Red Hat Experts Για Πρόσληψη

 • Red Hat
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 17 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   osmanbsd
Πρόσλαβε τον/την   osmanbsd

  osmanbsd osmanbsd

  Pakistan $35 USD / ώρα
  If you are a perfectionist you have come to right person!
  Pakistan
  I am working for more than 12 years in many roles which involves Linux systems administration, broadband networks, integration and troubleshooting in different type of industries. I have managed large number of bate-metals, VMs, Cloud and wide range of applications/software, you name it!. Whats makes me different...
  I am working for more than 12 years in many roles which involves Linux systems administration, broadband networks, integration and troubleshooting in different type of industries. I have managed large number of bate-metals, VMs, Cloud and wide range of applications/software, you name it!. Whats makes me different from others is my strong foundation of system administration and experience which results in quick troubleshooting and quick adoption of new technologies and protocols. Software/Applications Apache, CPanel, MySQL and its replications, Bind, PowerDNS, Nagios, Cacti, MRTG RRDToos, PPPoE servers, Raidus Servers, Tomcat, Net-snmpd, Squid, DHCP Servers, NFS, VPN server like POPTop and OpenVPN, iptables, ipchains, ipfw, pf, netflow based software like flow-tools, Solaris Volume Manager, ZFS, mdadm, LVM, VirtualBox, XEN, VMWare ESXi, OpenVZ etc Email Related: PMTA, Postfix, Oempro, 12all, Interspire, Mailwhizz I do scripting in Perl and shell. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την osmanbsd
 • Πρόσλαβε τον/την   nolk
Πρόσλαβε τον/την   nolk

  nolk nolk

  Australia $30 USD / ώρα
  Network and Unix Administratoin. Virtualization
  Australia
  I am ready to start work on your Asterisk PBX jobs. I hold the related experience necessary and also have an excellent capability to handle this skillful job. In my time I have worked as a Asterisk PBX Developer and as a BSD Expert. I also have strong skills in the areas of C Programming, C++ Programming and have also...
  I am ready to start work on your Asterisk PBX jobs. I hold the related experience necessary and also have an excellent capability to handle this skillful job. In my time I have worked as a Asterisk PBX Developer and as a BSD Expert. I also have strong skills in the areas of C Programming, C++ Programming and have also worked as a Cisco Engineer. I have the experience and skills required for your projects and am ready to be hired by you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nolk
 • Πρόσλαβε τον/την   AhmadSameer
Πρόσλαβε τον/την   AhmadSameer

  AhmadSameer AhmadSameer

  Egypt $30 USD / ώρα
  Cyber Security Professional | Automation Expert
  Egypt
  بسم الله الرحمن الرحيم Programmer at day.. Ethical hacker at night.. What I do : @Cyber Security: Web Applications Security, Penetration Testing, Software Security, Malware Removal, Digital Forensics. @System Administration: Linux/Unix-like systems, MS Windows servers. @Web Development: WordPress, Joomla,...
  بسم الله الرحمن الرحيم Programmer at day.. Ethical hacker at night.. What I do : @Cyber Security: Web Applications Security, Penetration Testing, Software Security, Malware Removal, Digital Forensics. @System Administration: Linux/Unix-like systems, MS Windows servers. @Web Development: WordPress, Joomla, Drupal, Shopify NodeJS, etc.. @Virtualization/Containerization: VMWare, Xen, VirtualBox, Docker. @Web Scraping/Automation: BeautifulSoup, Selenium. @Programming/Scripting: Python,Perl,Bash,Batch,PowerShell,Java,AutoHotkey. @Other Services: Data Recovery, Automated Data Entry, Technical Writing, and SEO. I DO NOT PROVIDE BLACK HAT SERVICES. ما شاء الله لا قوة إلا بالله λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AhmadSameer
 • Πρόσλαβε τον/την   kovirijagdish
Πρόσλαβε τον/την   kovirijagdish

  kovirijagdish kovirijagdish

  India $15 USD / ώρα
  Web Security Researcher,Web Developer,System Admin
  India
  I believe in providing good quality code and services with security. I am a Full Stack Web Developer, Web Security Researcher & Bug Bounty Hunter at HackerOne, BugCrowd, BountyFactory and many other Independent Bug Bounty Programs. Reported Security Vulnerabilities to Google, Facebook, Twitter, TCS, DigitalOcean,...
  I believe in providing good quality code and services with security. I am a Full Stack Web Developer, Web Security Researcher & Bug Bounty Hunter at HackerOne, BugCrowd, BountyFactory and many other Independent Bug Bounty Programs. Reported Security Vulnerabilities to Google, Facebook, Twitter, TCS, DigitalOcean, Magento, Nexmo and many other Companies Listed in more than 30 Company's Hall of Fame for reporting Security Vulnerabilities and reported more than 200 Security Vulnerabilities. Web Security : OWASP, BurpSuite, Kali Linux, BugCrowd VRT, MetaSploit + HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery, Javascript, Ajax + Angular JS, Vue JS, React JS, Node JS + Bootstrap, Responsive design + PHP (Laravel and CodeIgniter) + ColdFusion (Fusebox and FW1) + MYSQL + Penetration Testing and Vulnerability Assessment PS : No illegal Hacking. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kovirijagdish
 • Πρόσλαβε τον/την   vasilatos80
Πρόσλαβε τον/την   vasilatos80

  vasilatos80 vasilatos80

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Full Stack Software engineer
  Ukraine
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods,...
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods, and last user-friendly UI and appealing graphics. completely FULL PIPELINE. Before finishing a project I always make sure to run all possible tests so you won’t be encountering any errors in the future. During the last couple of years I have developed wide range of projects for small and large companies. Looking for long-term opportunities that appreciate high quality standards with quality and maintenance code. Technology stack: - Programming language Python, Golang, PHP, javascript, HTML, CSS, java, .Net - Framework Tensorflow, pytorch, keras, Django, DRF, Flask, GIN, Revel, Codeigniter, Laravel, Reactjs, jQuery, React Native, Ionic - Database sqlite, postgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, influxDB, CockroachDB - Main Stack ML, DL, Big Data, DevOps, Cloud, SOA, SaaS, PaaS, IaaS, CMS, eCommerce Platform, Mobile App, SW Arch design, ELK stack, Grafana & Prometheus - Experienced Products K8s, Elasticsearch, logstash, kibana, WSO2, Linux & Unix, Varnish, Cloud Native tools, White label solution, Search engine, DevOps, Plotly, dash, d3js, Highchart - Cloud Service Experience A lot of VPS, WebHosting, and IaaS services including DO(DigitalOcean), AWS, Azure, GCP, Heroku, cPanel and etc λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vasilatos80
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haporxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios,zabbix,cacti,grafana. WAP: XMG, SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail. Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat. Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   normanburtonfree
Πρόσλαβε τον/την   normanburtonfree

  normanburtonfree normanburtonfree

  United Kingdom $45 USD / ώρα
  Django&Python developer
  United Kingdom
  I am a senior python developer with excellent experience in other web technologies. I have a strong grip on core python and related problems. Using python I can build Django application and scalable web apps supported by big data/web scrapping to its peak with its analysis. I have a full grip on the following fields...
  I am a senior python developer with excellent experience in other web technologies. I have a strong grip on core python and related problems. Using python I can build Django application and scalable web apps supported by big data/web scrapping to its peak with its analysis. I have a full grip on the following fields using python_ ✅ Frontend (HTML, CSS, javascript, Reactjs, Redux, Jquery) ✅ Backend ( Python, Django, Flask,API Integration, REST APIs) ✅ Database ( MYSQL ,SQLite,PostgreSQL) ✅ GUI development ( PYQT, Tkinter,PySimpleGUI ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup, Selenium ) ✅ Data Analysis ( Numpy, Pandas ) ✅ RASA Chat Bots -Company work experiences ✅ Django Chat Bots ✅ RASA Chat Bots ✅ Django Ecommerce site development from the scratch λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την normanburtonfree
 • Πρόσλαβε τον/την   coderPros
Πρόσλαβε τον/την   coderPros

  coderPros coderPros

  United States $75 USD / ώρα
  "Done Right The First Time!"
  United States
  I started programming and my first business at 15, offering web & software development services as I learned and grew with the web in the late-90s and later went on to study Law at the University of Michigan. During my tenure there, I continued to grow my business and technology knowledge by coding the midnight oil,...
  I started programming and my first business at 15, offering web & software development services as I learned and grew with the web in the late-90s and later went on to study Law at the University of Michigan. During my tenure there, I continued to grow my business and technology knowledge by coding the midnight oil, so to speak. :o) From the moment that I began my career, I've been on the Microsoft stack; from classic ASP, I soon became an evangelist for the then-fledgling .Net Framework for the US Department of Defense back in 2000. Since then, I've tried to remain on the cutting edge until today, even writing on ASP.Net Core 3 on the very day that it came out. Write to me, and I'll be more than happy to share it. I began my consulting career in 1997 and have worked with organizations such as the US Department of Defense, SC Department of Transportation, eBay, State Farm Insurance, Verizon, GTE, and many more. I formed coderPro.net in 2005 and currently reside in Chicago, Ecuador, or Praga, depending on when you catch me. As a globetrotting entrepreneur, I continue to run and expand coderpro.net and travel fairly frequently to meet with clients worldwide because business – even in the digital age – is still about personally building and nurturing relationships. In 2018, I began technical writing and blogging for several prestigious companies and am presently working on my first book. Main Specialties: AJAX, ASP, ASP.net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core, WinForms, WPF, BizTalk, C#, VB.Net, ColdFusion, HTML, Information Architecture, Javascript, jQuery, jQuery-UI, Kendo, Kentico, Python, PHP, server administration, SignalR, software Architecture, SQL, Tech Writing, Travel Writing, Telerik, VB6, VB, POP3, SMTP, Umbraco 4 - current, project management. “It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows, in the end, the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.” — Theodore Roosevelt λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την coderPros
 • Πρόσλαβε τον/την   shawnrapaz
Πρόσλαβε τον/την   shawnrapaz

  shawnrapaz shawnrapaz

  Canada $40 USD / ώρα
  Linux professional system administrator with 18 years of experience.
  Canada
  I have been using Linux since 1998 starting with Redhat 5.1. Over the years I have used FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, Redhat Enterprise Linux, Centos, Debian, Fedora and Ubuntu. I have also created my own Linux distro from scratch using Busybox and custom init scripts for both x86 and ARM. I have no problem...
  I have been using Linux since 1998 starting with Redhat 5.1. Over the years I have used FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, Redhat Enterprise Linux, Centos, Debian, Fedora and Ubuntu. I have also created my own Linux distro from scratch using Busybox and custom init scripts for both x86 and ARM. I have no problem working with x86 or ARM hardware. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shawnrapaz
 • Πρόσλαβε τον/την   stels88
Πρόσλαβε τον/την   stels88

  stels88 stels88

  Ukraine $25 USD / ώρα
  Linux System Administrator - Devops
  Ukraine
  More than 11+ year previous experience in Linux/Hosting/Sysadmin job my primary experience (daily tasks) server setup/migration/transfer, server configuration, server optimization, server troubleshooting, website transfer/migration, website ssl install, ssl renew, mail delivery related problems Ability to work...
  More than 11+ year previous experience in Linux/Hosting/Sysadmin job my primary experience (daily tasks) server setup/migration/transfer, server configuration, server optimization, server troubleshooting, website transfer/migration, website ssl install, ssl renew, mail delivery related problems Ability to work flexible hours Solid working knowledge of RPM/DEB based Linux Distributions: RHEL, CentOS, Oracle Linux, Fedora, Debian, Ubuntu, ArchLinux Experience with AWS, RackSpace, DigitalOcean, Singlehop, Hetzner, OVH, Godaddy Experience with Shared Hosting : JustHost, BlueHost, Hostgator, Godaddy, a2hosting, fatcow Control Panels: cPanel & WHM, Plesk, DirectAdmin, Webmin, Virtualmin Software: Apache, Nginx, PHP-FPM, BIND, DHCP, Dovecot, Exim, Postfix, MySQL, iptables Design of High Availability/High-Performance services and architectures λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την stels88

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""