Shopping Cart Designers Για Πρόσληψη

 • Καλάθια Αγορών
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 265 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   h2hvishwakarma
Πρόσλαβε τον/την   h2hvishwakarma

  h2hvishwakarma h2hvishwakarma

  India $25 USD / ώρα
  PHP, Flutter, Shopify, React, Wordpress, MERN
  India
  Welcome Aboard, I am a full-stack developer having 12+ years of work experience in this domain and now working with a strong and dedicated team of specialist developers. We are focused on producing results that exceed expectations. We utilize the latest technologies and methodologies to ensure our solutions are...
  Welcome Aboard, I am a full-stack developer having 12+ years of work experience in this domain and now working with a strong and dedicated team of specialist developers. We are focused on producing results that exceed expectations. We utilize the latest technologies and methodologies to ensure our solutions are efficient, reliable, secure, and tailored to our client’s needs. WHY TO CHOOSE US? ✔️Trust, Verified profile by freelancer staff ✔️Reliable, Comes in the top 3% of freelancers on the platform worldwide ✔️Quality & Satisfaction, 5 Rated reviews with a very high repeat hire rate. ✔️Proven track record, 400+ successful projects and 2000+ overall ✔️On-time delivery ✔️Support after delivery, Always available for future assistance and support. KEY SKILLS: -Website Design, development -Online Stores, Multi Vendors, Multi-Currency, Multi-language (LTR-RTL) -ERP, CRM, POS, PS, LMS, Bar controller, Restaurant management system -Web applications using MongoDB, NodeJS, angular, ReactJS, VueJS, and express -PHP, CakePHP, Yii, Laravel, Codeigniter, WordPress, Shopify, Opencart, WIX, Python -Mobile App Development (Native, Flutter) -PSD, XD, FIGMA, AI, UI UX design -Customized Business Management System We understand that the success of your business is our success and we strive to ensure that we provide the best possible software solutions for our clients. We’re committed to helping you reach your goals and are here to support you every step of the way. Just get in touch and we will be with you to transform your ideas into a successful business. Thanks Harish Vishwakarma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την h2hvishwakarma
 • Πρόσλαβε τον/την   WebChapters
Πρόσλαβε τον/την   WebChapters

  WebChapters WebChapters

  Pakistan $50 USD / ώρα
  100% Job Completion | 5-Star Rated | Top 1%
  Pakistan
  We empower your business to reach its full potential, regardless of the destination. What services do we offer? 1. Responsive Web Development - Utilizing HTML, PHP, CSS, Bootstrap, and JS to create stunning, mobile-friendly websites. 2. CMS Customization/Development - Tailoring WordPress, Wix, Squarespace, and...
  We empower your business to reach its full potential, regardless of the destination. What services do we offer? 1. Responsive Web Development - Utilizing HTML, PHP, CSS, Bootstrap, and JS to create stunning, mobile-friendly websites. 2. CMS Customization/Development - Tailoring WordPress, Wix, Squarespace, and Shopify platforms to suit your unique needs. 3. E-commerce Website Solutions - Crafting seamless online shopping experiences to drive sales and growth. 4. Laravel/CodeIgniter Web Applications - Developing robust, scalable web applications for diverse industries 5. Graphic Design - Elevating your brand with captivating visuals, including branding, web design, and UI/UX. 6. Figma - Delivering exceptional Figma design services for impactful digital experiences. 7. Website SEO - Enhancing your online presence through on-page, off-page, and speed optimization strategies. With over 7 years of professional experience, our passionate team of creators and problem solvers is dedicated to delivering exceptional results. Let's collaborate and bring your vision to life. Hire us today! Our commitment: 5 working days per week with 7 days a week of support. Experience the difference a professional, engaging, and results-driven approach can make for your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WebChapters
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   techorigine
Πρόσλαβε τον/την   techorigine

  techorigine techorigine

  India $24 USD / ώρα
  Professional Web Developer/Coder/Designer
  India
  Hi, Most Welcome and Thanks for Visiting My Profile and Please See My Reviews. I have worked in IT development for 10+ years. We can execute your thoughts and ideas on the web with 100% quality within time deadlines Key Skills :- Ability to create a fully functional website from scratch. Technical Experience :- ...
  Hi, Most Welcome and Thanks for Visiting My Profile and Please See My Reviews. I have worked in IT development for 10+ years. We can execute your thoughts and ideas on the web with 100% quality within time deadlines Key Skills :- Ability to create a fully functional website from scratch. Technical Experience :- -- HTML, CSS3, JavaScript, PHP and MySQL, jQuery -- Windows Application and Web Application -- E-Commerce, CMS, Open Cart, Magento, WordPress, WOOCOMMERCE..... -- All Type Designs like (Logo ,Banner ,Graphics , Flyer etc........) Our Focus :- Quality Product, Good Communication, Long-term working relationship, Give values to clients. We have expertise in :- ● Website Design ● Website Development ● Search Engine Optimization ● Domain Hosting & Registration ● Management Information System And Designing also ● Professional Logo Design ● Professional T-shirt Design ● Vector Tracing ● Stationery Design ● Business Card Design ● Letterhead Design ● Brochure Design ● Label Design ● Packaging Design ● Flyer Design ● Web Banner Design ● Poster Design ● Background Remove We can work as part of a team or individually. I have the experience and skills required for your projects and am ready to be hired by you. Regards Jitendra N. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techorigine
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   creatvmind
Πρόσλαβε τον/την   creatvmind

  creatvmind creatvmind

  India $9 USD / ώρα
  Expert in Shopify/Wordpress/Joomla/PHP/HTML5/CSS
  India
  Experience Developers & Designers.. we are Expertise in PHP,AJAX,Joomla,Wordpress,Woocommerce,Shopify,Simple CMS, HTML/XHTML, CSS 3,Oscommerce, Javascript, XML, Web 2.0, Logo/Flyer & Banner Ad Designing with all Cross-browsers compatible Designing.... Creatvmind offers innovative Services for making your online...
  Experience Developers & Designers.. we are Expertise in PHP,AJAX,Joomla,Wordpress,Woocommerce,Shopify,Simple CMS, HTML/XHTML, CSS 3,Oscommerce, Javascript, XML, Web 2.0, Logo/Flyer & Banner Ad Designing with all Cross-browsers compatible Designing.... Creatvmind offers innovative Services for making your online presence lively and productive. We are a professional web development and offshore outsourcing Firm. We've the proven experience and expertise in custom web design development solutions , Our end to end Web Development - Solutions are simple, solid & professional,Our processes insure that each project is developed with best practices and quality is not compromised while keeping your financial goals in sight.We believe that creativity and usability are the two vital aspects of any online entity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την creatvmind
 • Πρόσλαβε τον/την   ykarora26
Πρόσλαβε τον/την   ykarora26

  ykarora26 ykarora26

  India $15 USD / ώρα
  WordPress | Shopify | Laravel | PHP | APPS
  India
  I am an experienced professional Full-stack developer working from last 14 years in the web development and App development. My Services: • PHP/MySQL : Core PHP, CMS like Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, Magento, Smarty, OpenCart. Frameworks : CodeIgniter and Laravel. React Native, React Js, Vue jS, Node...
  I am an experienced professional Full-stack developer working from last 14 years in the web development and App development. My Services: • PHP/MySQL : Core PHP, CMS like Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, Magento, Smarty, OpenCart. Frameworks : CodeIgniter and Laravel. React Native, React Js, Vue jS, Node Js, Mongo DB My Mission: To provide our Clients with the best quality with a quick turnaround time. We serve: • Quality with Affordable prices • Professional websites • Captivating design • Cutting-edge technology • Unique customized solutions • Quick Communication • Quick Turnaround Time • Speed (Fast Loading Web Pages) • Web Design/ Graphic Design/ Logo Design. An architect by definition is the one who creates. We create: • Designs that win clients • Codes that deliver • Strategies that build business & • The analysis that gives useful insight We will be keen about your requirements and focus only on client satisfactions . What are your areas of expertise? Word press, HTML, CSS, jQuery, AJAX, PHP Developer Do you work in a team? If so, how many? What timezone are you available to work in? All Time zone Why should a potential client hire you? • Quality with Affordable prices • Professional websites • Captivating design • Cutting-edge technology • Unique customized solutions • Quick Communication • Quick Turnaround Time • Speed (Fast Loading Web Pages) List the tools/software that you know how to use Beyond my services and expertise, I’ve built my business around quality and professionalism. I believe in bringing my clients the kind of results they could only dream of while offering prices well within budget. Thanks for visiting my profile and considering me for your project! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ykarora26
 • Πρόσλαβε τον/την   vishalgupta70
Πρόσλαβε τον/την   vishalgupta70

  vishalgupta70 vishalgupta70

  India $10 USD / ώρα
  SHOPIFY EXPERT | ECOMMERCE SPECIALIST | WEB EXPERT
  India
  Are you looking for a skilled and experienced freelancer to bring your website vision to life? Look no further! I am a dedicated professional with a passion for creating stunning and functional websites using cutting-edge technologies. Here's why you should consider me for your project: 1 Shopify Specialist: I...
  Are you looking for a skilled and experienced freelancer to bring your website vision to life? Look no further! I am a dedicated professional with a passion for creating stunning and functional websites using cutting-edge technologies. Here's why you should consider me for your project: 1 Shopify Specialist: I excel in crafting captivating and high-performing e-commerce stores using the Shopify platform. From store setup to theme customization, I have a deep understanding of Shopify's features and can create a seamless shopping experience for your customers. With my expertise, I'll help you establish a strong online presence and boost your sales. 2 WordPress Guru: As a WordPress specialist, I possess extensive knowledge in WordPress site development, customization, and plugin development. Whether you need a personal blog, corporate website, or a robust online platform, I can tailor WordPress to suit your unique requirements. Rest assured, I'll create a user-friendly and visually stunning website that aligns perfectly with your brand. 3 Figma to HTML Conversion: I am well-versed in transforming Figma designs into responsive and pixel-perfect HTML websites. Your design concepts will be flawlessly translated into a functional website that looks stunning across all devices and browsers. I pay attention to every detail, ensuring that the final product matches your vision precisely. Additional Expertise: PSD to HTML conversion: I have expertise in converting Photoshop designs into clean and efficient HTML code. Website optimization: I can enhance your website's performance by implementing speed optimization techniques, ensuring a seamless user experience. Attention to detail: I am meticulous in bug fixing, ensuring your website functions flawlessly. Let's Collaborate: My primary goal is to establish long-term relationships with my clients by delivering exceptional work and outstanding customer service. Your satisfaction is my top priority, and I am committed to providing you with the best possible service throughout the development process. Explore my portfolio and see examples of my previous work. I would be thrilled to discuss your project requirements and contribute to your online success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vishalgupta70
 • Πρόσλαβε τον/την   gopaldbr
Πρόσλαβε τον/την   gopaldbr

  gopaldbr gopaldbr

  India $15 USD / ώρα
  Wordpress || Web Design || Web Development
  India
  FEATURED REVIEW "Very impressive Freelancer. Freelance have worked with us continually with 2 developers plus support staff for 6 months to deliver our project on time and to high quality. - Rapid understanding of our requirements with quick explanation - Good scope of services supplied: Web applications, Screen...
  FEATURED REVIEW "Very impressive Freelancer. Freelance have worked with us continually with 2 developers plus support staff for 6 months to deliver our project on time and to high quality. - Rapid understanding of our requirements with quick explanation - Good scope of services supplied: Web applications, Screen design and graphics work - Excellent communication and response - Excellent attitude and willingness to work hard to achieve milestones - Good quality innovative artwork" - Laurent D. PHP | Wordpress |Html |Opencart | Materialize CSS | Responsive Web Designing | Why hire me? Because: » I have 7+ years of experience » I'm very organized » I delivery before the deadline » I develop following high standards What I do? » Websites from static to complex backends » Web design and mockups » WordPress themes, plugins, websites » PSD to HTML5 » Single page applications » Android, iOS, Windows Phone and BlackBerry apps » Logo and corporate identity design » Develop new features to existing websites and fix old ones » Develop APIs using high security λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gopaldbr
 • Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015
Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015

  asifchaudhry2015 asifchaudhry2015

  Pakistan $40 USD / ώρα
  PHP LARAVEL| MOBILE APPS |WORDPRESS, SHOPIFY, HTML
  Pakistan
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, &amp; speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning...
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, &amp; speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning applications in multiple verticals while allowing our clients to obtain an overall better web presence. * WEB DESIGN &amp; DEVELOPMENT * MOBILE APPS DEVELOPMENT * E-COMMERCE DEVELOPMENT * FULLY INTEGRATED SERVICE * BRANDING &amp; DESIGN * DIGITAL MARKETING * STRATEGY &amp; CONSULTING * FIVE STAR SUPPORT TEAM λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asifchaudhry2015

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""