Smarty PHP Developers Για Πρόσληψη

 • Smarty PHP
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 56 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   fofilovvladislav
Πρόσλαβε τον/την   fofilovvladislav
  I've read carefully your project description. Work till your satisfaction & give 100% quality. I am a web developer with 5 years experience in HTML5,CSS3,javascript,Jquery,MYSQL,React.js,Vue.js,Angular.js,Node.js,Laravel,CodeIgniter, XMPP. so I can easily take up your project.
  I've read carefully your project description. Work till your satisfaction & give 100% quality. I am a web developer with 5 years experience in HTML5,CSS3,javascript,Jquery,MYSQL,React.js,Vue.js,Angular.js,Node.js,Laravel,CodeIgniter, XMPP. so I can easily take up your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fofilovvladislav
 • Πρόσλαβε τον/την   gembri
Πρόσλαβε τον/την   gembri

  gembri gembri

  Poland $30 USD / ώρα
  Senior Full-Stack Web & Hybrid Developer
  Poland
  ✅ Professional Angular & Vue.js & Nuxt & React.js & Next.js & KendoUI & ReactNative Developer ✅ Professional Laravel & PHP & Node.js & Express & RoR & Dot Net Developer ✅ Professional Ionic Hybrid Mobile App Developer ► User Friendly & 100% Responsive(Desktop &Mobile), Pixel-Perfect, Rich, Clean and Well-Structured...
  ✅ Professional Angular & Vue.js & Nuxt & React.js & Next.js & KendoUI & ReactNative Developer ✅ Professional Laravel & PHP & Node.js & Express & RoR & Dot Net Developer ✅ Professional Ionic Hybrid Mobile App Developer ► User Friendly & 100% Responsive(Desktop &Mobile), Pixel-Perfect, Rich, Clean and Well-Structured Web Frontend Application Developement I have been using AngularJS1.6+, Angular 2-9, Vue.js/Vuex, React.js, React Native, Redux scalable web applications. Needless to say I am knowledgeable about the underlying technologies - Bootstrap, Tailwind CSS, Bulma, Foundation, MaterializeCSS, HighCharts, D3.js, HTML5, CSS3, Less/Scss, jQuery, Javascript, and you name it. ► PHP, NodeJs, Ruby on Rails Based Back End Developement, Rest API I am skilled at full-fledged PHP frameworks, especially at Laravel full stack, Symfony, CakePHP and CodeIgniter as well as micro-frameworks - Silex, Slim and Lumen. ► Mobile Application Development Over the last 5+ years, I have a lot of mobile applications developed using Ionic, Nativescript Angular/Vue, React Native and so on. My specialties are: - HTML5, CSS3, SCSS LESS, Bootstrap, jQuery/prototype, Javascript - Angular.js, Vue.js, React.js, Typescript - KendoUI - PHP, Restful, NodeJs, Socket.io, Laravel, Codeigniter, Zend - MySQL, MongoDB, MariaDB, Postgresql Database Programming - MEAN Stack, MERN Stack, LAMP, WAMP - Version control using tools like Git, SVN, Mercurial, GitHub, BitBucket  - Taking the team work spirit using Trello, Jira, Github Project management, etc.  - BaaS/PaaS solutions: Firebase, Parse, Auth0, Heroku, AWS, Google App Engine, and Intel Bluemix  - RTC solutions: WebRTC, XMPP, Jabber, Ejabberd, Smack, OpenFire, OpenTok, Socket.io, Lightstreamer All of these techniques will make you serious in your business if you needed and interested. And if you do with me, you'll enjoy the long-term benefits of a successful business. Let's go with me if you want to build the responsive website, web&mobile application, with great performance, high quality. You will see the great freelancer who are make product exactly matched to your requirements. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gembri
 • Πρόσλαβε τον/την   TaimoorJaved26
Πρόσλαβε τον/την   TaimoorJaved26

  TaimoorJaved26 TaimoorJaved26

  Pakistan $5 USD / ώρα
  Logo | Graphics | Web | Animation
  Pakistan
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Logo | Graphics | Web | Animation We are a professional team peruse experience of more than 8+ years. Meeting deadlines and client satisfaction is our first priority. Our specialized services include the following: ✔ Logo Design - Recreate - Refine ✔ Graphic Design ✔ Stickers,...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Logo | Graphics | Web | Animation We are a professional team peruse experience of more than 8+ years. Meeting deadlines and client satisfaction is our first priority. Our specialized services include the following: ✔ Logo Design - Recreate - Refine ✔ Graphic Design ✔ Stickers, Van Wrapping, Sportswear - Shirts - Mugs - Cup design ✔ Post Card - Gift Card ✔ Jpg to Vector/PSD/PDF ✔ Google Ads Design ✔ Adobe Illustrator - Adobe Photoshop - Adobe Indesign ✔ Children Book Illustrations - Poem Illustrations - Coloring Books ✔ PowerPoint Presentations - Pitch Deck ✔ Book Cover/Layout - Ebook Cover/Layout- Magazine Layout Design ✔ Label & Packaging Design (with dieline & 3d Mockups) ✔ Brochure - Company Profile - Catalogues ✔ Corporate Identity - Brand Guideline ✔ Print Media & Stationery ✔ Complete New Company Branding - Brand Book ✔ APP Design ✔ Website Design and Development (Bootstrap, Wordpress, HTML, HTML5) ✔2D Animation ✔3D Design & Animation ✔3D Rendering ✔3D Modelling ✔Whiteboard Animation ✔Motion Graphics ✔Typography ✔Logo Animation ✔Lyrics Video ✔Video Editing ✔Composting "If you do good work for good clients, it will lead to other good work for other good clients". λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TaimoorJaved26
 • Πρόσλαβε τον/την   developersshop
Πρόσλαβε τον/την   developersshop

  developersshop developersshop

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Worth the Difference | Please Check Our Feedback
  Pakistan
  We Worked Until You are satisfied A complete website development firm that provides high quality services for the clients all over the world. We are a team of highly experienced professionals in different areas of computer science. We work based on four main principles: Quality - the highest quality of...
  We Worked Until You are satisfied A complete website development firm that provides high quality services for the clients all over the world. We are a team of highly experienced professionals in different areas of computer science. We work based on four main principles: Quality - the highest quality of products is guaranteed including free support. Time line - we provide our services in strong time deadlines. Communication - we try to be always online and free for communications. Security - All the information/transactions is highly secured. we are working for client satisfaction other then money. Our main focus to build up long term professional relation. You can find us more detail on following link. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την developersshop
 • Πρόσλαβε τον/την   andriimalyshenko
Πρόσλαβε τον/την   andriimalyshenko

  andriimalyshenko andriimalyshenko

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Laravel | Vue | React | Angular | Ionic | Python
  Ukraine
  Thanks for your visiting my profile. I have been working as a professional Web Developer & Scraping Solution Provider who has long experience for 5+ years. I have already worked in such industries as: - Inventory Management, Online Casino Website, Financial Accounting System, Real Estate, Restaurant Business,...
  Thanks for your visiting my profile. I have been working as a professional Web Developer & Scraping Solution Provider who has long experience for 5+ years. I have already worked in such industries as: - Inventory Management, Online Casino Website, Financial Accounting System, Real Estate, Restaurant Business, Bookings, Implement Custom Business Logic Relevant Technologies: ✅ LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP Laravel, CodeIgniter) ✅ Python (Django, BeautifulSoup, Selenium Webdriver) ✅ MERN, MEAN, MEVN Stacks ✅ PWA (Progressive Web App) ✅ MySQL, NoSQL Solutions ✅ Bootstrap, Meaterial, TailWind ✅ API development (PHP - Laravel, Node.js, Firebase, Python) ✅ API integrations (Stripe, PayPal, Twilio, Google Maps and Facebook, Twitter, Instagaram etc.) ✅ Mobile App(Ionic, ReactNative, Flutter) This stack lets to make website and mobile app development with frontend development alongside with backend development. In my work of website & mobile app development I always go fully Agile. I am using Trello for project management, but will be good to work with suggested by you Asana or Jira. I have great expertise in using Laravel for backend and Vue.js for frontend or React.js as a second option. In some projects will be better to use Django or Node.JS on backend. My responsive advantages: ✔️ Always create a detailed divided by milestones project plan and follow it ✔️ Daily report in written or call format ✔️ Available to have a call in English ✔️ Possible to work around clock ✔️ Never charge in advance and set a fair price for our high quality of work ✔️ Fast Delivery Please feel free to react out me in chat ! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andriimalyshenko
 • Πρόσλαβε τον/την   mkakadiya47
Πρόσλαβε τον/την   mkakadiya47

  mkakadiya47 mkakadiya47

  India $22 USD / ώρα
  Web and mobile app developer
  India
  I am ready to be hired by you for the post of PHP Developer and mobile application development. I have all the skills and experience that makes me a competitive candidate for this post. I have had an ideal prospect and am ready to accept any new challenges that may be put in front of me. If given an opportunity to...
  I am ready to be hired by you for the post of PHP Developer and mobile application development. I have all the skills and experience that makes me a competitive candidate for this post. I have had an ideal prospect and am ready to accept any new challenges that may be put in front of me. If given an opportunity to work for your company I will fulfil the given work with utmost dedication and loyalty. I have many years experience working as a symfony Developer. I also have good experience working with PHP, laravel, ReactJs, NodeJs, AngularJs, Vue.js, iPhone, Android Application and YII. I am ready to start working for you today. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mkakadiya47
 • Πρόσλαβε τον/την   C0RETECHIES
Πρόσλαβε τον/την   C0RETECHIES

  C0RETECHIES C0RETECHIES

  India $15 USD / ώρα
  Professional Mobile & Web Application Developers
  India
  Core Techies is a recognized market leading Mobile Apps Development company focused on Startups. We work with our clients as their technical partner and help them in defining / refining and implementing their business ideas as per their audience's digital needs. We use the latest technology stacks, best-engineered...
  Core Techies is a recognized market leading Mobile Apps Development company focused on Startups. We work with our clients as their technical partner and help them in defining / refining and implementing their business ideas as per their audience's digital needs. We use the latest technology stacks, best-engineered algorithms, easy to use eye-catching UI and most secure environments for our client's products to be recognized as best in segment brand. Mobile - React Native, Kotlin, Java & Swift Web Stack - MEAN, MERN, Java & PHP Database - Mongo, MySQL, DynamoDB, PostgreSQL, SQLite Servers - Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Digital Ocean Experts At - 1) Secure Mail, Chat & Call Application - Microsoft Exchange Server, Symantec PGP Key Server, PGP encryption and decryption library and ECC, Custom Android ROM, AES 256 Encryption, Voice Calls 2) Tracking Solution 3) Food Delivery Solution 4) Taxi Apps 5) Education Solution 5) Custom Business Solution Let's talk on your idea! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την C0RETECHIES
 • Πρόσλαβε τον/την   zenevatech
Πρόσλαβε τον/την   zenevatech

  zenevatech zenevatech

  India $25 USD / ώρα
  Logo Design/ Graphic Design/ Web Design/ Animation
  India
  Zeneva Tech is a leading firm based in India. "Our ultimate objective is to provide best services and improve overall growth of client's business in the cut-throat market". A strong foothold of innovative ideas, seasoned skills and ability to deliver a product with utmost perfection is what drives us vociferously in...
  Zeneva Tech is a leading firm based in India. "Our ultimate objective is to provide best services and improve overall growth of client's business in the cut-throat market". A strong foothold of innovative ideas, seasoned skills and ability to deliver a product with utmost perfection is what drives us vociferously in the global market. Our unparalleled technical skills, working experience of years, innovative strategies will really upgrade your business. Services :- ✔ Logo Design ✔ Graphic Design ✔ T-Shirt Design ✔ Corporate identity ✔ 2D/3D Animation ✔ Brochure Design ✔ Banner Design ✔ Wordpress ✔ PHP ✔ Website Design ✔ Website Development Software We Use :- ✔ Adobe Illustrator ✔ Adobe Photoshop ✔ Adobe After Effect Expect the following from us:- ✔ Free Revision & Modification ✔ Open Communication ✔ Timely Delivery ✔ 100% Accuracy Our prices are pocket-friendly compare to others. Just give us a trial; you will be glad you did! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zenevatech
 • Πρόσλαβε τον/την   keshavkalra90
Πρόσλαβε τον/την   keshavkalra90

  keshavkalra90 keshavkalra90

  India $15 USD / ώρα
  Tailored made Web and Mobile app Solution Provider
  India
  I’m a strategic developer with a strong coding background, I have worked for mostly remote base companies including Successful Channels, Curexe, Satamio(Chinees). My Primary skill are PHP, Angular, React and Ionic, mobile applications. Skills according to technologies Frameworks Laravel, Codeigniter CMS Wordpress,...
  I’m a strategic developer with a strong coding background, I have worked for mostly remote base companies including Successful Channels, Curexe, Satamio(Chinees). My Primary skill are PHP, Angular, React and Ionic, mobile applications. Skills according to technologies Frameworks Laravel, Codeigniter CMS Wordpress, Drupal E-commerce Magento,Woocommerce, Shopify, Prestashop Funnels ClickFunnels, Upbounce, Instapages, Wix, Weebly API's Have worked with many apis even created many For 11 years I’ve worked in web development and so I am accustomed to working with all sorts of products and services and in a variety of industries. I have a deep passion for research and guarantee that all of my development is 100% original. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την keshavkalra90
 • Πρόσλαβε τον/την   Rapha
Πρόσλαβε τον/την   Rapha

  Rapha Rapha

  Spain $65 USD / ώρα
  Fullstack developer
  Spain
  *Visual communicator and ux/ui designer *Ensuring adherence to standards of best practices (e.g. source code control, etc.) *Writing basic to intermediate functions that include calling content from databases to display on the front end. *Optimization and construction of complete site structures as defined in...
  *Visual communicator and ux/ui designer *Ensuring adherence to standards of best practices (e.g. source code control, etc.) *Writing basic to intermediate functions that include calling content from databases to display on the front end. *Optimization and construction of complete site structures as defined in provided specifications/instructions according to current SEO standards. *Performing intermediate to advanced updates and maintenance tasks on undocumented or not self-made code. *Analysis and estimation of optimization tasks and client projects. *Assisting managers and system analysts in determining best approach and estimates for optimization. *Helping non-technical staff understand the technical implications of client needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Rapha

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""