Στατιστικά Algorithm Experts Για Πρόσληψη

 • Στατιστικά
 • Αλγόριθμος
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την bPeou2017
  6.0
  21 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Thank you for visiting my profile ! ☆. Freelance web & Mobile developer: may 2013 - present ☆. Co-founder and chief geek: may 2014 - Mar 2016 ☆. Dev team lead: Apr 2016 - Nov 2017 An adaptable, results-oriented programmer bringing proven experience in AI and Web development, in TOP 1% of developers on...
  Thank you for visiting my profile ! ☆. Freelance web & Mobile developer: may 2013 - present ☆. Co-founder and chief geek: may 2014 - Mar 2016 ☆. Dev team lead: Apr 2016 - Nov 2017 An adaptable, results-oriented programmer bringing proven experience in AI and Web development, in TOP 1% of developers on Freelancer.com. Major Fields ✔️ Algorithm & Data Structure & Machine Learning ✔️ Python & Java & C/C# & Matlab & Mathematics ✔️ DIP& DSP ✔️ Mobile: native, ionic2, 3, Xarmarin, swift ✔️ Frontend: HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Angular.js, React.js ✔️ Backend: Django, Flask, Express, Node js, PHP, Laravel ✔️ DB: PostgreSQL, MySQL, Sqlite, MongoDB, Oracle ✔️ Magento 2, Ruby on Rails ✔️ Web scraping Experiences ✔️ Bio-Recognition using Fingerprint, Face and ECG-signal ✔️ License Plate ✔️ Image Detection and Tracking ✔️ DSP Filter Design ✔️ Uber, IPTV, Snap Chat ✔️ SaaS & AWS ✔️ Amazon 10M products images scraping, 100+ Scraper & Bots ✔️ BTC Gambling website (Node js + React js) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Softeria
  6.7
  118 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  100% completion rate with 20% of Repeat Hire rate. I provide the following services. *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical ,...
  100% completion rate with 20% of Repeat Hire rate. I provide the following services. *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM) *Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) *Big Data Analysis(Classification and Prediction ) *Software Development  Wordpress  PHP, HTML , MySQL/SQL  Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers )  Java, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την aashshak
  5.8
  1 αξιολόγηση $50 $ την ώρα
  "Strong technology and business experience combine for strong project outcomes no matter the size!" I have 10+ years of experience in Website, iOS & Android development. Overall these years I accomplished amazing projects successfully. Now, I wanna be a top-notch freelancer with all of my work experience and my own...
  "Strong technology and business experience combine for strong project outcomes no matter the size!" I have 10+ years of experience in Website, iOS & Android development. Overall these years I accomplished amazing projects successfully. Now, I wanna be a top-notch freelancer with all of my work experience and my own technical know-how, providing high-quality products to my clients. I have created and improved, dozens of successful applications for clients in areas of lifestyle, entertainment, self-help, fitness, catalogs, finance & business, education, commerce & etc. Δ Key success areas: - Creating new apps from the ground up - Updating or fixing existing applications - Building backends using popular services like Google's Firebase and Amazon's AWS - Consulting on feature possibilities and Apple App Store & Google Play Store guidelines - Consulting on monetization strategies - Performing code reviews I welcome discussing your projects and helping you find success! Regards, Amin λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την agilepksolutions
  5.1
  2 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I am developing .NET solutions from +6 years and I provided successful solutions for my great clients all over the world. Few of them I would like to mention :). 1. Alphacell (South Africa) Company having business of selling virtual products through Kiosks/Machines. Provided complete management system for...
  I am developing .NET solutions from +6 years and I provided successful solutions for my great clients all over the world. Few of them I would like to mention :). 1. Alphacell (South Africa) Company having business of selling virtual products through Kiosks/Machines. Provided complete management system for whole system and currently working on hardware level re implementation of Kiosk software. (Bill Printer, Currency, Coins Hopper etc. ). 2. Brain Behind and Fintrax (Austria/UK) Provided shopping vouchers validations through Kiosk terminal at airport system having Passport and vouchers scanning hardware support. 3. Jack Roe USA (USA) I am part of development for this great company from USA who have their solution for Cinema theaters and Retail business. My main part in development is to support Credit Card processing through payment terminals. The one and only one skill I made myself expert is C# and MVC in web solutions on .NET plateform. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την dinhfreedom
  5.2
  17 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  We are a team of professional researchers and engineers in branches of applied mathematics, engineering and computer science. All of us have scholar degrees and been successfully certified in their major fields. Past Projects - Computer Vision & Machine Learning & AI Algorithm: - OCR, Car License Plate...
  We are a team of professional researchers and engineers in branches of applied mathematics, engineering and computer science. All of us have scholar degrees and been successfully certified in their major fields. Past Projects - Computer Vision & Machine Learning & AI Algorithm: - OCR, Car License Plate Recognition, Pattern Recognition - Object Recognition, Face Recognition - Optimization Control and Manipulation. - Object Detection and Counting - Signal and Image Processing by FWT and FFT Main Instruments: - MATLAB/ Mathematica, C/ C++/ C#, Fortran, VB, Java, Python and R. - Objective C, Java, Cocos2D, Unity3D and Cocos2D-X - PHP, MySQL, JSON, XML, HTML5, Jquery and Javascript/ CSS Mathematical Background: - Mathematical Modeling - Numerical Solution (FEM, CFD) - Optimization (PSO, SGA) - Statistical Analysis (R, SPSS, STATA) Please experience our best quality work and amazing technical service! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την praita
  3.8
  3 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  I'm a hardware and software engineer with 5+ years of proven experience. I majored in artificial intelligence including neural network and genetic algorithm. I have deep knowledge of image processing and optimization algorithms, especially I am so interested in biotechnology and now I am working on it. I also have...
  I'm a hardware and software engineer with 5+ years of proven experience. I majored in artificial intelligence including neural network and genetic algorithm. I have deep knowledge of image processing and optimization algorithms, especially I am so interested in biotechnology and now I am working on it. I also have rich experience of embedded device programming using MCUs of PIC, ATMEL and ARM. I attended many projects concerning with hardware production as a programmer. I am also famiilar with Circuit and PCB design. Arduino and Raspberry Pi is my favorite field nowadays. Currently my main focus is on application integration development. My objective is simple—to build excellent systems that perform flawlessly. With regards. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ritwickchaudhry
  3.7
  11 αξιολογήσεις $32 $ την ώρα
  I have done considerable research in Computer Science as an undergraduate at IIT Bombay (The best undergraduate college in India). I also have worked as an intern in Adobe Research and won the Best Research Project Award. I was also invited to Johns Hopkins University as a Research Scholar. I have two publications...
  I have done considerable research in Computer Science as an undergraduate at IIT Bombay (The best undergraduate college in India). I also have worked as an intern in Adobe Research and won the Best Research Project Award. I was also invited to Johns Hopkins University as a Research Scholar. I have two publications (One in review), one here: https://arxiv.org/abs/1712.02423 . I have a lot of experience in Machine Learning, Deep Learning and coding tasks and I believe that I can help out with Computer Science tasks. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την nodinh325
  3.4
  3 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  We are professional in Computer Vision, Image processing, Machine learning, Engineering & Science simulations. Fields: Detection and recognition: -face emotion recognition, OCR, LPR -Object tracking , Car speed detection, -tennis simulation, object counting Machine learning: -Naive...
  We are professional in Computer Vision, Image processing, Machine learning, Engineering & Science simulations. Fields: Detection and recognition: -face emotion recognition, OCR, LPR -Object tracking , Car speed detection, -tennis simulation, object counting Machine learning: -Naive Bayes, K-NN, SVM, Decision Tree -ANN, CNN, Deep learning Signal processing: -Decode and Encode, DFT, DWT, FFT, Speech recog Numerical simulation and Optimization: -CFD, FEM, FDTD, Monte-Carlo, ACO, GA, PSO Control system: -PID, Fuzzy PID Fluid simulation: -Multiphase , turbulance, combustion,thermal sim power and circuit: -Eelectromagnetic wave simulation ,Power grid simulation, -filter design Web development Skills: -python, C, C++, C#, Java, OpenCv, OpenGl - MATLAB, Ansys fluent, fortran, Ansys, Solidworks, PCB design, labview, Arduino, R -php, javascript, html, xml, css, django -MetaTrade λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την JinDongZhe
  6.0
  59 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  OUR SLOGAN - We love this word "There is nothing we can not implement", so that we are developers Thank you for considering my profile. We have have been developing iOS & Android apps over 6 years. We can help you develop iOS , Android apps, Backend apis. ★ Mobile app and web development - Native Android (Java)...
  OUR SLOGAN - We love this word "There is nothing we can not implement", so that we are developers Thank you for considering my profile. We have have been developing iOS & Android apps over 6 years. We can help you develop iOS , Android apps, Backend apis. ★ Mobile app and web development - Native Android (Java) and iPhone App(swift, objective-c) -Hybrid mobile app(Ionic Framework, React Native) - Web Development, Mobile Website ★ Management of Database - Oracle, MySQL, Mongo db, JSP, Spring Boot, JPA+Hibernate Framework, JHipster ★ Our benefits - Deliver Daily or Weekly result. - Deliver with well written source code, publish app on app store by customer name after development. - Responsible communication for each day(Anytime). - 6 months Free bug fixing and maintenance after development. ★ Software Reverse Engineering / Cracking / Debugging - Unpacking of Themida/WinLicense/vmprotect/UPX and other packing modules - Online Game cheat / Anti-cheat Development λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την candlemaking
  3.0
  1 αξιολόγηση $10 $ την ώρα
  I have made a job out of my hobby. I believe in "Follow Your Passion and You Will Never Work a Day in Your Life". So far I've got that right.
  I have made a job out of my hobby. I believe in "Follow Your Passion and You Will Never Work a Day in Your Life". So far I've got that right. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""