QuickBooks, MS Access, MS Excel, Go λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DebasisB
 • Πρόσλαβε τον/την   techplusintl
Πρόσλαβε τον/την   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ώρα
  A Team of Professionals Delivering Innovation
  Pakistan
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techplusintl
 • Πρόσλαβε τον/την   reneyurquina
Πρόσλαβε τον/την   reneyurquina

  reneyurquina reneyurquina

  Argentina $25 USD / ώρα
  PHP Developer, MySQL, Full Stack
  Argentina
  Hola. Estoy buscando desafios que me permiten a la vez aprender nuevas cosas, puedo desarrollar aplicaciones comerciales con la idea de obtener información contable. Soy Analista Programador, cuento con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de escritorio. Además cuento con experiencia en...
  Hola. Estoy buscando desafios que me permiten a la vez aprender nuevas cosas, puedo desarrollar aplicaciones comerciales con la idea de obtener información contable. Soy Analista Programador, cuento con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de escritorio. Además cuento con experiencia en trabajos como liquidador de impuestos, sueldos y contabilidad. Tengo conocimientos en Sistemas de Seguridad, instalación de alarmas, cámaras y control de accesos. Espero brindarle un plus extra a los trabajos que ud necesita. ------------- Hi. I 'm looking for challenges that allow me time to learn new things, I can develop commercial applications with the idea of ​​getting accounting information. I am a Developer, I have over 20 years of experience in developing desktop systems. I also count on experience working as liquidator of taxes, salaries and accounting. I have knowledge in security systems , installation of alarms, cameras and access control . I hope to give you an plus. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την reneyurquina
 • Πρόσλαβε τον/την   rainbow
Πρόσλαβε τον/την   rainbow

  rainbow rainbow

  India $20 USD / ώρα
  shashikhan
  India
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rainbow
 • Πρόσλαβε τον/την   lurhy
Πρόσλαβε τον/την   lurhy

  lurhy lurhy

  Italy $20 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  Italy
  My name is Lurhy Contreras, and I am a Systems Engineer with over 15 years of professional experience in computer and information technology engineering, specializing in Full-Stack development. Before transitioning to a freelance role, I worked as an Analyst Developer, Software Engineer, and Project Manager, managing...
  My name is Lurhy Contreras, and I am a Systems Engineer with over 15 years of professional experience in computer and information technology engineering, specializing in Full-Stack development. Before transitioning to a freelance role, I worked as an Analyst Developer, Software Engineer, and Project Manager, managing multiple international assignments with a particular focus on Europe. I specialize in many aspects of Software Engineering, including (but not limited to): ● .NET Technologies: ○ C# ○ Windows Form ○ ASP.NET ○ MVC ○ Entity Framework ○ SQL Server ● Web development and frontend technologies: ○ JavaScript ○ CSS ○ HTML ○ Angular ○ Bootstrap ● Database management: ○ Oracle ○ MySQL ○ MongoDB ● Others: ○ PHP development ○ WordPress ○ Applying SOLID principles and best programming practices to ensure clean, maintainable code ○ Advanced use of GIT for version control and code collaboration ● Experience in developing chatbots using artificial intelligence through the OpenAI API I have solid and varied experience in project development using patterns like MVC and MVVM and am more than happy to discuss my portfolio to establish my knowledge and expertise. I strictly apply SOLID principles, agile methodologies, and use GIT to enhance the efficiency and quality of software projects. More than anything, my fifteen years of experience and a track record of high-level work in each position I've held are a testament to my professionalism, and I'd be happy to show you how this translates to the needs of your project. I believe in punctuality, constant quality checks, and an open, two-way line of communication. The best projects are built with a collaborative effort between the freelancer and the client. If you are interested in my services, let me know! I am available on Freelancer and can be contacted through the messenger or the 'Hire Me Now' button. I will respond to your initial message as soon as possible, and we can start immediately with an initial meet-and-greet/brainstorming session. Thank you for your time!. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lurhy
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   bzamfir
Πρόσλαβε τον/την   bzamfir

  bzamfir bzamfir

  Romania $80 USD / ώρα
  Independent Software Architect and Developer
  Romania
  I\'m offering professional services in custom software development and IT consultancy, using various software technologies and platforms, mostly on Microsoft platform, but not limited to. With highly qualified expertise and more than 20 years of experience, I assure that solutions I develop will meet and exceed your...
  I\'m offering professional services in custom software development and IT consultancy, using various software technologies and platforms, mostly on Microsoft platform, but not limited to. With highly qualified expertise and more than 20 years of experience, I assure that solutions I develop will meet and exceed your expectations. Wherever you need to create a new software system for your particular needs, if you want to enhance your application to meet the new requirements of your business, if you have a great idea which you want to turn into a successful business application, I can use my experience and expertise to offer you the best solution you are looking for. Specialties: Rich experience developing Enterprise Line-of-Business Applications, using Web and Desktop technologies. Back-end service applications, using REST / WCF Analytic skills for understanding and modelling complex business scenarios and implementing them on software platforms. Experience developing mid to large scale enterprise software systems. Very good experience working both onsite and remotely - I developed full size applications for customers all around the world. As a Visual WebGUI MVP since April 2009, I have the expertize to offer very high quality solutions for developing powerful Web-based Enterprise Software applications, using one of the most revolutionary and innovative environment for building next generation RIA systems. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bzamfir

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""