Στατιστικά Research Analysts For Hire

 • Στατιστικά
 • Έρευνα
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την toplinesolutions
  4.2
  19 αξιολογήσεις $9 $ την ώρα
  skills in following areas of writing and tutoring: 1) Academic Writing and Proof-Reading 2) Report / Essay / 234495552dResearchccc90042ee / Dissertations Mentoring 3) Letters / Resumes / Professional Proposals Writing 4 ... ) Business 2) Finance 3) Economics 4) Engineering (Civil, Chemical, Mechanical, Electrical) 5) Physics 6) Maths 7) Chemistry 8) Health Sciences 9) English Literature 10) 234495552dStatisticsccc90042ee Software Expertise: SPSS
  A full time experienced professional with complete knowledge and understanding of all kind of writing services and tutoring. I have been providing writing services since 7 years. I have proficient skills in following areas of writing and tutoring: 1) Academic Writing and Proof-Reading 2) Report / Essay / Research / Dissertations Mentoring 3) Letters / Resumes / Professional Proposals Writing 4) APA, Harvard, Chicago, MLA Reference Styles 5) Business Plans Writing 6) Ghost Writing 7) Technical 8) Creative Wrting 9) Web Content 10) SEO & Article Writing Subjects Specialization: 1) Business 2) Finance 3) Economics 4) Engineering (Civil, Chemical, Mechanical, Electrical) 5) Physics 6) Maths 7) Chemistry 8) Health Sciences 9) English Literature 10) Statistics Software Expertise: SPSS, MATLAB, Excel, Access, PowerPoint, E-Views, Mini-tab, STATA, Solid-works, and many others. I can write in both UK and USA English styles with proper grammar, punctuation, and sentence structure. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την usmanhassan123
  4.1
  15 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  With My Background in Comp sci, 234495552dStatisticsccc90042ee and Finance. I am : - Bachelor's in Accounts & Finance. - Master's in Computer sci. - PhD in 234495552dStatisticsccc90042ee . Fulfilling your requirements 100%, delivering ... as promised, on time and with Top Quality! Whatever the task, I spend time carefully and crafting well-234495552dresearchedccc90042ee content with a unique flow. With more then 7 years of Experience Career as a ... . Computer skills includes: Python Development Excel ( VBA, MACROS, DASHBOARDS, REPORTING SYSTEMS, CALCULATORS) Microsoft Access Google sheets & Analytics Matlab & Mathematica. 234495552dStatisticsccc90042ee Skills
  With My Background in Comp sci, Statistics and Finance. I am : - Bachelor's in Accounts & Finance. - Master's in Computer sci. - PhD in Statistics . Fulfilling your requirements 100%, delivering as promised, on time and with Top Quality! Whatever the task, I spend time carefully and crafting well-researched content with a unique flow. With more then 7 years of Experience Career as a Freelancer. I am expert in Following skills. Blogs Writing Editorial Guidelines Memo Designing Letters SEO Cover pages Proposals Business Plans Thesis Writing Business Writing Finance & Accounts Economics. Computer skills includes: Python Development Excel ( VBA, MACROS, DASHBOARDS, REPORTING SYSTEMS, CALCULATORS) Microsoft Access Google sheets & Analytics Matlab & Mathematica. Statistics Skills Includes: Data modelling. Medical stat, Stats Research, Computational Stat. Regression & p-values. Stat Analysis using: - R Programming - Spss & Excel - SAS & SAP - STAT & Eviews 24 hours Services λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την kelvinm094
  3.2
  8 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  handle and offer mathematics tutoring on other topics such as operations 234495552dresearchccc90042ee, calculus, algebra, fluid mechanics, 234495552dstatisticsccc90042ee, and probability. Am also conversant with the following: Academic Report ... Writing (Course Work, 234495552dResearchccc90042ee Papers, and Term Papers.), Case Studies Writing, Proposals, Business Plans, Laboratory Reports, Thesis, and Dissertations. I can also help with SEO-friendly articles
  I am MSC Mathematics and Computer Science graduate. I am passionate about analyzing statistical data using tools such as SPSS, Excel, Eviews, R-programming, SAS-programming among others. I also handle and offer mathematics tutoring on other topics such as operations research, calculus, algebra, fluid mechanics, statistics, and probability. Am also conversant with the following: Academic Report Writing (Course Work, Research Papers, and Term Papers.), Case Studies Writing, Proposals, Business Plans, Laboratory Reports, Thesis, and Dissertations. I can also help with SEO-friendly articles, product descriptions, blogs, and reviews. Am also conversant with APA, MLA, Harvard, and Chicago writing styles. Am willing and able to learn new things that may be relevant to your task. Kindly, consider working with me for superior and exceptional work, timely delivery, free revisions, original work that is free from plagiarism and friendly rates. Thank you. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την TechnoWritesAcad
  3.5
  7 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  hire me? ***✪✪✪✪ I am MS in Computer Science with an emphasis area of Data Science. I have done my thesis/234495552dresearchccc90042ee from the USA. I am specialized in technical writing. I have published 234495552dresearchccc90042ee papers ... !!! ✪✪✪✪**** Some highlights of my work **** ✪✪✪✪ ✅ Essays, course works, articles, content and technical writing ✅ 234495552dResearchccc90042ee papers and dissertations ✅ Resumes and cover letters ✅ Business writing ... , analysis, and reporting ✅ Web blogging, Web content writing/re-writing ✅ 234495552dStatisticsccc90042ee, data entry, and data analysis ✅ Professional presentation Happy to help you by giving more than expected!!
  Do you need a professional writer/proofreader for your technical articles, documents, thesis, dissertations, résumé, cover letter, SOW, SOP, eBooks, blogs, and website content? ✪✪✪✪*** Why hire me? ***✪✪✪✪ I am MS in Computer Science with an emphasis area of Data Science. I have done my thesis/research from the USA. I am specialized in technical writing. I have published research papers. I am into content writing industry from last 5 years. I have provided many website articles to my clients globally. Key Notes: ✅ Yes, I am 24*7 full-time freelancer!!! ✅ Yes, I use Copyscape!!! ✪✪✪✪**** Some highlights of my work **** ✪✪✪✪ ✅ Essays, course works, articles, content and technical writing ✅ Research papers and dissertations ✅ Resumes and cover letters ✅ Business writing, analysis, and reporting ✅ Web blogging, Web content writing/re-writing ✅ Statistics, data entry, and data analysis ✅ Professional presentation Happy to help you by giving more than expected!! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την mzdesmag
  4.2
  17 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  , PCB layout, Python, C++ programming, Mathematics, 234495552dStatisticsccc90042ee, SPSS etc. WE HAVE TURNITIN CHECK, SO PLAGIARISM WON'T BE AN ISSUE FOR ACADEMICS, 234495552dRESEARCHccc90042ee WORK, AND ARTICLES. Our commitment lies in
  Knowledge Pro innovative is a team of 3 experts in various fields, we have provided complete solutions to over 520 projects on freelancer and other platforms. We are rated 5 stars because of the quality work we provide. With our 6 years experience, we have provided a complete solution to all kinds of Writings, Engineering (elect/mech), Project Management, Excel, Matlab, Autocad, CAD/CAM, Arduino, PCB layout, Python, C++ programming, Mathematics, Statistics, SPSS etc. WE HAVE TURNITIN CHECK, SO PLAGIARISM WON'T BE AN ISSUE FOR ACADEMICS, RESEARCH WORK, AND ARTICLES. Our commitment lies in honesty, integrity, ethical code of conduct, efficiency and speedy response, we love to work hard to meet the deadlines and take a project to the next level. Do not hesitate to contact us to discuss your project in details and determine how our skills will positively contribute to your project, let our service makes a positive and lasting impression. FOR A QUALITY JOB, GET THE PROFESSIONAL. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την shish1992
  3.9
  17 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  AND ACCOUNTING and a first Degree in Economics and 234495552dStatisticsccc90042ee which provides me with the necessary background to handle your project either for academic papers or for a business plan. ACADEMIC ... WRITINGS Other areas: 234495552dResearchccc90042ee papers Technical papers Business plan Articles programming languages IT- Programming -languages JAVA,MATLAB,PYTHON,C,HTML, CSS, R. stdio do the primary data analyses using
  I am currently a Phd Scholar. Business plan and Academic writing Guru There is nothing I look forward to more than to get that "awesome" remark from a client. Personally, I hold an MSc IN FINANCE AND ACCOUNTING and a first Degree in Economics and Statistics which provides me with the necessary background to handle your project either for academic papers or for a business plan. ACADEMIC WRITINGS Other areas: Research papers Technical papers Business plan Articles programming languages IT- Programming -languages JAVA,MATLAB,PYTHON,C,HTML, CSS, R. stdio do the primary data analyses using the following statistical software -  SPSS  Statistix For secondary data -  STATA  Eviews  R language  MATLAB and others, depending on clients’ needs Be assured of the following anytime: • Strict adherence to instructions. • Timely delivery of projects. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την umg536
  4.1
  3 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). 234495552dResearchccc90042ee Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD ... , DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM,ABAQUS,ANSYS) *234495552dStatisticsccc90042ee
  *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM,ABAQUS,ANSYS) *Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) *Big Data Analysis(Classification and Prediction ) *Software Development  Wordpress  PHP, HTML , MySQL/SQL  Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers )  Java, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την NusaGuy
  2.7
  3 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  ; > Translation; Indonesian-English (UK) > Audio or video transcription > Writing: creative, blog, scientific, academic, business, technical > Data science; entry, analysis, Excel, 234495552dstatisticsccc90042ee, 234495552dresearchccc90042ee ... , genetics, medical > Engineering > Market 234495552dresearchccc90042ee > Business intelligence > CRM ie Salesforce > Sales and marketing > Business development I am educated to Masters level in the UK. I have worked for
  Young Professional Indonesian man currently living in the UK (10 years). Interested in science, technology, travel, language and commerce. I am looking for projects related but not exclusive to; > Translation; Indonesian-English (UK) > Audio or video transcription > Writing: creative, blog, scientific, academic, business, technical > Data science; entry, analysis, Excel, statistics, research > Business and finance > Travel booking > Food and cooking > Photography > Technology; mobile, laptop, desktop, Microsoft, Apple ecosystem > iOS, MacOS > Life science; neuroscience, nanotechnology, genetics, medical > Engineering > Market research > Business intelligence > CRM ie Salesforce > Sales and marketing > Business development I am educated to Masters level in the UK. I have worked for small, medium and large companies in various roles, including scientist, technical staff, customer service, account manager, business development manager, inside sales, sales and marketing executive. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την inspiredwhiz
  3.2
  4 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  ACADEMICS AND 234495552dRESEARCHccc90042ee WORK, ALSO ARTICLES Some of our skills are; • Academics • Engineering task • Matlab, Mathemamtical, Matlink, Powerworld & Matpower • Python Programming, Java, C#, C+, C++ • Arduino ... , PCB, Machine learning, Robotics & AI • VHDL & Verilog • 234495552dStatisticsccc90042ee (Python, R studio, SPSS, Stata, Mintab etc) • Metatrader
  Having 4+ years experience in online solutions and having worked with a team of 6 (six) for a year plus, I can proudly say InspiredWhiz is who you want to talk to. We have successfully completed over 600+ projects and have dealt with over 180 clients here on freelancer and on other platforms. With an overall ratings of 4.8/5.0 stars, we can confidently guarantee you success on your next project. Because we understand the value of each project and understand the importance of timely delivery, we prioritize every project. WE HAVE TURNITIN CHECK, SO PLAGIARISM WONT BE AN ISSUE FOR ACADEMICS AND RESEARCH WORK, ALSO ARTICLES Some of our skills are; • Academics • Engineering task • Matlab, Mathemamtical, Matlink, Powerworld & Matpower • Python Programming, Java, C#, C+, C++ • Arduino, PCB, Machine learning, Robotics & AI • VHDL & Verilog • Statistics (Python, R studio, SPSS, Stata, Mintab etc) • Metatrader λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την olaideejiwole
  4.3
  11 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  , Matlab, SPSS, 234495552dStatisticsccc90042ee, Simulation, Mathematics, Python,Algorithm, C++ programming, Machine learning and 234495552dStatisticsccc90042ee analysis. MANAGEMENT ACCOUNTING Includes: financial Financial 234495552dresearchccc90042ee ... , Data Entry, Data Analysis , Thesis , 234495552dResearchccc90042ee work , Academic writing, Content writing , Technical writing , Literature reviews , Proposals , Essays , Dissertations , Editing and Proofreading
  We are a team with high proficiency knowledge and our experience revolves around the areas of Engineering, Management Accounting and Writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Data Entry, Data Analysis , Thesis , Research work , Academic writing, Content writing , Technical writing , Literature reviews , Proposals , Essays , Dissertations , Editing and Proofreading , Rephrasing and Ghost writing. ENGINEERING:Electrical and Mechanial Engineering, 3D Rendering, AutoCAD, Microcontroller, HVAC Mechanical, FEA, CAD/CAM, ANSYS, CATIA, MEMS, Verilog ,PCB Layout, Arduino, Matlab, SPSS, Statistics, Simulation, Mathematics, Python,Algorithm, C++ programming, Machine learning and Statistics analysis. MANAGEMENT ACCOUNTING Includes: financial Financial research, financial analysis, Tax planning, forecasting and business strategy. We are honest, creative and a unique person to carry out your tasks given to us. It's God that has been helping us. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""