Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών C Programmers Για Πρόσληψη

 • Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών
 • Γλώσσα Προγραμματισμού C
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Showing 387 results
 • Hire   Programmer59
Hire   Programmer59

  Programmer59 Programmer59

  Pakistan $50 USD / hour
  Android & iOS Mobile APP, Arduino
  Pakistan
  Dear Customer - I am professional Mobile, Software & Web Application Developer. I offer wide range of IT & Architectural solutions such as Webs, Software, Animations, Video Editing, Android & IOS Application and Web Application can best fit my clients' business needs and provide them cost benefits. My mission is...
  Dear Customer - I am professional Mobile, Software & Web Application Developer. I offer wide range of IT & Architectural solutions such as Webs, Software, Animations, Video Editing, Android & IOS Application and Web Application can best fit my clients' business needs and provide them cost benefits. My mission is to deliver solutions that satisfy my customers and help us create long lasting business relationships. High Quality and Speed is my specialty. Your satisfaction is my priority. λιγότερα
 • Hire Programmer59
 • Hire   fabienbenoit1984
Hire   fabienbenoit1984

  fabienbenoit1984 fabienbenoit1984

  Belarus $32 USD / hour
  Machine Learning Engineer
  Belarus
  Artificial Intelligence is a key towards revenue growth and understanding customers. Many day to day tasks gain substantially with machine learning applications. Ability to classify an eye disease at an earlier stage, perform a risk assessment for loan applications, find a similar item in your e-commerce platform,...
  Artificial Intelligence is a key towards revenue growth and understanding customers. Many day to day tasks gain substantially with machine learning applications. Ability to classify an eye disease at an earlier stage, perform a risk assessment for loan applications, find a similar item in your e-commerce platform, identify an intruder into a PC based on keystroke and mouse dynamics, help with image editing task by segmenting people, dogs, food, or evaluate student essays automatically across wide range of topics, or automatically transcribe a podcast with your android phone in offline mode, or parse text information in PDFs and make them searchable, or do style transfer on e-state imagery to increase attractiveness, these and many other tasks were completed successfully to bring more value into already built products. Please, contact, if you need something better! Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, Computer Vision, OCR, NLP, ALPR, BERT, ASR, NLTK, CNN, DNN, LSTM, AI, Image Processing, Face Detection, Face Recognition, Natural Language Processing, Automatic License Plate Recognition, Calibration, Object Detection, Automatic Speech Recognition, Image Cropping, Semantic Segmentation, Tracking, Statistical Analysis, Data Engineering, Data Analytics, Scientific reports, Human Pose Estimation, Numerical Analysis, Data Mining, Classification, Clustering, Nearest Neighbor Search, Time Series Analysis, Optimization, Regression, Forecasting, Statistics, Tesseract, Google Cloud Vision, OpenCV, Dlib, OpenALPR, Rasa, Chatfuel, DialogFlow, DeepSpeech, Wit, Google Vision API, ArXiv, Pytorch, Python, TensorFlow, Scipy, Keras, PySpark, Pandas, Numpy, Scikit-Learn, SKLearn, Jupyter Notebook, IPython, Matplotlib, Matlab, Hadoop, Kafka, Spark, HBase, HDFS, Redis, Chatbot Alexa, Google Assistant Latex, K-Means, Big data Neural Style Transfer, Transformers, Deep SORT, Simple Object Real-Time Tracking, Alphapose, λιγότερα
 • Hire fabienbenoit1984
 • Hire   VladaDinic
Hire   VladaDinic

  VladaDinic VladaDinic

  Serbia $50 USD / hour
  Machine Learning / Trading / Desktop Application
  Serbia
  I am an experienced Deep Learning / Machine Learning Engineer specializing in computer vision. Also, I have been working on numerous algo-trading projects that need high-level mathematics and machine learning. Key technical skills: - Graduate-level background in mathematics (statistics) - Extensive experience in...
  I am an experienced Deep Learning / Machine Learning Engineer specializing in computer vision. Also, I have been working on numerous algo-trading projects that need high-level mathematics and machine learning. Key technical skills: - Graduate-level background in mathematics (statistics) - Extensive experience in trading algorithms - Programming Languages: Python, C++, C#, Qt Artificial Intelligence - Specialized Areas: Image Classification, Object Detection & Localization, Segmentation - Frameworks: TensorFlow, Keras, TensorRT, Pytorch, Scikit-learn - Model Types: Artificial Neural Networks (ANN), Convolutional Neural Networks (CNN) - Data Manipulation / Image Processing: Numpy, Pandas, OpenCV, Matplotlib Algo Trading - Platforms: MetaTrader, NinjaTrader, TradingView, AgenaTrader, ProRealTime, TWS, Amibroker, SierraChart, ThinkorSwim, BitMEX - Skills: MQL, Pine, AFL, MT4 API, IB API Before hiring me - I accept payments only on Freelancer.com - Please prepare documentation of your requirements λιγότερα
 • Hire VladaDinic
 • Hire   workgaman
Hire   workgaman

  workgaman workgaman

  Russian Federation $20 USD / hour
  Senior JS framework / PHP framework Developer
  Russian Federation
  I am a full stack website and mobile app developer with 6 years experience. Attractive design and user friendly, clear logic structure lead more and more users to visit the website in day and day. I like working with you for long term once you check my skill set fully. MAIN SKILLS ◈ JS framework such as React,...
  I am a full stack website and mobile app developer with 6 years experience. Attractive design and user friendly, clear logic structure lead more and more users to visit the website in day and day. I like working with you for long term once you check my skill set fully. MAIN SKILLS ◈ JS framework such as React, Angular, Vue. ◈ PHP framework such as laravel, codeignitor. ◈ Node, Express, Adonis. Python, Django ◈ MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQLite. ◈ React Native, IONIC, Flutter, Swift, Java. ◈ C/C++/C#, VB programming Looking forward to working with you for long term... λιγότερα
 • Hire workgaman
 • Hire   OShuqair
Hire   OShuqair

  OShuqair OShuqair

  Palestinian Territory $50 USD / hour
  Senior .Net Expert
  Palestinian Territory
  Through my eleven years of experience, I demonstrated the ability to motivate and collaborate with teams of IT professionals to complete projects meeting requirements and deadlines. My career history has many examples of creative solutions using available tools and technologies. I have a proven record of success in...
  Through my eleven years of experience, I demonstrated the ability to motivate and collaborate with teams of IT professionals to complete projects meeting requirements and deadlines. My career history has many examples of creative solutions using available tools and technologies. I have a proven record of success in achieving customer satisfaction. I am also enthusiastic, creative in addition to my excellent communication skills. Hire me now for your project or contact me for more details, I will be happy to help anytime. :) Thanks For reading Othman Shuqair λιγότερα
 • Hire OShuqair
 • Hire   esalem
Hire   esalem

  esalem esalem

  Palestinian Territory $40 USD / hour
  Desktop and web developer
  Palestinian Territory
  I am VB, VBA, C#, WPF, XAML, CAD and GIS developer. I developed large number of desktop applications in addition to web sites and scripts. I developed number of Add-Ins for Office group of applications using VSTO technology and also using Add-In-Express. I am also programmer for trading platforms like MT4,...
  I am VB, VBA, C#, WPF, XAML, CAD and GIS developer. I developed large number of desktop applications in addition to web sites and scripts. I developed number of Add-Ins for Office group of applications using VSTO technology and also using Add-In-Express. I am also programmer for trading platforms like MT4, NinjaTrader, TradeStation, TradingStation and TWS from Interactive Brokers.I deal with protocols like FIX and have experience in JForex. λιγότερα
 • Hire esalem
 • Hire   prizon2008
Hire   prizon2008

  prizon2008 prizon2008

  Ukraine $30 USD / hour
  Web & Mobile Full Stack Developer
  Ukraine
  I have been working on Web and Mobile app development almost 7 years. I'll do my best responsibility for you and your work. ■ Major skills for development ★Web - Frontend: React.js, Angular, Vue.js, Spring MVC - Backend: NodeJS/Express , Laravel, Spring Boot ★ Mobile app - Android(Java,Kotlin) and...
  I have been working on Web and Mobile app development almost 7 years. I'll do my best responsibility for you and your work. ■ Major skills for development ★Web - Frontend: React.js, Angular, Vue.js, Spring MVC - Backend: NodeJS/Express , Laravel, Spring Boot ★ Mobile app - Android(Java,Kotlin) and iOS(swift, obj-c) - Hybrid(Ionic,React Native,Flutter) - Dating, Chatting, Fitness and many more ... ★ Database - Firebase and cloud platforms - SQL/NoSQL ★ Scraping & Chrome extension - Python Selenium, Nightmare.js, Proxy Rotation - XML, DOM, HTML5 ★ Windows/Linux Server Management ★ Windows Driver Development ★ Blockchain/Cryptocurrency - Hyperledger - Ethereum ■ Others - Flexible working time - Fluent English Speaking Best Regards. Pavlo P.S) "Sports teaches you character, it teaches you to play by the rules, it teaches you to know what it feels like to win and lose - IT TEACHES YOU ABOUT LIFE" λιγότερα
 • Hire prizon2008
 • Hire   mos3d
Hire   mos3d

  mos3d mos3d

  Egypt $25 USD / hour
  R&D Electronics Engineer ( Master Degree ✅ )
  Egypt
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes...
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work λιγότερα
 • Hire mos3d
 • Hire   mitkoradev
Hire   mitkoradev

  mitkoradev mitkoradev

  Bulgaria $20 USD / hour
  Software developer
  Bulgaria
  I work full time as a Windows desktop C/C++ developer in Bulgaria for over 10 years now, wow, its a lot of time... Heh, you know where Bulgaria is, right ? I do some extra tasks here, I am mostly interested in small projects that don't interfere much with the main workflow. I have done many simple projects here...
  I work full time as a Windows desktop C/C++ developer in Bulgaria for over 10 years now, wow, its a lot of time... Heh, you know where Bulgaria is, right ? I do some extra tasks here, I am mostly interested in small projects that don't interfere much with the main workflow. I have done many simple projects here with Visual Studio and C++, some linux-things too, I also do JAVA tasks on eclipse and netbeans. On freelancer there are a lot of web-related tasks, so I have learned to debug PHP issues, yeah, many wordpress plugins are buggy and need fixes.... or some extra functionality is needed. I also like doing Javascript frontend things - especially some WebGL, SVG or similar graphics/canvas related things I do no iPhone or MAC specific things - sorry :( no where to test these... Time Zone: UTC +2 (East - European Time)... but I have a strange sense of time ;) λιγότερα
 • Hire mitkoradev
 • Hire   VladaMG98
Hire   VladaMG98

  VladaMG98 VladaMG98

  Serbia $15 USD / hour
  University of Cambridge Computer Science student
  Serbia
  I am a Computer Science student at University of Cambridge with a lot of experience in competitive programming, also an International Olympiad in Informatics medal and several ACM-ICPC medals as well. Experienced with C, C++, Java, Python, C# and with strong computer science and maths background.
  I am a Computer Science student at University of Cambridge with a lot of experience in competitive programming, also an International Olympiad in Informatics medal and several ACM-ICPC medals as well. Experienced with C, C++, Java, Python, C# and with strong computer science and maths background. λιγότερα
 • Hire VladaMG98

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""