UML Designers Για Πρόσληψη

 • Σχεδιασμός UML
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 32 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   OWINOKAMAU
Πρόσλαβε τον/την   OWINOKAMAU

  OWINOKAMAU OWINOKAMAU

  Kenya $5 USD / ώρα
  Research Report/Essay, Data Analytics Guru
  Kenya
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD,...
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema, and Oracle/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre programming) ✔️ System Analysis and Design (UML diagrams: Use Case, Class diagram, Sequence diagram, flowcharts) ✔️ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ✔️ Research Paper writing ✔️ Case study analysis ✔️ Business Plan Writing ✔️ Finance, Accounts, and Economics Writing and Calculations ✔️ Proposal Writing ✔️ Networking/computer security tasks ✔️ Web/App programming Projects and their Corresponding Reports ✔️ A software requirements specification (SRS) ✔️ Business Requirement Document (BRD) ✔️ Journal Article Writing ✔️ Book and Article Reviews Good at APA, Havard, MLA, and IEEE referencing. Be assured of PLAGIARISM FREE and Grade A work. Also, offer free TURNITIN REPORTS AND UNLIMITED REVISIONS. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OWINOKAMAU
 • Πρόσλαβε τον/την   vladang
Πρόσλαβε τον/την   vladang

  vladang vladang

  Serbia $35 USD / ώρα
  Programming, Engineering, Software Architecture
  Serbia
  Hello! I'm a senior software engineer who has worked in software development and education for over 15 years. Fields of interest Windows, Web, Mobile App, Databases. Skilled in Programming, Research, and Problem-solving. Strong Math and logic background. Mainly worked as a Freelancer and Professor of programming...
  Hello! I'm a senior software engineer who has worked in software development and education for over 15 years. Fields of interest Windows, Web, Mobile App, Databases. Skilled in Programming, Research, and Problem-solving. Strong Math and logic background. Mainly worked as a Freelancer and Professor of programming languages. Also, I had several Contracts with companies as a programmer for various technologies. I'm focusing on Web & Mobile development using React, React Native, Vue, Node, Javascript, Typescript, C#, Java, HTML, CSS and PHP. -Some of these projects were: • Web Application Development: React, Vue, Angular, JS/TS, Node, Python, Django, PHP, Laravel, CI • DNA Manipulation: C++ • Aras connector: C#, SQL Server, WPF • Email service/Projects management collaborative software: MVC, ASP.NET, C#, MSSQL, Gmail • PreviCAD system: C#, ASP.NET MVC, SQL Server • News & Magazines App: Android, Mobile Development, Java • Restaurant Android Application: Java, Android, Mobile Development • Transpotation Management System: Java, Android, Mobile Development • Attribute Manager: C#, MSSQL, Software Architecture • Microsoft Office – Excel Add-On: C#, MSSQL • C++ TCP UDP communication: C++, Linux, Windows • OOP Principles and Design - UML - J2EE – Websrvices: J2EE, Web Services • Spectral analysis of a complex sine wave in the frequency domain: C#, .NETLink: 1. Programming Languages C#, C/C++, Objective-C, Java, Kotlin, Python, PHP, JavaScript. 2. Frameworks/Platforms ✔️Javascript Frameworks ➤ React.js, React Native ➤ Vue.js ➤ Angular.js, Angular2+ ➤ Node.js  ✔️PHP Frameworks ➤ Laravel ➤ CodeIgniter ✔️ Python Frameworks ➤ Django ➤ Flask ✔️C# Frameworks ➤ ASP.NET MVC ➤ ASP.NET Core MVC ✔️Cross Platform ➤ Flutter ➤ Xamarin ✔️Embedded Systems/Software ✔️Cryptography 3. Databases MSSQL, MySQL, NoSQL, PostgreSQL, Google Firebase 4. APIs ➤ Stripe, Paypal ➤ Google Maps API, Google Charts API, Google Vision API, Facebook API, Azure ➤ SendGrid, Mailchimpmp, Sentry, Twilio, Firebase ➤ Elasticsearch, Algolia, Amazon λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vladang
 • Πρόσλαβε τον/την   castillovox
Πρόσλαβε τον/την   castillovox

  castillovox castillovox

  Venezuela $18 USD / ώρα
  Webmaster | Programador senior PHP - Wordpress
  Venezuela
  Ingeniero en computación, webmaster con nivel senior en programación de aplicaciones web basadas en PHP. Tengo experiencia en la construcción e integración y mantenimiento de sitios basados en el CMS WORDPRESS. EXPERIENCIA Los últimos 6 años me he dedicado a la construcción de sitios basados en wordpress +...
  Ingeniero en computación, webmaster con nivel senior en programación de aplicaciones web basadas en PHP. Tengo experiencia en la construcción e integración y mantenimiento de sitios basados en el CMS WORDPRESS. EXPERIENCIA Los últimos 6 años me he dedicado a la construcción de sitios basados en wordpress + elementor/divi + woocommerce, todos en diferentes perfiles de servicios que van desde espacios corporativos y blogs personales, pasando por tiendas virtuales a plataformas educativas de nivel medio. Para la configuración de plataformas educativas he utilizado componentes como: learndash, learnpress, tutorlms, sensei lms. ¿PORQUÉ CONTRATARME? - GARANTÍA: Ofrezco garantía post entrega que va de 10 a 30 días con cada uno de mis trabajos realizados, sea desarrollos a medida con PHP + LARAVEL o aquellos construidos con WORDPRESS. - 24/7: trato de estar activo en freelancer.com los 7 días de la semana en horarios (GMT-4), pero me ha tocado atender en la madrugada a clientes tanto conocidos, como interesados en proyectos de países con horarios diferentes al mío. - TRANSPARENCIA: Conmigo encontrará seriedad a la hora de dar respuesta a su necesidad, no voy a comprometerme en algo que no puedo cumplir, prefiero decir que no puedo hacerlo a decir que si y hacerle perder el tiempo/dinero con algo mal elaborado e incompleto. Les invito ahora a leer los comentarios que más de 250 clientes me han dejado y donde la mayoría suele recontratarme, reiterando la garantía de mi responsabilidad y transparencia. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την castillovox
 • Πρόσλαβε τον/την   ARKSolution2015
Πρόσλαβε τον/την   ARKSolution2015

  ARKSolution2015 ARKSolution2015

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Top 1% freelancer, 8 years+ Experience
  Pakistan
  ARK Solutions started its journey of development in 2011 and now it is a team of highly competent developers and designers. Who built dynamic and professional websites and Mobile apps for over 7+ years. Our services range from developing high quality software solutions, web, mobile app and database software...
  ARK Solutions started its journey of development in 2011 and now it is a team of highly competent developers and designers. Who built dynamic and professional websites and Mobile apps for over 7+ years. Our services range from developing high quality software solutions, web, mobile app and database software development, Web maintenance, consultancy and technical support. My team and I bring full-stack expertise coupled with a marketing-centric process to help you develop a more powerful, -bottom line friendly- online presence. our expertise includes ~ Framework ( WordPress, Codeigniter, Magento, Shopify, Laravel, Yii) ~ Mobile & Desktop Apps ~ Database Development ~ Technical Writing ( SRS, SDS, Testing Document, UML Diagrams) Our values - Continued 1 Month FREE support after the delivery of final product. - Daily basis updates. - Clear communication throughout the project. ? 100% Client Satisfaction Guaranteed WE CAN'T ACCEPT PROJECT WITHOUT MILESTONE !! Thank you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ARKSolution2015
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   marwanofficer
Πρόσλαβε τον/την   marwanofficer

  marwanofficer marwanofficer

  Egypt $15 USD / ώρα
  ✨✅"Excellence is not an act, but a habit."✅✨
  Egypt
  I'm a professional freelancer with over 3 years of experience .I'm a fast worker, but I never sacrifice quality. I'm also very reliable and always meet deadlines. I'm confident that I can provide you with the high-quality work you need at a competitive price. I'm available to work on a variety of projects,...
  I'm a professional freelancer with over 3 years of experience .I'm a fast worker, but I never sacrifice quality. I'm also very reliable and always meet deadlines. I'm confident that I can provide you with the high-quality work you need at a competitive price. I'm available to work on a variety of projects, including: ●Video editing and production ●Voice over ●Translation ●Graphic design ●Photography ●Sound design ●Power point ●Project management You can find me on Freelancer, where I am always ready to take on new challenges and embark on exciting projects. If my skills and commitment resonate with your requirements, please don't hesitate to reach out. Let's discuss your project further and get started immediately. Looking forward to collaborating with you and bringing your ideas to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την marwanofficer
 • Πρόσλαβε τον/την   urmate
Πρόσλαβε τον/την   urmate

  urmate urmate

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Desktop, Web, and Android Application developer
  Pakistan
  ================================================================ Welcome to my profile ================================================================ Desktop Applications, Mobile Programming, Web Programming with the following tech-stack: Java, JavaFX, Swing, C/C++,...
  ================================================================ Welcome to my profile ================================================================ Desktop Applications, Mobile Programming, Web Programming with the following tech-stack: Java, JavaFX, Swing, C/C++, QT, Visual C++, C#, VB.NET, Python, Tkinter, PyQT, Jupyter Notebook, Dart, Android, Kotlin, Flutter, React Native, Node, Angular, React, Socket IO, Next JS, JSP, Servlets, EJB, JSF, Asp.Net, MVC, Entity Framework, PHP Core, Laravel, Ajax, Bootstrap, Web Services: Restful, Soap, HTML, XHTML, XML, DTD, XSD, JSON, Express, JQuery, Amazon Web Services. Google Cloud Platform, Heroku, MySql, Oracle, MSSQL, HBase, JavaDB, PostgreSQL, MS Access, Cassandra, MongoDB, JPA, Hibernate, Spring Framework, Spring Boot, Spring Integration, Spring Security, Arduino, Raspberry, DHT11, Node, Algorithms, Data Structures, Plotly, D3, Google Charts, JFreeCharts, UML Diagrams, PDFBox, IText, POI, Excel, JUnit, TestNg, Unit test, Mockito, and Many more λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την urmate
 • Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017
Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017

  kaindo2017 kaindo2017

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research Writer | Top Tech Freelancer
  Kenya
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor's degree in commerce. I...
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor's degree in commerce. I have more than 5 years of experience in providing research writing, technical writing, word press, SEO article writing, and content writing. Below are some of services that I offer,  Article and Book Reviews  Finance, Accounting, Statistic and Economics Writing.  Case study analysis  Proposal writing  software requirements specification (SRS) and system design specification (SDS)  Project management (WBS, scheduling, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation)  Computer network && Cyber security  Database management && design(ERD design, Normalization, database schema )  Computer programming(Python, Java and Php )  Software Engineering (UML diagrams: Use Case, Class diagram, flowcharts, Sequence diagram)  Digital forensic  Etc. I believe in creating excellent services to my clients by understanding the instructions, thus providing well-versed results. As a researcher, I remain committed to delivering quality work, free from plagiarism, with proper grammar and intensive research. My key purpose in the freelance industry is to relentlessly and passionately deliver high-quality work. My core values are always  Commitment,  reliability,  time- conscious  honesty I am always open to invitations from clients who have confidence in my skill set and share the same interest in perfection and good working relations. Please click "Hire me" in my profile "https://www.freelancer.com/u/kaindo2017" and I will never disappoint you, thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaindo2017
 • Πρόσλαβε τον/την   Muhammadzeesha59
Πρόσλαβε τον/την   Muhammadzeesha59

  Muhammadzeesha59 Muhammadzeesha59

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Desktop I Web I Mobile I ML I AI I Bots
  Pakistan
  A Warm Welcome to My Profile ): Hello Clients , I am a Senior Full Stack Developer , Enthusiastic and hardworking having more than 6 Years of Experience , I am not new on this platform Serving clients Globally Since 2018 . I have a Registered Office in Pakistan and U.K , I am providing “HIGHEST QUALITY” and “BEST...
  A Warm Welcome to My Profile ): Hello Clients , I am a Senior Full Stack Developer , Enthusiastic and hardworking having more than 6 Years of Experience , I am not new on this platform Serving clients Globally Since 2018 . I have a Registered Office in Pakistan and U.K , I am providing “HIGHEST QUALITY” and “BEST SOLUTIONS” within the “REASOABLE BUDGETS” to my Clients . If you are Finding Someone with the below written skills then I am the Right choice You can Hire Me with Full Confidence . Here's a glimpse of the solutions I offer: ✔️ Java - C++ - C# - C - Python - .Net - Mysql - Sql - PHP ✔️ Assembly - Object Oriented - Graphical User Interface ✔️ net Beans - Eclipse - Apache - Java Spring - J2EE ✔️ Haskell - x86/x64 Assembler - Algorithm - Desktop Applications ✔️ Oracle - Database Administration - Visual Basic - Unix ✔️ Machine Learning - Data Processing - Deep Learning ✔️ Django - Flask - Ubuntu -Automation - Data Extraction ✔️ Data Science - Artificial Intelligence - Linear Regression ✔️ Android IOS Development - Flutter - Dart - React Native - ✔️ Game Development - 2D - Game console - Game Design ✔️ Website Development - Html - CSS - Javascript - Laravel ✔️ Angular JS - Node js - React js - Wordpress - Figma - API's - ✔️ Mern Stack - Shopify . Codeigniter ✔️ Microcontrollers - Arduino - PCB Layout - STM32 - (IoT) ✔️ Amazon Web Services - Amazon S3 - Cloud Computing - MongoDB ✔️ AWS Lambda - XML - AJAX - JSON - RUST Programming ✔️ Blockchain - Smart Contracts - Metatrader ✔️ Bot Creation - MERN Stack ... ⭐ All types of Writing ✔️ Technical writing ✔️ Research writing ✔️ Report writing ✔️ Business plan Writing, ✔️ Statistics ✔️ PDF ✔️ Formats: MLA, APA ,Harvard, IEEE My slogan is ** Best Quality** + ** Fast Speed ** + ** Hard Work** and Ensure every Project get Successful. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Muhammadzeesha59
 • Πρόσλαβε τον/την   Rajitha7
Πρόσλαβε τον/την   Rajitha7

  Rajitha7 Rajitha7

  Japan $30 USD / ώρα
  ♛ TOP Rated |⭐ Verified |⭐ Mobile |⭐ Full Stack
  Japan
  Greetings, We are an assemblage of consummate professionals, united by a singular vision: transforming digital aspirations into tangible realities. Our collective expertise, spanning over 8 years, is dedicated to delivering exemplary iOS/Android mobile applications, websites, and branding solutions for our esteemed...
  Greetings, We are an assemblage of consummate professionals, united by a singular vision: transforming digital aspirations into tangible realities. Our collective expertise, spanning over 8 years, is dedicated to delivering exemplary iOS/Android mobile applications, websites, and branding solutions for our esteemed clients. Our Spectrum of Expertise: Our services encompass a broad array of technologies and methodologies, meticulously tailored to meet and exceed the expectations of our clientele. Our areas of specialization include: ✨Web Solutions Using PHP Frameworks: We excel in developing dynamic, robust web applications utilizing PHP, Laravel, and CodeIgnitor frameworks. ✨Cross-Platform Mobile Applications with Flutter/React Native: Our proficiency in Flutter enables us to craft versatile, high-performance mobile applications compatible across multiple platforms. ✨Android Application Development: We leverage the latest technologies to create cutting-edge Android applications, focusing on innovation and user experience. ✨iOS Application Development: Our team is adept at designing intuitive, user-centric iOS applications, ensuring seamless functionality and aesthetics. ✨Hybrid Application Development: We specialize in hybrid applications, offering a cohesive experience across various platforms. ✨E-commerce Solutions: Our expertise extends to designing comprehensive online shopping platforms, integrating user-friendly features and secure payment gateways. ✨CMS and CRM Development: We develop bespoke content management and customer relationship management systems, aimed at streamlining your business processes. ✨Responsive Web Development: Utilizing Bootstrap, PHP, CSS, and HTML, we ensure that our web solutions are responsive, engaging, and tailored to the client's needs. ✨WordPress and WooCommerce Expertise: Our team is proficient in designing, developing, and optimizing WordPress websites, enhancing functionality with WooCommerce integration. Client-First Approach: At the core of our operations is a steadfast commitment to our clients. Our approach is characterized by: Regular Updates: We believe in keeping our clients informed and involved throughout the project lifecycle. Adherence to Deadlines: We prioritize timely delivery, ensuring projects are completed within the set timeframe and budget. Transparency and Collaboration: Our ethos is built on clear, open communication and a collaborative spirit, valuing client input at every stage. We invite you to collaborate with us and experience our dedication to excellence. For an initial consultation and a customized action plan for your project, please contact us. We eagerly anticipate the opportunity to contribute to your success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Rajitha7

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""