Στατιστικά Research Writers Για Πρόσληψη

 • Στατιστικά
 • Research Writing
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την spssguru
  6.0
  49 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  Hi. I am a seasoned and highly versatile researcher, data scientist, business intelligence professional and statistician with over 10 years of solid experience in solving analytical problems with applied statistics, predictive analytics, data warehousing, data mining, and data visualization. I have an excellent...
  Hi. I am a seasoned and highly versatile researcher, data scientist, business intelligence professional and statistician with over 10 years of solid experience in solving analytical problems with applied statistics, predictive analytics, data warehousing, data mining, and data visualization. I have an excellent understanding of both quantitative and qualitative techniques at both academic level as well as ETL and big data architectures and analytics at corporate level. I am very competent with a large range of data engineering systems, and my unique skill set includes, but is not limited to: SPSS Statistics, SPSS Modeler, SAS, R, Matlab, Nvivo, Netezza, Teradata, Vertica, Greenplum, Apache Hadoop, HDFS, Cassandra, Storm, TIBCO Spotfire, Tableau, DB2, SQL, MySQL, Sybase, Oracle, Informatica PowerMart, Informatica PowerCenter, Talend, SAP, Cognos, Microstrategy, Pentaho, Informatica Power Analyzer, IBM Cloud, EC2, Elastic MapReduce, among a host of other architectures. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την albabahmadkhan
  4.2
  9 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I'm a experienced Data Scientist ready to do your work in an efficient way with strong analytical and logical reasoning skills with insatiable interest in Data Science and Big Data Analytics. Data analysis- Data Mining-Forecasting using R, SPSS, Excel and WEKA. Machine learning- KNN, SVM, NB, PCA, LDA, RF,...
  I'm a experienced Data Scientist ready to do your work in an efficient way with strong analytical and logical reasoning skills with insatiable interest in Data Science and Big Data Analytics. Data analysis- Data Mining-Forecasting using R, SPSS, Excel and WEKA. Machine learning- KNN, SVM, NB, PCA, LDA, RF, K-means/Hierarchial clustering, Supervised and Unsupervised Learning etc. Deep Learning - RNN, CNN, RCNN, RNTN etc. Big Data Tech - Apache Spark, Hadoop Messaging Queues - Kafka, Flume, etc. NoSQL DataBases - HBase, Cassandra, Hive, etc. Programming Languages - R, Python, Scala, etc λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Softeria
  6.9
  170 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  100% completion rate with 20% of Repeat Hire rate. I provide the following services. *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical ,...
  100% completion rate with 20% of Repeat Hire rate. I provide the following services. *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM) *Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) *Big Data Analysis(Classification and Prediction ) *Software Development  Wordpress  PHP, HTML , MySQL/SQL  Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers )  Java, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την yongjun514
  3.9
  2 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  ### Product designer, 3D modeler(Solidworks, 3d max, AutoCAD, Sketchup, Revit, etc), Mechanical engineer, Building Architect, Civil and Structure engineer, Software designer### 1. CAD/CAM, 3D modelling, Interior and Exterior Design and Rendering I have many experience product design, modelling and rendering. ...
  ### Product designer, 3D modeler(Solidworks, 3d max, AutoCAD, Sketchup, Revit, etc), Mechanical engineer, Building Architect, Civil and Structure engineer, Software designer### 1. CAD/CAM, 3D modelling, Interior and Exterior Design and Rendering I have many experience product design, modelling and rendering. I'm 3d max, ArchiCAD, Sketchup, Solidworks and AutoCAD expert. Also I'm interior and exterior design and rendering expert by Sketchup, Autodesk Revit and 3D max. 2. Mechanical engineering, Civil and Structure engineer. I'm very familiar with Mechanical engineering, Civil and Structure engineer. I will provide you creative mechanical design and product for manufacturing and printing. In particular, I have many experience ANSYS, CFD , ABAQUS, COMSOL and STAR CCM. 3. Software developer. *LabVIEW(DAQ, VirtualBench, myRIO) *C++, and matlab. I will be always with my employer. Regards. Thank you. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την danorinah
  3.9
  13 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  I am expert in pure, applied and statistics mathematics, Physics and chemistry. I have enough experience in the field over the past of four years. Submission of the assignment is done earlier than the speculated due time . The assignment is 100% free from plagiarism and perfectly done. Am ready to work with you in...
  I am expert in pure, applied and statistics mathematics, Physics and chemistry. I have enough experience in the field over the past of four years. Submission of the assignment is done earlier than the speculated due time . The assignment is 100% free from plagiarism and perfectly done. Am ready to work with you in any project or assignment assigned.I will really appreciate for contacting me. Thanks. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την rifamorejo
  7.2
  248 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  I am graduate from the Middlesex University and worked five years as a research and publication writer in many reputed organizations. In addition to that, I have written various Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Reports for university students. I am efficient in all types of formatting styles, plagiarism...
  I am graduate from the Middlesex University and worked five years as a research and publication writer in many reputed organizations. In addition to that, I have written various Assignments, Essays, Thesis, Dissertations and Reports for university students. I am efficient in all types of formatting styles, plagiarism policies and research techniques. You can contact for any type of academic works, I am friendly and open to discuss your assignments. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την shivampanchal
  6.2
  49 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  I am a machine-learning practitioner with 2+ years of experience in data analysis, statistical modelling, stock forecasting, churn prediction, banking, insurance, healthcare and business development. - Highly proficient in Python R. - Experienced in building end-to-end pipelines for data manipulation, modelling,...
  I am a machine-learning practitioner with 2+ years of experience in data analysis, statistical modelling, stock forecasting, churn prediction, banking, insurance, healthcare and business development. - Highly proficient in Python R. - Experienced in building end-to-end pipelines for data manipulation, modelling, model selection and prediction - Knowledge of variety of data visualization - Knowledge of variety of machine-learning algorithms: o Regression (Linear, Logistic Regression, Multiple, GLM) o Statistical Modelling (Cluster Analysis, Decision Trees, Regression) o Classification (Naive Bayes, Support Vector Machine,Decision trees, Ensembles - Random forests, Gradient Boosting) o K Means/ hierarchical/DBSCAN/Affinity/Agglomerative/Spectral) o DeepNets/Theano/Keras/Tensorflow/CNN/LSTM/ImageProcessing/StockPrediction/Predictive Modelling o HoltWinters, ARIMA o Tools (Tableau, QlikView, QlikSense) Database Management System- MySQL, MongoDB λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την umg536
  4.2
  6 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual...
  *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM,ABAQUS,ANSYS) *Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) *Big Data Analysis(Classification and Prediction ) *Software Development  Wordpress  PHP, HTML , MySQL/SQL  Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers )  Java, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την alexkokomov
  2.9
  1 αξιολόγηση $25 $ την ώρα
  I have been working with C++, C# for more than 10 years. I am from Saint Petersburg, Russia (GMT+3). I hold a scientist position in Ioffe Institute 2002-2017. I can start once the contract is signed. Mainly I dealt with scientific development of data processing and data visualization software. My hobby is forex...
  I have been working with C++, C# for more than 10 years. I am from Saint Petersburg, Russia (GMT+3). I hold a scientist position in Ioffe Institute 2002-2017. I can start once the contract is signed. Mainly I dealt with scientific development of data processing and data visualization software. My hobby is forex trading so I'm somewhat familiar with trading software and even developed some indicators and applications for myself. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την anchal5335
  5.2
  20 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  - Major Degree - Masters (M.Sc) in Applied Quantitative Finance (Statistics and Economics). Also worked as a Quant analyst . - Software Skills - MS Office (With advanced Excel), SPSS , STATA and R - Expertise in Statistics and Econometric - OLS Regression, Multivariate Regression, Time Series, Logistic Regression,...
  - Major Degree - Masters (M.Sc) in Applied Quantitative Finance (Statistics and Economics). Also worked as a Quant analyst . - Software Skills - MS Office (With advanced Excel), SPSS , STATA and R - Expertise in Statistics and Econometric - OLS Regression, Multivariate Regression, Time Series, Logistic Regression, Excel ANOVA, Hypothesis Testing, Z-test, T-test, Chi-Square Test, F-test, , Best Model Selection, Problems related to Inference, Estimation, Probability, Sampling, Economics, Panel Data Analysis and other kinds of modelling and statistical analysis. - I have also written research paper on "Human Opportunity index of India" as a part of my Master's Program which was based on logistic regression. - I can also help you in completing thesis work related to above mentioned topics of study. - I deliver best quality work with detailed description as per the client requirements. I guarantee you that the task will be completed on time effectively and efficiently. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""