Swift Developers Για Πρόσληψη

 • Swift
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 462 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any...
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   dharmik18
Πρόσλαβε τον/την   dharmik18

  dharmik18 dharmik18

  India $20 USD / ώρα
  Android, iOS, Flutter, React Native | Web | UX/UI
  India
  ✅ TOP-RATED & HIGHLY RECOMMENDED MOBILE & WEB DEVELOPMENT I have 6+ years of experience in Mobile Application Development & Web Development, UX / UI Design. I can say that we am all in one solution in the development area because we have various skills that help you to achieve your target and goal. Customer...
  ✅ TOP-RATED & HIGHLY RECOMMENDED MOBILE & WEB DEVELOPMENT I have 6+ years of experience in Mobile Application Development & Web Development, UX / UI Design. I can say that we am all in one solution in the development area because we have various skills that help you to achieve your target and goal. Customer satisfaction is my main focus. I work with dedication towards giving good quality solutions to client's ideas and plans. Here’s what we specialize in : - Mobile App Development: Android (Kotlin, Java), iOS (Objective C, Swift), React Native, Flutter - Web Designing: Html/Html5 , CSS/css3, JQuery, Javascript - Backend: PHP, Laravel, Codeignitor, MySQL, Firebase - eCommerce (Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) - UX/UI: Adobe XD, Figma, Photoshop, illustrator - Firebase, Monetization, JSON, Web Service & APIs, XML - Payment Gateway, Google Maps Top 3 reasons, why you should hire me? 1) 100% Satisfaction: - I will serve you unless you are not satisfied will work. 2) Unlimited Revisions: - Ask what you want, I will do it. 3) Fast Turnaround Time: - No delay in work, super-fast excellent knowledge. I am looking for a long-term and win-win partnership. Hard work and dedication differ from others. I am available 24/7/365 no matter what and respond immediately. I am 100% responsible for what I doing because my goal is to make a customer happy. I am looking forward to furthering communications! Thank you. Dharmik Oslaniya λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dharmik18
 • Πρόσλαβε τον/την   ambarshome
Πρόσλαβε τον/την   ambarshome

  ambarshome ambarshome

  India $33 USD / ώρα
  Helping your business grow
  India
  I am having 20+ years of sound experience with Asp.Net, Php and even Mobile application development for Android devices and IOS devices as well. Also have a profound experience with Angular 2/3/4/5 and Ionic framework 3.20 and 4.0.0 versions. Skills:- Asp.Net, C#, VB.Net, Asp.Net Core, Asp.Net MVC, Asp.Net Zero;...
  I am having 20+ years of sound experience with Asp.Net, Php and even Mobile application development for Android devices and IOS devices as well. Also have a profound experience with Angular 2/3/4/5 and Ionic framework 3.20 and 4.0.0 versions. Skills:- Asp.Net, C#, VB.Net, Asp.Net Core, Asp.Net MVC, Asp.Net Zero; Latest Frontend components like DevExpress, DevExtremeJS, Telerik Controls; DotNetNuke (DNN), Umbraco; NopCommerce and Crystal reports, Highcharts. Custom Php, Drupal Modules, Magento, Laravel Framework, Wordpress Themes and Plugins. Native IOS, Objective-C ; Swift; OOP, MVC, main design patterns, DB engineering; Apple's Xcode IDE Frameworks and APIs like Foundation, UIKit, and CocoaTouch; iOS 10 and newer OS versions. A Git code repository technology. Android SDK; OOPS ; XML; JSON ; Java (UI, working with database, Java Applets, multithreading, client-server interaction via TCP/IP), ASM Html5, Bootstrap, CSS3, Ajax, XML, JSON, JQuery, WebAPI λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ambarshome
 • Πρόσλαβε τον/την   harishparas
Πρόσλαβε τον/την   harishparas

  harishparas harishparas

  India $20 USD / ώρα
  Top Rated iPhone/Android/Hybrid App/PHP/API expert
  India
  I am a skilled Developer who believes in committing to projects from start to finish. As my client, you’ll be interacting with a true professional who believes in communication, meeting deadlines, and building products that are worth your investment. Past expertise includes: > NFC tags > Artist finding ...
  I am a skilled Developer who believes in committing to projects from start to finish. As my client, you’ll be interacting with a true professional who believes in communication, meeting deadlines, and building products that are worth your investment. Past expertise includes: > NFC tags > Artist finding > Delivery services > Food delivery > Dating > Influencer market > Car rental > Uber type > Biometric recognition > Pets > Marketplace for sneakers, B2B, P2P, B2C, D2C > Tourism > On-demand > Church and holy apps > Online retail and purchase > Payment and banking > Security services > IOT based raspberry pi and control board > Events > Fitness > Games AR and VR > Parking and sensor BLE solutions Along with the help of a strong, supportive team, I’m able to offer services involving the following skills and tech knowledge: ● iPhone ● Android ● Flutter ● IONIC ● PHP ● Laravel ● CodeIgniter ● Python ● Node.js ● React JS ● Angular 10 ● UI Design ● Logo Design ● Machine Learning ● Data Mining ● Data Visualization I’ve worked with some truly amazing clients and created some wonderful projects, so if you need any examples of my work, please ask! I’m happy to share my past successes and give you a sense of who I am as a professional. More than anything, I’m here to help you turn your vision into a tangible thing. So please, let me know what I can do for you! I look forward to your business and your time! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την harishparas
 • Πρόσλαβε τον/την   AlexAustinW
Πρόσλαβε τον/την   AlexAustinW

  AlexAustinW AlexAustinW

  Canada $50 USD / ώρα
  Senior Full-Stack Developer
  Canada
  Over the last 7+ years, I worked as a senior full-stack developer and experienced in all stages of the development cycle for variant types of web services and projects. I have extensive experience working both alone and as part of a team on often time-sensitive, challenging web development projects that require...
  Over the last 7+ years, I worked as a senior full-stack developer and experienced in all stages of the development cycle for variant types of web services and projects. I have extensive experience working both alone and as part of a team on often time-sensitive, challenging web development projects that require outstanding creative and technical capabilities and the ability to ensure all work is optimized across a wide range of platforms. Very familiar with PHP, Python but I have enjoyed working with modern JavaScript/TypeScript frameworks such as React, Angular, Vue for the frontend and NodeJS, ExpressJS, NestJS, HapiJS for the backend. Always focused on producing well-documented, well-architectured, well-designed projects based on efficient and clean code. My tech stacks: JavaScript/TypeScript: React(Next, Gatsby, React Native, Redux, Hook, Saga), Angular(RxJS, JS/2+), Vue(Nuxt, Vuex, Vuetify), jQuery, D3.js, three.js, NodeJS, ExpressJS, NestJS(MikroORM), HapiJS UI/UX: HTML/CSS, HTML5/CSS3, SCSS/SASS/LESS, Tailwind CSS, Bootstrap 3/4, Material UI, Antd Mobile: React Native - CLI & Expo, Swift, Java, Kotlin, Xcode(Storyboard/AutoLayout/SwiftUI), Android Studio PHP: Laravel, CodeIgniter, Symfony Python: Django, Flask Git: Github, Gitlab, BitBucket CMS/eCommerce: Wordpress, Shopify, Zoho Database: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, MS SQL Server Cloud Serer: AWS(S3, EC2, Lambda), Azure, Firebase, Docker Development Tool: CI/CD Pipeline(Jenkins), Testing Library(Jest, Mocha), Webpack(Babel) API: REST, GraphQL(Apollo, Helix, AWS Amplify) From my expertise experience, I can provide the perfect solutions and creative ideas. Looking forward to discussing your project and business. Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AlexAustinW
 • Πρόσλαβε τον/την   fattahaabdul
Πρόσλαβε τον/την   fattahaabdul

  fattahaabdul fattahaabdul

  India $50 USD / ώρα
  Among Top 1% Freelancer |SaaS POS |APP |WEB |UI UX
  India
  Hello, Here at Xipe Tech India, we have a strong team of 35 developers -- one of the top software teams in the freelance and agency world. With over 12 years of experience, I can safely say that my team cannot be compared, and does some of the best work you'll find on Freelancer. Xipe Tech India can help you in the...
  Hello, Here at Xipe Tech India, we have a strong team of 35 developers -- one of the top software teams in the freelance and agency world. With over 12 years of experience, I can safely say that my team cannot be compared, and does some of the best work you'll find on Freelancer. Xipe Tech India can help you in the following areas: o PHP o Hybrid and native apps o .Net and Java o DB o JavaScript o React.js o Zoho and Quickbooks API o QA/Testing We are also experts in these project management tools: o Jira o Asana o Trello As a team, we work to ensure that every hour our clients pay for is spent working diligently, building the applications and software solutions they need as efficiently and effectively as possible. With over 6000 completed development projects, 5 star ratings, and guaranteed constant communication with our team, it's hard not to agree with us when we say we are the best option for your software development needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fattahaabdul
 • Πρόσλαβε τον/την   DharmeshGsonani
Πρόσλαβε τον/την   DharmeshGsonani

  DharmeshGsonani DharmeshGsonani

  India $20 USD / ώρα
  iPhone, iPad, Android, Flutter, React Native
  India
  ✅ Mobile Development ✅ 5 Star Reviews ✅ 8+ Years Experience I am an expert on iOS/iPhone. Passionate about iPhone, iPod & iPad App Development. I also work on Android App development. With 8+ years of Experience iOS Engineer with expertise in: - Swift/SwiftUI - Kotlin/Java - React Native/Flutter - Swift 5.0,...
  ✅ Mobile Development ✅ 5 Star Reviews ✅ 8+ Years Experience I am an expert on iOS/iPhone. Passionate about iPhone, iPod & iPad App Development. I also work on Android App development. With 8+ years of Experience iOS Engineer with expertise in: - Swift/SwiftUI - Kotlin/Java - React Native/Flutter - Swift 5.0, Swift 4.0, Swift 3.0, Swift 2.0, Swift 1.2, Objective-C - AWS Mobile Hub, Amazon Web Services - Firebase, OCR, Node.JS, Python(Djando) - CoreData, Core Location, AVFoundation, SQLite. - Parse SDK, Parse Cloud Modules (Images, Mailgun, Stripe, Mandrill, Java Script, Push Notifications). - Social Networking Integration: Facebook, Twitter integration, Tumblr, Flickr, Instagram, Google plus - QR Code and Barcode scanner - XMPP chat, SQLite, core data - Calendar, Alarm Applications, Push and Local Notifications - Google API for MAP, Calendar, Google Drive, and other cloud services - Payment Gateway Integration, Paypal, Stripe - Live streaming, Audio, and Video - Image processing, Photo Filtering, and Effect, Custom Camera design, and Development. - Image Editing, Image Filtering λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DharmeshGsonani
 • Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd
Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd

  taskmanageryd taskmanageryd

  India $20 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 2% | Verified by FL Staff
  India
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+...
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+ projects, including Mobile Applications, Websites and Software Development; all with exceptional results. Technical Skills: * Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, Hybrid) * PHP (Core PHP, Cake PHP, Codeigniter, laravel, MVC) * eCommerce (Opencart, Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) * Designing (Website, Graphic, Logo Design, Mobile UX/UI Design) * Social Networking Integration - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube We are privileged to serve the best brands in India and even international markets. We'd be glad to assist you for any help you may need! Many thanks for visiting our profile! "Work to Fuel Your Dreams" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την taskmanageryd
 • Πρόσλαβε τον/την   TayyabSaghir
Πρόσλαβε τον/την   TayyabSaghir

  TayyabSaghir TayyabSaghir

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Web and Mobility Solutions
  Pakistan
  I am a developer excelling in all kinds of Flutter , Android, Xcode Application Development, Website Development. My first priority is customer satisfaction and I will deliver my best to the customer, pay only if you're satisfied. Special Discount Will be given to my First Time Client.
  I am a developer excelling in all kinds of Flutter , Android, Xcode Application Development, Website Development. My first priority is customer satisfaction and I will deliver my best to the customer, pay only if you're satisfied. Special Discount Will be given to my First Time Client. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TayyabSaghir
 • Πρόσλαβε τον/την   peterkalman
Πρόσλαβε τον/την   peterkalman

  peterkalman peterkalman

  Hungary $40 USD / ώρα
  Software Engineer, Preferred & Verified Freelancer
  Hungary
  -|- MacOS Desktop & iOS app development -|- Swift, SwiftUI, Obj-C -|- // From sketch to the App Store // Refactor, rewrite, repair, bug fix // MVP, POC projects // -|- Qualified for Preferred Freelancer Program -|- Verified by Freelancer.com Staff -|- I enjoy coding, thinking out of the box, and helping my clients...
  -|- MacOS Desktop & iOS app development -|- Swift, SwiftUI, Obj-C -|- // From sketch to the App Store // Refactor, rewrite, repair, bug fix // MVP, POC projects // -|- Qualified for Preferred Freelancer Program -|- Verified by Freelancer.com Staff -|- I enjoy coding, thinking out of the box, and helping my clients to get all their ideas implemented. I'm always open to challenging projects and ready to find the best solution. Part-time working in my own small indie company, I'm building great apps for the App Store for more than ten years now. I have a deep understanding of macOS apps and I'm always ready to jump into iOS projects. -|- Full-Cycle Software Development -|- Always fun to work with :) -|- Feel free to contact me and discuss your project ideas. I'm sure I'll be able to help! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την peterkalman

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""