Scrum Experts Για Πρόσληψη

 • Scrum
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 11 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ITSolution24x7
Πρόσλαβε τον/την   ITSolution24x7

  ITSolution24x7 ITSolution24x7

  Canada $40 USD / ώρα
  Design, Web, Animation & App Development Company
  Canada
  We provide exceptional design, Web & Mobile App solutions to companies of all industries, irrespective of their size. ~WHY US: ✔ High-Quality Professional Work. ✔ No Upfront-Amount ✔ 100% Satisfaction. ✔ On-Time Delivery. ✔WEB DEVELOPMENT SERVICES✔ ★ Word Press Development ★Laravel ★ PHP Custom Development ...
  We provide exceptional design, Web & Mobile App solutions to companies of all industries, irrespective of their size. ~WHY US: ✔ High-Quality Professional Work. ✔ No Upfront-Amount ✔ 100% Satisfaction. ✔ On-Time Delivery. ✔WEB DEVELOPMENT SERVICES✔ ★ Word Press Development ★Laravel ★ PHP Custom Development ★Python ★ E-commerce Development ★Shopify ★ Magento Website ★Big Commerce ★ Drupal ★ASP.NET ✔2D/3D VIDEO ANIMATION SERVICES✔ ★Promotional Videos ★White Board Videos ★Hand sketch Videos ★Infographic Videos ★2D/3D Videos ★Motion Graphics ✔ DESIGN SERVICES✔ ★Logo design ★Brochure design ★Flyer design ★Poster design ★Business Card design ★Banner design ★Package design ★Website Layout design ★Mockup design ★Book Cover design ★Newsletter design ★T-shirt designation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ITSolution24x7
 • Πρόσλαβε τον/την   keremozsa
Πρόσλαβε τον/την   keremozsa

  keremozsa keremozsa

  Australia $40 USD / ώρα
  ♛ TOP 5% ⭐Verified⭐Full Stack⭐Blockchain ⭐MERN⭐
  Australia
  Hi! My name is Kerem. I am a Full-stack Blockchain Solution architect and developer with 5+ years of development experience. Including the crypto exchanges (P2P, CEX & DEX), blockchain forks (NFT Marketplaces, DAO), tokens creation (ERC-20, ERC-721 , ERC-721A,, ERC1155 BEP20, SPL-TOKEN), smart contracts, ICO, Defi &...
  Hi! My name is Kerem. I am a Full-stack Blockchain Solution architect and developer with 5+ years of development experience. Including the crypto exchanges (P2P, CEX & DEX), blockchain forks (NFT Marketplaces, DAO), tokens creation (ERC-20, ERC-721 , ERC-721A,, ERC1155 BEP20, SPL-TOKEN), smart contracts, ICO, Defi & IDO Using Solidity and Rust I have developed Dapp, smart contracts, and NFT's for Ethereum, Solana, Fantom and Binance Blockchain. Additionally, I'm skilled with the backend technologies like Node.js, Web3.js, MongoDB, Express JS, etc. I do Backend, Frontend, DevOps, and Deployment. My Blockchain Specialization Areas: ★ DEXes (like Uniswap, Sushiswap, Pancakeswap, dYdX, etc) ★ NFT Minting DApps and marketplaces (Ethereum, Solana, Terra, Immutable X, and others) ★ DeFi platforms (any dApp, Binance Smart Chain, Ethereum, EOS, Tron) ★ Stock exchanges (like Binance, Coinbase, etc) ★ Wallets (crypto/fiat) ★ Blockchain block explorers ★ Web Development for Custom Business Web Applications ★ Front-end and Back-end Development ★ Content Management Development ★ High-End Enterprise Web Applications ★ Blockchain Development Here is a list of technologies that I use: ★ Solidity Dapp Development ★ Blockchain- Ethereum , Solana, Fantom, Binance ★ Node.js ★ Lamp Stack, Nginx ★ MySQL, Postgres — data structure, performance tuning ★ NoSQL: MongoDB, Redis, GCP ★ Frameworks: React, Nextjs, Nuxt ★ Redux, Redux-Saga, Material UI, Typescript ★ DevOps: AWS, Cloudflare, Digital Ocean, Vultr, Kubernetes, CI/CD Pipelines ★ HTML, Bootstrap, jQuery, Sass, Gulp, Webpack, etc. — responsive, mobile-friendly websites ★ Server-side and client-side optimization, web applications performance tuning My approach to project execution is as follows: ★ Understanding the project requirements through calls and emails ★ Wireframing using tools like Balsamiq, InVision, Figma ★ Project Execution using Project Management Systems like Basecamp, Trello, ASANA, Active Collab, JIRA 10 GOOD PRACTICES I FOLLOW IN CODE MANAGEMENT: 1. Commit early, commit often; every commit provides a rollback position 2. Inspect changes before committing 3. Remember the axe-murderer when writing commit messages 4. While working in a team, must commit your changes – you can’t delegate it 5. Versioning Database 6. Making extensive – detailed notes in the check-in comments about why the changes were made 7. Ensure the working file is from the latest version of the source file 8. Only Check-out the file being worked upon 9. Review every change before committing; utilize the diff function! 10. Use the ignore button for files that should not be committed, consider adding pre-commit filters to prevent the wrong kinds of files (such as accidental check-in of personal user settings docs) from entering the source control λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την keremozsa
 • Πρόσλαβε τον/την   REPLATechnology
Πρόσλαβε τον/την   REPLATechnology

  REPLATechnology REPLATechnology

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Best Performer verified by Freelancer.com
  Pakistan
  Hello, Thank's for taking the time to visit my profile. I’m a Full-stack Experienced Software & Mobile App developer with 10 years of industry experience / Blockchain, Mobile app & Software Development with over 10 years of experience operating as a high-end professional in the Blockchain & Software Industry. My...
  Hello, Thank's for taking the time to visit my profile. I’m a Full-stack Experienced Software & Mobile App developer with 10 years of industry experience / Blockchain, Mobile app & Software Development with over 10 years of experience operating as a high-end professional in the Blockchain & Software Industry. My clients consistently receive polished work in a timely manner with constant communications and updates. I offer a number of services through my expertise: ● ✔ BlockChain Development ● ✔ NFT Development ● ✔ Software Development ● ✔ Web App Development ● ✔ Artificial intelligence Projects ● ✔ Mobile App Development (IOS & Android) ● ✔ Website Development ● ✔ Application Design (UI / UX) ● ✔ Figma / XD ● ✔ Website Design ● ✔ Brand Identity Design My portfolio is chock full of these design elements, and I highly suggest you peruse it to better understand my style, work & vision. Along with a team of 18 professional developers who aide me in my design, I hold my skills in high regard & would love to use them to help you create a Best Product for your business. shoot me a message! I’m available through Freelancer & will respond ASAP so that we can break down your needs and decide exactly how we will tackle them. Thanks, & have a great day, Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την REPLATechnology
 • Πρόσλαβε τον/την   najum98
Πρόσλαβε τον/την   najum98

  najum98 najum98

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Full Stack JavaScript Developer
  Pakistan
  Get a Top-Rated Software Engineer having Expertise in Javascript/Typescript React JS | Node JS | Express JS | Next JS | Nest JS | SQL | MongoDB I cannot help everybody, but we may be a great fit if you are thinking: ● "There's millions on the line and I want the BEST" ● "I want my app's code to be clean and loosely...
  Get a Top-Rated Software Engineer having Expertise in Javascript/Typescript React JS | Node JS | Express JS | Next JS | Nest JS | SQL | MongoDB I cannot help everybody, but we may be a great fit if you are thinking: ● "There's millions on the line and I want the BEST" ● "I want my app's code to be clean and loosely coupled" ● "I want a self-driven software engineer who works inventively" ● "I want my application to be scalable and secure at the same time" ● "I know how to run business, and I need a developer to handle my software development" ● "I am going to build an AI SaaS Product" ● "What if we integrate security into our SDLC?" Working with me, you will ★ Get a MONEY-BACK GUARANTEE if you don't like my work ★ STOP struggling with irresponsible developers who write ugly code -- I take pride in the code I write and the work I do ★ Have more time to spend on increasing the business instead of banging heads around with development issues ★ Receive highly scalable, secure and future-proofed applications ★ Have high-response time to the work and on-priority resolution of the issues My clients have a LOT to say about me: ✅ "I have worked with Najam for a development project in my company, including backend and frontend work. Najam is a talented developer and is very easy to cooperate with. Good communication, fast feedback, relevant questions and gives help to understand the task and vice versa, listens to the task to be made. I highly recommend Najam!" -- CEO & Founder, TechOnTap ✅ "I would recommend Najam to everyone" -- CEO, TechWolf ✅ "Highly recommended developer. On time delivery of high quality solution." -- Technical Manager, Avatao Not every business is my client, though. Some signs we might not be a good fit include: ✗ The company is struggling to pay salaries - can’t do that in good conscience ✗ ”Respect for others” is not a core value - I love working with awesome people I respect I am a software engineer having professional experience of building scalable and secure web apps. My primary area of expertise is Javascript stack but I have worked on Python and Java applications as well whenever required. I believe a good software engineer should not be limited to one language, therefore I believe I can quickly learn and work on modern stacks and languages. What I look for in a new client: ● Open mind, relaxed attitude ● Values integrity & relationships ● Focused on improving, lets their actions speak louder than words Let's work together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την najum98
 • Πρόσλαβε τον/την   bhawanbaweja
Πρόσλαβε τον/την   bhawanbaweja

  bhawanbaweja bhawanbaweja

  India $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer (eCommerce expert)
  India
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool....
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool. I work with a team that has been working with eCommerce since 2003 onwards, and we have focused our efforts on mainly making sites and applications (yes mobile apps too). If you have an idea in your head and are looking for someone with years of experience and technical knowledge to guide you and bring your idea to life, then definitely hire me as I would like the opportunity to chat and work with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bhawanbaweja
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   NoahNaizir
Πρόσλαβε τον/την   NoahNaizir

  NoahNaizir NoahNaizir

  United States $50 USD / ώρα
  Full Stack & Blockchain Developer
  United States
  Hello, I am a highly motivated Full Stack & Blockchain Developer based in the United States with over 7+ years of experience in Web and Mobile App development. I have a passion for transforming complex problems into simple, intuitive, and visually appealing solutions. Technical Expertise: - Proficient in both...
  Hello, I am a highly motivated Full Stack & Blockchain Developer based in the United States with over 7+ years of experience in Web and Mobile App development. I have a passion for transforming complex problems into simple, intuitive, and visually appealing solutions. Technical Expertise: - Proficient in both front-end and back-end development, I bring a comprehensive understanding of the entire development process. - Skilled in using a wide range of technologies including JavaScript, HTML, CSS, React, Node.js, PHP, Laravel, Python, Java, .NET, Solidity, and Ethereum. - Experienced in developing secure and scalable blockchain applications using smart contracts and decentralized applications (DApps). Key Skills: - Full Stack Development - Blockchain Development - Web & Mobile App Development - Front-end & Back-end Technologies - Smart Contracts & DApps - UI/UX Design - Project Management Experience: - Successfully delivered high-quality projects that exceed client expectations and meet tight deadlines. - Proven track record of developing innovative solutions that drive business growth and efficiency. I am dedicated to providing top-notch development services and collaborating on exciting projects. Feel free to reach out to discuss how I can help bring your ideas to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoahNaizir
 • Πρόσλαβε τον/την   liliamriosg
Πρόσλαβε τον/την   liliamriosg

  liliamriosg liliamriosg

  Colombia $10 USD / ώρα
  Project Manager y Scrum Master
  Colombia
  Soy Liliam Rios, estoy en la ciudad de Medellin Colombia ,estoy interesada en participar en proyectos como IT Project Manager o Scrum Master, estoy certificada como Scrum Master Professional , tengo mas de 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo y me he capacitado para ejercer un liderazgo efectivo, dada...
  Soy Liliam Rios, estoy en la ciudad de Medellin Colombia ,estoy interesada en participar en proyectos como IT Project Manager o Scrum Master, estoy certificada como Scrum Master Professional , tengo mas de 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo y me he capacitado para ejercer un liderazgo efectivo, dada mi experiencia he desarrollado mis habilidades para resolver problemas, eliminar impedimentos , sacar a exito los proyectos y toma de decisiones. Me especialice en finanza corporativas lo que me proporciona la habilidad en el manejo de presupuestos , P&L y control financiero del proyecto λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liliamriosg
 • Πρόσλαβε τον/την   Yuriisay
Πρόσλαβε τον/την   Yuriisay

  Yuriisay Yuriisay

  Poland $30 USD / ώρα
  Software Engineer
  Poland
  I am Software Engineer with 8 years of software development expertise. Created a highly impactful product, driving user growth and boosting client profits. Skilled in remote teamwork, Agile methodologies (Scrum), and effective communication. Delivers high-quality work on time with meticulous attention to detail....
  I am Software Engineer with 8 years of software development expertise. Created a highly impactful product, driving user growth and boosting client profits. Skilled in remote teamwork, Agile methodologies (Scrum), and effective communication. Delivers high-quality work on time with meticulous attention to detail. Focused on enhancing user experience. Adaptable and flexible, prioritizing client satisfaction through revisions. Core technical skills: - JavaScript, TypeScript, React, Next.js, React Native, Vue.js, Angular, Node.js, Express.js, Svelte, Flutter, WebRTC - Python, Django, Flask - PHP, Laravel, Symfony -WordPress, Shopify, Magento, Wix, SquareSpace - Git, Docker, Kubernetes, Jenkins - Google Cloud Platform, Amazon Web Services - TradingView, AI, ML, OpenAI, Bot λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Yuriisay
 • Πρόσλαβε τον/την   amit0423
Πρόσλαβε τον/την   amit0423

  amit0423 amit0423

  India $18 USD / ώρα
  Top 1% | Highly Recommended | Verified by FL Staff
  India
  iSkylar Technologies was started in 2012 with a mission to provide world class IT solutions to clients across the world. We have great history to provide world class solutions which people love to use. We have worked with startups to unicorns and get continuous work form world's best IT companies. We believe...
  iSkylar Technologies was started in 2012 with a mission to provide world class IT solutions to clients across the world. We have great history to provide world class solutions which people love to use. We have worked with startups to unicorns and get continuous work form world's best IT companies. We believe that our client's success is our success, to prove this ideology we love to go extra miles for our clients to provide them world class solutions. iSkylar holds expertise in providing custom software solutions as per requirements from web design and development, mobile app development, UI/UX design, machine learning, AI chat boats, salesforce and digital marketing solutions. Quality, perseverance, commitment, passion and dedication - these are five pillars of our team. The iSkylar family has 80+ members and continuous growing every day. Each member in our team is equally important and has a deep knowledge of what they do. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amit0423

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""