SPSS Statistics Experts Για Πρόσληψη

 • SPSS Στατιστική
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 67 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ngarag
Πρόσλαβε τον/την   ngarag

  ngarag ngarag

  Zimbabwe $15 USD / ώρα
  Statistician; Data Scientist.
  Zimbabwe
  I am a professional statistician and data scientist. I am very versatile with a wide range of data engineering architectures and tools such as Hadoop, Cassandra, Tableau, Oracle, SAP, Cognos, Microstrategy, Azure, STATA, SPSS Statistics, SPSS Amos, SPSS Modeler, SPSS Analytic Server, SAS, R, MPLus, LISREL, EViews,...
  I am a professional statistician and data scientist. I am very versatile with a wide range of data engineering architectures and tools such as Hadoop, Cassandra, Tableau, Oracle, SAP, Cognos, Microstrategy, Azure, STATA, SPSS Statistics, SPSS Amos, SPSS Modeler, SPSS Analytic Server, SAS, R, MPLus, LISREL, EViews, MATLAB, Nvivo, Atlas.ti, among others. With a great passion towards resolving problems, I am always available to assist organisations and post-graduate students with advanced statistical analyses including but not limited to Exploratory Factor Analysis (EFA); Confirmatory Factor Analysis (CFA); Structural Equation Modeling (SEM); Descriptive Statistics; Sentiment Analysis; Bayesian Statistics; Geospatial Modeling; Discriminant Analysis; K-Nearest Neighbor (KNN); Latent Class Analysis (LCA); Random Forests Classification; Social Network Analysis (SNA); Support Vector Machines (SVM); Artificial Neural networks (ANN); Multi-Dimensional Scaling (MDS: PROXSCAL, ALSCAL etc.); Linear Models (GLM, MLM, MLMM); Linear Discriminant Analysis (LDA); Hierarchical Linear Modeling (HLM); OLS, 2SLS, SUR, 3SLS, GMM, DID etc; Power Analysis, Sample Determination; Cluster Analysis (Hierarchical, K-Means); ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA; Decision Tree Analysis (CART, CHAID, etc.); Logistic Regression, Non-Linear Regression; Mann-Whitney, Fisher, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Friedman, Box-Cox, McNemar etc.; Time Series Analysis (ARMA, ARFIMA, GARCH, etc.); Survival Analysis (Cox Regression, Kaplan-Meier etc.) as well as qualitative analyses. Timely quality solutions are always guaranteed! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ngarag
 • Πρόσλαβε τον/την   WycOj
Πρόσλαβε τον/την   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $25 USD / ώρα
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at chemical engineering and handling both research papers and lab reports. Data Science is the field that helps us understand our data from different sources after analysis using different softwares such as R studio, STATA, JAMOVI, ANOVA, EVIEWS, EXCEL, SPSS, NVIVO, and PYTHON language. The great interpretation of the outputs from the software gives a clear understanding of the data. We develop and suggest better ways of improving the performance of a given scenario. Advanced data science gives a clear indication of the world's number advancing technology via Machine learning techniques and algorithms, Deep Learning, and Neural networks. Using different languages such as python, C++, Java, SQL, I can satisfy the needs of my clients  Advanced in the following:  Machine learning (CNN, DNN, and SVN)  PYTHON (pandas, numpy,kaggle, jupyter notebook)  Data visualization and Dashboards (python, Tableau, power BI, R, Excel, ggplot)  Statistical analysis (Anova, STATA, R python, SAS, Jamovi,)  Modelling and Prediction: R, python, SAS, Excel, SPSS)  Descriptive Bayesian, Parametric and Non parametric tests in spss, R  Data mining and web scraping (R, spss,)  Medical analysis and Time series analysis  Qualitative analysis (Nvivo)  Machine learning in R  Cartography and arc GIS  Database designing , cleaning and management  Econometrics, E views, Excel data analysis, survey analysis.  Minitab , SMART PLS, Excel pivot tables, power Query, Dynamic and interactive Dashboards Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WycOj
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ LIVE EXPERTS ® A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ LIVE EXPERTS ® A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic Writing, Literature Review,Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. **Computer Science(Machine Learning,Deep Learning,Artificial Intelligence,Algorithms, Linux, Bash, Docker, Asterisk ) **Engineering(Electrical,Mechanical,Civil,Chemical,Software,Petroleum,Structural) **Statistics/Data Analysis (SPSS/Minitab/Weka/R Programming) **Big Data Analysis(Classification and Prediction,Hadoop,Spark ) **Game/Web development(3D,AR,VR,Unity 3D,IOS/Android Apps) **Software Development** **Matlab and Mathematica Python, Java, C/C++,C#, Arduino,Raspberry pi, Cloud Computing,3ds Max, Autocad,Solidworks,Revit Cisco,Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD,CAM,Abaqus, Arena,PCB, Hardware, EAGLE, Linux,Unix, Socket,Aspen,Hysys, TensorFlow,Keras,OpenCv,OpenGl,PLC λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   SupremeWriters
Πρόσλαβε τον/την   SupremeWriters

  SupremeWriters SupremeWriters

  Pakistan $15 USD / ώρα
  ⭐⭐Academic, Essay, Report, Articles & CV Expert⭐⭐
  Pakistan
  ✦︎✦︎Welcome to my Profile✦︎✦︎ Are you looking for someone who can take your worries away from your academic tasks and assignments? Congratulations, you have taken the first step towards your peace of mind by visiting my profile. I will be your personal support system for all kinds of academic work that is pending on...
  ✦︎✦︎Welcome to my Profile✦︎✦︎ Are you looking for someone who can take your worries away from your academic tasks and assignments? Congratulations, you have taken the first step towards your peace of mind by visiting my profile. I will be your personal support system for all kinds of academic work that is pending on your side. Throw your worries away and share the requirements and deadline with me so that I can produce your required tasks with great accuracy and quality. I am a professional Academic Writer with over 12 years of experience in this field and worked with a variety of clients from all over the world. I have helped hundreds of students to achieve good grades and marks by assisting them whenever they asked for it. I will provide high-quality content that is free of any grammatical errors, and 100% original with zero plagiarism. I will provide the following services: ⚫ ||Dissertations||" ⚫ ||Research Papers||" ⚫ ||Video Analysis||" ⚫ ||Critical Analysis||" ⚫ ||Case Studies||" ⚫ ||Essays||" ⚫ ||Book Summary||" ⚫ ||Term Papers||" ⚫ ||Exam Quiz||" ⚫ ||Research Summary||" ⚫ ||Research Thesis||" ⚫ ||Annotated Bibliography||" ⚫ ||Research Article Summary & Analysis||" What I Offer? ⚫⚫ Zero Plagiarism ⚫⚫ All Types of Formats and Referencing Styles ⚫⚫ On-time Delivery with Guaranteed Quality Please "Open" my chat and let's discuss your project in detail. I am waiting!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SupremeWriters
 • Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553
Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ώρα
  PYTHON|R|SAS|POWER-BI|TABLEAU|EXCEL|R|VBA|Coder
  India
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schoudhary1553
 • Πρόσλαβε τον/την   josephvictory
Πρόσλαβε τον/την   josephvictory

  josephvictory josephvictory

  India $20 USD / ώρα
  Computer Science/Data Science Analyst/Algorithms
  India
  I am a computer programmer by profession, with a deep passion for computer science. The service I offer includes Artificial Intelligence Problem Solving, Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks, Data Analysis, Statistical Analysis, Web Application, Cryptocurrency Forecast, Financial Analysis, Econometrics,...
  I am a computer programmer by profession, with a deep passion for computer science. The service I offer includes Artificial Intelligence Problem Solving, Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks, Data Analysis, Statistical Analysis, Web Application, Cryptocurrency Forecast, Financial Analysis, Econometrics, Prediction Modeling, Data Visualization, Web3, Solidity Contract, Face Recognition, Cryptography and Scientific Research Work. I build a fully automated prediction model application program using both machine learning algorithms and neural networks. The approach I use involves, A non-deep learning approach and a deep learning approach. Each prediction maintains a high level of accuracy from 85% to 95%, which is evaluated using a confidence ranking score generated for each prediction algorithm. I use machine learning and neural networks to build accurate models that predict future business productivity performance using previous historic data. The Machine learning algorithms I use frequently includes Random Forest. Linear Regression Logistic Regression. Decision Tree. SVM. Naive Bayes. kNN. K-Means. Gradient Boosting algorithm (XGBoost) For Deep Learning Approach I use (Neural Network) For Cryptocurrency price forecast, I use (Facebook prophet algorithm, LSTM-RNN) For Image recognition I use (OpenCV and TensorFlow) Network security (Cryptography) Programming tools R programming language, (RStudio). SAS programming Python Microsoft Excel with a combination of VBA Macro. Pine script C programming Java For web development and application My SQL / PHPMyAdmin PHP HTML CSS XAMPP React.js and TypeScript (for web3 development) Experience in these fields of discipline. Data science, predictive model building, model cross-validation, and improvement, statistical analysis, web applications, data analysis, machine learning (deep learning), cryptocurrency price forecast, computer security, face recognition model, data visualization, neural network, web3 and solidity contract. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την josephvictory
 • Πρόσλαβε τον/την   mogakajoash2000
Πρόσλαβε τον/την   mogakajoash2000

  mogakajoash2000 mogakajoash2000

  Kenya $30 USD / ώρα
  Top Notch Researcher and Developer
  Kenya
  I am well versed in the English language and a workhorse in terms of customer satisfaction, leadership and discipline. Professional writers in the following: Research - Mathematics - MATLAB - R Programming - Statistic - SPSS - Economics - Article writing - SEO articles - Blog articles - Web content - Law articles &...
  I am well versed in the English language and a workhorse in terms of customer satisfaction, leadership and discipline. Professional writers in the following: Research - Mathematics - MATLAB - R Programming - Statistic - SPSS - Economics - Article writing - SEO articles - Blog articles - Web content - Law articles & Assignments - Medical articles - Proofreading, Editing & Paraphrasing - Business writing & Analysis - Finance & Accounting - Reporting writing - Resume & Cover Letter Solutions - Book Writing - Am excellent in Programming Languages like: Python, PHP, JavaScript, R Studio, Web Design, Machine Learning & AI. And many more professional services! My three core values are EFFICIENCY, QUALITY, and EXPERTISE. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mogakajoash2000
 • Πρόσλαβε τον/την   raheelakhurshid
Πρόσλαβε τον/την   raheelakhurshid

  raheelakhurshid raheelakhurshid

  United Arab Emirates $10 USD / ώρα
  Data Analyst -Academic Writer -Virtual Assistant!
  United Arab Emirates
  ** (I'm Available 24hrs For Full-time work). ** I am a professional Academic writer, Data analyst and Virtual assistant who always keeps the requirements of your project prior to any other thing. To be a competent writer, research has been my passion since my childhood and I am the content writer who might give you...
  ** (I'm Available 24hrs For Full-time work). ** I am a professional Academic writer, Data analyst and Virtual assistant who always keeps the requirements of your project prior to any other thing. To be a competent writer, research has been my passion since my childhood and I am the content writer who might give you the best quality writing deliverable in the given deadlines. With an experience of 5+ years, I have worked at all the major writing formats, referencing styles, bibliographies and in-text citations about writing research papers like: APA │ MLA │ Harvard etc. I have diverse skills in: Academic writing │ Research writing │Essay writing | Data Visualizations | Power Point Presentations │ Summary │ Thesis │ Content Writing. In terms of Analysis task, I provide highest quality services in the following areas of Statistics and E-commerce. So get your job done here! I can do: Survey data analysis, Analysis driven report writing and presentation Academic data analysis and report writing.  I have expertise on  SPSS  Python  Matlab  R language  STATISTICA  SAS  Gretl  Eviews  Minitab  SPSS AMOS  Mathematica  MS Excel. Last but not the least, if you have any task for which you need a VA, you can still hire me. I can help you as a Virtual Admin Manager to work for you and for your company. I can offer you a Virtual Assistant for work Hourly, Daily, Monthly, or long-term basis.I can do Amazon, E-bay and Shopify product listings and mange their prices according to the related region market specially UK and America Plus, can do listings according to your customisation format in HTML and CSS. My Expertise Includes:-- Amazon | Ebay and all kind of account Management  Amazon Dropshipping  Ebay Dropshipping  Products Research  Sourcing and Logistics  Listing creation and Optimization  Customer Service  Amazon PPC  Fix Suppressed/Standard Inventory Quality λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την raheelakhurshid
 • Πρόσλαβε τον/την   ianm62118
Πρόσλαβε τον/την   ianm62118

  ianm62118 ianm62118

  Kenya $30 USD / ώρα
  Articles|Wikipedia|Report|Data analysis|Statistics
  Kenya
  My name is Eyan Mitchel, I work as a freelancer. I mainly specialize in article writing, research reports, data analysis, and web development. In summary I am proficient in the following: 1. Data analysis using SPSS, R PROGRAMMING, PYTHON,EXCEL 2. Visualization using TABLEAU, POWER BI 3. RESEARCH WRITING 4. ARTICLE...
  My name is Eyan Mitchel, I work as a freelancer. I mainly specialize in article writing, research reports, data analysis, and web development. In summary I am proficient in the following: 1. Data analysis using SPSS, R PROGRAMMING, PYTHON,EXCEL 2. Visualization using TABLEAU, POWER BI 3. RESEARCH WRITING 4. ARTICLE WRITING 5. WIKIPEDIA articles 6. WEBSITE DEVELOPMENTS 7. DATABASE DEVELPMENT I assure the following: 1. ORIGINAL WORK 2. QUALITY WORK 3. QUICK TURNAROUND 4. FAIR PRICES 5. 24/7 CUSTOMER SERVICES “Good first impressions....are good for business.” λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ianm62118
 • Πρόσλαβε τον/την   vinkspring
Πρόσλαβε τον/την   vinkspring

  vinkspring vinkspring

  Russian Federation $25 USD / ώρα
  ✴ Statistician ✴
  Russian Federation
  Hello! I'm a statistician, who loves math and researches. I will look into your data and find out, what it can reveal to us. Then I can fit the model, optimized for your task or just give you some insights about your data, depending on your needs. ✅ Responsible and never break deals ✅ Online every single day ✅...
  Hello! I'm a statistician, who loves math and researches. I will look into your data and find out, what it can reveal to us. Then I can fit the model, optimized for your task or just give you some insights about your data, depending on your needs. ✅ Responsible and never break deals ✅ Online every single day ✅ Charging only for useful results ✅ R, SPSS, Python, Rapidminer, Stata, Excel and SQL expert ✅ Able to write clear reports and explain everything ✅ Do all work myself, without any contractors Hope we will have good and long relationship! PS Related to situation in Ukraine, I want to say, that I never supported Putin and hope that Ukraine will strong and will recover from Putin's invasion soon. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vinkspring

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""