Trainers Για Πρόσληψη

 • Εκπαίδευση
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 22 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   whiteshepherd
Πρόσλαβε τον/την   whiteshepherd

  whiteshepherd whiteshepherd

  Australia $40 USD / ώρα
  Passionate writer, journalist and editor
  Australia
  Kym is an Australian freelance writer with a passion for words. She has more than 20 years’ experience across all facets of the publishing industry. Across her career, Kym has worked as a journalist and subeditor for newspapers, as a contract author and editor for corporate projects, as well as freelancing on and off...
  Kym is an Australian freelance writer with a passion for words. She has more than 20 years’ experience across all facets of the publishing industry. Across her career, Kym has worked as a journalist and subeditor for newspapers, as a contract author and editor for corporate projects, as well as freelancing on and off since 1999. Kym writes across almost all genres and topics including: … product descriptions ... ebook ghost writing ... proofreading ... copywriting ... website content ... copy editing … full editing ... technical/procedural writing • product user manuals • staff manuals • technical & product specifications • fact sheets for just about anything • 'how to' guides/articles ... corporate publishing • brochures • corporate publications • staff publications • processes & procedures. Talk to me now about your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την whiteshepherd
 • Πρόσλαβε τον/την   ericgillette
Πρόσλαβε τον/την   ericgillette

  ericgillette ericgillette

  United States $80 USD / ώρα
  https://www.ericgillette.com
  United States
  I'm a Website Business Consultant and Cyber Security Expert. I can help you with Server Infrastructure, Website Security, Virtualization technologies, WordPress Security, Website Security, E-mail Marketing (making sure your messages make it to the inbox of your intended recipients). I also specialize in PCI...
  I'm a Website Business Consultant and Cyber Security Expert. I can help you with Server Infrastructure, Website Security, Virtualization technologies, WordPress Security, Website Security, E-mail Marketing (making sure your messages make it to the inbox of your intended recipients). I also specialize in PCI Compliance, HIPAA Compliance, GDPR configuration, TLS setup, and anything related to security and automation on the server-side (for example, automating an offsite backup strategy for your server). I can move sites from one server to another (including e-mails) for example, manage the DNS, setup failover systems, and probably too much to mention here. Get in touch with me, you won't be disappointed. I've been a member since 2003!! :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ericgillette
 • Πρόσλαβε τον/την   jaysols247
Πρόσλαβε τον/την   jaysols247

  jaysols247 jaysols247

  Nigeria $30 USD / ώρα
  Monday.com Certified Master
  Nigeria
  Unleash your productivity with my Asana & Monday.com magic! Are you tired of juggling endless tasks and feeling overwhelmed by your workflow? I'm here to transform your chaos into clarity and efficiency. As a seasoned Asana & Monday.com expert with over 5 years of experience, I've helped countless teams unlock the...
  Unleash your productivity with my Asana & Monday.com magic! Are you tired of juggling endless tasks and feeling overwhelmed by your workflow? I'm here to transform your chaos into clarity and efficiency. As a seasoned Asana & Monday.com expert with over 5 years of experience, I've helped countless teams unlock the true power of this platform. Here's what I can do for you: Visualize your workflow: Demystify complex processes with intuitive and custom Monday.com dashboards. Automate the mundane: Free yourself from repetitive tasks with powerful Zapier automation. Connect your tools: Unify your tech stack with seamless DocuGen, Calendly, and other integrations. Boost your team's efficiency: Streamline communication, collaborate seamlessly, and track progress effortlessly. Say goodbye to spreadsheets & paperwork: Simplify document generation and workflow approvals with DocuGen. Schedule meetings like a pro: Manage your calendar and automate meeting bookings with Calendly. I don't just build systems, I build success. I've successfully: Increased team productivity by 25% for a fast-growing startup Reduced project management time by 50% for a global marketing agency Streamlined document approvals and saved 20 hours per week for a legal firm Ready to unlock your team's potential? Let's chat! I'll craft a custom solution that fits your unique needs and workflows, empowering you to achieve amazing things. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jaysols247
 • Πρόσλαβε τον/την   MT4
Πρόσλαβε τον/την   MT4

  MT4 MT4

  Hong Kong $50 USD / ώρα
  Metatrader MQL4 Major
  Hong Kong
  Debug Master at MT4! over 20 year programs in MT4! C++,PHP,SQL. Linux,Web,Mail,MySQL... install. In Here Only do the MQL4/MetaTrader Jobs. I have been write few EA in public. klam2404 in Mql4. https://www.mql5.com/en/users/klam2404/publications MetaTrader historical Data files forsale
  Debug Master at MT4! over 20 year programs in MT4! C++,PHP,SQL. Linux,Web,Mail,MySQL... install. In Here Only do the MQL4/MetaTrader Jobs. I have been write few EA in public. klam2404 in Mql4. https://www.mql5.com/en/users/klam2404/publications MetaTrader historical Data files forsale λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MT4
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   faryacal
Πρόσλαβε τον/την   faryacal

  faryacal faryacal

  United States $20 USD / ώρα
  Business writer | Researcher | Blogs | Wiki
  United States
  With over 10 years of dedicated expertise in the realm of professional writing, I bring a wealth of experience and a passion for crafting compelling narratives. As a seasoned freelancer, my commitment to delivering top-notch content is unwavering. My versatile skill set spans a wide range of genres, including...
  With over 10 years of dedicated expertise in the realm of professional writing, I bring a wealth of experience and a passion for crafting compelling narratives. As a seasoned freelancer, my commitment to delivering top-notch content is unwavering. My versatile skill set spans a wide range of genres, including articles, blog posts, creative writing, business plans, and technical content. I pride myself on my ability to adapt to diverse topics and industries, ensuring that each piece resonates with its intended audience. Throughout my extensive career, I have collaborated with clients worldwide, consistently exceeding expectations and earning acclaim for my attention to detail and adherence to deadlines. Let my wealth of experience and unwavering dedication elevate your project to new heights. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την faryacal
 • Πρόσλαβε τον/την   albadrymostafa1
Πρόσλαβε τον/την   albadrymostafa1

  albadrymostafa1 albadrymostafa1

  Egypt $10 USD / ώρα
  My clients' satisfaction is a top priority.
  Egypt
  My dear client, I guarantee you will get the highest level of quality and accuracy of translation from English into Arabic and vice versa. After finishing your accurate requirements, I will ask you to check and take as much time as you want till you are completely satisfied. In addition to translation, I can also...
  My dear client, I guarantee you will get the highest level of quality and accuracy of translation from English into Arabic and vice versa. After finishing your accurate requirements, I will ask you to check and take as much time as you want till you are completely satisfied. In addition to translation, I can also do proofreading and transcription of audios from Arabic into English and vice versa. Eventually, I thank you for reading my profile and I hope to serve you at a satisfying rate for you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την albadrymostafa1
 • Πρόσλαβε τον/την   mhy196
Πρόσλαβε τον/την   mhy196

  mhy196 mhy196

  Morocco $15 USD / ώρα
  Engineer - Web Design - Python
  Morocco
  Hello, I'm a full-time Engineer specialized in hydraulics and environmental engineering. Additionally, I am a Python enthusiast and developer and I love Graphic Design. Feel free to contact me :)
  Hello, I'm a full-time Engineer specialized in hydraulics and environmental engineering. Additionally, I am a Python enthusiast and developer and I love Graphic Design. Feel free to contact me :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mhy196
 • Πρόσλαβε τον/την   milos1312
Πρόσλαβε τον/την   milos1312

  milos1312 milos1312

  Serbia $30 USD / ώρα
  AI/Web/App Developer
  Serbia
  As an experienced software engineer specializing in AI/website/mobile app development, I am confident that I possess the right skillset for your project. Over the years, I have garnered significant expertise in integrating various AI systems and third party apis to create fantastic products for clients. Here are my...
  As an experienced software engineer specializing in AI/website/mobile app development, I am confident that I possess the right skillset for your project. Over the years, I have garnered significant expertise in integrating various AI systems and third party apis to create fantastic products for clients. Here are my skills: ✔️ AI, ML, DL, NLP, ChatGPT, Computer Vision, Mathematics ✔️ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Tailwind CSS ✔️ PHP, Laravel, CodeIgniter ✔️ Node.js, React.js, Next.js, Vue.js, Nuxt.js ✔️ Python, Flask, Django ✔️ C#, ASP.Net ✔️ Three.js, WebGL Choose me for a thriving collaboration where skill meets meticulousness. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milos1312
 • Πρόσλαβε τον/την   AttariBros
Πρόσλαβε τον/την   AttariBros

  AttariBros AttariBros

  Pakistan $25 USD / ώρα
  #1 RANKED FREELANCER | NO AUTO BIDS | AUTHENTIC
  Pakistan
  Hi there! We are AttariBros qualified Professional Graphic & Logo designers with more than 9 years industry experience in design industry. We work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that our clients will love and We would love to work with you!! :) We completed more than...
  Hi there! We are AttariBros qualified Professional Graphic & Logo designers with more than 9 years industry experience in design industry. We work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that our clients will love and We would love to work with you!! :) We completed more than 5000 projects here in a very quick time because of our professionalism. -*- Clear communication throughout the project -*- 100 % satisfaction guaranteed -*- Multiple options to choose the best design -*- Editable and printable files at the end Our specialized services include the following, however we are not limited to these! *** Graphic Design *** Innovative logo design *** High quality illustration *** Label & Package Design *** Eye catching banner *** Icon Design for web/app *** Unique brochure/flyer *** T- Shirt design *** Corporate Identity *** Print Media & Stationery *** Advertising Material *** Brand Identity *** Business card and letterheads λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AttariBros

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""