Ruby on Rails Developers Για Πρόσληψη

 • Ruby on Rails
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 166 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Dorogydorogy
Πρόσλαβε τον/την   Dorogydorogy

  Dorogydorogy Dorogydorogy

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Senior MERN, MEAN Developer
  Ukraine
  I'm a highly skilled full-stack engineer with 7 years of solid experience in JavaScript, PHP. Specialize in Responsive web and Mobile development for startups and small to enterprise-level businesses. Ideally, work with React, React Native, Vue / Node, Flutter, .NET / AWS, Blockchain. My passion is creating things...
  I'm a highly skilled full-stack engineer with 7 years of solid experience in JavaScript, PHP. Specialize in Responsive web and Mobile development for startups and small to enterprise-level businesses. Ideally, work with React, React Native, Vue / Node, Flutter, .NET / AWS, Blockchain. My passion is creating things users will love, and engaging with people to improve the products and I always make sure to bring you upon successive results of highly and creatively qualified results before the project deadline. My areas of expertise include: ❤❤❤ React, Redux, Next, Node, Express ❤❤❤ Vue, Vuex, Angular, NgRx ❤❤❤ Flutter, Android, iOS ❤❤❤ Laravel, PHP ❤❤❤ WordPress, Shopify, Magento ❤❤❤ Bitcoin, Ethereum, Solana etc I would enjoy an opportunity to chat about your upcoming project and share my most similar achievements with you. Feel free to contact me whenever you need my hands. Thanks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dorogydorogy
 • Πρόσλαβε τον/την   ptiweb
Πρόσλαβε τον/την   ptiweb

  ptiweb ptiweb

  India $35 USD / ώρα
  Experts of Ruby on Rails, Shopify, Drupal, WP, PHP
  India
  Prerna Trimurty Infotech Pvt. Ltd. is a group of professional graphic designers, Front-end developers, back-end developers, full-stack developers, mobile app developers, and digital marketers working in-house. Being an offshore development company, we recognize the need for our employees to be proficient with...
  Prerna Trimurty Infotech Pvt. Ltd. is a group of professional graphic designers, Front-end developers, back-end developers, full-stack developers, mobile app developers, and digital marketers working in-house. Being an offshore development company, we recognize the need for our employees to be proficient with communication, working in close collaboration with offshore clients. We assure to provide safe outsourcing services, secure processes, and top-quality results for your business. Each project is most important for us. We offer a wide range of web/mobile/software development solutions using the latest technologies such as PHP, Ruby on Rails, Magento, WordPress, Drupal, Shopify, CodeIgniter, Laravel, Reactjs, and Angular. We're a partner official of Drupal, Shopify, Amazon, and Magento too. Let's begin the glorious journey of working with you. You can hire me for a small project and test our work quality, speed, and accuracy. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ptiweb
 • Πρόσλαβε τον/την   neznamvladan499
Πρόσλαβε τον/την   neznamvladan499

  neznamvladan499 neznamvladan499

  Serbia $35 USD / ώρα
  ML/AI--DevOps--MOBILE/WEB *ENGINEER*
  Serbia
  ⌨️iOS application from idea to App Store release ⌨️Post-release maintenance and support ⌨️20+ successfully developed applications * Users are sending over 4-5 million texts in an app that I built * I was Software Architect in an Assessment app where candidates could sit for exams with Remote Invigilations * Highly...
  ⌨️iOS application from idea to App Store release ⌨️Post-release maintenance and support ⌨️20+ successfully developed applications * Users are sending over 4-5 million texts in an app that I built * I was Software Architect in an Assessment app where candidates could sit for exams with Remote Invigilations * Highly involved in a project where you can dance together with your peers sharing video and audio * Managing servers and networks in AWS, Google Cloud, and Digital Ocean I'm software engineer with more than 10 years of experience in different technologies. I always care about the architecture of the app, clean code and product design. My primary goal is to make my clients happy and help them create successful products. My Skills: --- ML/AI Skills --- ✅Keras/SciKit/TensorFlow ✅AWS online service --- Mobile Skills --- ✅Swift 5 / iOS 14, worked with every Swift version since introduction in 2014 ✅SwiftUI / Combine ✅Firebase (Analytics, Auth, Database, Dynamic Links, Notifications) ✅CoreData, Codable ✅StoreKit, In-App Purchases, Subscriptions ✅Bluetooth scanning, Beacons ✅Apple Maps and Google Maps integration ✅Unit and UI testing ✅Facebook SDK integration ✅Bitrise, Circle CI, Fastlane, TestFlight --- Web Skills --- ✅Excellent leadership quality ✅React, AngularJS, VueJS, Core Javascript, NodeJS, MongoDB ✅Automated testing, CI implementation ✅Project Management, Scrum ✅AWS, Nginx ✅Microsoft Azure ✅Google Cloud Feel free to contact me if you want to create successful iOS application or just need some consultation for your existing product. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την neznamvladan499
 • Πρόσλαβε τον/την   dmytrosyrbyl
Πρόσλαβε τον/την   dmytrosyrbyl

  dmytrosyrbyl dmytrosyrbyl

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Creative and Passionate Developer
  Ukraine
  ✦-----Greetings!------✦ Are you looking for developers with creative and high-end coding skills? Are you seeking a contributor as well as a problem solver? ✋ Here I am. A self-motivated and self-starter individual with many years of professional development experience, a positive attitude towards high-quality...
  ✦-----Greetings!------✦ Are you looking for developers with creative and high-end coding skills? Are you seeking a contributor as well as a problem solver? ✋ Here I am. A self-motivated and self-starter individual with many years of professional development experience, a positive attitude towards high-quality results and a visible passion for solutions. With over 7 years of rich development experience on projects ranging from small size applications through complex enterprise solutions. I will treat every project with the same dedication and integrity as if it were my very own. If you need a complete IT solution, I could be the best fit. Lets go with me towards SUCCESS!!! Skills and Services: ✔️ Front-end: * React,Redux / Next.js / Vue / Angular / TypeScript / jQuery / Bootstrap / Tailwind CSS / HTML5 / CSS ✔️ Back-end: * Node.js / Express / Python / Django / Flask / PHP / Laravel / Codeigniter / Ruby / Ruby on Rails / C# / ASP.NET / Go ✔️ Database: * Mysql / MongoDB / PostgreSQL / SQlite / Firebase ✔️ CMS: * Wordpress / Shopify / Magento / Prestashop ✔️ Other: * Payment Gateway Integration / API Integration / Web Scraping / GraphQL ALL the BEST & RELIABLE! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dmytrosyrbyl
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any...
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   milospetkovic000
Πρόσλαβε τον/την   milospetkovic000

  milospetkovic000 milospetkovic000

  Serbia $35 USD / ώρα
  .Net & Unity & Blockchain Engineer
  Serbia
  Milos is a Serbia based ambitious professional who is always eager for new, difficult problem solving as well as solid background of software engineering for the last 6 years in industry level of experience. I am a new registered freelancer. But by hiring me, you will know that you are working with a developer who...
  Milos is a Serbia based ambitious professional who is always eager for new, difficult problem solving as well as solid background of software engineering for the last 6 years in industry level of experience. I am a new registered freelancer. But by hiring me, you will know that you are working with a developer who is working sincerely and enthusiastic. I guarantee to develop a one-of-a-kind website or application that will set your brand apart from all of the rest. With a long list of internet success stories (available upon request), your project will be handled first by listening intently to your needs, then executing the plan to deliver at lightning fast speeds. Programming Languages and Work Domain: o Frontend: React.js, Redux, Blazor, Angular(1.x to 11), Angular Material Design, o Backend: ASP.Net, .Net Core, Node, PHP, Laravel, Django o Pattern: MVC, MVP, MVVM o Entity Framework, LINQ, nHibernate, o Telerik, DevExpress, Infragistics, o WebAPI development (REST/SOAP/RPC) o E-commerce development (Shopify/Magento/Opencart/Woocommerce) o Payment gateway integration o Programing(C#/VB.Net/Java/C++/Python/Qt) o DB (MySQL, MsSQL, MongoDB, Google Firebase, SQL Server) o Version Control Systems : GIT/ KDiff/ Bitbucket/ Gitlab/ Tortoise SVN/ Github/ TFS/ Azure DevOps. o Amazon Web Services/Google Cloud Platform o Game development (OpenGL, Unity, Unity3D Unreal) o Algorithm, Mathematics, Machine learning, Deep Learning o Bug fixing Currently having interests in blockchain web/game industry and started his freelancer career newly. Dedication and detail orientation are the core traits of my. I have an aim to be the top freelancer on this platform as well as other freelancing platforms. My history is weak and poor, but I will make strong and rich my history in short duration. Best regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milospetkovic000
 • Πρόσλαβε τον/την   asifghaffar2220
Πρόσλαβε τον/την   asifghaffar2220

  asifghaffar2220 asifghaffar2220

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Software Developer
  Pakistan
  I am an experienced Full Stack Developer whose expertise is in website development and Mobile Development via Ruby , Ruby on Rails, React and React Native. I have both backend and frontend capabilities, creating full scale sites that are functional, modern, and easy-to-use. While I specialize in Ruby, this is by no...
  I am an experienced Full Stack Developer whose expertise is in website development and Mobile Development via Ruby , Ruby on Rails, React and React Native. I have both backend and frontend capabilities, creating full scale sites that are functional, modern, and easy-to-use. While I specialize in Ruby, this is by no means a limit to my abilities. My technical skills include (but are not limited to): ● Ruby / Ruby on Rails ● HTML4 / HTML5 / HAML / SLIM / JavaScript / jQuery / CoffeeScript ● CSS3 / SASS / LESS / BOOTSTRAP / Foundation ● Database (MySQL / PostgreSQL / MongoDB) ● ReactJS, React Native, AngularJS ● NGINX / Apache ● Capistrano ● AWS / Digital Ocean / Heroku I can handle many different programming languages, and even have the knowledge to develop mobile apps on iOS and Android, and can handle server management and configuration tasks. My software tool chest runs deep, including Ubuntu, Slack, Jira and Trello (to name a few), so feel free to let me know if there are any software specifics you need me to implement. Beyond all that, I’m a professional. Timely, Communicative, and focused on the task at hand at all times, I’m the Developer you need if you want things done right the first time, on time. So, thank you for stopping by, and if you’re interested, don’t hesitate to message me. I can’t wait to work with you in the near future! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asifghaffar2220
 • Πρόσλαβε τον/την   itsazzad
Πρόσλαβε τον/την   itsazzad

  itsazzad itsazzad

  Bangladesh $38 USD / ώρα
  Full-Stack Software Engineer, SysAdmin, DevOps,...
  Bangladesh
  I am a jack of many trades, though oftentimes better than master of one. - Stack Overflow reputation: ~6.0k with impact by reaching ~3.3m people - ~2K GitHub Open Source contributions since 2009 - 15+ years of programming experience, and 10+ years of strong professional and technical development experiences. -...
  I am a jack of many trades, though oftentimes better than master of one. - Stack Overflow reputation: ~6.0k with impact by reaching ~3.3m people - ~2K GitHub Open Source contributions since 2009 - 15+ years of programming experience, and 10+ years of strong professional and technical development experiences. - Excellent in adopting the most efficient techniques to achieve the goals. - Extensive bug fixing and code refactoring experience. - Swift in having In-depth knowledge of how things work. - Experienced with designing and implementing different types of applications using different technologies. - Strong experience in designing and developing scalable software. - Self-motivated and take initiative with minimal direction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την itsazzad
 • Πρόσλαβε τον/την   USAMA1834
Πρόσλαβε τον/την   USAMA1834

  USAMA1834 USAMA1834

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Top 1% I.T Member of Freelancer.com
  Pakistan
  Programming Languages like C++, C, and Python. I have completed various tasks in each programming language, such as motion detection, image processing, face recognition, audio and screen messaging and using C++ to troubleshoot installer errors. Using C language, I have conducted various media player design and seismic...
  Programming Languages like C++, C, and Python. I have completed various tasks in each programming language, such as motion detection, image processing, face recognition, audio and screen messaging and using C++ to troubleshoot installer errors. Using C language, I have conducted various media player design and seismic analysis activities, among others. I have used Python to solve various AWS management tasks, Dockers, Kubernetes, deep learning, ML, GUI programs, Data processing, and scraping. I have also performed multiple tasks related to productive and regressive processing Monty Hole problem using the R & Mat lab. Besides, I have experience in Mathematical modeling within short available data. Graphics designing (Animated Prototypes, Industrial Designs, High Fidelity User Interface Designs, SaaS & CRM Software Designs, Dashboard Designs, Web Application Designs, Interaction Designs, Wireframing & Prototyping, Responsive Web Designs, Mobile App Designs – i-OS & Android, Stationery Designs, and Logo Designs.) Full Stack Back-End and Front-End development (PLC, HMI Applications, Scada, PHP, Node.js, Asp.NET, Python, Java, Ruby on Rails, Zend, CakePHP, CodeIgniter, Yii, Laravel, Javascript, CSS3.0, HTML 5, and HTML 4. Content Management System (Shopify, Zencart, Prestashop, Opencart, Magento, Django, Drupal, Joomla, and WordPress). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την USAMA1834
 • Πρόσλαβε τον/την   SergeyKuznetsovv
Πρόσλαβε τον/την   SergeyKuznetsovv

  SergeyKuznetsovv SergeyKuznetsovv

  Russian Federation $50 USD / ώρα
  Pro Full Stack Engineer
  Russian Federation
  Hello, I am a professional Full Stack Engineer. I have developed dozens of web, mobile and blockchain projects with notable skills. I strictly ensure qualification of our product and am always faithful to customer service. I am very punctual and have a good communication skills Thanks
  Hello, I am a professional Full Stack Engineer. I have developed dozens of web, mobile and blockchain projects with notable skills. I strictly ensure qualification of our product and am always faithful to customer service. I am very punctual and have a good communication skills Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SergeyKuznetsovv

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""