Robotics Engineers Για Πρόσληψη

 • Ρομποτική
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 44 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mozumder007
Πρόσλαβε τον/την   mozumder007

  mozumder007 mozumder007

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  R&D Electronics Engineer | PCB Designer
  Bangladesh
  I've had a fascination with electronics ever since I was a young child. I became a circuit designer because of my obsession with robotics and electronics. I've been motivated to learn and research more because of the bachelor's major I chose. I've been working for approximately 4 years as a Professional PCB Designer...
  I've had a fascination with electronics ever since I was a young child. I became a circuit designer because of my obsession with robotics and electronics. I've been motivated to learn and research more because of the bachelor's major I chose. I've been working for approximately 4 years as a Professional PCB Designer and an Expert in Embedded Systems. The following services are offered by me: ✔ Schematic Design ✔ PCB Design (1/2/4/8 Layers) ✔ PCB manufacturing support ✔ 3D CAD Design of PCB (.obj /.step) ✔ Custom schematic library and PCB footprint creation I have done many projects till now. some of those are- ✔ 5-lead ECG device prototype for healthcare 
 ✔ Oximeter SpO2 monitor 
 ✔ Sports Activity monitoring device using mmWave radar technology 
 ✔ Advanced PID controlled Line Following and obstacle avoiding robot 
 ✔ Design and Implementation of Pulse oximeter 
 ✔ 2G(Sim800c) & LTE(Sim7600g) based GPS tracker using ESP32 PICO mcu 
 ✔ Disinfection tunnel for securing area from Covid-19 infection 
 ✔ Solar powered incubator system with temperature and humidity control for smart agriculture 
 ✔ IR remote & Wi-Fi based home automation system 
 ✔ Contactless thermometer with image capturing device 
 ✔ GPS based positioning and Speedometer device 
 ✔ Using Dali, 0-10V, LoRa,WiFi, BLE modbus prototol various street lighting system devices 
 ✔ 4-20mA to 0-5 industrial sensor reading development board I have experience about: 1.Circuit Design 2.PCB Design & Layout making using the following softwares : ✅ Altium ✅ Autodesk Eagle ✅ Proteus ✅ Orcad ✅ KiCad etc My goal is to provide : ✅ Best effort and quality for every project at reasonable rate ($) . ✅ Free servicing facility even after completing the project. ✅ The project perfectly within shortest possible time. Even i will try my best to complete my project before the expiration time.Please allow me to complete your project and i am ensuring my best effort for this.I would love to hear more about what would make this project successful for you and explore if we would be good fit to work together.I am looking forward to your response and wish you all the best for you future. So you can completely rely on me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mozumder007
 • Πρόσλαβε τον/την   AyushxKumar
Πρόσλαβε τον/την   AyushxKumar
  Graduated from IIT, Working as ROS developer for 3 yrs. Worked on both mobile robot and manipulators for - Motion Planning - Moveit - Localization - Navigation Known Languages and tools - ROS (Robot Operating System) - Gazebo - C++ - Python - MATLAB - Excel
  Graduated from IIT, Working as ROS developer for 3 yrs. Worked on both mobile robot and manipulators for - Motion Planning - Moveit - Localization - Navigation Known Languages and tools - ROS (Robot Operating System) - Gazebo - C++ - Python - MATLAB - Excel λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AyushxKumar
 • Πρόσλαβε τον/την   Namotsuzawa
Πρόσλαβε τον/την   Namotsuzawa

  Namotsuzawa Namotsuzawa

  Japan $60 USD / ώρα
  Pro Ninja Solution
  Japan
  Keiko is a Female Ninja Developer, Designer, Engineer from Japan. As a senior Fullstack Engineer, she occupied web, mobile and blockchain, 3D field, web and graphics Designs, Artificial Intelligence. Keiko works across all industries with small, medium, and large businesses. Known for creating robust, high-speed web...
  Keiko is a Female Ninja Developer, Designer, Engineer from Japan. As a senior Fullstack Engineer, she occupied web, mobile and blockchain, 3D field, web and graphics Designs, Artificial Intelligence. Keiko works across all industries with small, medium, and large businesses. Known for creating robust, high-speed web and mobile apps, her web development work has helped grow revenues, accelerate customer acquisition, increase web traffic and deliver an industry-leading competitive advantage. Keiko highly values quality over quantity and she puts big effort to create a truly qualified product. Keiko loves pixel-perfectness, responsiveness and enjoys writing tests. This had been an important factor which made her previous projects successful. Expertise: Web Development (CMS and Custom Web Design) WordPress Shopify Magento1&2 PHP Laravel - CI - Symfony Angular JS React JS Vue JS Node JS Microsoft .Net Asp.net HTML/CSS/CSS3/Bootstrap BlockChain Technology (Cryptocurrency Wallets & Exchanges, Ethereum Smart Contracts, ICO) C/C++ Haskell Rust Python - Django Machine Learning, Deep Learning, Robotics UI/UX Design (logo, banner, Landing pages) Content Writing Native Mobile Apps (Swift, Java) Hybrid Mobile Apps (React Native, IONIC, Flutter) Marketing (SMM, Google PPC, Amazon) E-commerce (Shopify, WordPress) Amazon Store Management Design Graphics. Logo. Banner Web. Mobile UX/UI 3D CAD, AUTOCAD, 3D MAX, Maya, Fusion 360, AI CNN, TensorFlow, Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Namotsuzawa
 • Πρόσλαβε τον/την   mmahto
Πρόσλαβε τον/την   mmahto

  mmahto mmahto

  India $30 USD / ώρα
  Software, Mechanical, AI, EV, Robots and Drones
  India
  We are a Mechanical R&D, Design, and Manufacturing company (Mahto Innovations Pvt Ltd) based in US, Canada, India, and Vietnam. We are into EV, Robots, Drones, Steel and AL Structures & Turbines / Propellers. We have an end to end expertise in all these verticals. We are also equipped with High Power Computers to be...
  We are a Mechanical R&D, Design, and Manufacturing company (Mahto Innovations Pvt Ltd) based in US, Canada, India, and Vietnam. We are into EV, Robots, Drones, Steel and AL Structures & Turbines / Propellers. We have an end to end expertise in all these verticals. We are also equipped with High Power Computers to be quick. We have been into various R&D of robots, all-electric motorcycles, cars, structures, tanks, turbines, and engines since 2009. We have a team of passion-driven guys to take up challenges in the field of coding, 3D designing, analysis, maths, mechanical engineering, prototyping, bulk manufacturing and sourcing. We also have shipment connects to ship items worldwide via Air and Ship both. We have global clients in more than 25+ nations. We are here to explore and expand our business and services in the vertical of 3D design and analysis. We are looking for something challenging which can dig the science out of our brains. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mmahto
 • Πρόσλαβε τον/την   wktham
Πρόσλαβε τον/την   wktham

  wktham wktham

  Malaysia $30 USD / ώρα
  Mechatronics Engineer
  Malaysia
  A researcher in Robotics lab from Malaysia. I design and develop software for automation system, and robotics (mobile robot, underwater tracked vehicle, underwater survey robot and industrial robot arm) Currently I am exploring full stack software development
  A researcher in Robotics lab from Malaysia. I design and develop software for automation system, and robotics (mobile robot, underwater tracked vehicle, underwater survey robot and industrial robot arm) Currently I am exploring full stack software development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την wktham
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ LIVE EXPERTS ® A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ LIVE EXPERTS ® A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic Writing, Literature Review,Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. **Computer Science(Machine Learning,Deep Learning,Artificial Intelligence,Algorithms, Linux, Bash, Docker, Asterisk ) **Engineering(Electrical,Mechanical,Civil,Chemical,Software,Petroleum,Structural) **Statistics/Data Analysis (SPSS/Minitab/Weka/R Programming) **Big Data Analysis(Classification and Prediction,Hadoop,Spark ) **Game/Web development(3D,AR,VR,Unity 3D,IOS/Android Apps) **Software Development** **Matlab and Mathematica Python, Java, C/C++,C#, Arduino,Raspberry pi, Cloud Computing,3ds Max, Autocad,Solidworks,Revit Cisco,Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD,CAM,Abaqus, Arena,PCB, Hardware, EAGLE, Linux,Unix, Socket,Aspen,Hysys, TensorFlow,Keras,OpenCv,OpenGl,PLC λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   embcircuit
Πρόσλαβε τον/την   embcircuit

  embcircuit embcircuit

  Morocco $12 USD / ώρα
  Circuit , PCB, Firmware engineer
  Morocco
  I have 14+ years experience in circuit & PCB design, manufacture & assemble firmware & protyping. I had developed many products ago using various microcontroller including STM32 seriesl, Microchip, freescale, Arduino, Raspberry PI, Atmel, ADuC, USB controller etc. I also have many experiences in the design of...
  I have 14+ years experience in circuit & PCB design, manufacture & assemble firmware & protyping. I had developed many products ago using various microcontroller including STM32 seriesl, Microchip, freescale, Arduino, Raspberry PI, Atmel, ADuC, USB controller etc. I also have many experiences in the design of IoTs. I can take your project from concept to finished product. also, I am experienced in working with communication devices like GPS, WIFI, Bluetooth, Zigbee, GSM and others. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την embcircuit
 • Πρόσλαβε τον/την   macroenergy
Πρόσλαβε τον/την   macroenergy

  macroenergy macroenergy

  Turkey $25 USD / ώρα
  Electronics Engineer
  Turkey
  DearSir, My background is related with: -Digital Motor Control -Analog Design -Electronic Design -PowerElectronics -Renewable energy -PCB design -Embedded system -Matlab -Simulation of hardware For each concept descriptions are as follows: Digital Motor Control: -3-phase induction motor vector control drive -Flux...
  DearSir, My background is related with: -Digital Motor Control -Analog Design -Electronic Design -PowerElectronics -Renewable energy -PCB design -Embedded system -Matlab -Simulation of hardware For each concept descriptions are as follows: Digital Motor Control: -3-phase induction motor vector control drive -Flux estimation algoritm generation -DSP(TMS320) implementation on motor drive -Low speed application -Torque and speed loop generation -Control algoritms -BLDC motor -Step motor -DC motor Analog design -Low power distribution -Noissless special opamp based analog circuits -Analog filters -Orcad simulation of several circuits Electronic Design -RF transmitter and receiver -Bluetooh reade rand transmitter -Magneticreader PowerElectronics -Implementation motor drive -AC/DC converter -DC-DC converter -Battery charger -Solar inverter -Renewable Energy -Uninterruptle power supplies PCB design -Schematic design by Altium -PCB design by Altium -Power board design -SMPS board design -Easyeda -CAD files of manufacturers Embedded system -ESP32,ESP8266,modules -Bluetooth and Wifi -PIC18,PIC24,PIC30 and dsPIC applications -Ardino -MSP430 -Atmel -DSP(Texas Instruments) -Renesas -STM32 -C2000 Matlab -Power Electronics simulation -Motor drive -WindEnergy -Solar Energy -Control applications Simulation of Hardware -Orcad Simulation (TI,National, LinearTech, Maximlibraries) -LTI -National -Matlab -Easyeda λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την macroenergy
 • Πρόσλαβε τον/την   rehan38k
Πρόσλαβε τον/την   rehan38k

  rehan38k rehan38k

  Pakistan $3 USD / ώρα
  microcontroller expert
  Pakistan
  IOT and microcontroller expert have five year experience in R&D projects. I have my own setup in which I will show a complete detail and real time working of your work
  IOT and microcontroller expert have five year experience in R&D projects. I have my own setup in which I will show a complete detail and real time working of your work λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rehan38k
 • Πρόσλαβε τον/την   mitchellking
Πρόσλαβε τον/την   mitchellking

  mitchellking mitchellking

  United States $50 USD / ώρα
  Website & Mobile App Developer
  United States
  Mitchell King is an dedicated and detail oriented software engineer from United State who is mainly interested in web and mobile game application development. While I have joined on this freelance platform newly, I have a good profile on another freelancing platforms and also have many good client's reviews on...
  Mitchell King is an dedicated and detail oriented software engineer from United State who is mainly interested in web and mobile game application development. While I have joined on this freelance platform newly, I have a good profile on another freelancing platforms and also have many good client's reviews on Linkedin etc. Here are some of the client's comments that I've got from my previous clients. -Mark Grado Jr (Professional Pro - US California) "Mitch has been one of my go-to developers over the past year for projects big and small. Everything from simple websites to complex back-end systems for eCommerce apps. He gets the job done on time, under budget and is a pleasure to work with along the way. I highly recommend hiring Mitch if you get the chance, you won't be disappointed." -Steve jordan (Search Engine Optimizer at Encompass Media GroupSearch Engine Optimizer at Encompass Media Group) "Mitchell converted my Drupal website to word press with ease. He updated the word press site plugins, put all my pictures and content in and got my site up instantly. I highly recommend Mitchell." -Kevin Gallagher(Owner at wpONcallOwner at wpONcall) "Mitchell has been a great resource for our business. He is well versed in Craft CMS, which is a hard platform to find developers for. Would highly recommend his work!" ... Looking forward to having a wonderful project with many global companies and direct clients. Thank you! Mitchell King. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mitchellking

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""