Testing / QA Specialists Για Πρόσληψη

 • Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Εξετάσεις

Ωριαία Τιμή (USD)

Αξιολόγηση

Σε Σύνδεση

 • Προσλάβετε τον/την jaylancer43
  7.3
  197 αξιολογήσεις $34 $ την ώρα
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex...
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex problems running on click of button. I build automated Web Scrappers by means of most efficient and fastest methods. I perform end to end functional testing of applications and websites. Additionally I have expertise in PHP, MySQL, HTML, CSS and Java too. I provide long term support for the developed solutions. I am always reachable on freelance chat. Please Hire Me if you would like to further discuss any prospect. Thanks, Jay λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την MobileExpert17
  3.0
  1 αξιολόγηση $45 $ την ώρα
  Greetings With over 10 years experience in Mobile App Development, I have become extraordinary seasoned developer with such a deep experience across many disciplines. Numerous contracts and great success with various clients Inspires me to get into project with flexible support and Guarantee 100% Pure success on...
  Greetings With over 10 years experience in Mobile App Development, I have become extraordinary seasoned developer with such a deep experience across many disciplines. Numerous contracts and great success with various clients Inspires me to get into project with flexible support and Guarantee 100% Pure success on exact deadline across the Mobile Service or Apple App Store(both of them). My wealth of knowledge means I'm good Honest and Reliable candidate for your any kinda project related with Both IOS and Android Products for sure. Please feel free to contact me and let's get the conversation started. Skill sets : √ Swift, Objective C(IOS) √ Java (Android SDK especially) √ SQLite, Coredata, Realm √ Backend Service (Ruby/ROR, Python/Django, Php/Laravel, Node.js) √ Frontend Service (Angular JS, Bootstrap, CSS3/LESS/SASS, HTML5, Jquery, Javascript, ) √ Api (Google and Social api, Payment api, Restful) √ Source Management tool (GIT/Github/Bibbucket) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την himanshu9us
  3.8
  11 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I have done graduation in computer science & engineering followed by MBA in finance, economics & statistics. I have worked in the banking industry for 10 years & am extremely comfortable with number crunching. I have taught business statistics to post graduate students and can do statistical analysis using a variety...
  I have done graduation in computer science & engineering followed by MBA in finance, economics & statistics. I have worked in the banking industry for 10 years & am extremely comfortable with number crunching. I have taught business statistics to post graduate students and can do statistical analysis using a variety of tools like SAS, R, SPSS & Excel. I have good experience with the aptitude tests (including but not limited to numerical reasoning, verbal reasoning, logical reasoning, diagrammatic reasoning) from most of the providers like SHL / CEB, Kenexa, TalentQ / Elements, Cubiks, Capp, Cut-e / Scales, Pearson, Saville, Revelian, TestGrid, IPAT etc. I don't accept any work which I am not sure of completing. But once I accept the work, I always strive to complete it in timely & best possible manner. The quality of my work is reflected in the excellent reviews that I have consistently received and it has also helped me develop long term collaborations with many people. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την pratiksangani123
  3.0
  1 αξιολόγηση $12 $ την ώρα
  We are a team of experienced and professional freelancers. We are an expert in BlockChain & CryptoCurrency, bitcoin, altcoin, litecoin, dogecoin, Ethereum coinbase API, Bitcoin wallet creating, mining setup. We do not just create your project we provide lifetime support to your me you would get exactly as you have...
  We are a team of experienced and professional freelancers. We are an expert in BlockChain & CryptoCurrency, bitcoin, altcoin, litecoin, dogecoin, Ethereum coinbase API, Bitcoin wallet creating, mining setup. We do not just create your project we provide lifetime support to your me you would get exactly as you have thought your product would be. Maybe Better too.! We are extending our services not only in India but making it available worldwide through this platform. For more information and inquiries, kindly hire or invite us to be part of your project and we would be glad to be of your service. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την anushriimathur
  2.3
  1 αξιολόγηση $8 $ την ώρα
  ePlanet Soft is a web solutions company which specializes in SEO Services, Web design and development, creating strong brand presence and providing expert training in the field of web development and related technologies. We strive to offer a wide range of customized and qualitative Search Engine Optimization (SEO)...
  ePlanet Soft is a web solutions company which specializes in SEO Services, Web design and development, creating strong brand presence and providing expert training in the field of web development and related technologies. We strive to offer a wide range of customized and qualitative Search Engine Optimization (SEO) outsourcing and web designing services to our clients worldwide to help them make critical strategic decisions in their growing business. We are governed by our core values and the core values are influenced by our past, punctuated by our present, and will shape our organization i... λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την TheEminence
  4.8
  13 αξιολογήσεις $12 $ την ώρα
  TETS , is a Software testing company and it provides TESTING services to wide range of clients in the world. We have 8+ QA specialist to provide 24/7 testing services. Testing Services we offer: ************************** Web Automation: Selenium Webdriver, UFT(QTP) and Protractor Language:JAVA...
  TETS , is a Software testing company and it provides TESTING services to wide range of clients in the world. We have 8+ QA specialist to provide 24/7 testing services. Testing Services we offer: ************************** Web Automation: Selenium Webdriver, UFT(QTP) and Protractor Language:JAVA ,Python,Ruby,NodeJs,Java script & C# Mobile - Android & iOS app testing - Appium Framework: We have our own framework with hybrid approach, and also we will customize based on customer needs. Web Services Testing - SOAP and REST, Postman Bug Tracking Tools: BugZilla, JIRA, Redmine, HP ALM,Suretrack,Codebasehq,Taiga Manual /Functional Testing : Test suite design from the scratch, Test suite execution, Defect management, Regression testing. Tools: Intellij, Eclipse,Visual Studio,PHPStorm, Pycharm etc We are very much familiar with Agile and Waterfall methodologies. We are providing dedicated resources for clients. Kindly revert us here for any queries. Thanks. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την offshore9006
  4.5
  1 αξιολόγηση $15 $ την ώρα
  Hi There!! Thanks for reviewing our profile. We @ kennedia IT Solutions (www.kennedia.net) believe in adding value for its customers by providing the best environment for innovation and business growth. We continuously invest into acquiring knowledge of the latest trends and technologies, and then channel this...
  Hi There!! Thanks for reviewing our profile. We @ kennedia IT Solutions (www.kennedia.net) believe in adding value for its customers by providing the best environment for innovation and business growth. We continuously invest into acquiring knowledge of the latest trends and technologies, and then channel this expertise into a structured environment for optimum results. We offer solutions on following technologies: Open Source - Core Php, OSCommerce, Magento, Drupal, Joomla, PHP, Woo-commerce, CakePhp, Zend, Yii, Laravel, Word Press, ROR. Microsoft - .Net, C#, Silverlight, MS-SQl, MVC, WebServices, Jquery, Telerik, Devexpress. Mobility - Android, iOS, Windows Mobile, PhoneGap, IONIC, SWIFT. Salesforce - Apex code. Web and Mobile Testing - Manual, Automation, Regression, Functional, Performance, Compatibility Our USP: > We are a company with proper escalation matrix and experts to help and through ideas. > We share daily update follow-up call if required. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την chesslover
  4.2
  1 αξιολόγηση $30 $ την ώρα
  Highlights: * Proven success and expertise with 17+ years experience as Java architect/developer * Hibernate: 9+ years, Spring: 8+ years, Struts: 5+ years, Groovy/Grails: 3+ years, JHipster: 1+ years, Angular 2/4: 1+ years Skills: * Ardor/Ignis/Nxt, Bitcoin Core (bitcoind), Stellar, Ethereum (Solidity, ERC20,...
  Highlights: * Proven success and expertise with 17+ years experience as Java architect/developer * Hibernate: 9+ years, Spring: 8+ years, Struts: 5+ years, Groovy/Grails: 3+ years, JHipster: 1+ years, Angular 2/4: 1+ years Skills: * Ardor/Ignis/Nxt, Bitcoin Core (bitcoind), Stellar, Ethereum (Solidity, ERC20, Truffle, web3-js, web3j) * JHipster, CUBA Platform, RxJava, JavaFX, Apache Cassandra, Docker, AWS, Gradle * Angular 4, Polymer 2.0, ES6, Typescript, Bootstrap, Yarn, Webpack, SASS, jQuery, AJAX * Spring: Spring Boot, Initializr, MVC, Integration, Batch, Scheduler, Security, LDAP * JEE: EJB, JSP, servlets, JMS, JNDI, JDBC * RESTful/JSON, SOAP/XML, Apache CXF, JBoss RESTEasy, Jackson * Maven, Spring Data JPA, Hibernate, MyBatis, GORM, EclipseLink, Quartz * Groovy, Grails, GSP, Struts 2, Thymeleaf * JUnit, TestNG, SoapUI, JMeter * Heroku, Oracle Service Bus, Oracle WebLogic, JBoss, Tomcat, Jetty * Oracle DB, Postgres, MySQL, IBM DB2, SQL Server * OpenDJ, OpenLDAP, Active Directory λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την erkhushisoni14
  1.4
  1 αξιολόγηση $5 $ την ώρα
  I am specializing in web development.. We offer a wide range of experience & expertise. We provide these services to offshore clients across the globe. experience in web application development using PHP, MySQL and JavaScript; - Expert knowledge of Laravel, Yii frameworks, - In-depth knowledge of systems...
  I am specializing in web development.. We offer a wide range of experience & expertise. We provide these services to offshore clients across the globe. experience in web application development using PHP, MySQL and JavaScript; - Expert knowledge of Laravel, Yii frameworks, - In-depth knowledge of systems architecture and software design methodologies; - Good experience in GUI development using Jquery, AngularJS, Twitter Bootstrap; - Extensive experience in relational database management systems, mainly with MySQL,PostgerSQL and MongoDB; -- Experience with WordPress, Joomla, magento, drupal, shopify . >Always available on Skype for communication via call or chat. > More then 40 hours availability for work. > Always meet deadline and make long term relation. Looking forward to positive response Thanks & Regards λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ckarachu
  1.3
  1 αξιολόγηση $12 $ την ώρα
  Hi, I am an academic writer with three years of experience in academic and article writing. I am familiar with different subjects such as psychology, health, sociology, literature, business, accounting and history
  Hi, I am an academic writer with three years of experience in academic and article writing. I am familiar with different subjects such as psychology, health, sociology, literature, business, accounting and history λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""