Στατιστικά Software Architecture Developers Για Πρόσληψη

 • Στατιστικά
 • Αρχιτεκτονική Λογισμικού
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την yuriyes43
  5.8
  22 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  I've a wealth of experience spanning 8 years; I've been involved with MERN, MEAN, Laravel, Woocommerce, Magento, Java, Android and other technologies since their inception. You'll also find I'm very personable; able to listen and explain things clearly. I love producing creative solutions to fit my clients' needs. I...
  I've a wealth of experience spanning 8 years; I've been involved with MERN, MEAN, Laravel, Woocommerce, Magento, Java, Android and other technologies since their inception. You'll also find I'm very personable; able to listen and explain things clearly. I love producing creative solutions to fit my clients' needs. I am skilled in several languages, including: - PHP7, PHP5, HTML5, CSS3, Javascript - NodeJS, ExpressJS - Angular1 ~ 7 - ReactJS, Redux-Saga, Redux-thunk, axios - Laravel, Codeigniter, CakePHP - Wordpress, Woocommerce, Wordpress Booking, Wordpress Theme building - Magento 1.~, 2.0 - Browser Extension - MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQlite - Marketing - Andriod App - Java, C# ... I've been very fortunate to have a challenging and wide-ranging career in Web & Android development. In my work I aim to deliver a high quality and reliable web development services. Regards, Pavel λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την naravila
  5.2
  10 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Making a good choice is very important - PHP skill * Laravel framework * Codeigniter framework * Core PHP - Javascript skill * Javascript, jQuery * React.js, React-redux, React Material * Angular.js, Angular Material * Vue.js * Node.js, Express.js - Python skill * Django, Flask, Django Restful...
  Making a good choice is very important - PHP skill * Laravel framework * Codeigniter framework * Core PHP - Javascript skill * Javascript, jQuery * React.js, React-redux, React Material * Angular.js, Angular Material * Vue.js * Node.js, Express.js - Python skill * Django, Flask, Django Restful api * Python machine learning, Data processing * Python Web scraping: Beautiful soup, Selenium, Python request - Android skill * Social app * Uber, Photo Editing app λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την fattahaabdul
  7.5
  68 αξιολογήσεις $51 $ την ώρα
  Top Rank freelancer in HTML5 , CSS, Javascript and PHP Category Work!!! I have been working from past 10 years till now on following- 1. PHP Framework- Cake PHP, CodeIgniter, Zend and Laravel. CMS- Wordpress, Open Cart, Magento, Drupal , Joomla and Zen Cart 2. iPhone and Android I develop native and 3rd part...
  Top Rank freelancer in HTML5 , CSS, Javascript and PHP Category Work!!! I have been working from past 10 years till now on following- 1. PHP Framework- Cake PHP, CodeIgniter, Zend and Laravel. CMS- Wordpress, Open Cart, Magento, Drupal , Joomla and Zen Cart 2. iPhone and Android I develop native and 3rd part too. Now making application on SWING 3. .Net and Java I work on MVC pattern . Know Classical ASP too. Build several games in Java. Know all framework 4. DB Hadoop, RDBMS, MSSQL, MySQL, Firebase, MongoDB 5. JS Angular JS and Node.JS 6. Excel Import XML and CSV work. Know Macro programming also. Why every clients choose Me? *50+ highly skilled professionals *2000+ Project completed in Development *100+ Clients Severed from all over the world *5 Star Services *Flexible engagement models. Use Atlassian JIRA or Trello *Value-oriented Solutions *Pay attentions to details *Dedicated communication throughout the project development phases λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την bluediscover
  6.7
  24 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Thanks for visiting my profile. I have been developing web and mobile apps for the past 7 years and have expertise in serverless architecture, full stack development, IoT projects and Machine Learning. My skills: 1. Web Development - Front-end React(Redux,Redux-Saga,RxJS), Vue, Angular 4/5/6, AngularJS ...
  Thanks for visiting my profile. I have been developing web and mobile apps for the past 7 years and have expertise in serverless architecture, full stack development, IoT projects and Machine Learning. My skills: 1. Web Development - Front-end React(Redux,Redux-Saga,RxJS), Vue, Angular 4/5/6, AngularJS - Back-end Python/Django/Flask, PHP/Laravel/CodeIgniter, Node.js, ASP.NET MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, DynamoDB - Machine Learning (Tensorflow, Scikit-learn, Keras, Caffe) - Cloud Services Serverless Architecture, AWS, Firebase, Azure, Google Cloud, DigitalOcean 2. Mobile Development - Native Android and iOS - React Native, Electron apps I am able to offer competitive prices and add value to the projects with my experience . I can dedicate more than 40hrs/week to your project and working hours are flexible. Please contact me to make your project successful. Best Regards. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την urmate
  6.7
  237 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Area of Expertise: Apps: Android applications (Java, Kotlin) Algorithms: Data Structures & Algorithms Charting: D3, Plotly, Matplotlib, JFreechart, Jasper Reports Desktop: Java, JavaFX, Swing, C/C++, QT, C#, Visual Basic, VB.NET, Python Diagrams: UML, Flow Charts, ERD, Class, Sequence, Activity diagrams Node:...
  Area of Expertise: Apps: Android applications (Java, Kotlin) Algorithms: Data Structures & Algorithms Charting: D3, Plotly, Matplotlib, JFreechart, Jasper Reports Desktop: Java, JavaFX, Swing, C/C++, QT, C#, Visual Basic, VB.NET, Python Diagrams: UML, Flow Charts, ERD, Class, Sequence, Activity diagrams Node: NodeJS, ExpressJS, Socket IO, AngularJS NO-SQL: Cassandra, MongoDB PDF-Excel: PDFBox, IText, POI, Excel Persistence: JPA, Hibernate RDBMS: MySql, Oracle, MSSQL, HBase, JavaDB, PostgreSQL, MS Access Server: JSP, Servlets, EJB, JSF, Asp.Net, MVC, Entity Framework, PHP Testing: Selenium Automation Testing, Selenium WebDriver, TestNG, JUnit Testing WEB: JavaScript, Ajax, JQuery, BootStrap, HTML, HTML5, CSS WS: Web Services, Restful Services, Soap Clients XML-JSON: XML, XSLT, XQuery, XPath, DTD, Schema, Json λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την AlexanderPGR
  5.0
  17 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  Hello! I'm the full-stack developer and have good skill for website development using html5/css3 based on latest web technologies such as ReactJS/Angular/Node js etc. I have experienced skill for Graphic design. My experiences are as follows: - PHP Framework(CI, Larabel, etc.) - 6 years - Python ( opencv,...
  Hello! I'm the full-stack developer and have good skill for website development using html5/css3 based on latest web technologies such as ReactJS/Angular/Node js etc. I have experienced skill for Graphic design. My experiences are as follows: - PHP Framework(CI, Larabel, etc.) - 6 years - Python ( opencv, face_recognition, keras, tensorflow, beautiful soup, selenium, tkinter, pandas, matplotlib and so on) - 5years - Node.js - 3 years - Java/JSP - 5 years etc. I think thankfully for all my clients and will work more perfectly and clearly. I can work full-time, 12+ hours /day and can work in your timezone. Hope to meet many clients and will bind good business relation here. Best regards. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την KGeorgy
  5.3
  18 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  Thanks for reading our profile. I have been working as a senior full-stack developer for 10 years and as blockchain developer for 3+ years and leading small IT group recently. Top skills in our team ; ★ Basic web development skills ( React and React Native, Angular, Vue and other JS frameworks ) ★ Single...
  Thanks for reading our profile. I have been working as a senior full-stack developer for 10 years and as blockchain developer for 3+ years and leading small IT group recently. Top skills in our team ; ★ Basic web development skills ( React and React Native, Angular, Vue and other JS frameworks ) ★ Single Page Application ( SPA ) ★ Progressive Web Apps ( PWA with AMP ) ★ Backend Development ( Modernize PHP, Node and Ruby on Rails ) ★ Blockchain ( Hyperledger Fabric, Ripple, Solidity, C++ and Javascript base on Byzantine General's Problem ) ★ Desktop application development My purpose is to satisfy client's demands. I will provide you good quality with fast speed. Best Regards λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Friends4it
  6.7
  14 αξιολογήσεις $55 $ την ώρα
  We lead a small passionate team of professionals who eat, breathe and sleep code and design. We create lasting connections with your audience! Let's make a rich online experience enhanced by my skilled graphic design. We take your suggestions and passions and realize them with my team of expert developers Let’s bring...
  We lead a small passionate team of professionals who eat, breathe and sleep code and design. We create lasting connections with your audience! Let's make a rich online experience enhanced by my skilled graphic design. We take your suggestions and passions and realize them with my team of expert developers Let’s bring to life your vision of an web presence that is as unique as yourself and your organization. We have 10 years of development experience and have launched bundle of applications and Business solutions including -WordPress Development -Inventory & Retail Management -Hotel Management PMS/ Front Desk -Accounting ERP -Point of Sale (POS) Web & Desktop -Pharmacy Management -School/College Management -Examination System -Hospital/ Clinic Management -Human Resource Management (HRMS) -Jewelry Management -Super Store Software -Cargo Management -Customer Relation Management (CRM) -Restaurant Management System & Point of Sale -Aluminium WorkShop -Invoice Management -Bulk SMS Script λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την manager2015
  9.1
  184 αξιολογήσεις $65 $ την ώρα
  Good morning/afternoon/evening from Princeton, New Jersey! We are Database, Web, e-Commerce, and Mobile App Developers -- with project managers based in Princeton, New Jersey, and our Developers at our Remote Development Center. We work across all industries with small, medium and large businesses. Our skills...
  Good morning/afternoon/evening from Princeton, New Jersey! We are Database, Web, e-Commerce, and Mobile App Developers -- with project managers based in Princeton, New Jersey, and our Developers at our Remote Development Center. We work across all industries with small, medium and large businesses. Our skills include: - ReactJs, Angular, NodeJS, MongoDB - Microsoft Access, MS SQL Server, MySQL - .Net, PHP, HTML, CSS, Scripting - iPhone App Development, Android App development - Salesforce App Development, APEX, VisualForce - Volusion, Bigcommerce, Shopify, Magento - WordPress - Graphic Design, Interface Design - Bootstrap, Responsive Design λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την developer287
  5.4
  25 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Expert Python Web Scraping C# VB.Net PHP JavaScript Selenium C++ ActionScript HTML HTML5 DHTML XML CSS CSS3 WordPress jQuery MySQL Ajax programmer & developer with perfect Logic. and Expert Linux Administrator. - Over +20 years experience in programming - Over +10 years experience web scraping using python &...
  Expert Python Web Scraping C# VB.Net PHP JavaScript Selenium C++ ActionScript HTML HTML5 DHTML XML CSS CSS3 WordPress jQuery MySQL Ajax programmer & developer with perfect Logic. and Expert Linux Administrator. - Over +20 years experience in programming - Over +10 years experience web scraping using python & selenium - Over +10 years experience in developing websites & web applications & securing them & adding payment gateways to your site like paypal, 2co, authorize.net - Over +10 years experience in linux administration, AWS (Amazon Web Services) & Google Cloud - Over +10 years experience in moving sites & servers to new servers in a very high speed worked with many linux distros like Centos, Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora. i can manage any server from ssh completely. all i need for this job is the root ssh login. i can configure & install any soft on linux like apache, php, mysql, ssl, ftp, mail, dns, cpanel, plesk, zpanel, etc. and compiling & installing your custom software. λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""