Script Installers Για Πρόσληψη

 • Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 284 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   vili1977
Πρόσλαβε τον/την   vili1977

  vili1977 vili1977

  Ukraine $10 USD / ώρα
  System engineer with experience 14 years.
  Ukraine
  I have 13 years experience with linux,freebsd,cisco. Cisco ASR1001, ASA 5505,5510, 29xx,19xx,3560,45xx. Programming on Perl,Bash,PHP.
  I have 13 years experience with linux,freebsd,cisco. Cisco ASR1001, ASA 5505,5510, 29xx,19xx,3560,45xx. Programming on Perl,Bash,PHP. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vili1977
 • Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz
Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ώρα
  Expert System Admin
  Egypt
  Expert System admin in configuring and installing shared and Dedicated web hosting servers with performance tuning, security auditing ,ssl management ,load balancing and clustering based on and configuring database servers with performance tuning, expert in configuring virtualization host server and guest...
  Expert System admin in configuring and installing shared and Dedicated web hosting servers with performance tuning, security auditing ,ssl management ,load balancing and clustering based on and configuring database servers with performance tuning, expert in configuring virtualization host server and guest machines 1. AWS Cloud Practitioner Essentials ( EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, VPC ) 2. Virtualisation Software (OpenVZ / Xen / KVM Platform – virtual box - VMWare). 3. Web Servers, FTP Servers, DNS Servers, Database servers, Email Servers 4. Firewalls, Securing PHP, Monitoring System, Hacking Detection 5. cPanel/WHM, Plesk , Webmin, Virtuozzo, Hyperv, CWP, CyperPanel, Vestacp 6. Administration Networks (LAN’s & WAN) 7. MySQL Cluster and Load balancing 8. Streaming Servers ( RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, FFMPEG ) 9. Docker installation and setup images λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrkimoz
 • Πρόσλαβε τον/την   techytrois
Πρόσλαβε τον/την   techytrois

  techytrois techytrois

  India $15 USD / ώρα
  System Admin | AWS Consultant | Linux Expert
  India
  We're a team that has over 8 years of experience in the field of system administration. We work 24/7 to help you with your server/hosting issues. When you deal with us, you can expect honesty from us. We do not commit on any jobs which we are not familiar with or have done in the past. If there is something which is...
  We're a team that has over 8 years of experience in the field of system administration. We work 24/7 to help you with your server/hosting issues. When you deal with us, you can expect honesty from us. We do not commit on any jobs which we are not familiar with or have done in the past. If there is something which is new to us, we will make sure we do it on a test environment before doing it for you. Areas in which we can help include, but not limited to : 1) AWS 2) Centos / Redhat / Ubuntu / Debian flavours 3) Hosting related issues 4) cPanel / Plesk / Directadmin / Virtualmin /Webmin / Usermin / Centos web panel 5) Virtuozzo / VMware / OBAS / OpenVZ 6) Server Migrations 7) Detailed troubleshooting of Linux services 8) Monitoring services such as Zabbix, Nagios Certifications which we posses include : * RHCE * AWS Sysops * AWS cloud practitioner * cPanel technical certifications * VMware, VCA and VCP λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techytrois
 • Πρόσλαβε τον/την   PKonstiantyn
Πρόσλαβε τον/την   PKonstiantyn

  PKonstiantyn PKonstiantyn

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Web developer & Machine learning Expert
  Ukraine
  Hello, Thanks for your visiting my profile. I am a qualified web developer who has 5+ years experienced in Front end and Back end development. MY SKILLS - PHP Developer with experience in Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Yii, and another MVC frameworks, wordpress, magento - Javascript developer with experience in...
  Hello, Thanks for your visiting my profile. I am a qualified web developer who has 5+ years experienced in Front end and Back end development. MY SKILLS - PHP Developer with experience in Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Yii, and another MVC frameworks, wordpress, magento - Javascript developer with experience in React, Angular Js, Angular 2 ~ 9, Vue, Node.js and so on - Enough experiences in Python, Django, Ruby on Rails - Be highly proficient with RESTful APIs,JSON, Google Map API’s AND online Payment Gateways - Proficient in JavaScript, Typescript, Jquery, HTML, CSS (Web technologies) - Vast hybrid mobile app development experiences in React native, IONIC framework and Flutter - Proficient in My SQL, MongoDB, Oracle and other databases - Ability to thrive in a fast-paced environment - Ability to work independently - Ability to solve complex problems - Strong understanding of OOP, MVC frameworks - Good working experience in Linux environment - Write “Clean” and well-designed code - Exposure to modern JavaScript libraries such as jquery - Ensure the technical feasibility of UI/UX designs - Should have sound knowledge of front end development frameworks like Bootstrap - Must have medium/ large scale projects development experience - Strong knowledge of HTML, analysis JS, CSS, bootstrap, JavaScript (J-Query) is preferred - Good jQuery Based charting library. This will be required to create charts, diagrams from the company data for analysis purposes - Great ability to work in on-going projects structure quickly and to communicate with team memebers freely - Enough knowledge in Github, Trello, Jira and so on. - Very good at Ethereum, Blockchain, Smart Contract - Working 40hrs/week and available to work in any timezone and online 24hrs/7days - Extral skills: Sketch up, Solidworks, Autocad.Matlab simulink. Civil engineering.2D & 3D. My target is to create functional software, with a clean, understandable and reasonable code, pursuing for good quality architecture and meaningful decisions. I am an organized person with a customer-oriented attitude and good communication skills; also a quick learner, always enjoy improving myself in my area of expertise whenever I can. Best Luck for you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PKonstiantyn
 • Πρόσλαβε τον/την   lazardevobr2
Πρόσλαβε τον/την   lazardevobr2

  lazardevobr2 lazardevobr2

  Serbia $40 USD / ώρα
  Senior web developer
  Serbia
  Hi! Thanks for visiting here. My name is Lazer. I am a excellent web developer. With 7+ years of experience, I’ve enjoyed a variety of amazing and interesting projects and tasks from clients all over the world. I will always be honest with a client about deliverables, timelines, and what works and what doesn’t. The...
  Hi! Thanks for visiting here. My name is Lazer. I am a excellent web developer. With 7+ years of experience, I’ve enjoyed a variety of amazing and interesting projects and tasks from clients all over the world. I will always be honest with a client about deliverables, timelines, and what works and what doesn’t. The only thing that matters to me is giving my clients the best possible result for all their needs. If you’re in the market for a new website&app (or an improved one), I’m happy to speak with you on your schedule to figure out the problem and quickly fix it. My Ability ★ Management your project from scratch to publish. ★ Marketing sense for the success the project ★ Love long-term relationship and update realtime. ★ Always work on your timezone. ★ Always online to communicate anytime you want. My Skill ★ =====> Websites&apps -Backend : Corephp,Laravel, CI, Node.js, Express,Symphony -Frontend : Html5/CSS3, Jquery, React.js, Angular.js, Vue.js, Bootstrap -CMS: WordPress, Wix, Joomla, DJango, Flask, Web2py -DB : Mysql, PostgreSql, MongoDB, SQLite, Firebase -API : Restful API, All types of web services. -Python: AI, Scraping, BOT, Automation -BlockChain: Solidity, Web3.js, Ethereum, Uniswap&Pancake ★ =====> Mobile Apps -Native: IOS(ObejctC,Swift), Android -Hybrid: React Native, IONIC ★ =====> Desktop Apps C++, Qt, PyQt,FileMaker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lazardevobr2
 • Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553
Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ώρα
  Cost Effective & Timely Delivery (TOP 1% Rank )
  India
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to...
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to MP4 and many more formats. I am providing service on below skills:-  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  Accounting, Bookkeeping, Xero, Quickbooks, Zohobooks, Finance  Linux, Unix  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  Delphi Programming, Ruby2Rail  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Mechnical and FEA(Linear, Non Linear, Thermal and Dynamic , Fatigue analysis in Ansys and hypermesh)  Auto CAD, Auto CAD Architecture, 3D Rendering, REVIT  2D and 3D animation  Data mining and Data analysis  Android and Iphone Development  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations  SEO, SMO, Internet Marketing, Link Building, Backlinks, Google Adwords, Facebook Ads  Logo, Brochure, Flyer, Banner, Package, Book Cover, T-shirt, Infographic, Website Layout and Newsletter Design  Language Translators (French, Spanish, Sweden, Danish.Portuguese, Dutch,German, Indonesian, Italian,Norwegian,Turkish) I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schoudhary1553
 • Πρόσλαβε τον/την   rahul62544
Πρόσλαβε τον/την   rahul62544

  rahul62544 rahul62544

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Expert in what I do.
  Pakistan
  ~~~~~~~~~~~~~~~Part of Freelancers' Top 1% Elite Group~~~~~~~~~~~~~~~ Hi there, It is my pleasure that you took a minute from your precious time to visit my profile, and if you are reading this it means that you are maybe not much but a little interested in working with me, so without wasting any time let me showcase...
  ~~~~~~~~~~~~~~~Part of Freelancers' Top 1% Elite Group~~~~~~~~~~~~~~~ Hi there, It is my pleasure that you took a minute from your precious time to visit my profile, and if you are reading this it means that you are maybe not much but a little interested in working with me, so without wasting any time let me showcase myself. I am Rahul from Pakistan, I am working here for approx 2 years now, and that's also my Experience Period (lol). Whatever tasks I get I do them with Perfection and in a very Less time possible, that also reflects in My Ratings and Clients' Reviews, which you can see just below. "My Focus Always is to Make my Client Happy with the Quality of work and Quick Turnaround." Skills Which I am very Good at are: ® Microsoft Excel --- Extensive Formulas --- VBA (Macro) --- Selenium + VBA --- Dashboard --- Charts and Pivot --- Data Analysis --- Data Visualization ® Adobe Acrobat and Adobe Livecycle Designer/AEM Designer --- Creating PDF --- Editing PDF --- Fillable Forms --- Fillable Forms with Expandable fields (based of text input) --- Javascript (for calculations and command buttons) ® Google Sheets --- AppScript --- Extensive Formulas --- Dashboard --- Charts ® Microsoft: Word, Powerpoint, Project and Visio (General) ®Web-Scraping (All Info and Images) ®Transcriber (Englsih, Urdu and Sindhi) There might be something I forgot to mention above, so please send me a message and I will let you know if your task falls in my Expertise. I am available here most of the time, if you are Texting me and don't get a quick reply, please wait for me i will reach out to you as soon as I can. Thanks For Visiting Me :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahul62544
 • Πρόσλαβε τον/την   writingapp
Πρόσλαβε τον/την   writingapp

  writingapp writingapp

  Vietnam $40 USD / ώρα
  App Writer
  Vietnam
  Hi. I am ready to write your project Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Firebird Write Automation apps including: * Automation...
  Hi. I am ready to write your project Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Firebird Write Automation apps including: * Automation Desktop apps. Some examples: Automation Playing Games, Automation Start/Stop/Click 3rd party apps * Automation Web apps. Some examples: Automation Web Scraping apps, Automation Web Crawling apps * Automation Data Processing apps: Automation formatting data to a specified template * Automation Data, Document Converting apps * Automation Macro, VBA for all apps in MS Office (Excel, Word, Outlook), OpenOffice, GoogleSheet * Automation Installers/Setups * Convert your Manual tasks to Automation solutions Write Web Service, Web API, Desktop API apps. Some examples: Google API, Bing API, Facebook API, MS API Fix/Solve any errors in your OS, apps λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την writingapp
 • Πρόσλαβε τον/την   yinnian
Πρόσλαβε τον/την   yinnian

  yinnian yinnian

  China $35 USD / ώρα
  Netsuite Expert
  China
  Hello. I am Sui in China. I am an expert Netsuite developer, bachelor of Computer Science and Technology with over 10 years experience. I am good at Netsuite Development using Suitescript, Javascript, HTML, CSS, Jquery, PHP, Node.js and etc. I have much more experience for Suitescript, SCA of various versions,...
  Hello. I am Sui in China. I am an expert Netsuite developer, bachelor of Computer Science and Technology with over 10 years experience. I am good at Netsuite Development using Suitescript, Javascript, HTML, CSS, Jquery, PHP, Node.js and etc. I have much more experience for Suitescript, SCA of various versions, SiteBuilder, Suitetalk (Web Services), Workflow, Dashboard, Saved Search, Reporting. My goal is to provide wonderful productions my client wanted to him. I am looking for client and job for long-term relationship now. If you give me a chance to work with you, I will do my best and you will be satisfy from my product. Good Luck! Sui. My Skill set : ✔ Experience in writing SuiteScript 1.0 & 2.0 include User Event Script, Client Script, Suitelet, Scheduled Script and Portlet ✔ Support end-user requests for new saved searched, reports, KPI's Dashboards ✔ Used Suite Bundler to deliver and deploy NetSuite customizations to the production environment from sandbox ✔ Experience in creating User profiles, Role hierarchy, Page layouts, Workflow Alerts, Approval process and permissions maintenance, Password policies in NetSuite ✔ Creating custom Email & PDF/Html Template ✔ Creating custom records, custom lists, custom fields, custom form, online form and various action and event ✔ Creating custom Dashboard using Portlet and various Html template ✔ SuiteTalk, SOAP Webservice, REST WebService ✔ SuiteCommerce & SuiteCommerce Advanced(all versions include 2020.1, 2019.2, 2019.1, 2018.2, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson and etc ) ✔ Various Integration between Netsuite and frameworks( Magento 1.0 & 2.0, shopify, ….) ✔ Third-Party API Integration like as paypal, solupay, …. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yinnian
 • Πρόσλαβε τον/την   hieuhoang117
Πρόσλαβε τον/την   hieuhoang117

  hieuhoang117 hieuhoang117

  Vietnam $20 USD / ώρα
  System engineer
  Vietnam
  I have experience about - Network admin: Sophos firewall, VPN SSL - Linux: CentOS, Nomachine, FTP - Windows desktop, PowerShell, Software - MS Office 365: SharePoint, Teams, Exchange, Power Automate, Outlook... - Azure: Azure Information Protection, Conditional Access, SSO, Hybrid Azure AD, Intune... - Active...
  I have experience about - Network admin: Sophos firewall, VPN SSL - Linux: CentOS, Nomachine, FTP - Windows desktop, PowerShell, Software - MS Office 365: SharePoint, Teams, Exchange, Power Automate, Outlook... - Azure: Azure Information Protection, Conditional Access, SSO, Hybrid Azure AD, Intune... - Active Directory: Domain controller, GPO... - VMware, Virtual Desktop - Programming language: C/C++/PowerShell/Python λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hieuhoang117

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""