Statisticians Για Πρόσληψη

 • Στατιστικά
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 110 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ngarag
Πρόσλαβε τον/την   ngarag

  ngarag ngarag

  Zimbabwe $15 USD / ώρα
  Statistician; Data Scientist.
  Zimbabwe
  I am a professional statistician and data scientist. I am very versatile with a wide range of data engineering architectures and tools such as Hadoop, Cassandra, Tableau, Oracle, SAP, Cognos, Microstrategy, Azure, STATA, SPSS Statistics, SPSS Amos, SPSS Modeler, SPSS Analytic Server, SAS, R, MPLus, LISREL, EViews,...
  I am a professional statistician and data scientist. I am very versatile with a wide range of data engineering architectures and tools such as Hadoop, Cassandra, Tableau, Oracle, SAP, Cognos, Microstrategy, Azure, STATA, SPSS Statistics, SPSS Amos, SPSS Modeler, SPSS Analytic Server, SAS, R, MPLus, LISREL, EViews, MATLAB, Nvivo, Atlas.ti, among others. With a great passion towards resolving problems, I am always available to assist organisations and post-graduate students with advanced statistical analyses including but not limited to EFA/PCA, CFA, SEM, Forecasting, Neural Networks, SNA, SVM, KNN, SLRM, ARMA, Discriminant Analysis, Cluster Analysis, Random Forests, GLM, Power Analysis, Decision Tree Analysis, Bayesian Statistics, Spatial Modeling, Multi-Dimensional Scaling, Mann-Whitney, Fisher, ANOVA, MANOVA, MANCOVA, Kruskal Wallis, Wilcoxon, Turkey, Friedman, Box-Cox, McNemar, Linear/Non-Linear Regression and qualitative analyses. Timely quality solutions are always guaranteed! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ngarag
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ LIVE EXPERTS ® A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into...
  اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ LIVE EXPERTS ® A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic Writing, Literature Review,Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. **Computer Science(Machine Learning,Deep Learning,Artificial Intelligence,Algorithms, Linux, Bash, Docker, Asterisk ) **Engineering(Electrical,Mechanical,Civil,Chemical,Software,Petroleum,Structural) **Statistics/Data Analysis (SPSS/Minitab/Weka/R Programming) **Big Data Analysis(Classification and Prediction,Hadoop,Spark ) **Game/Web development(3D,AR,VR,Unity 3D,IOS/Android Apps) **Software Development** **Matlab and Mathematica Python, Java, C/C++,C#, Arduino,Raspberry pi, Cloud Computing,3ds Max, Autocad,Solidworks,Revit Cisco,Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD,CAM,Abaqus, Arena,PCB, Hardware, EAGLE, Linux,Unix, Socket,Aspen,Hysys, TensorFlow,Keras,OpenCv,OpenGl,PLC λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   loyidandrews
Πρόσλαβε τον/την   loyidandrews

  loyidandrews loyidandrews

  Germany $30 USD / ώρα
  Deep learning &ML & AI & Vision & Blockchain
  Germany
  I have 8 years experiences in deep learning , Machine learning and Computer vision, image processing, DSP, Matlab and python programming, Web app and Blockchain My program skills are C/C++/ C#, Java, JavaFX, Python, openCV, R, pytorch, keras, tensorflow, Android, Flutter, React native, php, larabel, codeigniter, ...
  I have 8 years experiences in deep learning , Machine learning and Computer vision, image processing, DSP, Matlab and python programming, Web app and Blockchain My program skills are C/C++/ C#, Java, JavaFX, Python, openCV, R, pytorch, keras, tensorflow, Android, Flutter, React native, php, larabel, codeigniter, node.js, angular.js, react.js, javascript, html, Django, Matlab, Crypto, DEFI, DAPP, NFT, solidity, smart contract, Ethereum, web3.js. Fields: -Blockchain Crypto, DEFI, DAPP, NFT marketplaces, Trading charting system like poocoin , created tokens and smart contract such as NFT, BEP20, ERC20, ERC721 on Ethereum, BSC, Polygon network. -Deep learning , Computer vision and, image processing face recognition, object detection adn tracking, sentiment classification, ID card recorgnition, hand gesture recognition, Speech recognition, Speaker recognition, face emotion recognition, data classification, speech recognition, data mining -Machine learning and Deep leaning CNN, ANN, RNN , LSTM, SVM , Reinforcement learning, knn, Random Forest, Decision tree, Pytorch, tensorflow, keras, tesarret -Matlab programming : signal processing, signal compression, DCT, FFT, WTF, Optimization, GA, PSO, ACO, Image processing, PID, Fuzzy control, Numerical simulation, CFD, FEM, FDTD, electromagnetic simulation Thanks for your visiting my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την loyidandrews
 • Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553
Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  India
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schoudhary1553
 • Πρόσλαβε τον/την   lancelotjs
Πρόσλαβε τον/την   lancelotjs

  lancelotjs lancelotjs

  China $30 USD / ώρα
  programming, data science, engineering
  China
  love programming, developing software. Expertise on machine learning, datascience. I am from China, and I have been doing software development for years.
  love programming, developing software. Expertise on machine learning, datascience. I am from China, and I have been doing software development for years. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lancelotjs
 • Πρόσλαβε τον/την   maksmyhalat
Πρόσλαβε τον/την   maksmyhalat

  maksmyhalat maksmyhalat

  Germany $15 USD / ώρα
  Full time Developer. Programming& Engineering
  Germany
  Let's work together! I will help you with my Best, high QUALITY in TIME! My Skills: - Python, C/C++, C#, Java, R Programming. - Matlab, Mathematica, Maple, ... - Mathematics: Algebra, Calculus, Geogebra, ODE, PDE... - Web design & Develop(Node.js, React.js, MongoDB...) - FEM, FDM, Numerical methods - Physics,...
  Let's work together! I will help you with my Best, high QUALITY in TIME! My Skills: - Python, C/C++, C#, Java, R Programming. - Matlab, Mathematica, Maple, ... - Mathematics: Algebra, Calculus, Geogebra, ODE, PDE... - Web design & Develop(Node.js, React.js, MongoDB...) - FEM, FDM, Numerical methods - Physics, Mechanics, Engineering - Image Processing, CFD, Algorithm... - Tutoring, Report Writing, Editing, ... DyUlWfcbSeO λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την maksmyhalat
 • Πρόσλαβε τον/την   Humayun491
Πρόσλαβε τον/την   Humayun491

  Humayun491 Humayun491

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Data Scientist-Data Analyst-SPSS-EXCEL-AI
  Pakistan
  Hello! My name is Humayun and I am a highly organized Statistician with mastery in data analysis and expert in mathematics, statistics, programming, Engineering and more. With over 10 years of experience, I have mastered all my skillsets to offer exceptional results to my clients. My approach towards work involves...
  Hello! My name is Humayun and I am a highly organized Statistician with mastery in data analysis and expert in mathematics, statistics, programming, Engineering and more. With over 10 years of experience, I have mastered all my skillsets to offer exceptional results to my clients. My approach towards work involves critical thinking and efficient execution to deliver the project on time. No matter the requirements, customer satisfaction and quality deliverables remain the end goal of my services. My area of expertise includes ● Basic Statistics ● Descriptive Statistics ● Inferential Statistics ● statistical analysis ● Web development ● Financial models ● SPSS ● R programming ● Dashboards ● Data analysis ● Technical article writing ● Ebook designing ● Lead magnets ● Anova ● Cash flows ● Engineering related work I never compromise on the quality and use premium software and tools to finish the project. I have mastered SPSS, Excel, STATA, Python, MATLAB, WordPress, Stat Crunch, R Studio and more. As you can see, my offerings vary and I can confidently deliver all the projects with exceptional quality. I believe in honesty and wish to work for the long term. If you think I am a good fit for your organization, you can connect me by email and calls. I also provide customizable services to meet the budgetary expectation of clients. Please let me know how I can add value to your organization. Thank You. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Humayun491
 • Πρόσλαβε τον/την   tamas421
Πρόσλαβε τον/την   tamas421

  tamas421 tamas421

  Hungary $10 USD / ώρα
  Video & image editing. Programming. 3d modelling.
  Hungary
  I have experiences in the following fields. Video editing: FFmpeg, AviSynth, VapourSynth; complex filters and scripting in FFmpeg, advanced video denoise methods (e.g. old or noisy or shaky sources, interlaced vhs and dvd sources), correcting broken mp4 files, adding and creating intro, logo and subtitle overlays,...
  I have experiences in the following fields. Video editing: FFmpeg, AviSynth, VapourSynth; complex filters and scripting in FFmpeg, advanced video denoise methods (e.g. old or noisy or shaky sources, interlaced vhs and dvd sources), correcting broken mp4 files, adding and creating intro, logo and subtitle overlays, zoom and pan, high quality video stabilization, colorspace transformations, etc. Preferred encoding type is H.264 with x264, though have experience with DivX/Xvid, MPEG2, Motion PNG, VP9, H.265/x265, AV1, as well as with NVEnc. Audio editing: noise reduction and volume level normalization, working with text to speech engines, audio file splitting (final output by aac, mp3 or vorbis encoders). 3D modelling and animation rendering: Blender / Cycles. (CPU and GPU rendering, photorealistic shaders, using HDRI environmental textures, creating and rendering animations like 3d logos, fine rotation/translation of objects & camera motion; some example works are under "Recently completed 3D modells"). Image editing: Gimp, ImageMagick. It also includes: high quality upscale (e.g. Spline64) and superresolution upscale methods (e.g. waifu2x). Programming: including numerical & modelling tasks. (numerical MC simulations, optimizations, "Completed another programming works" could be checked in the portfolio). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tamas421
 • Πρόσλαβε τον/την   pyanskiy
Πρόσλαβε τον/την   pyanskiy

  pyanskiy pyanskiy

  Belarus $30 USD / ώρα
  Machine Learning, data analysis and Web Expert
  Belarus
  I am an expert in Computer Science and mathematics with more years of working experience. I have dedicated the last seven years to website deign and development, I have extensive knowledge with a variety of applications and web languages including Adobe applications as well as in-depth expertise in CSS3, HTML5,...
  I am an expert in Computer Science and mathematics with more years of working experience. I have dedicated the last seven years to website deign and development, I have extensive knowledge with a variety of applications and web languages including Adobe applications as well as in-depth expertise in CSS3, HTML5, XHTML. I also have seven years experience in multiple programming languages such as PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, Jquery, React js as well as in frameworks and content management system like Laravel, Codeigniter and Wordpress, Shopify Currently working as a Programmer in several languages and Tutor in several science-based subjects like Mathematics etc. I am fully confident with excellent reviews and experiences to satisfy your requirements. Some of the fields of expertise for your convenience: C, C++, C#, Java & Python, OpenCV, Machine Learning, Deep Learning, Z3-Solver, NLP, Disassembler and Assembler. Implementing any pseudocode of Algorithms/Data Structure, Fixing the bugs and errors etc. Experienced as a competitive programmer. Mathematical Tools: Matlab & Mathematica: Coding & Editing, bugs & Error fixing, Improvement and development of incomplete codes. Thank you very much! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pyanskiy
 • Πρόσλαβε τον/την   aanasarbi
Πρόσλαβε τον/την   aanasarbi

  aanasarbi aanasarbi

  Hong Kong $10 USD / ώρα
  Freelancer
  Hong Kong
  Hi! My name is Mohammed Aanas, and I offer writing, editing, and tutoring services. My skills include: →Creative writing →Ghostwriting →Copywriting →Ad copy →Blogs →Website copy needs (About Us/About Me, FAQ Sections, etc.) →Product descriptions →Slogans and taglines →Newsletters →General...
  Hi! My name is Mohammed Aanas, and I offer writing, editing, and tutoring services. My skills include: →Creative writing →Ghostwriting →Copywriting →Ad copy →Blogs →Website copy needs (About Us/About Me, FAQ Sections, etc.) →Product descriptions →Slogans and taglines →Newsletters →General editing →Proofreading →Tutoring/Homework Help I am familiar with citation styles such as Harvard, APA, and IEEE. I can work on your content and improve it. Also, I can rewrite/paraphrase the entire article/content. If you have any specific requirements, you can mention them to me when you offer me the project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aanasarbi

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""