Virtual Assistants Για Πρόσληψη

 • Εικονικός Βοηθός
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 602 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   danishkhateeb001
Πρόσλαβε τον/την   danishkhateeb001

  danishkhateeb001 danishkhateeb001

  Pakistan $2 USD / ώρα
  VA| Graphic Designer | Web Developer
  Pakistan
  **Data entry/uploading task $2/hr **Graphic Design/Web Development/SEO ~ $5/hr As an experienced professional, I understand the importance of time and work diligently to ensure the timely delivery of all projects. My primary goal is to provide complete satisfaction to my employer without any additional costs. Whether...
  **Data entry/uploading task $2/hr **Graphic Design/Web Development/SEO ~ $5/hr As an experienced professional, I understand the importance of time and work diligently to ensure the timely delivery of all projects. My primary goal is to provide complete satisfaction to my employer without any additional costs. Whether you have any type of work, I am confident that I am the right candidate for the job. Available 24/7 a trusted Freelancer. Rest assured your work will be delivered well in advance with seamless communication & timely response until the project is completed. Ready to offer my expertise! Feel free to get in touch for an initial consultation. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την danishkhateeb001
 • Πρόσλαβε τον/την   LeadStudio09
Πρόσλαβε τον/την   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ώρα
  List Building-Excel-VBA-Leads-Word-PDF-Scrapping
  Pakistan
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission:...
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation,List Building,ZoomInfo Leads,Selenium automation,Parsing large numbers of PDF files, Macros (Excel VBA) and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ❁Zero bounce❁Never bounce❁Rapportive❁Mailtester❁Clear-bit Connect❁Hunter❁Google ❁Search ContactOut❁LinkedIn Premium (Sales Navigator Account)❁Norbert ❁ Name2Email by replay ❁Connectifier Auto-Search ❁Kendo❁Nymeria❁SalesQL❁Apollo ❁Clear bit ❁Hunter.io ❁Rocket Reach❁Lusha This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LeadStudio09
 • Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor
Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $6 USD / ώρα
  Web-Scraping, Linkedin Lead Generation, Data Entry
  Bangladesh
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing Web Search Product Upload (eBay, Amazon, WordPress, Shopify, eCommerce) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sobujprantor
 • Πρόσλαβε τον/την   utrathore3
Πρόσλαβε τον/την   utrathore3

  utrathore3 utrathore3

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Excel | VBA | Googlesheets | VA| Bookkeeping | PDF
  Pakistan
  Welcome to the dynamic world of Work-Nix Solutions, where we specialize in crafting bespoke business solutions tailored to elevate your success journey. Our team of specialized experts is dedicated to optimizing your business processes and unlocking its true potential. Here's what we offer: - **Excel Mastery**: -...
  Welcome to the dynamic world of Work-Nix Solutions, where we specialize in crafting bespoke business solutions tailored to elevate your success journey. Our team of specialized experts is dedicated to optimizing your business processes and unlocking its true potential. Here's what we offer: - **Excel Mastery**: - Macros/VBA - Power BI - Dashboarding - KPI Indicators - Data Analysis - Excel Forms - Pivot Tables - Financial Modeling - Excel Automations - Data Visualization - **Virtual Assistance**: - Customer Support - Chat/Phone/Email Support - Data Entry - Clerical Task Management - Calendar Management - Travel Arrangements - Document Preparation - Transcription Services - **Accounting Brilliance**: - AR/AP Management - Invoicing/Billing - Bank Reconciliation - Financial Statement Preparation - Expense Tracking - Budgeting and Forecasting - Cash Flow Management - Tax Preparation Support - **Data Wizardry**: - Data Processing and Cleansing - Copy Typing and Formatting - File Conversions - PDF Editing and Forms Creation - Web Research and Data Mining - Database Management - Statistical Analysis - Data Visualization - **Creative Excellence**: - Logo Designs - Branding and Identity Design - Flyer and Brochure Design - Social Media Graphics - Infographics and Presentations - Website and App UI/UX Design - Video Editing and Animation - Print Design Services Partner with us to revolutionize your business journey. Let's collaborate and embark on a transformational voyage towards unparalleled growth and success. Welcome to Work-Nix Solutions, where innovation meets excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την utrathore3
 • Πρόσλαβε τον/την   rabbiawebjuggler
Πρόσλαβε τον/την   rabbiawebjuggler

  rabbiawebjuggler rabbiawebjuggler

  Pakistan $30 USD / ώρα
  MS Excel, Website, WordPress & Scraping Expert
  Pakistan
  I am a data analyst. I will provide my services for data entry, data analysis, and data mining. I am highly experienced in web scraping, web search, product listing, and MS excel. I am also an expert in making PDF fillable forms. Services ✔ PDF into Fillable Forms ✔ MS Excel ✔ MS Access ✔ PDF, Word, Excel,...
  I am a data analyst. I will provide my services for data entry, data analysis, and data mining. I am highly experienced in web scraping, web search, product listing, and MS excel. I am also an expert in making PDF fillable forms. Services ✔ PDF into Fillable Forms ✔ MS Excel ✔ MS Access ✔ PDF, Word, Excel, PowerPoint ✔ Data entry ✔ Typing ✔Product Listing - Shopify - Bigcommerce - WordPress - Woocommerce - E-Commerce - eBay - Opencart, Etc. ✔ Internet research ✔ Data mining ✔Web research ✔ Web scraping ✔ Lead generation ✔ Bookkeeping ✔ Product Searching λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rabbiawebjuggler
 • Πρόσλαβε τον/την   Ibrahim185
Πρόσλαβε τον/την   Ibrahim185

  Ibrahim185 Ibrahim185

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  ✅❤️✌ TOP CLASS VIRTUAL ASSISTANT SERVICES ✌⭐⭐⭐⭐⭐
  Bangladesh
  With well over a decade-worth of experience, I am the "swiss-army" knife of virtual assistants. Your ideal right-hand man to get the job done, and get it done right. I provide data entry, data processing, product researching, product listing, email services, website design, SEO strategy, and anything else you...
  With well over a decade-worth of experience, I am the "swiss-army" knife of virtual assistants. Your ideal right-hand man to get the job done, and get it done right. I provide data entry, data processing, product researching, product listing, email services, website design, SEO strategy, and anything else you need! I have become fluent in Adobe Workshop (Photoshop, Illustrator, Acrobat), and Microsoft Office Suite. I do a majority of my administrative work from these two software platforms, but have the skills to apply them to any platform unique to your company. My timely delivery and accuracy have pushed me to go for the #1 most-requested virtual assistant on Freelancer's platform! I attribute this to my love of working with people and celebrating in their company's success, grateful I was able to provide my full contribution. A final note - it is a surreal sensation to be humbled by accolades and success on an independent platform like Freelancer. On the one hand, I see my work is being well-received, and so I feel I should acknowledge that, and take a healthy measure of confidence in it going forward! On the other hand... it is such a blessing I was given the gift to help at all! To see my professional life grow to such an incredible scale on Freelancer warms my heart, and only makes it more special to me to see the train keep running ahead. Thank you so much your r taking the time to read this, I cannot wait to hear about your next big project! * Zoomla, Magento,3d Cart, WordPress, E-commerce,eBay, Amazon, etc. * Theme installation, customization, plugin development * Facebook Marketing+Twitter Marketing+Youtube Marketing+IG Marketing * Photoshop, Illustrator, Coral draw, banner design, logo design * Data entry, data mining, data processing, data analysis, product listing, excel, word, power-point, pdf editing, VA support, etc. * Search Engine Optimization with high PR, on-page, off-page * Typing, article submission, web research * Translation (Spanish, Dutch, German, Portuguese, Arabic, Bangla, English, French, Italian ) * Email, eBay Template, and so on. ---------------------------------------------------------------------------- ➡️#Timely delivery ➡️#Weekly Work Load 40 hours ➡️#100% dedication ➡️#Unlimited revision before closing the project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ibrahim185
 • Πρόσλαβε τον/την   mdrakibuddn
Πρόσλαβε τον/την   mdrakibuddn

  mdrakibuddn mdrakibuddn

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  DATA ENTRY | WEB SCRAPING | PYTHON | SOFTWARE
  Bangladesh
  ✅ Full-Time Freelancer ✅ 7+ years of working experience in data entry ✅ 300+ projects completed in this marketplace ✅ In addition to data entry work, I try to do more different types of work ✅ Diploma in Electrical Engineering NOTE: I'm a full-time freelancer. But check my profile before you hire me and know that...
  ✅ Full-Time Freelancer ✅ 7+ years of working experience in data entry ✅ 300+ projects completed in this marketplace ✅ In addition to data entry work, I try to do more different types of work ✅ Diploma in Electrical Engineering NOTE: I'm a full-time freelancer. But check my profile before you hire me and know that first what kind of work I do. I started working on data entry in locally 2013. I first started the simple copy-paste work of data entry. Then I start working with different web research such as collecting company details or contact information. While working with data entry or web research I learned a lot about excel and I do a lot of work with excel and still do. I convert data from PDF to WORD and from PDF to EXCEL and I have done a lot of PDF related work. If you want you can check the reviews of my work. After working on various projects locally for many years, I joined this marketplace in 2020. Then I started working in this marketplace. In this marketplace, I have completed 300+ projects with a 5star review. But locally I have completed more projects with different clients BTW, I do data entry as well as web scraping. Even I have completed many web scraping projects. However, I like to work honestly, so I check the site first, if I can scrape, then I scrape, otherwise, I do not. I don't do what I can't. Your precious time is the most priority to me. I do any kind of product upload according to the instructions of the client. I uploaded the product on WordPress, Shopify and more platforms and still do. In addition to product upload, I do any other type of upload according to the instructions of the client. Of course, I try to do any kind of work except data entry, web search or web scraping. IMPORTANT: Be sure to discuss the project details with me before you hire me and if everything goes well after the discussion then you will hire me. Because I like to work honestly. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mdrakibuddn
 • Πρόσλαβε τον/την   sajidali67
Πρόσλαβε τον/την   sajidali67

  sajidali67 sajidali67

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Ecommerce Expert| Amazon eBay Shopify Walmart Etsy
  Pakistan
  Hello, and welcome to my profile!!! I'm Muhammad Sajid have been working as an eCommerce store manager for the last 5 years. I am an ecommerce expert virtual assistant having expertise in Amazon, eBay, Walmart, Shopify, Poshmark, Etsy and Facebook marketplace/Shop. In addition, I'm also Canva software expert. I've...
  Hello, and welcome to my profile!!! I'm Muhammad Sajid have been working as an eCommerce store manager for the last 5 years. I am an ecommerce expert virtual assistant having expertise in Amazon, eBay, Walmart, Shopify, Poshmark, Etsy and Facebook marketplace/Shop. In addition, I'm also Canva software expert. I've also expertise in Printify and Printful softwares. I have a high command on all computer MS office programs like MS Excel, MS Word, PowerPoint, and also in google docs, and google sheets. My Amazon Skills ► Amazon Seller Central Management ► Amazon Product Hunting ► Amazon Product Sourcing ► Amazon Product Listing Creation ► Amazon SEO of Listing Content ► Amazon Bulk Upload by Flat Files ► Amazon EBC (A+ Content) ► Amazon Brand Building ► Amazon Keyword Research & Analysis ► Amazon PPC Setup and Optimization ► Lightning Deals & Promotions ► Amazon Inventory Management ► Amazon Orders fulfillment ► Amazon Store Front Design ► Suspended Account Rescue ► Amazon Cases and Reports Handling ► Amazon Brand Registry and Trademark Check ► Amazon Account Health Management My eBay Skills ►eBay store management ►eBay Dropshipping ►eBay product listings ►eBay listing templates ►eBay store SEO expert ►eBay marketing expert ►eBay inventory expert ►Competitor analysis My Etsy Services ► Etsy Customer Support ► Etsy Product Rankings ► Etsy Listing Templates ► Etsy Order Tracking ► Etsy Store SEO ► Etsy Feedback ► Etsy store Rating ► Etsy Promotions ► Etsy Listings Optimization ► Etsy Complete store management ► Etsy Listings With Single + Multiple Variations ► Etsy Product Research for Highly Trending Products ► Etsy Titles & Descriptions in Best SEO Optimized Techniques Tools in which I'm expert ► Helium 10 ► Jungle Scout ► Viral launch ► Merchant Words ► Keepa ► AMZ Analyser ► Channel Advisor ► Seller Cloud ► Oberlo ► Zik Analytics ► DSM Tool ► AutoDS My objective is to provide quality, fast, and reliable services to my clients. I love my work, and I prefer to build long-term relationships with clients and deliver 100% accurate work. I'm flexible with my working hours and will be happy to discuss your project at your earliest convenience. Best regards, Muhammad Sajid λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sajidali67
 • Πρόσλαβε τον/την   Ansaf1
Πρόσλαβε τον/την   Ansaf1

  Ansaf1 Ansaf1

  India $20 USD / ώρα
  Administrator - Excel - PDF - PA
  India
  Client Testimonials "Ansaf did an outstanding job of creating a complex chart for me in OpenOffice, a platform that not many are experienced in! He began the work immediately upon accepting the project and completed it much faster than I thought possible. Then, he created a very useful PDF file with instructions on...
  Client Testimonials "Ansaf did an outstanding job of creating a complex chart for me in OpenOffice, a platform that not many are experienced in! He began the work immediately upon accepting the project and completed it much faster than I thought possible. Then, he created a very useful PDF file with instructions on how to update the data in the chart, which was an extra effort on his part, with extra benefit to me! Thanks, Ansaf, until next time!" Robert L on 01 May 2024 Goal of the Month Reach 70 excellent reviews. Client Cheers 12 Clients (A 'Client Cheers' streak is when consecutive clients express their appreciation through tips or by returning for more projects. It reflects their satisfaction and trust in our collaboration.) Welcome! I'm Ansaf, Your Dedicated Administrative Professional With over 2 years of experience on Freelancer.com, I specialize in enhancing workflow and productivity for clients worldwide. I've successfully completed 50+ projects, earning top-notch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ratings. My goal is to provide comprehensive support that drives success for every client I work with. I am an accomplished administrative professional with a stellar track record on Freelancer.com. My clients include notable names such as Starlink, Oxford University, Smart It Up, and Barclays. Specializations Data Entry & Transcription Customer & Chat Support Virtual Assistance & Order Processing Calendar Management Web Research Tools and Technologies Google Workspace/G-Suite Monday.com, Trello, Asana, Airtable, Ora Microsoft Word & Excel, Macros Google Docs, Dropbox, PDF Editing Additional Skills Typing Speed: 65 words per minute Solution-Driven Mindset Cambridge Business English Test: 25/25 Score Languages: Fluent in English and Malayalam System Specs Laptop: Asus ROG G17 Dual Monitors RAM: 16 GB Graphics Card: RTX 3050 4 GB VRAM Processor: Ryzen 7 6000 Series Commitment to Excellence Beyond project completion, I offer ongoing post-service support to ensure your satisfaction and success. Your success is paramount, and I'm committed to being your reliable and trustworthy partner. Ready to unleash the power of data and forge a fruitful partnership? Let's connect and drive mutual success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ansaf1
 • Πρόσλαβε τον/την   okechukwu1
Πρόσλαβε τον/την   okechukwu1

  okechukwu1 okechukwu1

  Nigeria $19 USD / ώρα
  Certified Project Manager | Operations | VA
  Nigeria
  It's great to see that you’ve found my profile! Whether you're looking for someone to manage your projects, set up efficient workflows, or lead your team to success, I’m here to help. With over 8 years of experience as a project manager, I’ve successfully led numerous projects and built strong, effective teams. I...
  It's great to see that you’ve found my profile! Whether you're looking for someone to manage your projects, set up efficient workflows, or lead your team to success, I’m here to help. With over 8 years of experience as a project manager, I’ve successfully led numerous projects and built strong, effective teams. I pride myself on my ability to quickly learn new systems and persist through challenges to deliver top-notch solutions for my clients. I've worked across various industries, including e-commerce and software development, and have been instrumental in driving the success of many businesses. From creating streamlined workflows to implementing essential processes, I ensure your operations run smoothly. I’m proficient in tools like Zendesk Support, Trello, Slack, Monday.com, Notion, ClickUp, Zoho, Asana, G Suite, and more. Here’s what I specialize in: Project Management Operations Management Management Consulting Customer Service Consulting My work speaks for itself with numerous 5-star reviews and a 16% rehire rate. Plus, I consistently complete projects on time and within budget. I’m available from 8 am to 5 pm EST but can adjust my hours if needed. Based in the UTC+1 timezone, I ensure I’m there when you need me. I’d love to learn more about your business and see how I can help you achieve your goals. Click the "HIRE" button, and let’s start making things happen! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την okechukwu1

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""