Visa / Immigration Consultants Για Πρόσληψη

 • Βίζα / Μετανάστευση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 12 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Maclavin
Πρόσλαβε τον/την   Maclavin

  Maclavin Maclavin

  Kenya $30 USD / ώρα
  THE BUCK STARTS HERE!! I AM THE REAL DEAL!!!
  Kenya
  PRAISE BE TO GOD!! My culture has always been reading the instructions and understanding the work even before placing a bid. Whenever I place a bid, it's a confirmation of my ability to handle the assignment. I have more than 9 years experience and when I blend that with my passion for freelancing, I become the best...
  PRAISE BE TO GOD!! My culture has always been reading the instructions and understanding the work even before placing a bid. Whenever I place a bid, it's a confirmation of my ability to handle the assignment. I have more than 9 years experience and when I blend that with my passion for freelancing, I become the best of the best. My commitment to giving the best to my clients gives me fulfillment. Welcome, and together great things will happen. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Maclavin
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   mercymuiruri
Πρόσλαβε τον/την   mercymuiruri

  mercymuiruri mercymuiruri

  Kenya $20 USD / ώρα
  A PhD holder/Research Expert/The best Freelancer
  Kenya
  I am well-versed in the English language and a workhorse in terms of customer satisfaction, leadership, and discipline. I am also self-reliant, very keen on details, a great team player, and can easily find ways to motivate myself and my co-workers. Over the years, I have accumulated thousands of happy, satisfied, and...
  I am well-versed in the English language and a workhorse in terms of customer satisfaction, leadership, and discipline. I am also self-reliant, very keen on details, a great team player, and can easily find ways to motivate myself and my co-workers. Over the years, I have accumulated thousands of happy, satisfied, and returning clients for the long list of freelance services I offer. I have earned my customer's trust by delivering high-quality work and excellent support services at all times. I am an ambitious freelancer who works round the clock to deliver excellent results. Customer satisfaction is my number one priority and is the primary driver of my success. With me, you are assured of original ideas and work, strict adherence to the deadline requirements, and keen observation of the project instructions. I proofread and edit my projects thoroughly before submitting them. My three core values are EFFICIENCY, QUALITY, and EXPERTISE. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mercymuiruri
 • Πρόσλαβε τον/την   pushar71
Πρόσλαβε τον/την   pushar71

  pushar71 pushar71

  India $40 USD / ώρα
  BIDW, Chat GPT, SF, R, Php, Python, FAST API, QA
  India
  Open Ai API integration and Chat GPT appliction development Data Analytics and R Consulting. An expert on Visualization, Data Analytics, Predictive Analytics, Classification, and Reporting using Tablaeue, QlikView, Power BI, R and Python Self Serve tool on Data Analytics Services on Cloud: Just Send us the Data File...
  Open Ai API integration and Chat GPT appliction development Data Analytics and R Consulting. An expert on Visualization, Data Analytics, Predictive Analytics, Classification, and Reporting using Tablaeue, QlikView, Power BI, R and Python Self Serve tool on Data Analytics Services on Cloud: Just Send us the Data File and We shall provide Insights, Reports and Give results. Do Simple Analytics yourself. ** Python ** -Web Scrapping (scrappy, crawler) -Automations (Selenium, Pyautogui, Jmeter, QTP, Appium, Robot Framework ), Cypress and other Testing tools. -Sentiment Analysis ** Web Development ** PHP, Nodejs, HTML, Bootstrap, CSS, Javascript, FAST API, Twilio etc. ** Frameworks ** Wordpress, Laravel, Django, Flask, Code Igniter, Nodejs, jQuery, Bootstrap ** Mobile Apps (Android & IOS) ** Ionic, react-native, Flutter, Android *Testing and Automation******** Handled many projects on Selenium Appium ,using Robot frameworks and also using Cypress, QTP, Win Runner and Load Runner, JMeter etc. Automation Scripts writing for web scrapping and data extraction in Python/Selenium Certified Data Analyst and Statistician. Well experienced in Data Analytics tools like SPSS, SAS, Rapid Miner, Weka, Statistica and others. Mobile and No Code Development using: Appsheet, Flutter and App Geyser. Have hands on Testing and Bulk Whatsapp and SMS sending software to do bulk marketing. More than 20 Years of IT/Software Industry experience, Good expertise on Data Warehouse, Business Intelligence, Data Analytics, Data Bases, Documentation, QA, Technical, Graphic Designing, Writing, Testing, Communication, and Training. Great team of professionals on python, php, .net, c#, sql server and oracle. Mobile App development on Android and iPhone on Flutter. Customer Support, BPO and Call Center. Done many web and mobile apps. Expert on Project management and ITSM tools implementation and Process setup. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pushar71
 • Πρόσλαβε τον/την   JamesCor
Πρόσλαβε τον/την   JamesCor

  JamesCor JamesCor

  Canada $40 USD / ώρα
  Engaging content from a committed perfectionist!
  Canada
  I love writing, using my skill to help you reach your goals. An accomplished writer, my focus is on customer satisfaction, not money. I work hard to deliver the results you need, whether it be content creation, SEO solutions, editing and more. I have impeccable copy editing skills and rarely, if ever, require any...
  I love writing, using my skill to help you reach your goals. An accomplished writer, my focus is on customer satisfaction, not money. I work hard to deliver the results you need, whether it be content creation, SEO solutions, editing and more. I have impeccable copy editing skills and rarely, if ever, require any revisions. My copy is sharp, clean, and smart. Highly experienced, with a track record of over 20 years writing content of all kinds, I am fully conversant with both UK and US English, able to write and edit seamlessly. I write engaging and persuasive content that retains and grows your audience, while projecting your values and outlook to maintain your online brand image. Whatever your goal, and whatever your content requirements, I turn innovative ideas into captivating language that always speaks with your voice. My areas of expertise include: >SEO Content writing >Sales copy >Article writing >Blog writing >Resume writing >Editing and Proofreading >Business plan Content published on this websites below: https://lanars.com/services https://www.alphabell.com/services/hire-python-development-team https://www.mssphysio.com/ With a focus on client satisfaction, I deliver consistent quality to meet your deadlines, ensuring you enjoy the finest possible content when you need it. Every time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JamesCor
 • Πρόσλαβε τον/την   freelancerneyer
Πρόσλαβε τον/την   freelancerneyer

  freelancerneyer freelancerneyer

  Kenya $25 USD / ώρα
  Your Research Buddy!! | Professional Writer!
  Kenya
  Hello and welcome to my profile! A professional writer with a 24/7 client support. I hold a Bachelor's Degree in Business Information Technology, Master’s in Business Administration, master's of Science in Information Technology and I am currently undertaking my Doctor of Philosophy in Information Technology, ACCA...
  Hello and welcome to my profile! A professional writer with a 24/7 client support. I hold a Bachelor's Degree in Business Information Technology, Master’s in Business Administration, master's of Science in Information Technology and I am currently undertaking my Doctor of Philosophy in Information Technology, ACCA and CPA K Finalist. I've worked for over 1000 happy clients who can acknowledge the superb quality of my work. I provide tremendous papers and academics in any referencing style. Given a chance to work on your project, I guarantee you the best quality of work. My aim is to provide you with outstanding services for a long-term relationship and to become your research buddy. You are one step away from your academic achievements with an A+ worth of work. Click the 'Hire Me' button and the rest becomes my responsibility. Your total satisfaction is my FIRST priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την freelancerneyer
 • Πρόσλαβε τον/την   RajaAshok6
Πρόσλαβε τον/την   RajaAshok6

  RajaAshok6 RajaAshok6

  India $25 USD / ώρα
  Business Consultant | Analyst | Writer
  India
  Hi, i am a Business Consultant/Analyst with 15 years of corporate and startup experience. My services includes the following; - Business Conceptualization - Business Plan Development - Investor Pitch deck Development/Investor Relationship Management - Financial Model Development - Business Requirement document...
  Hi, i am a Business Consultant/Analyst with 15 years of corporate and startup experience. My services includes the following; - Business Conceptualization - Business Plan Development - Investor Pitch deck Development/Investor Relationship Management - Financial Model Development - Business Requirement document development - Project Management Support (Agile/Waterfall/Hybrid) - Business Development - Process Validation/Value Stream Mapping - Content Development I am an Innovative, professional and result oriented full-time freelancer, who aims to bring success to my clients and maintain long term relationship with them. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RajaAshok6
 • Πρόσλαβε τον/την   ImamverdiN
Πρόσλαβε τον/την   ImamverdiN

  ImamverdiN ImamverdiN

  Azerbaijan $25 USD / ώρα
  The Senior Legal Associate
  Azerbaijan
  I am a lawyer with over 3 years of experience in the area of law. I specialize in: dispute resolution, real estate, contracts, regulatory, intellectual property, migration and especially business law. I gained an experience in the many law firms in the Republic of Azerbaijan whose most of the clients are foreign. I...
  I am a lawyer with over 3 years of experience in the area of law. I specialize in: dispute resolution, real estate, contracts, regulatory, intellectual property, migration and especially business law. I gained an experience in the many law firms in the Republic of Azerbaijan whose most of the clients are foreign. I speak Azerbaijani at the level of his mother tongue, English and Turkish at an excellent level, and Russian at an intermediate level. Now, I am a senior legal associate in law firms in the Republic of Azerbaijan. Although I fully know the Azerbaijani legislation, meanwhile, I can draft international contracts and incorporate international-foreign countries` laws. I am new in this platform. In order to introduce myself, I can work for a low salary, but high quality. If you wanna hire me, you won't regret it. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ImamverdiN
 • Πρόσλαβε τον/την   penslingers06
Πρόσλαβε τον/την   penslingers06

  penslingers06 penslingers06

  Pakistan $5 USD / ώρα
  AWARD winning freelancer ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ
  Pakistan
  ✨بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ✨ ⭐⭐"In the name of the God,the most Gracious,the most Merciful"⭐⭐ ✒️"You can always edit a bad page;but you can't edit a blank page". I am associated since 2014 and have almost 7 years of working experience in the writing industry.Beside being an author extraordinary and having...
  ✨بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ✨ ⭐⭐"In the name of the God,the most Gracious,the most Merciful"⭐⭐ ✒️"You can always edit a bad page;but you can't edit a blank page". I am associated since 2014 and have almost 7 years of working experience in the writing industry.Beside being an author extraordinary and having a strong command in instructional and professional writing;I am also pretty much aware of formatting and reference styles that includes: ⭐APA(6th edition) ⭐MLA ⭐Harvard ⭐IEEE ⭐Chicago etc. Till now,I have also served more than 2500 clients including students seeking help for their assignments and tasks and helped them securing A+ grades. My priority is to provide my clients proper satisfaction for what they are desiring from me and I am always succeed in fulfilling their desires by providing them high grades quality work with 100% originality. ⭐⭐My strengths:⭐⭐ ⭐Thesis/Dissertations ⭐Essay writing ⭐Case studies ⭐Research/Technical Writing ⭐Report writing including lab reports ⭐Paragraph writing/Rewriting/Rephrase ⭐Literature review/Summaries/Bibliography ⭐Methodology ⭐PowerPoint Presentations/MS Excel ⭐Proofreading/Best editing My expertise: As having a hand on experience in professional writing and in social media contents,I also deal with; ⭐Blog writing ⭐Article writing ⭐Content writing ⭐All types of professional Reports ⭐Resumes/Cover letters ⭐Product reviews,Product descriptions and much more. "We don't want to push our ideas on the customers,we simply want to make what they want". My aim is to provide master piece works under the budget amount that will meet the need of my client because for me quality matters the most more than quantity. 100% satisfied results you will get with countless revisions until you have come up to your satisfaction!Also,I deal with different types of customized work depending on the demand of our clients. So,take back your seats,and leave the rest to me. Hopefully looking forward from you!!. Thank you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την penslingers06
 • Πρόσλαβε τον/την   Akurti25
Πρόσλαβε τον/την   Akurti25

  Akurti25 Akurti25

  United States $125 USD / ώρα
  Licensed Attorney Specializing in Contract Law
  United States
  After graduating from the University of Michigan in 2018, I started working as a contract lawyer in the Detroit metropolitan area. I worked there for 4 years gaining experience as staff attorney. I decided that I would open up my own practice and freelance until I had enough capital to do that. I am available to write...
  After graduating from the University of Michigan in 2018, I started working as a contract lawyer in the Detroit metropolitan area. I worked there for 4 years gaining experience as staff attorney. I decided that I would open up my own practice and freelance until I had enough capital to do that. I am available to write drafts, complaints, privacy policies, terms and conditions and more. I specialize in contracts and legal forms. I am happy to work with you on any project! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Akurti25

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""