Statistical Analysers Για Πρόσληψη

 • Στατιστική Ανάλυση
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την shivampanchal
  4.9
  13 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I am a machine-learning practitioner with 4+ years of experience in data mining, deep learning, statistical modelling, stock markets, telecom, banking, insurance, healthcare and business development. - Highly proficient in Python and R. - Experienced in building end-to-end pipelines for data manipulation, modelling,...
  I am a machine-learning practitioner with 4+ years of experience in data mining, deep learning, statistical modelling, stock markets, telecom, banking, insurance, healthcare and business development. - Highly proficient in Python and R. - Experienced in building end-to-end pipelines for data manipulation, modelling, model deployment and optimizations. - Knowledge of variety of data visualization - Knowledge of variety of machine-learning algorithms: - Regression (Linear, Logistic Regression, Multiple, GLM) - Statistical Modelling (Cluster Analysis, Decision Trees, Regression) - Classification (Naive Bayes, Support Vector Machine,Decision trees, Ensembles - Random forests, Gradient Boosting) - K Means/ hierarchical/DBSCAN/Affinity/Agglomerative/Spectral) DeepNets/Theano/Keras/Tensorflow/CNN/LSTM/ImageProcessing/StockPrediction/Predictive Modelling/Pytorch/Theano. - HoltWinters, ARIMA - Tools (Tableau, QlikView, QlikSense) - Database Management System- MySQL, MongoDB λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την citijayamala
  3.9
  8 αξιολογήσεις $7 $ την ώρα
  1. Writer: Expert in writing , academic writing, research reports, essays and advance essays, dissertations. Expert in all referencing styles (APA/ Harvard / MLA/etc.). I assure 100 % assurance on zero percent plagiarism. TURNITIN / COPYSCAPE plagiarism report will be provided along with completed work Assistance...
  1. Writer: Expert in writing , academic writing, research reports, essays and advance essays, dissertations. Expert in all referencing styles (APA/ Harvard / MLA/etc.). I assure 100 % assurance on zero percent plagiarism. TURNITIN / COPYSCAPE plagiarism report will be provided along with completed work Assistance will be provided with the "n" number of clarifications until the client satisfaction 2. Expert in Excel, VBA , Macros, vlookup, dashboards, BI tools, Power BI, Expert In data analysis using statistical tools such as SPSS, R programming. 3. Experienced MBA finance plus SAP FICO trainer as well. Handled many financial management, management accounting research papers. 4. I also worked as a website quality manager for an eCommerce website. I have designed websites using Magento, Open Source, WordPress platforms 5. Designed web based mobile application using android systems. Have launched apps in google play store. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την blakehamm
  6.2
  26 αξιολογήσεις $55 $ την ώρα
  Coherent professional with a problem solving mentality accompanied by 2 years of experience in STATISTICAL/DATA ANALYSIS and a US college education in MATHEMATICS and ECONOMICS. With SUPERIOR QUALITY in data modeling, business analysis and statistics, I am confident my work will EXCEED EXPECTATIONS. Specializing in: ...
  Coherent professional with a problem solving mentality accompanied by 2 years of experience in STATISTICAL/DATA ANALYSIS and a US college education in MATHEMATICS and ECONOMICS. With SUPERIOR QUALITY in data modeling, business analysis and statistics, I am confident my work will EXCEED EXPECTATIONS. Specializing in: - ACADEMIC PROJECTS pertaining to Statistical/Data Analysis, Mathematics, Finance and Economic theory - CONSULTING BUSINESSES through Financial/Inventory/Customer Data Analysis Analysis Skills: - Regression Analysis - Factor Analysis & Sensitivity Analysis - Bayesian Analysis - Monte Carlo Analysis - Experimental Designs - Time Series Analysis - Econometric - Forecasting - Statistical Quality Control - Spatial Data Analysis - Structural Equation Modeling - Propensity Score - Sample Size Calculation Program Proficiency - R programming - Matlab - STATA - Python - Microsoft Excel (VBA Programming) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την iwebphpdeveloper
  3.2
  1 αξιολόγηση $20 $ την ώρα
  FEATURED REVIEW: “Great freelancer, went above and beyond and did a great job with copy writing and image creations. Thanks A++++ ” We are a team of WRITERS, DESIGNERS and CODERS. Since 2009, we customise our solutions and tailor it according to the needs of our clients keeping in mind their vision and target...
  FEATURED REVIEW: “Great freelancer, went above and beyond and did a great job with copy writing and image creations. Thanks A++++ ” We are a team of WRITERS, DESIGNERS and CODERS. Since 2009, we customise our solutions and tailor it according to the needs of our clients keeping in mind their vision and target audience. -CONTENT WRITING (Academic assistance- Research Reports, Thesis-PHD, Dissertations etc. Non Academic-Blogs, Articles, Web content etc) - WEBSITE DEVELOPMENT (e-Commerce, Dynamic, Classified etc. ) - CUSTOMISED SOFTWARE DEVELOPMENT(PHP, Plugin, AngularJS, Bootstrap, HTML5, CSS 3) -Third Party API INTEGRATION like BTC, Paypal, Social Media API etc. -Hybrid MOBILE APPLICATION (Android, iOS) -ONLINE MARKETING (SEO-On page- Off Page, SMO, SMM, Link Building etc) - Blockchain Technology - Cryptocurrency (Web development, Content writing, API integrations ) , Cryptocurrency exchange. Whitepaper based on enthernet technology (ERC20, Smart contract) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την fastlabindia
  4.4
  19 αξιολογήσεις $2 $ την ώρα
  FASTLAB Team is offering the following services to you WRITING Business, Technical, Academic, Commercial, Fiction, and Blog Writing, Dissertations, Academic papers, eBooks, Fiction, Sci-Fi thriller, Technical content, Articles, Web content, and blogs. I am good in IEEE , Harvard and APA referencing...
  FASTLAB Team is offering the following services to you WRITING Business, Technical, Academic, Commercial, Fiction, and Blog Writing, Dissertations, Academic papers, eBooks, Fiction, Sci-Fi thriller, Technical content, Articles, Web content, and blogs. I am good in IEEE , Harvard and APA referencing styles. ENGINEERING We can redo, improve, and publish any engineering, scientific MATLAB, SIMULINK, PSPICE, NS2, NS3 based IEEE papers. I work in Python , Java , DotNet , PHP, HTML , Wordpress, PHP, JAVA, ASP, DOT NET, Prestashop, Magento, woo commerce, OSCommerce, WordPress, Joomla, Web Hosting Panels and etc NETWORK DESIGN Cisco Network Design, Windows and Linux Administration , DBA,Router design, LAN/WAN design and etc. IT INFRA DESIGN Wintel, ADS, Unix, Storage, Backup, Network, Security Active Directory, DNS, DHCP, FTP, IIS, SQL, WDS, ADRMS,ADFS,ADLDS, SCCM, Linux, Apache, My SQL, Postfix, VM Ware, Vcenter, cPanel, H-Sphere, Hosting Controller, Plesk, DirectAdmin λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την olaideejiwole
  5.5
  23 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  We are a team with high proficiency knowledge and our experience revolves around the areas of Engineering, Management Accounting and Writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Data Entry, Data Analysis , Thesis , Research work , Academic writing, Content writing , Technical writing ,...
  We are a team with high proficiency knowledge and our experience revolves around the areas of Engineering, Management Accounting and Writing, mentioned below: Article writing, Business plan writing, Data Entry, Data Analysis , Thesis , Research work , Academic writing, Content writing , Technical writing , Literature reviews , Essays , Editing and Proofreading ENGINEERING:Electrical and Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, AutoCAD, Microcontroller, HVAC Mechanical, FEA, CAD/CAM, ANSYS, CATIA, MEMS, Verilog ,PCB Layout, Arduino, Matlab, SPSS, Statistics, Simulation, Reactor design, Syngas, Gasoline, Mathematics, Python,Algorithm, C++ programming, Machine learning and Statistics analysis. MANAGEMENT ACCOUNTING Includes: financial Financial research, financial analysis, Tax planning, forecasting and business strategy. We are honest, creative and a unique person to carry out your tasks given to us. It's God that has been helping us. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την yuansun235
  5.0
  1 αξιολόγηση $30 $ την ώρα
  Hi, Having several years experiences in software development, and a strong educational background featuring a degree in Computer Science. I strongly believe I can develop apps in time with high--quality. My web developing expertise includes: Codeigniter, Wordpress, Woocommerce, Bootstrap, CSS3 and HTML5, PHP,...
  Hi, Having several years experiences in software development, and a strong educational background featuring a degree in Computer Science. I strongly believe I can develop apps in time with high--quality. My web developing expertise includes: Codeigniter, Wordpress, Woocommerce, Bootstrap, CSS3 and HTML5, PHP, MySQL, Ajax, Json, XML, jQuery, dataTable, Javascript, HighChart, FusionChart. Java, JDK, Android SDK, Spring, Swing, Eclipse, Netbeans, BlueJ. Android, Java, Android Studio. I know well about Python & Djanggo, PostgreSQL. React Native, React & Redux, Node JS, Express JS, Sequelize, React Bootstrap, Webpack, Axios. I possess excellent communication skills. Thanks!!! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την freelancerpr0
  5.0
  7 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  In my 7 years of working as a freelancer in the field of Quantitative Research, Analytics and Statistical Analysis, I have undertaken numerous complex and demanding projects and completed them successfully. After all these years I have finally formed a team of extremely hard working individuals, who take pride in...
  In my 7 years of working as a freelancer in the field of Quantitative Research, Analytics and Statistical Analysis, I have undertaken numerous complex and demanding projects and completed them successfully. After all these years I have finally formed a team of extremely hard working individuals, who take pride in their skills and strictly adhere to deadlines. We provide excellent quality work and try to be available 24 hours for our clients. Our fields of Expertise are: #Data Science - Data analysis - Machine Learning (Deep Learning / NN) - Data Visualization - Image Processing. - Data Mining - ElasticSearch - Kibana - Statistical Analysis - Quantitative Market Research. #Programming - MATLAB - R Studio - Python - IBM SPSS - SAS - STATA - Tableau #Educational - Mathematics - Statistics - Economics - Finance and Financial modeling #Writing - Content Writing - Academic Writing - Technical Writing - Thesis and Dissertation - Research Work λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την invincible1428
  4.8
  25 αξιολογήσεις $75 $ την ώρα
  I am in the top 3% of machine learning freelancer. I have a preferred freelancer badge. Completed more than 70 ML projects in 10 months. 5+ years of experience as a Data Scientist with in depth knowledge of statistical methods and having Hands on experience of Machine Learning and Deep Learning using tools like...
  I am in the top 3% of machine learning freelancer. I have a preferred freelancer badge. Completed more than 70 ML projects in 10 months. 5+ years of experience as a Data Scientist with in depth knowledge of statistical methods and having Hands on experience of Machine Learning and Deep Learning using tools like Python, R, Spark, Excel.Also having experience in Reporting, Dash-boarding, Descriptive Analytics, Visualization and Analytics Consulting Education: M Tech - IIT Mumbai Tools: Excel, R, SQL, SAS, Python, Tableau, Spark Techniques: Image Processing, Text Mining, Supervised and Unsupervised Machine learning problem, Voice Analytics, Regression Analysis, Clustering, Market-Basket Analysis, Decision Trees, LDA, SVM, Neural Network, Random Forest, Natural Language Processing etc I can create Web based apps using R-Shiny & Python I am always available as per the requirement and will be happy to be associated with you. Together we can take your business to newer heights λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την lamyae88sid
  5.6
  57 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Hi, I am an engineer in Statistics... The services that i offer : -Statistical analysis --hypothetical testing,Regression anlyasis of data --Building predictive models on big data --ANOVA, ANCOVA --Experimental design when gathering data --Marketing research --Surveys Analysis --DATA Mining --DATA...
  Hi, I am an engineer in Statistics... The services that i offer : -Statistical analysis --hypothetical testing,Regression anlyasis of data --Building predictive models on big data --ANOVA, ANCOVA --Experimental design when gathering data --Marketing research --Surveys Analysis --DATA Mining --DATA WERHOUSE --Designing and preparation of questionnaires --DATA collection --DATAorganization --DATA analysis ( ACM-AFC-ACP..) --Classficiation --interpretation of analyzed results --Mathematics λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""