Spark Developers Για Πρόσληψη

 • Spark
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 11 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553
Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ώρα
  Cost Effective & Timely Delivery (TOP 1% Rank )
  India
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to...
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to MP4 and many more formats. I am providing service on below skills:-  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  Accounting, Bookkeeping, Xero, Quickbooks, Zohobooks, Finance  Linux, Unix  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  Delphi Programming, Ruby2Rail  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Mechnical and FEA(Linear, Non Linear, Thermal and Dynamic , Fatigue analysis in Ansys and hypermesh)  Auto CAD, Auto CAD Architecture, 3D Rendering, REVIT  2D and 3D animation  Data mining and Data analysis  Android and Iphone Development  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations  SEO, SMO, Internet Marketing, Link Building, Backlinks, Google Adwords, Facebook Ads  Logo, Brochure, Flyer, Banner, Package, Book Cover, T-shirt, Infographic, Website Layout and Newsletter Design  Language Translators (French, Spanish, Sweden, Danish.Portuguese, Dutch,German, Indonesian, Italian,Norwegian,Turkish) I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schoudhary1553
 • Πρόσλαβε τον/την   SEOKIWON
Πρόσλαβε τον/την   SEOKIWON

  SEOKIWON SEOKIWON

  Japan $40 USD / ώρα
  Python/Flask/Django, Node/React, C#/.net, Php ...
  Japan
  **** TOP 2% API DEVELOPER **** Hi, Thanks for coming to my profile. I'm a full stack python/typescript/C# developer. My work area includes backend and frontend for website and hybrid app development for both and ios and android platforms. I've been working 8+ years in freelancing. My basic skills are **:...
  **** TOP 2% API DEVELOPER **** Hi, Thanks for coming to my profile. I'm a full stack python/typescript/C# developer. My work area includes backend and frontend for website and hybrid app development for both and ios and android platforms. I've been working 8+ years in freelancing. My basic skills are **: Python/Django/Flask **: Node/React/Vue/Angular **: Php/Laravel/Wordpress/Codeigniter... **: C#/.net/.net core/WPF **: 3rd party apis integration for backend **: Pixel perfect and fully responsive website build using css, scss, html5, javascript **: Hybrid app development for both android and ios using ionic/react native/native script **: blog site building using Wordpress I'm pretty sure you will be satisfied with my work and I always try to put my best to make your own idea success with me. Please do not hesitate to reach me. I'm always ready to start with you for your project! Thank you. Seo. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SEOKIWON
 • Πρόσλαβε τον/την   maadirajudata
Πρόσλαβε τον/την   maadirajudata

  maadirajudata maadirajudata

  India $25 USD / ώρα
  Innovative ideas - oxygen to data
  India
  A decade and a half years of experience and expertise at developing enterprise grade applications using Java/Frameworks/Middleware/Big Data/Integration technologies Data Science/Machine Library/AI/Computer...
  A decade and a half years of experience and expertise at developing enterprise grade applications using Java/Frameworks/Middleware/Big Data/Integration technologies Data Science/Machine Library/AI/Computer Vision/ PHP/NodeJS/Python/Perl Mysql/Postres/Oracle/SQLServer MongoDB/Redis/Cassandra/CouchDB Kafka/Spark/Zookeeper/Micro Services Capable of architecting and designing desktop/web/enterprise application from scratch follwint and adhering TOGAF architecture principles and guidelines. GIVE ME A CHANCE TO WORK WITH YOU AND YOU WILLNOT REGRET! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την maadirajudata
 • Πρόσλαβε τον/την   PKonstiantyn
Πρόσλαβε τον/την   PKonstiantyn

  PKonstiantyn PKonstiantyn

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Web developer & Machine learning Expert
  Ukraine
  Hello, Thanks for your visiting my profile. I am a qualified web developer who has 5+ years experienced in Front end and Back end development. MY SKILLS - PHP Developer with experience in Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Yii, and another MVC frameworks, wordpress, magento - Javascript developer with experience in...
  Hello, Thanks for your visiting my profile. I am a qualified web developer who has 5+ years experienced in Front end and Back end development. MY SKILLS - PHP Developer with experience in Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Yii, and another MVC frameworks, wordpress, magento - Javascript developer with experience in React, Angular Js, Angular 2 ~ 9, Vue, Node.js and so on - Enough experiences in Python, Django, Ruby on Rails - Be highly proficient with RESTful APIs,JSON, Google Map API’s AND online Payment Gateways - Proficient in JavaScript, Typescript, Jquery, HTML, CSS (Web technologies) - Vast hybrid mobile app development experiences in React native, IONIC framework and Flutter - Proficient in My SQL, MongoDB, Oracle and other databases - Ability to thrive in a fast-paced environment - Ability to work independently - Ability to solve complex problems - Strong understanding of OOP, MVC frameworks - Good working experience in Linux environment - Write “Clean” and well-designed code - Exposure to modern JavaScript libraries such as jquery - Ensure the technical feasibility of UI/UX designs - Should have sound knowledge of front end development frameworks like Bootstrap - Must have medium/ large scale projects development experience - Strong knowledge of HTML, analysis JS, CSS, bootstrap, JavaScript (J-Query) is preferred - Good jQuery Based charting library. This will be required to create charts, diagrams from the company data for analysis purposes - Great ability to work in on-going projects structure quickly and to communicate with team memebers freely - Enough knowledge in Github, Trello, Jira and so on. - Very good at Ethereum, Blockchain, Smart Contract - Working 40hrs/week and available to work in any timezone and online 24hrs/7days - Extral skills: Sketch up, Solidworks, Autocad.Matlab simulink. Civil engineering.2D & 3D. My target is to create functional software, with a clean, understandable and reasonable code, pursuing for good quality architecture and meaningful decisions. I am an organized person with a customer-oriented attitude and good communication skills; also a quick learner, always enjoy improving myself in my area of expertise whenever I can. Best Luck for you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PKonstiantyn
 • Πρόσλαβε τον/την   Cybernetor0666
Πρόσλαβε τον/την   Cybernetor0666

  Cybernetor0666 Cybernetor0666

  Nigeria $15 USD / ώρα
  Full Stack Engineer | Data Engineer
  Nigeria
  Software developer, designs and develops cross platform desktop and cloud based apps, web apps, and data engineering applications(Data visualisation, analytical and automation tools), with good coding skills in programming languages(HTML5, CSS3, JavaScript, SQL, Bash & Python), their front-end frameworks(React &...
  Software developer, designs and develops cross platform desktop and cloud based apps, web apps, and data engineering applications(Data visualisation, analytical and automation tools), with good coding skills in programming languages(HTML5, CSS3, JavaScript, SQL, Bash & Python), their front-end frameworks(React & PySide2(Python's Qt)), back-end frameworks(Nodejs, Pyramid & Django) and Database Administration Services(MySQL & MongoDB). Has 6yrs+ user and technical experience working with the Linux OS Enviroment. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Cybernetor0666
 • Πρόσλαβε τον/την   RushService
Πρόσλαβε τον/την   RushService

  RushService RushService

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Hire me once
  Pakistan
  I deal with small and large projects in good price with full you have big project and need help in short time then i am here to help you so do,t hesitate to ask me for help. We deal with below 1-Chemical engineering 2-Matlab mathematica 3-Civil Engineering 4-Accounting 5-Mechanical Engineering 6-Excel 7-Petroleum...
  I deal with small and large projects in good price with full you have big project and need help in short time then i am here to help you so do,t hesitate to ask me for help. We deal with below 1-Chemical engineering 2-Matlab mathematica 3-Civil Engineering 4-Accounting 5-Mechanical Engineering 6-Excel 7-Petroleum engineering 8-Environmental Engineering 9-Bro programming 10- java 11- c and c# Academic writing,Report writing and Technical writing Cisco and Network security expert λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RushService
 • Πρόσλαβε τον/την   tausy
Πρόσλαβε τον/την   tausy

  tausy tausy

  India $35 USD / ώρα
  ML, AI, Data Science, Python, Hadoop, Databases
  India
  - Data Scientist with over 7 years of industry experience, knowledge and understanding of Machine Learning, Data Analysis, Big Data/Hadoop, ETL, and Databases. - I hold a Master's degree in Data Science from Trinity College Dublin and a Bachelor's degree in Computer Science. - Currently, working as a data...
  - Data Scientist with over 7 years of industry experience, knowledge and understanding of Machine Learning, Data Analysis, Big Data/Hadoop, ETL, and Databases. - I hold a Master's degree in Data Science from Trinity College Dublin and a Bachelor's degree in Computer Science. - Currently, working as a data scientist with one of the world's largest banking and financial firm. - Solid understanding and expertise in analyzing and maintaining large datasets. - Honed my skills in Data Ingestion, Data Analysis, Data Migration, Data Consolidation, Data Processing, Data Visualization, and Data Mining. - In my 7 years of career, I worked primarily on Predictive Modeling, Machine Learning, and Hadoop to deliver cutting-edge predictive models in Healthcare, Aviation, and Financial sectors. - Extensive experience in building machine learning applications using Python and its ML stack libraries including NumPy, Pandas, Scikit-Learn, Matplotlib, etc. - Development and implementation experience of building data analytics pipelines and ML systems using PySpark on big data. - Worked extensively on Big Data and Hadoop stack tools including but not limited to Sqoop, Flume, Oozie, Hive, Impala, HDFS, and Map Reduce. - Worked on numerous projects of SQL, PL/SQL, ETL, Informatica, SSIS, and Informatica DIH for years. - Proficient in Java, and Python programming languages. Also, work on R statistical language. - Current areas of interest include Data Science, Data Analytics, Machine Learning, Predictive Modeling, Knowledge Discovery from Databases(KDD), Data Mining, Web Mining, and Information Retrieval. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tausy
 • Πρόσλαβε τον/την   tariktaspinar
Πρόσλαβε τον/την   tariktaspinar

  tariktaspinar tariktaspinar

  Turkey $20 USD / ώρα
  Computer Scientist
  Turkey
  I'm working as a research assistant in Computational Intelligence and Machine Learning Research (CIML) Lab at Istanbul University that our research area is related on theoretical and algorithmic background of computational intelligence, machine learning including deep learning, artificial intelligence with...
  I'm working as a research assistant in Computational Intelligence and Machine Learning Research (CIML) Lab at Istanbul University that our research area is related on theoretical and algorithmic background of computational intelligence, machine learning including deep learning, artificial intelligence with applications to computer vision, bioinformatics of the systems, matrix theory, big data, decision support systems, recommender systems and specific data mining tasks. I also started my career with software development in energy systems. I worked 3 years on software development that my task was developing websocket based real-time web applications for train control systems. In the meantime, I enrolled many long term special certificate programs about Microsoft .NET and web technologies like C#, ASPX, SQL Server et al. Furthermore, I worked on DigSILENT PowerFactor DPL and API via python in order to model whole transmission grid of national grid in Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) along three years. Also I used PSS/E API with python for dynamic stability analysis of gas and steam combined cycle plants. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tariktaspinar
 • Πρόσλαβε τον/την   mkjtunna
Πρόσλαβε τον/την   mkjtunna

  mkjtunna mkjtunna

  India $20 USD / ώρα
  Web-Designer, Wordpress Developer, PHP Developer
  India
  I am Mrityunjay Kumar Jha a seasoned professional with over 5 years of rich experience in IT And Technical operations. I am an Ex. NIC Employee (Govt. Sector). Looking For Good Opportunities and Challenges... More than 3000 Websites & Web applications are already built by me. Visit my portfolio site for more...
  I am Mrityunjay Kumar Jha a seasoned professional with over 5 years of rich experience in IT And Technical operations. I am an Ex. NIC Employee (Govt. Sector). Looking For Good Opportunities and Challenges... More than 3000 Websites & Web applications are already built by me. Visit my portfolio site for more details about me. Thanks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mkjtunna
 • Πρόσλαβε τον/την   Softeria
Πρόσλαβε τον/την   Softeria

  Softeria Softeria

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Quality, On time and Zero % Plagiarism
  Pakistan
  Expert in Academic Writing (Harvard, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles) Research Proposal Literature Review Research Paper Thesis Writing Dissertations Subjects: Computer Science (ML, AI, Algo, DB, Networking, OS, OOP, RE, SPM, SE, DLD, DSP ) Engineering, Mechanical and Electronics...
  Expert in Academic Writing (Harvard, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles) Research Proposal Literature Review Research Paper Thesis Writing Dissertations Subjects: Computer Science (ML, AI, Algo, DB, Networking, OS, OOP, RE, SPM, SE, DLD, DSP ) Engineering, Mechanical and Electronics Engineering. Mathematics Business Statistics TOOLS Engineering (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM) Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) Big Data Analysis (Classification and Prediction ) Software Development a) PHP, HTML , MySQL/SQL b) Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers ) c) Java, C/C++ & C# d) DBA (SQL/MySQL/Oracle) e) Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark) f) Android/ ios and g) Cloud Computing. ZERO % Plagiarism Guaranteed λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Softeria

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""