Telephone Handlers Για Πρόσληψη

 • Χειρισμός Τηλεφώνου
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 78 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ashutoshkumar28
Πρόσλαβε τον/την   ashutoshkumar28

  ashutoshkumar28 ashutoshkumar28

  India $10 USD / ώρα
  Google Certified Digital Marketing Expert
  India
  My name is Anshikha and I am a Digital marketing expert. I have worked with different companies and have the expertise to help you in the growth of your company by attracting prospective customers to your website and improving the conversion of existing visitors into happy, paying customers. My aim is to take care of...
  My name is Anshikha and I am a Digital marketing expert. I have worked with different companies and have the expertise to help you in the growth of your company by attracting prospective customers to your website and improving the conversion of existing visitors into happy, paying customers. My aim is to take care of your online branding and bringing you the desired sales through different Digital Marketing techniques so that you can focus your time and attention on other aspects of your business. I'll completely free up your time here, and bring you the sales you've been looking for! My core expertise lies in setting up, launching the branding campaign, and management of complete advertising and for different web pages, and eCommerce stores like Shopify, WordPress, CorePHP, Squarespace related to various industries. My Core Competencies includes : ✔ Google Ads (PPC) ✔ Search Engine Optimization (SEO) ✔ Search Engine Marketing (SEM) ✔ Social Media Marketing (SMM) ✔ Lead Generation ✔ Facebook Ads Campaign ✔ Online Reputation Management ✔ Website Designing and Development Services: * Google Ads- I have proficient knowledge of Search ads, Call-only ads, Universal App ads, Google Shopping ads, Display Ads, Re-marketing ads, RLSA ads, DSA Ads, Gmail Ads, Google Merchant Center, Video ads, Express ads. * SEO - Generating organic traffic and smart leads * Content Marketing - Zeal for the power of prose * Social Media - Strategy & full-service engagement of Social media along with Social media ads * ASO(App Store Optimization) - Increasing app visibility within the app stores and increasing app conversion rates. * Website Designing and Development - Designing and Developing an eye-catchy website * Marketing Strategy - Create a strategy to help your business grow from scratch. About me: * I am super organized and generally quick to respond to messages. * I am a sharp mind, a good listener, and a proactive worker. * I value and respect my client's time and their personal goals, business, and PPC budgets. * I can almost always improve PPC performance, and I'm honest, so if your business isn't lucky enough to get where you want it to, you'll know as soon as I do. If we work together, you can be assured that you will be getting on-time deliveries and constant communication via messages and presentations. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ashutoshkumar28
 • Πρόσλαβε τον/την   tifinyventures
Πρόσλαβε τον/την   tifinyventures

  tifinyventures tifinyventures

  Nigeria $5 USD / ώρα
  VIRTUAL ASSISTANT/CUSTOMER SERVICE/TELEMARKETER
  Nigeria
  Enthusiastic Customer Service Professional with attention to detail and excellent organizational skills. Virtual assistant., call center analyst and telemarketer with vast years of experience. Skilled in use of Microsoft range of tools and google suite. Fluent in English language and a great orator, great manager of...
  Enthusiastic Customer Service Professional with attention to detail and excellent organizational skills. Virtual assistant., call center analyst and telemarketer with vast years of experience. Skilled in use of Microsoft range of tools and google suite. Fluent in English language and a great orator, great manager of time and resources. Great at resolving problems and improving customer satisfaction in the business. Can work with little or no supervision. Added skill set include travels, event planning , counselling, contracting and mentoring. I'm teachable, mentally alert and learn very fast. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tifinyventures
 • Πρόσλαβε τον/την   jkaranm
Πρόσλαβε τον/την   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $25 USD / ώρα
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article...
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article writing, proofreading/editing, telemarketing, designs, and more. As an experienced BPO professional, I have worked with numerous companies worldwide in areas such as lead generation, sales, customer service/support, data entry/processing, VA, and graphics design. Our company offers a wide range of services, including telemarketing, customer service, graphics design, logo design, branding, technical support, data entry, and research. We were featured on Freelancer a few years ago and have been a Preferred Freelancer here for several years now. If our qualifications match your needs, please consider our small company for your next project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jkaranm
 • Πρόσλαβε τον/την   webozza
Πρόσλαβε τον/την   webozza

  webozza webozza

  Malaysia $30 USD / ώρα
  React | Shopify | WordPress
  Malaysia
  Hey there, it's Mohammad here! I’m a frontend developer with whom you can surely get the job done. Having worked with SEO, PPC and Analytics since 2014 - I’m able to write SEO friendly code, optimize websites to load fast, help you measure success metrics and have better visibility on search engines. I can convert...
  Hey there, it's Mohammad here! I’m a frontend developer with whom you can surely get the job done. Having worked with SEO, PPC and Analytics since 2014 - I’m able to write SEO friendly code, optimize websites to load fast, help you measure success metrics and have better visibility on search engines. I can convert any static or animated design (Figma, XD, PSD, etc.) into a fully functional and responsive web application using just Html, CSS and JavaScript. Hands-on experience from having done 100+ projects where I’ve worked with technologies such as Amazon Web Services, Google Cloud, React, Shopify, Laravel, WordPress, Three.js, Sketchfab Viewer API, REST API, Google Web Designer and so much more allows me to suggest and deliver the best possible results to my customers! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την webozza
 • Πρόσλαβε τον/την   annagupio
Πρόσλαβε τον/την   annagupio

  annagupio annagupio

  Philippines $7 USD / ώρα
  ONLYFANS Chatter, CSR Manager & Appointment Setter
  Philippines
  Hire me. I can help you with this. I have a master's degree in Marketing. For almost six years, I've been a customer service rockstar for USA-based customers, including AT&T, Sprint Mobile, several e-commerce sites, Shopify, and Sneaker as an Email, Chat, and Phone Support specialist. I was also an appointment...
  Hire me. I can help you with this. I have a master's degree in Marketing. For almost six years, I've been a customer service rockstar for USA-based customers, including AT&T, Sprint Mobile, several e-commerce sites, Shopify, and Sneaker as an Email, Chat, and Phone Support specialist. I was also an appointment setter and sales assistant for another two years in the Real state, B2B, Solar, and Medical company handling inbound/outbound and cold calling. I am an expert and comfortable with Microsoft, Zendesk, Mojo, FreshDesk, Vonage, RingCentral, Jira, Slack, and much more. I have a 50-100 Mbps internet connection with a backup electric generator in case of a blackout. If given the opportunity, I can work 40-60 hours per week. I'm confident that I would be an excellent asset to your Company as I have specific skill sets to help your business. Let me know when we can connect. I’m excited to start the soonest time you want. Your Next Customer Support Rockstar, Anna λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την annagupio
 • Πρόσλαβε τον/την   Bibentio
Πρόσλαβε τον/την   Bibentio

  Bibentio Bibentio

  Canada $12 USD / ώρα
  Content Creator/ Copywriter
  Canada
  As a content creator I am able to: ▪︎ Create text-based and video-based content for a brand’s website and blogs along with marketing material ; ▪︎ Research current trends and developments in the same industry to create relevant content for online consumption ; ▪︎ Use online assets to engage online users and start a...
  As a content creator I am able to: ▪︎ Create text-based and video-based content for a brand’s website and blogs along with marketing material ; ▪︎ Research current trends and developments in the same industry to create relevant content for online consumption ; ▪︎ Use online assets to engage online users and start a conversation with them to promote the brand ; ▪︎ Incorporate SEO in their content to generate or increase website traffic, ▪︎ Suggest more ways to promote the brand’s latest product range or service for the online user. As Copywriter I have :  ▪︎ Strong writing skills ; ▪︎ Strong vocabulary skills ; ▪︎ Creative and innovative thinking ; ▪︎ Stellar research skills ; ▪︎ Listening skills ; ▪︎ Communication skills ; ▪︎ Skills to know different POV ; ▪︎ SEO writing skills I love marketing and everything related to it. I love to help brands reach their target audience and create a long-lasting impression on customers. I can make and schedule posts and engage with customers at the comfort of my laptop. I also love maintaining an online presence since it keeps me updated with different occurrences and trends. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Bibentio
 • Πρόσλαβε τον/την   shahbazkhan3516
Πρόσλαβε τον/την   shahbazkhan3516

  shahbazkhan3516 shahbazkhan3516

  India $20 USD / ώρα
  Computer Expert and Computer Consultant
  India
  I can do all type of computer work with accuracy. I also work in Govt education department as Computer operater I also certified many computer certificates like DCA, O level and MCSE qualified.
  I can do all type of computer work with accuracy. I also work in Govt education department as Computer operater I also certified many computer certificates like DCA, O level and MCSE qualified. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shahbazkhan3516
 • Πρόσλαβε τον/την   sabirhussaindew
Πρόσλαβε τον/την   sabirhussaindew

  sabirhussaindew sabirhussaindew

  United Kingdom $80 USD / ώρα
  React | PHP | Mobile | Django | RoR | DevOps
  United Kingdom
  I am an expert freelancer and my working ground is based on web designing, mobile app building, AI technics. I can do anything that is related to my job. Also I have a handful experience on this ground as I have been roaming here for around 7 long years. I am acquainted enough with the skills that your job demands...
  I am an expert freelancer and my working ground is based on web designing, mobile app building, AI technics. I can do anything that is related to my job. Also I have a handful experience on this ground as I have been roaming here for around 7 long years. I am acquainted enough with the skills that your job demands and these are - Node JS / Express JS / React JS / Vue JS / Angular JS / GraphQL / JQuery / Javascript - Python / Django / Machine Learning - Solidity / Blockchain / Ethereum / NFT / NGNIX / ERC20 - PHP / Laravel / Codeigniter / Wordpress - Flutter / ReactNative / Android / Ionic - MySQL / MongoDB / Airtable / PostgreSQL / Firbase DB Also, I have a bachelo's degree on Software Engineering from the reputed university of Cambridge. Along with these, I am adept enough - WebRTC - Responsive Web Design / PSD to Responsive HTML - APIs (Facebook/ Twitter/ Google/ Stripe/ Payment Gateways / Mailchimp / Stripe Connect etc.) - GIT, BitBucket and other project management tool 1. immense organizing skills 2. 100% assurance of making clients happy 3. Meeting management and reaping good results out of it I have, 1. 240 slayer reviews from my previous clients 2. Highest rank with 5 star rate 3. 100% hard-work Thank you for visiting my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sabirhussaindew
 • Πρόσλαβε τον/την   NkemSuccess
Πρόσλαβε τον/την   NkemSuccess

  NkemSuccess NkemSuccess

  Nigeria $5 USD / ώρα
  Virtual Assistant / Social Media Manager
  Nigeria
  Hey ? of all the places you could be on the internet right now, you're on my profile and I think that's beautiful? I’m an excellent, detail-oriented, and professional Virtual Assistant and a Customer support personnel who is keen on helping individuals and companies with my acquired skills while developing myself...
  Hey ? of all the places you could be on the internet right now, you're on my profile and I think that's beautiful? I’m an excellent, detail-oriented, and professional Virtual Assistant and a Customer support personnel who is keen on helping individuals and companies with my acquired skills while developing myself alongside. I am the best person to provide you with excellent quality work with a quick turnaround time. I’m certified both in technical and soft skills. Areas of Expertise: - Back-Office and Client Support - Basic Bookkeeping - Encoding Financial Transactions and - Reconciling - Planning, Organizing, Scheduling meetings and appointments - Contact List Management, List Building - Executive Assistance, Management and Support - Internet and Market Research - Maintaining a Filing System, Organizing and Sorting Files - Managing Calendars, Appointments, Bookings - Office Administration and Clerical Duties - Outreach - Reaching Out To Prospects Via Email, Messaging - Personal Assistance - Virtual Assistance and Support Along with being flexible with my schedule, I am coachable. ➤ I’m more than ready to work with you, do send me a message, and let's make waves together! Cheers! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NkemSuccess
 • Πρόσλαβε τον/την   Ravina4912
Πρόσλαβε τον/την   Ravina4912

  Ravina4912 Ravina4912

  India $4 USD / ώρα
  Data entry,Data typing,Logo design, Editing,
  India
  Hey there ?, Me Ravina Panwar, I am able to do the Projects like Data typing, Logo design, Editing, Data entry,etc.
  Hey there ?, Me Ravina Panwar, I am able to do the Projects like Data typing, Logo design, Editing, Data entry,etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ravina4912

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""