Testing / QA Specialists Για Πρόσληψη

 • Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Εξετάσεις

Ωριαία Τιμή (USD)

Αξιολόγηση

Σε Σύνδεση

 • Προσλάβετε τον/την jaylancer43
  7.3
  190 αξιολογήσεις $34 $ την ώρα
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex...
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex problems running on click of button. I build automated Web Scrappers by means of most efficient and fastest methods. I perform end to end functional testing of applications and websites. Additionally I have expertise in PHP, MySQL, HTML, CSS and Java too. I provide long term support for the developed solutions. I am always reachable on freelance chat. Please Hire Me if you would like to further discuss any prospect. Thanks, Jay λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την intellivinay
  6.5
  15 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  Hello, I am a freelancer with an experience of 7+ years in the field of QA testing of websites, Mobile Applications and Window based Applications. I have a sound experience in both Automation and Manual testing. My core competency lies in complete end-to-end testing of a new software product. My expertise my...
  Hello, I am a freelancer with an experience of 7+ years in the field of QA testing of websites, Mobile Applications and Window based Applications. I have a sound experience in both Automation and Manual testing. My core competency lies in complete end-to-end testing of a new software product. My expertise my projects includes: 1. Requirement & Risk Analysis. 2. Defining Test planning and Test Strategy by analyzing Functional specification and Business related documents. 3. Test scenario, test case, test data and use stories creation and planning. 4. Functional testing, Regression testing, Usability testing, Cross browser testing, Security testing, Smoke testing and Performance testing. 5. Using Jira, Mantis and Asana tools for bug reporting improvements to the current testing methodologies. I have worked on around 180 projects in multiple domain like Health, HRM, Freelance job portal, Banking, Finance, E-commerce, SAAS, etc. Thank you for your time and consideration. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την WordpressCoders
  3.6
  2 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  ------Registered firm GREAT START PVT. LTD ------ A small cheerful team , -- We are good at what we do. -- We are highly motivated by our projects and that reflects on the quality of the final product. -- Worked with top companies like British Telecom and Accenture and we bring in our corporate experience along...
  ------Registered firm GREAT START PVT. LTD ------ A small cheerful team , -- We are good at what we do. -- We are highly motivated by our projects and that reflects on the quality of the final product. -- Worked with top companies like British Telecom and Accenture and we bring in our corporate experience along when you hire us. -- We carry pride in our work and that's exactly why we are able to deliver websites and system that add value to your business. WORDPRESS HIGHLIGHTS [ Setup , customization , code enhancement , custom code ] - Best selling themes like Avada , Bridge , X-theme etc - Gravity forms - Woocommerce online store - Payment gateway integrations -- Shipping partner integration like USPS - Custom API and system integrations - SEO setup - Membership websites ( s2 membership , ultimate member pro etc) - Landing pages - Custom plugin and theme development OTHER SERVICES - Joomla , Magento , Prestashop , White hat Search Engine Optimzation λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την CONFIDENTWRITERS
  1.7
  2 αξιολογήσεις $5 $ την ώρα
  Hello there, I am a qualified and satisfied writer with over three years of experience in different areas of writing. In all that I do, my clients come in as first priority so as to ensure that they are satisfied in their career and academic work. Other than this, I am well versed with various referencing styles...
  Hello there, I am a qualified and satisfied writer with over three years of experience in different areas of writing. In all that I do, my clients come in as first priority so as to ensure that they are satisfied in their career and academic work. Other than this, I am well versed with various referencing styles inclusive of MLA, Harvard, Chicago, Turabian and APA among others. Working with me in this industry will assure you of 100%timely delivering of orders, plagiarism free work, as well as confidentiality in any information that you will give me as a writer. Above all, I charge my services at FAIR PRICES and I DELIVER PROJECTS IN LESS THAN 24 HOURS. Just say HELLO λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την musashi42
  5.7
  12 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I have over 10 years of experience in Web Security, Penetration Testing, Coding and as System Admin for both Windows and Security :- Full security checkup of websites and web applications (ajax code, php, javascript, xml, xmlrpc, flash, soap systems, lamp systems etc)- Checking for insecure listening services- Logs...
  I have over 10 years of experience in Web Security, Penetration Testing, Coding and as System Admin for both Windows and Security :- Full security checkup of websites and web applications (ajax code, php, javascript, xml, xmlrpc, flash, soap systems, lamp systems etc)- Checking for insecure listening services- Logs auditing for suspicious activity- Security auditing for Drupal/Joomla/Wordpress/vbulletin- Server Security and System Administration (Apache, CentOS, MS IIS etc)- iframe virus finding and destroying plus preventing from future infection- Website scanning for various injections (sql, code injections, etc) - Checking for xst, xss, csrf, ie owasp top 10 - VoIP Security Consulting - Form Validation security checkup Penetration Testing : - Vulnerable scripts, webapps - Unknown vulnerabilities - Vulnerable services (HTTP, FTP, MYSQL, VPN, ROUTERS, DNS, SMTP etc) - MITM Attack - DDoS Website/Webserver Monitoring And Prevention : - System/Network daily checkup with custom scripts - Security Patching - PHP/mysql scripts auditing for various types of injections - Data BackUp Coding : - Coding (php/mysql, perl/cgi, c/c++, javascript, ajax and using curl for automating login tasks and cookies, java for android app development) - Network Coding, Sockets (c/c++ and perl, custom sending of tcp/udp packets) - Android app development (stand-alone app, network sockets and more) - Design (HTML/CSS, dreamweaver) Coding web apps in recent few years: - MEAN stack - Django, and play framework - Laravel, and using envoyer/forge for ease of deployment Installation : - CMS (Drupal/Joomla/oscommerce/ecommerce/Wordpress) - VoIP (freeradius, asterisk, freepbx, a2billing, sip and more) - Citrix (installations and configurations) - VPN - OS (Windows - any version, Linux - any distro) - Custom Scripts Other : - Legal Research and Related - Quantum Physics - Matlab Simulations, Digital Photography Processing, Signal Processing, Relay Networks etc. - Probability and Statistics - Translation - Data journalism - Cryptography - Software and Website testing for bugs - Screenplay writing - Creative writing(Fiction/Non-fiction) - Comic Book drawing/writing - Portrait sketching in pencil - Digital coloring for comic books and digital painting (done in photoshop) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την web9719
  3.9
  1 αξιολόγηση $19 $ την ώρα
  Areas Of Expertise: ✪ OS X, iOS(iPhone, iPad), Android ✪ iPhone/iPad development, Android development, iOS development, Mobile applications. ✪ Backend, Web service, JSON, XML, REST, SOAP, MYSQL Resume: With a focus on contemporary website design and classic website development, we have built a large, singularly...
  Areas Of Expertise: ✪ OS X, iOS(iPhone, iPad), Android ✪ iPhone/iPad development, Android development, iOS development, Mobile applications. ✪ Backend, Web service, JSON, XML, REST, SOAP, MYSQL Resume: With a focus on contemporary website design and classic website development, we have built a large, singularly happy customer base all across the globe. Websites have emerged as a fast, reliable and efficient media to display and share useful information aided by images, text and graphics. We ensure that each website design and development project is treated as an individual project. From assigning a dedicated programming team, managing customer concerns and communications to final site delivery. We have a team of website designers who put out some of the most intriguing and innovative website designs. They understand that your site is a reflection of you and is your global presence - that it is also a living, breathing marketing machine that should generate leads 24/7. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την shivakrishnach31
  4.2
  5 αξιολογήσεις $16 $ την ώρα
  Web and Mobile Automation Test Engineer. Expert in Selenium web-driver and Appium
  Web and Mobile Automation Test Engineer. Expert in Selenium web-driver and Appium λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την solareclipsevw
  4.6
  2 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  2011 – Engineer of the year in Hungary Programming knowledge: C/C++ (Experience 10+ years), C#, .NETframework (Experience 3+ years), Delphi (Experience 5 years), MS Visual Studio (Experience 10+ years), QT (Experience 3+ years), NUnit, MSTest (Experience 3+ years) Web-design knowledge: PHP, HTML, CSS, JavaScript,...
  2011 – Engineer of the year in Hungary Programming knowledge: C/C++ (Experience 10+ years), C#, .NETframework (Experience 3+ years), Delphi (Experience 5 years), MS Visual Studio (Experience 10+ years), QT (Experience 3+ years), NUnit, MSTest (Experience 3+ years) Web-design knowledge: PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Prototype (Experience 6+ years) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την nishmastercoder
  5.1
  10 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  -> Software testing:- Mainly Automation testing using tools such as SeleniumRC, SeleniumGRID, webservice testing using SoapUI. Load Testing using VSTS load test tools, Functional & UI testing using CodedUI(VSTS). We also have expertise in providing Automated continuous integragtion of the project on regular intervals...
  -> Software testing:- Mainly Automation testing using tools such as SeleniumRC, SeleniumGRID, webservice testing using SoapUI. Load Testing using VSTS load test tools, Functional & UI testing using CodedUI(VSTS). We also have expertise in providing Automated continuous integragtion of the project on regular intervals and run the Build Acceptance Test and generate Build Acceptance Report. -> Performing manual testing such as Functional, UI, Security, Load, Performance, Compatibility testing etc. -> I am ISTQB and BRAINBENCH certified software tester. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την sonigarwa
  3.1
  3 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  Hello, I am a freelancer with an experience of 7 years in the field of QA testing. I can perform testing of websites, mobile and windows based Applications. My core competency lies in complete end-to-end testing management. My expertise includes both Automation and Manual testing. Skills: 1. Requirement & Risk...
  Hello, I am a freelancer with an experience of 7 years in the field of QA testing. I can perform testing of websites, mobile and windows based Applications. My core competency lies in complete end-to-end testing management. My expertise includes both Automation and Manual testing. Skills: 1. Requirement & Risk Analysis 2. Use Stories, Test data and test scenario planning and creation. 3. A sound experience of performing Functional, non Functional, Performance, Regression, Cross browser- Cross Platform, Ad hoc, Smoke- Sanity and Security testing. 4. An excellent command over English and always active for client discussions and meetings over Skype or text chats. I would love to share the test plans and test cases of some of my previous projects for the relevance and to prove my skills. My approach has always been to deliver the best QA service to my time within the allotted time and at a feasible rate. Thanks & Regards: Soni λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""