Script Installers Για Πρόσληψη

  • Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

  • Προσλάβετε τον/την amusto
    4.0
    1 αξιολόγηση $40 $ την ώρα
    Software Engineer with strong experience in C#, WPF, Silverlight, Windows Phone 7/8, Windows RT development, MSSql Server, MySql and PostgreSQL. Project Manager certified at PMI. I am able to create new applications from scratch, analyzing the business rules and decide for the best solution for your business.
    Software Engineer with strong experience in C#, WPF, Silverlight, Windows Phone 7/8, Windows RT development, MSSql Server, MySql and PostgreSQL. Project Manager certified at PMI. I am able to create new applications from scratch, analyzing the business rules and decide for the best solution for your business. λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την WebWars
    3.8
    1 αξιολόγηση $30 $ την ώρα
    Hi! My name is Babis and I am a web designer and coder from Drama, Greece. I enjoy taking complex demands and turn them into innovative and original designs. I also love the logic and the art of building efficient code. I always try my best to achieve high standards of quality while on the same time create beautiful...
    Hi! My name is Babis and I am a web designer and coder from Drama, Greece. I enjoy taking complex demands and turn them into innovative and original designs. I also love the logic and the art of building efficient code. I always try my best to achieve high standards of quality while on the same time create beautiful and eye-candy website designs. As my tools, I use Photoshop and Dreamweaver among some other programs to make my life easier. I use mostly HTML5, CSS3, Jquery/Javascript and PHP. Moreover I have very decent knowledge of Wordpress and Joomla CMS. However my big love is custom scripting with Jquery/PHP. I try to create custom plugins from scratch, build wonderful animation and other effects, and utilizing CSS3 with those script for a perfect artistic result and user-friendliness. Last but not least, I create some logos every now and then. I love the creativity and the imagination that is needed to create a stunning and easily recalled design. λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την sudhanlogics
    2.9
    1 αξιολόγηση $55 $ την ώρα
    Hello, Trust you are doing good!! We are one of the oldest teams on Freelancer and we are a core company. We have more than 300 Clients, we don't boast on our success like others do but we like to say we are committed to our work. We respect our clients and we make sure they are satisfied. We take pride in our...
    Hello, Trust you are doing good!! We are one of the oldest teams on Freelancer and we are a core company. We have more than 300 Clients, we don't boast on our success like others do but we like to say we are committed to our work. We respect our clients and we make sure they are satisfied. We take pride in our abilities and work ethics. ♛ Core Values: Keep Learning Love Challenges Build Trust Finally Thrive ♛ Our Team Creative designer. Full Stack developer Expert Java developer Server and Cloud Expert Network and Security Expert ♛ Skills Programming: Coding : PHP, Node (Angular, React), JQuery, Javascript, AJAX CMS : Wordpress, Laravel, Magento, Joomla, Drupal, Opencart API integration, Payment Gateways, Shopping Cart functions Designing: Web: HTML5, CSS3, Graphics: Logo, Banner, Flyers etc Infrastructure: Servers : Linux, Windows Cloud : AWS, Azure, GCP Server : Deployment, Migration, Recovery, Security Network : Router, Firewall Best Regards Sudhan Director λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την stevensargent
    2.5
    1 αξιολόγηση $50 $ την ώρα
    Hello I have rich experience in Shopify, Wordpress site building and theme customization. And I built 120+ shopify sites and 165+ wordpress sites, 100+ Html sites until now. I have many premium shopify themes and good wordpress themes. If you don't want to consume theme budget, I can provide you my good premium...
    Hello I have rich experience in Shopify, Wordpress site building and theme customization. And I built 120+ shopify sites and 165+ wordpress sites, 100+ Html sites until now. I have many premium shopify themes and good wordpress themes. If you don't want to consume theme budget, I can provide you my good premium themes by free. *******My slogan is "TIME IS MONEY".******** I can start to work immediately, can complete in a short time. My Skills is as follows basically : ★ Shopify, Woocommerce, Ecommece ★ wordpress, html5, php web development, wordpress plugin development. ★ Mobile Responsive site building using Bootstrap, Css, jQuery ★ building and customization of PHP/MYSQL based scripts ★ premium theme/template(wordpress, shopify, etc) customization I will try to give you good results sincerely. If you want good products for you, Please hire me just now. λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την Najam1981
    3.1
    6 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
    Hello Welcome! I am graphic designer & expert in Photoshop, Illustrator, PowerPoint(Presentation design), Corel draw, After effects, 3d Studio max, Urdu, Arabic, Farsi, English Typing, Adobe Audition, Adobe Indesign, Adobe flash. I am expert in ♥ UI / UX Design for apps & websites ♥ Logo design ♥ Flyer ♥...
    Hello Welcome! I am graphic designer & expert in Photoshop, Illustrator, PowerPoint(Presentation design), Corel draw, After effects, 3d Studio max, Urdu, Arabic, Farsi, English Typing, Adobe Audition, Adobe Indesign, Adobe flash. I am expert in ♥ UI / UX Design for apps & websites ♥ Logo design ♥ Flyer ♥ Letterhead ♥ Catalogues & Brochures ♥ Branding ♥ print and packaging ♥ Presentations ♥ Illustrations ♥ Animations ♥ 3d mockup desiging in 3d Max My Special services> ♥ Image cropping full expert ♥ Psd to ai conversion ♥ psd to cdr conversion ♥ cdr to psd conversion ♥ ai to psd conversion ♥ jpeg to vector conversion I purely work on grahphics and had done lot of projects in my career. Please take a look in my portfolio If you like my designs I am 24/7 open for your project. (24/7 Remember ) Important Note: I will Provide you unlimited revisions until you finalize the work. I hope you will love my work and my work speed. I can do every challenging work! λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την abdofarag2
    3.0
    2 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
    ● Linux/Unix System Administration - Installation and Configuration Storage: ISCSI, DRBD, GlusterFS, and Ceph. File servers: FTP, NFS, and Samba. Web Server: Apache, Tomcat, and Nginx. Database: Mysql, Postgres, MongoDB Cache & Proxy: Squid, Varnish, Nginx, and Lusca. Mail Server: Postfix, Sendmail, IredMail, Qmail,...
    ● Linux/Unix System Administration - Installation and Configuration Storage: ISCSI, DRBD, GlusterFS, and Ceph. File servers: FTP, NFS, and Samba. Web Server: Apache, Tomcat, and Nginx. Database: Mysql, Postgres, MongoDB Cache & Proxy: Squid, Varnish, Nginx, and Lusca. Mail Server: Postfix, Sendmail, IredMail, Qmail, and Zimbra. Automation: Ansibe, Puppet, Chef, and Teraform. Scripting: Bash, Perl, Python, and Ruby. Network Services: DNS, NTP, VPN, and DHCP. Identity Authentication: OpenLDAP, and FreeIPA. Security: IPtables, Firewalld, SELINUX Monitoring: Nagios, Zabbix, collectd, Zenoss, and Netdata. DevOps: Docker, Git, Jenkins, and Selenium. ● Virtualization and Cloud Computing KVM: Proxmox, RHEV, and OVIRT VMware: VSphere 5.x, VSphere 6.x ClOUD: Open Stack Container: Docker, Kubernetes, LXC/LXD ● Networking and Security Firewalls, Routers, Load Balancers: Mikrotik, VyOS, Zeroshell, and PFsense. VPN: Management and configure site-to-site/vpn-as-service (L2TP-PPTP/OVPN) λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την fastworkontime1
    2.9
    2 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
    We have 6+years experienced dedicated team & we can serve you best as Technology-Partner when you are searching services for: * CMS-Development: Wordpress| Joomla| Drupal * Marketplace eCommerce-Development & Multi-Vendors eShops: Magento| Prestashop| OpenCart| wooCommerce * Excellent Expertise in Custom PHP...
    We have 6+years experienced dedicated team & we can serve you best as Technology-Partner when you are searching services for: * CMS-Development: Wordpress| Joomla| Drupal * Marketplace eCommerce-Development & Multi-Vendors eShops: Magento| Prestashop| OpenCart| wooCommerce * Excellent Expertise in Custom PHP Frameworks * Optimized & Fast Search-Engine Ranking in Digital-Marketing Solutions: SEO| SMO| SMM| SEM| PPC| ORM * Eye-Catchy Graphic & Responsive Web-Design Services: Logo| Stationary| Jquery| Ajax| Bootstrap3| HTML5| CSS3 * Work-Terms, Schedule & Communication 1. Strictly follow Freelancer Escrow System 2. Prefer to discuss over Freelancer-PMB/ Chat 3. We are at IST [GMT +5:30] Time-Zone 4. We work 10:00 AM - 7:00 PM Monday-Saturday but we are available to discuss & give you project-updates 16/24 Hrs. [8:00 AM- 12:00 AM] "We ensure best quality web-solution in affordable-cost ASAP & maintain healthy professional relationship forever" λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την webifynet
    2.0
    1 αξιολόγηση $20 $ την ώρα
    We provide all kind of web solutions contact with use for solutions or partnership. Our website is www.wenifynet.com
    We provide all kind of web solutions contact with use for solutions or partnership. Our website is www.wenifynet.com λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την fullymagento
    4.6
    1 αξιολόγηση $25 $ την ώρα
    Lazlo Software Solution Private Limited is an India outsourcing company of excellent programmers and designers. We are one of leading companies in web design & development, mobile application development and internet marketing in India subcontinent. having 60+ team and experience is like 1 to 8 years experience done...
    Lazlo Software Solution Private Limited is an India outsourcing company of excellent programmers and designers. We are one of leading companies in web design & development, mobile application development and internet marketing in India subcontinent. having 60+ team and experience is like 1 to 8 years experience done many ERP/ CRM / MLM / POS / HRMS with BOI-MATRIX AND MANY MORE <!=Our TechCloud!> Development: HTML5/CSS3/Javascript/AJAX/Angular.js/React.js//Node.js / PHP5/PHP7/Wordpress/Ecommerce Platform Development/Woocommerce/Magento/Codeigniter/Laravel Framework/MySQL/SQLite/MongoDB/Different APIs Graphic Design: Logo Design/Graphic Design/Adobe Illustrator/Adobe Photoshop/Mobile UI Design/User Interface Design/User Experience Design/Info-graphics/Print Layout Design Mobile Application: Android SDK/ iOS Development Thanks again for your time! We’ll be happy to hear from you soon! Feel free to contact our managers and we will answer all your questions and discuss your project. λιγότερα
  • Προσλάβετε τον/την lukaszr159
    4.5
    4 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
    DevOps and Architecture consultancy, Puppet and Ruby passionate. Specialties: Linux, RHEL, Systems Architecture, Networking, Cloud Computing (AWS), DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, Configuration Management (Puppet, Ansible), Cloud orchestration (terraform)
    DevOps and Architecture consultancy, Puppet and Ruby passionate. Specialties: Linux, RHEL, Systems Architecture, Networking, Cloud Computing (AWS), DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, Configuration Management (Puppet, Ansible), Cloud orchestration (terraform) λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""