Urdu Translators Για Πρόσληψη

 • Μεταφραστής Ουρντού
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 48 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Awais0507
Πρόσλαβε τον/την   Awais0507

  Awais0507 Awais0507

  Pakistan $20 USD / ώρα
  ✅ Word | Books ✅Python Automation ✅Scraping Expert
  Pakistan
  Thanks for reaching me out. I hope you are doing well. I am Muhammad Awais Ali Khan. ✅ Fast work with excellent quality. Services providing by me! ✅ Automate everything with python ✅ Webscrapping, Python, Selenium, Pandas ✅ Word ✅ Pdf to Document (word) formation ✅ Translation of Documents ✅. ...
  Thanks for reaching me out. I hope you are doing well. I am Muhammad Awais Ali Khan. ✅ Fast work with excellent quality. Services providing by me! ✅ Automate everything with python ✅ Webscrapping, Python, Selenium, Pandas ✅ Word ✅ Pdf to Document (word) formation ✅ Translation of Documents ✅. Books Typing and Printing ✅ Composing of papers, letters, and applications, etc from Hand written to document and pdf ✅ Ms.Project ✅ Dataframe with Pandas ✅ Data Entry ✅ Video Subtitling ✅ Complex projects ✅ Emails hunting ✅ Excel ✅ Typing speed( 55-75 wpm) Ready to embark on a data-driven journey? Let's collaborate and transform your vision into actionable insights! Feel free to reach out, and let's discuss how I can contribute to your success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Awais0507
 • Πρόσλαβε τον/την   adeelkj
Πρόσλαβε τον/την   adeelkj

  adeelkj adeelkj

  Pakistan $15 USD / ώρα
  RELEASE PAY WHEN YOU ARE 101% SATISFIED
  Pakistan
  Aesop Got workload that's troubling you? Having tasks undone can be real pressure on your efficiency. Seeking a dedicated assistant who is eager to provide quality service and cross stuff off your list then you've come to the right place. Hi! This is Adeel . A dedicated individual with the experience and technical...
  Aesop Got workload that's troubling you? Having tasks undone can be real pressure on your efficiency. Seeking a dedicated assistant who is eager to provide quality service and cross stuff off your list then you've come to the right place. Hi! This is Adeel . A dedicated individual with the experience and technical expertise to provide the highest quality operations and administrative support. I have a very technical and dynamic background with a Master's in Urdu and Masters's in Pak Study. I am Skilled at formulating and implementing new ideas. I have 15 years of professional experience as a News Paper Editor / Virtual Assistant and Technical Writer and can perform a variety of tasks but are not limited to : ✅Any Task In Urdu. ✅Urdu English Translation ✅Social Media Management ✅Office Administration Work ✅Education & Stories books complete A to Z preparation ✅Data Processing and Analysis ✅Data Collection and Uploading ✅Technical Reports and Articles ✅Design Front & Back Book Covers ✅Graphics Design and Research ✅Web Search and Listing ✅And Many More I respect the client's value and time, aiming to exceed expectations. I work with motivation and always meet deadlines. I never compromise on quality, give my 100% to the work while maintaining the highest level of confidentiality. Thank you for your time and consideration! Don't see what you want, Let's get it sorted out. Contact Me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adeelkj
 • Πρόσλαβε τον/την   fahadkhan0612
Πρόσλαβε τον/την   fahadkhan0612

  fahadkhan0612 fahadkhan0612

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Logo | Brand | Web designer and developer
  Pakistan
  Co-founder of ArtVille Design Studio, a hub for architecture, interior, and creative design. Graphic designer; expert in Logo design and branding, package design, social media post designs and web design (static). Translator of Urdu-English language pair, fluent in Sindhi, translated 5 commercial books and hundreds of...
  Co-founder of ArtVille Design Studio, a hub for architecture, interior, and creative design. Graphic designer; expert in Logo design and branding, package design, social media post designs and web design (static). Translator of Urdu-English language pair, fluent in Sindhi, translated 5 commercial books and hundreds of official/private documents. Data coordinator, having more than two years experience of proficiently operating MS Office tools and handling massive data. Flexible with time zones, easy to communicate, and always on time. Try me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fahadkhan0612
 • Πρόσλαβε τον/την   rahul62544
Πρόσλαβε τον/την   rahul62544

  rahul62544 rahul62544

  Pakistan $80 USD / ώρα
  Excel | Google Sheets | PDF | Power Bi
  Pakistan
  Greetings! I am a proficient data analyst with a strong passion for revealing insights, data manipulation, and impactful visualization creation. My expertise lies in efficiently extracting valuable information from online sources through web scraping, and transforming it into usable formats. I excel in crafting...
  Greetings! I am a proficient data analyst with a strong passion for revealing insights, data manipulation, and impactful visualization creation. My expertise lies in efficiently extracting valuable information from online sources through web scraping, and transforming it into usable formats. I excel in crafting intuitive, user-friendly forms that streamline data collection, ensuring precision and efficiency. My proficiency spans across the following areas: - MS Office -- Excel, Word, PowerPoint, Access - G-Suite -- Sheets, Docs, Slides, Forms, Calendar, Drive - Adobe Acrobat PDF Forms - Power BI - Data Entry - Web Scraping However, my commitment doesn't end with the project's completion. I strongly believe in providing exceptional post-service support to my clients, ensuring they are continuously supported with any data-related inquiries. Your success is my utmost priority, and I am dedicated to being a dependable partner throughout our collaboration. Let's collaborate to leverage the full potential of data and cultivate a lasting professional partnership. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahul62544
 • Πρόσλαβε τον/την   irfananis07
Πρόσλαβε τον/την   irfananis07

  irfananis07 irfananis07

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Flyer | Poster | Banner | Logo | Websites | Artist
  Pakistan
  I love the design and graphics and I'm willing to make every effort to respond to your requests and I'm willing to accept any new challenges for your service. OUR SERVICES : ✅ Flyer, Poster, Advertisement, Postcard Design ✅ Logo, Business Card, Letterhead Design ✅ Resume, Registration, and other Forms Design ✅...
  I love the design and graphics and I'm willing to make every effort to respond to your requests and I'm willing to accept any new challenges for your service. OUR SERVICES : ✅ Flyer, Poster, Advertisement, Postcard Design ✅ Logo, Business Card, Letterhead Design ✅ Resume, Registration, and other Forms Design ✅ Website Design, UI/UX, Mobile & Web App Mockup Design ✅ Billboard Banners, Roll-up Banners, Website Banners ✅ Magazine, Brochure, Book/E-Book Cover Design, Full e-book Design ✅ Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) Banners/Covers Other Special Works: ✅ Photo Manipulation ✅ Photo Editing ✅ Remove Background ✅ Changing Colors ✅ Watermark on Images ✅ Photo Resize and Re-edit Why Choose Me..?? ✅ Working Since 2018 ✅ 100 % satisfaction guaranteed ✅ 300+ projects completed with 100% feedback ✅ Working days: 7 days a week λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την irfananis07
 • Πρόσλαβε τον/την   jawahir15ali
Πρόσλαβε τον/την   jawahir15ali

  jawahir15ali jawahir15ali

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Expert Copy-writer, MS Office, MPhil Chemistry
  Pakistan
  Say Hello to Efficient Copy-Typing, Editing, Tailored MS Office (Word, PowerPoint, Excel) and Chemistry Tutoring Services– Goodbye Errors and Struggles! Greetings,‎ ¤ Are you struggling with handwritten notes, old manuscripts, or printed documents that need to ‎be transformed into digital and editable text? ¤ Do you...
  Say Hello to Efficient Copy-Typing, Editing, Tailored MS Office (Word, PowerPoint, Excel) and Chemistry Tutoring Services– Goodbye Errors and Struggles! Greetings,‎ ¤ Are you struggling with handwritten notes, old manuscripts, or printed documents that need to ‎be transformed into digital and editable text? ¤ Do you want data to be efficently entered or a bunch of customized and interactive documents/presentations made? Or, ¤ Do you have science topics that are hard to swallow? Your quest for excellence ends here. Your projects need someone qualified for the task, promising a better experience with not just ‎accuracy but also prompt responses regarding queries and completion of the tasks, the ‎confidentiality of information, tailored formatting, and to top it off, the best competitive rates, ‎that are not too hard on the pocket.‎ 1. Copy Typing: What We Can Copy Type:‎ Handwritten notes Scanned documents Old manuscripts Academic papers Novels and books Business reports, and much more!‎ 2. Content writing: Academic research articles Cover Letter CV/Resume Blogs, etc. 3. Design: Word Documents (Cover page, Formatting Thesis, Research Papers) Citing and creating References Engaging PowerPoint Presentations/Templates Canva Designs (Logos, Calendars, etc.) 4. Tutoring (Basic To Advanced) General Science Chemistry Biology Botany Zoology Mathematics Literature Review of Research Articles [Additionally, pre-description of editing typing project details will be highly appreciated:‎ Document Length: Number of Pages/Word Count ‎ Deadline: Your Preferred Deadline ‎ Desired Format: Specify if any ‎ Additional Instructions: Any special requirements or guidelines Costs are negotiable for a limited time.] Sincerely,‎ ‎Jawahir Ali jawahir15ali@gmail.com λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jawahir15ali
 • Πρόσλαβε τον/την   jawadparas
Πρόσλαβε τον/την   jawadparas

  jawadparas jawadparas

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Top 3% | Video Editing | Screenwriting
  Pakistan
  Elite top 3% of Freelancer.com, and I have been handpicked to join the team! I am a filmmaker by profession, driven by my deep-rooted passion for storytelling through both the written word and captivating visuals. My expertise lies primarily in video editing, where I excel in using leading software such as Adobe...
  Elite top 3% of Freelancer.com, and I have been handpicked to join the team! I am a filmmaker by profession, driven by my deep-rooted passion for storytelling through both the written word and captivating visuals. My expertise lies primarily in video editing, where I excel in using leading software such as Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, and Final Cut Pro. From short-form content like business promos to longer formats such as documentaries, films, and sports videos, and PodCasts I bring stories to life with seamless transitions, impactful cuts, and engaging visuals. In addition to my video editing prowess, I also offer professional screenwriting services. I have garnered recognition and awards for crafting compelling narratives with well-defined story arcs, using industry-standard software like Final Draft to ensure top-notch quality in every script. My scripts resonate with audiences and bring stories to life on screen, creating immersive experiences for viewers. Moreover, I am well-versed in digital video platforms like YouTube, Instagram, TikTok, and others, tailoring content to meet their specific demands and effectively engage target audiences. Whether it's color grading, audio enhancements, or visual effects, I ensure that every aspect of video editing is executed with precision and creativity, delivering results that exceed expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jawadparas
 • Πρόσλαβε τον/την   maharf061
Πρόσλαβε τον/την   maharf061

  maharf061 maharf061

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Digital marketing/ Social media/ Data entry
  Pakistan
  I am a digital marketer. I have specialty in digital and social media marketing. Social media marketing Include Facebook ads campaign, Intagram Account promotion, Twitter marketing, Pinterest and LInkedin. Digital marketing Inlcude Email marketing, Google ads and Youtube promotion.
  I am a digital marketer. I have specialty in digital and social media marketing. Social media marketing Include Facebook ads campaign, Intagram Account promotion, Twitter marketing, Pinterest and LInkedin. Digital marketing Inlcude Email marketing, Google ads and Youtube promotion. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την maharf061
 • Πρόσλαβε τον/την   mafiahayat
Πρόσλαβε τον/την   mafiahayat

  mafiahayat mafiahayat

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Shopify & SEO
  Pakistan
  Hi, I am Mafia Hayat, a skilled freelancer specializing in Shopify and SEO, offers a range of services to boost your online business: Shopify Development Shopify Theme Customization Product Sourcing Product Listing Store Redesign SEO With a commitment to excellence, I bring a wealth of experience to enhance...
  Hi, I am Mafia Hayat, a skilled freelancer specializing in Shopify and SEO, offers a range of services to boost your online business: Shopify Development Shopify Theme Customization Product Sourcing Product Listing Store Redesign SEO With a commitment to excellence, I bring a wealth of experience to enhance your Shopify store and elevate your online visibility. Let me optimize your platform for success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mafiahayat
 • Πρόσλαβε τον/την   tariquetunio3
Πρόσλαβε τον/την   tariquetunio3

  tariquetunio3 tariquetunio3

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Excel | Creative Writing | Translation
  Pakistan
  Welcome to my profile! My name is Tarique Ali. I am a 04 years experienced Data Entry & Copywriter. I really love my work and that passion is reflected in the quality of my work. I'm a highly skilled in Data Entry with great skills and deep knowledge of Microsoft Excel. Fast communication, kindness, and meeting...
  Welcome to my profile! My name is Tarique Ali. I am a 04 years experienced Data Entry & Copywriter. I really love my work and that passion is reflected in the quality of my work. I'm a highly skilled in Data Entry with great skills and deep knowledge of Microsoft Excel. Fast communication, kindness, and meeting deadline are some of my soft skills. My languages: English & Urdu. Client satisfaction is my main goal. If you are looking for the highest quality for your project, don't hesitate to contact me. Thank you for looking at my profile. Warm Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tariquetunio3

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""