UNIX Engineers Για Πρόσληψη

 • UNIX
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 57 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web: Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss, C++ web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Proxy systems: Haporxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios,zabbix,cacti,grafana. WAP: XMG, SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail. Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat. Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ώρα
  Email, DNS, WEB, Networks, Storage | Linux
  Nepal
  1. DataCenter: UCS, MDS, SAN, FiberChannel, Nexus, Cisco ASR Routers -Cisco Nexus: 9k, 7k, 5k, FEX, OTV, VDC, VPC, Fabric Path 2. Virtualization/Container: VMware, KVM, Proxmox, LXC/LXD, Docker, Citrix Xen 3. Monitoring: ELK Stack, Prometheus, Graphana, Cacti, Zabbix, Nagios, RRDTool, MRTG, cAdvisor, Wazuh...
  1. DataCenter: UCS, MDS, SAN, FiberChannel, Nexus, Cisco ASR Routers -Cisco Nexus: 9k, 7k, 5k, FEX, OTV, VDC, VPC, Fabric Path 2. Virtualization/Container: VMware, KVM, Proxmox, LXC/LXD, Docker, Citrix Xen 3. Monitoring: ELK Stack, Prometheus, Graphana, Cacti, Zabbix, Nagios, RRDTool, MRTG, cAdvisor, Wazuh Stack 4. SCripting: Bash, Docker Compose, Cloudcustodian 5. AWS: (S3, EC2) 6. Webpanel/CMS: Wordpress, WHM, Webmain/Virtualmin, ISPconfig, Plesk, CentOS Panel, VestaCP 7. Webservers/DNS: Apache, Nginx, haproxy, BIND,Unbound, DNSMasq, PowerDNS, DNSDIST, Pi-Hole 8. Authentication Service: Freeradius, MySQL 9. Firewall: ASA, Cyberoam, Paloalto, Fortinet, pfsense, Cisco Miraki, Firepower, IPtables, Firewalld, CSF/LFD, 10. Juniper: EX and MX series 11. Windows Server: Active Directory, Group Policy , DNS, DHCP, IIS, RRAS, WSUS 12. Storage: Qnap, NFS, GlusterFs, DRBD, CEPH, RAID 13. Telephony: Elastix, FreePBX 14. Wireless: Ubiquity, Juniper, Cisco 15. Email: Postfix, Zimbra, Exim, Mailcleaner,PowerMTA, Mailwizz, MailChimp, Sendgrid, EFA, Amazon SES, MailEnable 16. Routing/Switching: OSPF, BGP, MPLS, VPLS, vlan, Bundling 17. VPN: Site-to-site, IPsec, DMVPN, GRE 18. OS: Redhat, Debian, Windows 19. DB clusters: MariaDB, MongoDB replica sets, keepalived, Pacemaker, Corosync. 20. GenieACS, ONU, OLT 21. Products: Cisco, Juniper, Mikrotik, Huawei, Ubiquity. 21. Penetration Testing, Vulnerability Assesment 22. IPS/IDS, Network Security, System Security, Wireshark λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $40 USD / ώρα
  ✔️Sr. Server Admin ✔️ IT Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with 8+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with 8+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   Netfreehost
Πρόσλαβε τον/την   Netfreehost

  Netfreehost Netfreehost

  India $30 USD / ώρα
  Linux, Ubuntu, Debian, Amazon AWS, Google Cloud
  India
  I have 18 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD and Windows dedicated servers. I can install almost all PHP Scripts. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS -...
  I have 18 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD and Windows dedicated servers. I can install almost all PHP Scripts. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup Listed on FreeLancer Security Hall Of Fame - @serverokin https://www.freelancer.com/about/security/hall-of-fame See list of Google Cloud Training Completed at https://google.qwiklabs.com/public_profiles/5247bb84-bbd2-440b-85c0-06633c879908 You can hire me by clicking on Hire Me button on my profile page or using following link https://www.freelancer.com/hireme/NetFreeHost I will be online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:30 to 20:30. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Netfreehost
 • Πρόσλαβε τον/την   cgconsulting9
Πρόσλαβε τον/την   cgconsulting9

  cgconsulting9 cgconsulting9

  United States $20 USD / ώρα
  Software Developer
  United States
  I have 6 years experience as Software Developer for Indian IT firm TCS. During my tenure I have worked on multiple Business intelligence technologies (Oracle Hyperion Essbase and Planning, OBIEE), Informatica, SQL, Python . Extensive experience in using MS Excel for data analysis and reporting Over a year experience...
  I have 6 years experience as Software Developer for Indian IT firm TCS. During my tenure I have worked on multiple Business intelligence technologies (Oracle Hyperion Essbase and Planning, OBIEE), Informatica, SQL, Python . Extensive experience in using MS Excel for data analysis and reporting Over a year experience in scripting (mostly python and shell) for data manipulation, web scraping, visualization etc Worked with Swedish and American companies for over 4 years . Responsibilities included-resolving incidents through chat/email/phone, end user training, resolved incidents, maintaining data integrity, handled change requests and bug fixes. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cgconsulting9
 • Πρόσλαβε τον/την   dailas
Πρόσλαβε τον/την   dailas

  dailas dailas

  Russian Federation $25 USD / ώρα
  System Administrator Asterisk
  Russian Federation
  Specialties: IT Management, Network Engineering, MS Windows & Linux administration, Asterisk PBX (dCAA), FreePBX (SCE), user support, computer maintenance and support, Web-services, CCTV More than 5 years of Asterisk PBX (plain, elastix, FreePBX) administration and support. Digium Certified Asterisk...
  Specialties: IT Management, Network Engineering, MS Windows & Linux administration, Asterisk PBX (dCAA), FreePBX (SCE), user support, computer maintenance and support, Web-services, CCTV More than 5 years of Asterisk PBX (plain, elastix, FreePBX) administration and support. Digium Certified Asterisk Administrator FreePBX Sangoma Certified Essential PBXact Sangoma Certified Essential λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dailas
 • Πρόσλαβε τον/την   sr33raj
Πρόσλαβε τον/την   sr33raj

  sr33raj sr33raj

  India $30 USD / ώρα
  Senior System Administrator And PHP Dev
  India
  I've 8 years of experience in Linux System Administration, Web Hosting, Web security, and Malware cleanup. I'm expereinced in Server(linux) :- Debian, Ubuntu , Centos, Redhat,FreeBSD,AMI Cloud :- Aws,Digital ocean,Ali cloud,Vultr,Azure,Ibm,Ovh,Google cloud,Linode Web server: - Apache, Nginx, Litespeed,...
  I've 8 years of experience in Linux System Administration, Web Hosting, Web security, and Malware cleanup. I'm expereinced in Server(linux) :- Debian, Ubuntu , Centos, Redhat,FreeBSD,AMI Cloud :- Aws,Digital ocean,Ali cloud,Vultr,Azure,Ibm,Ovh,Google cloud,Linode Web server: - Apache, Nginx, Litespeed, IIS E-Learning/Video conference:- BigBlueButton, BBB API, Greenlight, Jitsi, Moodle, Chamilio LMS, Open edX Control panel:- cPanel/Whm, Direct Admin, ISPconfig, Webmin, Centos web panel, Vestacp DB servers :- MySQL,Mariadb,Mongodb,Postgres Scripting languages :- Php(5 and 7),Js,HTML,Python,Ruby CMS :- Wordpress,Joomla,Drupal Frameworks :- Codeignitor,Laravel,Cake php,Symfony,Yii 2, Web security&pentest :- Owasp top 10,Burp suite,Kali linux, Parriot Wordpress Malware removal, Security hardening, Wordpress security, Joomla security, Drupal security, Got listed in Yahoo, Twitter AT&T, Freelancer for finding vulnerabilities https://hackerone.com/sr33r4j/ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sr33raj
 • Πρόσλαβε τον/την   yufaustoithk
Πρόσλαβε τον/την   yufaustoithk

  yufaustoithk yufaustoithk

  China $50 USD / ώρα
  https://lightware.best
  China
  Hi, all, We are a team based on china, develops apps from worldwide clients. As a new member, we will work hard and do our best to deliver good result per projects from clients. Chinese Clients welcome. We can have meeting face to face with voice or video to see one which the clients' want in quick, corrective and...
  Hi, all, We are a team based on china, develops apps from worldwide clients. As a new member, we will work hard and do our best to deliver good result per projects from clients. Chinese Clients welcome. We can have meeting face to face with voice or video to see one which the clients' want in quick, corrective and fully. We have over 8 years of Web development, C/C++ programming and design skills. Thank you for your viewing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yufaustoithk
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Professional Linux system administrator and highly experienced webmaster
  Bangladesh
  My expertise is solving problems and making things happen in the following areas: ✅ Linux system administration ✅ Website and server migration ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and eCommerce solutions I am known for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have...
  My expertise is solving problems and making things happen in the following areas: ✅ Linux system administration ✅ Website and server migration ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and eCommerce solutions I am known for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on the platform. This makes me one of the most capable person for your job. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 65 countries worldwide. Click on the "Hire Me" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   bautroixanh
Πρόσλαβε τον/την   bautroixanh

  bautroixanh bautroixanh

  Vietnam $20 USD / ώρα
  DevOps Engineer
  Vietnam
  Hi, everyone! I'm Hieu, a self-motivated, creative and hard-working DevOps engineer form Vietnam with three-year experience with the ability: • Experience of Linux (kernel, file system, network, devices) • Ability to automate routine processes using Python, Bash • Good hands-on knowledge of Source Code Management...
  Hi, everyone! I'm Hieu, a self-motivated, creative and hard-working DevOps engineer form Vietnam with three-year experience with the ability: • Experience of Linux (kernel, file system, network, devices) • Ability to automate routine processes using Python, Bash • Good hands-on knowledge of Source Code Management (Version Control System) tools like Git • Proficient in developing Continuous Integration/ Delivery pipelines • Experience with automation/ integration tools like Jenkins • Knowledge of major cloud service providers, like AWS, GCP, Azure • Hands-on knowledge of software containerization platforms like Docker, Kubernetes λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bautroixanh

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""