Real Estate consultants Για Πρόσληψη

 • Κτηματομεσιτικά
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 75 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   salneosana
Πρόσλαβε τον/την   salneosana

  salneosana salneosana

  Bangladesh $21 USD / ώρα
  REIsift, VA, Data Entry & Research, Skip Tracing
  Bangladesh
  My husband and I are full-time online associates for those that are looking for a dedicated virtual assistant. No need to rub a magic lamp to get your wishes. With just one click, we are here for you! Let us be your reliable online assistant that's ready to serve your every demand. We pride ourselves on building...
  My husband and I are full-time online associates for those that are looking for a dedicated virtual assistant. No need to rub a magic lamp to get your wishes. With just one click, we are here for you! Let us be your reliable online assistant that's ready to serve your every demand. We pride ourselves on building long-term work relationships. Let us prove our worth not by words but by our quality works and services. We have a wide variety of skills and are very eager to learn new things. < REIsift < Driving For Dollars < Skip Tracing < Podio, Pipedrive, HubSpot < Zillow Extraction < USA Property Owner Records < Craiglist & Facebook Marketplace Ads Posting < Callrail, Mighty Call & Mojo Dialer < Bulk Product Listing < Edask, Channel Unity, Inkfrog < Web Research, Scraping & Scrubbing < PDF Conversion, Automation < Generating Editable PDF Forms Why We're The Best? # 24/7 Service # Committed to providing timely delivery # Revisions until clients’ satisfaction # Reasonable Price # Ready to provide a sample before award # Quick Learning ability # Best Work Ethics Practice # Best Communication Ability # Honest & Trustworthy # Profound belief in long term sound work relationship rather than profit or financial benefit. HIRE US PLEASE, 100% GUARANTEED QUALITY SERVICE λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salneosana
 • Πρόσλαβε τον/την   infowider11
Πρόσλαβε τον/την   infowider11

  infowider11 infowider11

  India $20 USD / ώρα
  Verified By Freelancer|100% Job Completed |On Time
  India
  Press the "INVITE" Button at the top of my profile and lets Chat! I'm Shweta A, Web & Hybrid Mobile App Expert with more than 6 years of experience in developing Hybrid applications using Flutter, React- Native. Building and Deploying Impressive Large-Scale Apps cross-platform solutions for iOS and Android! Website...
  Press the "INVITE" Button at the top of my profile and lets Chat! I'm Shweta A, Web & Hybrid Mobile App Expert with more than 6 years of experience in developing Hybrid applications using Flutter, React- Native. Building and Deploying Impressive Large-Scale Apps cross-platform solutions for iOS and Android! Website Design & Development more than 9 Years of Experience in the web industry, complemented by advanced skills in web and UX/UI design. Here are the key areas I specialize in: ✅ Tools: Flutter, Dart, BLoC, Provider, FlutterFlow,Ionic, React Native ✅ Cloud Services: Amazon Amplify, Firebase (for login, storage, stats, alerts, etc.) ✅ Additional Features: Google SDK (Maps, Ads, Youtube, In-app Purchases, etc.) ✅ Payment Options: Online payments through Stripe, PayU money, PayPal, Razorpay ✅ Social Connections: Link with Facebook, Twitter, Instagram, G+, Youtube ✅ App Promotion: Boost your app with Google Ads, App Flyers, UX Cam ✅ Easy Deployments: Set up automated deployment with bitrise.io and Fastlane With 9 years in the field, I bring expertise as a Web/Mobile developer, eCommerce Specialist, and UI/UX Expert. Additionally, I excel in crafting Chatbots infused with AI capabilities and building engaging AI-driven applications. ✅ Front-End HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap (latest versions), AJAX,ReactJS, VueJS, ExpressJS, and more. ✅ Back-End Node.js, Express.js (JavaScript/Node.js) , Laravel (PHP) ✅ API ★ Paypal, Stripe, Razorpay,Google Map, Google Places, IP Geolocation. ✅ Website CMS & Framework WordPress / Shopify / Drupal / Joomla / Magento / E-commerce development / WooCommerce / Opencart / Prestashop / Joomla to WordPress migration / Joomla Migration / Prestashop / Magento / Magento migration / Core PHP development / Codeigniter / Laravel / React Native, Django/ Nextjs,/VueJs/ Bootstrap Website Designs. ✅ Website Builder Divi, Elementor, WP Bakery, Oxygen, Wix etc. ✅ UI/UX PSD/XD/Sketch to HTML, Mobile Responsive Web Pages, Logo Creation, HTML Template Development, Figma, Photoshop ✅ Database: PostgreSQL, MongoDB, SQL, MySQL Why Hire Me? ✔ 3 months free Maintenance & support upon project completion! ✔ I'm available full-time to work on your tasks. ✔ I'm ready for calls to discuss your project. 7+ years of experience in Web and mobile technology.Aware of modern, Trendy, Technology, Idea & knowledge of mobile/android app. Thanks, Shweta A Flutter | FlutterFlow | Android & iOS Development | Dart | Figma|UI/UX Design | Wireframing | Mockups | Firebase | Firebase Authentication | Cloud Firestore | Realtime Database | API Integration | Web Development | Web Design | PHP | MySQL| Laravel | Git | GitLab | GitHub | Bitbucket | CI/CD | Trello | Linear | JIRA | Agile Methodology | Scrum | SaaS | Chat GPT API Integration | Admin Panel Design | App Store Deployment | Google Play Store Deployment | Application Maintenance | Communication Skills | Team Collaboration|PHP, Laravel, Node, Angular λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την infowider11
 • Πρόσλαβε τον/την   tanvirmrt
Πρόσλαβε τον/την   tanvirmrt

  tanvirmrt tanvirmrt

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  Individual Graphic designer & web developer
  Bangladesh
  PLEASE NOTE: YOU CAN RELEASE PAYMENT ONCE YOU ARE 100% SATISFIED WITH MY DESIGNS] Hi, My name’s Rakibul, and I’m a full-time Graphic Design freelancer with more than 14 years of in-depth experience creating and perfecting visual and graphic assets for my clients. I have completed over 1800 projects in my time as a...
  PLEASE NOTE: YOU CAN RELEASE PAYMENT ONCE YOU ARE 100% SATISFIED WITH MY DESIGNS] Hi, My name’s Rakibul, and I’m a full-time Graphic Design freelancer with more than 14 years of in-depth experience creating and perfecting visual and graphic assets for my clients. I have completed over 1800 projects in my time as a freelancer, and am constantly in contact with my clients to ensure deadlines and success metrics are met. I offer a number of different services as a Graphics Expert, including (but not limited to): ● Logo Design ● Stationery Design ○ Business Cards ○ Letterhead ○ Envelopes ○ And More! ● Brochures ● Posters ● Flyers ● Banners ● Icons ● Packaging ● Website Design & Development ● WordPress My services come with a number of perks, including free introductory consultations, no upfront fees or payments, and quality budgets that beat out the market. If you’re interested in working with me, feel free to message me! Like I said, introductory consultations are free of charge, and I’m always happy to honestly lay out what you can expect from me, and what I think of the potential of your project. I believe in having a friendly demeanor and easy line of communication in all my professional endeavors. Thanks for reading through my profile, and I hope to hear from you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tanvirmrt
 • Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69
Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69

  rahuliitm69 rahuliitm69

  India $40 USD / ώρα
  Blockchain Expert - Recommended by Freelancer.com
  India
  I possess over a decade of expertise encompassing NFT Marketplace, Smart Contract Development, Blockchain Development, ICOs, Cryptocurrency, dApps, Websites, and Mobile Apps. Blockchain Expertise - ~Ethereum ~Binance Smart Chain ~Polygon ~Tron ~Cardano ~Solana ~Avalanche ~Venom ~Fantom ~Arbitrum ...
  I possess over a decade of expertise encompassing NFT Marketplace, Smart Contract Development, Blockchain Development, ICOs, Cryptocurrency, dApps, Websites, and Mobile Apps. Blockchain Expertise - ~Ethereum ~Binance Smart Chain ~Polygon ~Tron ~Cardano ~Solana ~Avalanche ~Venom ~Fantom ~Arbitrum ~Cronos ~Kardiachain ~Xrp Our core activities involve the evaluation, development, and maintenance of blockchain and cryptocurrency-related products. Our Areas of Specialization: *Proficient in NFT (Non-Fungible Token) Marketplace Development. *Experienced in Crypto Coin Exchange Development. *Accomplished in ICO & IDO Development, including Token Creation. *Expertise in Smart Contracts (Solidity, Rust, Truffle framework). *Proficiency in a range of languages including React.js, Node.js, C#/C++, Objective C, Swift, Golang, Unity and Kotlin. *Proficient in Native & Hybrid App Development for Android & iOS, utilizing Flutter, React Native. *Competence in JavaScript, NodeJS, AngularJS, ExpressJS, and jQuery. My primary goal is to ensure that my clients remain at the forefront of information transfer technologies, thereby contributing substantial value to their businesses. "Your vision in IT. I will bring it to life!" I appreciate your valuable time spent on reviewing my profile. -Rahul Singh Bhadoriya λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahuliitm69
 • Πρόσλαβε τον/την   Dallas747
Πρόσλαβε τον/την   Dallas747

  Dallas747 Dallas747

  Philippines $4 USD / ώρα
  Real estate researcher | List builder | Web scrape
  Philippines
  I am a highly motivated and self-directed Researcher with over 8 years of experience in the real estate industry. I am an expert at gathering data from various public sources on the Web, including social media sources. I am proficient at using search tools to unearth content on the Web, distinguishing between useful...
  I am a highly motivated and self-directed Researcher with over 8 years of experience in the real estate industry. I am an expert at gathering data from various public sources on the Web, including social media sources. I am proficient at using search tools to unearth content on the Web, distinguishing between useful and irrelevant information. and I have worked with US clients in different industries such as Real estate and Marketing. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dallas747
 • Πρόσλαβε τον/την   sismaster
Πρόσλαβε τον/την   sismaster

  sismaster sismaster

  India $8 USD / ώρα
  WordPress | Shopify | Laravel | PHP | MERN | CRM
  India
  Thank you for taking the time to check out my profile. Here's why you should choose me: ✔️ Preferred Freelancer: Quality Guaranteed ✔️ Highly recommended with positive reviews and recommendations ✔️ Skilled in Web Design, WordPress, E-commerce, UI/UX ✔️ Over 10 years of experience ✔️ 24/7 support available ✔️ Hacked...
  Thank you for taking the time to check out my profile. Here's why you should choose me: ✔️ Preferred Freelancer: Quality Guaranteed ✔️ Highly recommended with positive reviews and recommendations ✔️ Skilled in Web Design, WordPress, E-commerce, UI/UX ✔️ Over 10 years of experience ✔️ 24/7 support available ✔️ Hacked WordPress Fix expert ✔️ Ranked among the top freelancers in WordPress and PHP category I am confident that I can deliver amazing results for your project! Don't hesitate to reach out to me with any questions you may have. I have worked with clients all around the world and would love to work with you too. Let's work together and create something great! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sismaster
 • Πρόσλαβε τον/την   divyadhakecha1
Πρόσλαβε τον/την   divyadhakecha1

  divyadhakecha1 divyadhakecha1

  India $30 USD / ώρα
  TOP RATED Wordpress | Shopify | UI UX Expert
  India
  1600+ Success Projects | 12+ years of Web Development & UI UX Design experience on various technologies I specialize in front-end and back-end development, utilizing the latest technologies to build responsive, scalable, and performance-driven websites. I've got you covered, from dynamic e-commerce platforms to...
  1600+ Success Projects | 12+ years of Web Development & UI UX Design experience on various technologies I specialize in front-end and back-end development, utilizing the latest technologies to build responsive, scalable, and performance-driven websites. I've got you covered, from dynamic e-commerce platforms to sleek corporate sites. Web Development (WordPress, Shopify, Wix, Webflow) ================ ✔ Website Design with Development ✔ Convert PSD/FIGMA/XD to WordPress, Shopify, and Webflow Pixel perfect ✔ Landing page | New Website Layout Design | Banner Design ✔ App Design and Development (Figma | Photoshop | XD | InVision) ✔ SEO Search Engine Optimization ✔ Give me any PSD and enjoy the output I can provide. UI UX Design (Figma, XD, Photoshop) ================ ✔ UI UX Design (Figma | Photoshop | XD | InVision) ✔ Bootstrap | Semantic UI | HTML 5 | CSS3 | Parallax | Responsive ✔ Graphics Design | Logo Design | Corporate Branding | Illustration ✔ Adobe Photoshop | Image editing | Images Cutting | Images Retouching Digital Marketing ================ ✔ Google Partner ✔ Google Ads ✔ Meta Ads ✔ SEO | SMO Why you should HIRE me: ✔ 1600+ Success Projects ✔ Mostly 5-star feedback ✔ 100% Job Success Score I am committed to continually enhancing my skills and consistently delivering my best effort on every project. I embrace challenging tasks with enthusiasm and openness. ✉️ Let's Connect: Feel free to drop me a message to discuss your project or schedule a consultation. Your success is my priority! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την divyadhakecha1
 • Πρόσλαβε τον/την   arbakai
Πρόσλαβε τον/την   arbakai

  arbakai arbakai

  Armenia $30 USD / ώρα
  Artificial Intelligence Expert
  Armenia
  Professional skills in Chatbot development, Computer Vision applications, and Data Science. Dedicated to delivering high-quality solutions tailored to client needs. Ready to leverage expertise and creativity to tackle diverse projects in freelance opportunities.
  Professional skills in Chatbot development, Computer Vision applications, and Data Science. Dedicated to delivering high-quality solutions tailored to client needs. Ready to leverage expertise and creativity to tackle diverse projects in freelance opportunities. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arbakai
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   Aksmeera
Πρόσλαβε τον/την   Aksmeera

  Aksmeera Aksmeera

  India $20 USD / ώρα
  Proffesional Developers Suggested By Freelancer
  India
  With over 10 years of experience, we specialize in turning ideas into success stories. We're all about focusing on what matters, maintaining top-notch professionalism, and sticking around to support you even after the project's done. Let's make your vision a reality ...
  With over 10 years of experience, we specialize in turning ideas into success stories. We're all about focusing on what matters, maintaining top-notch professionalism, and sticking around to support you even after the project's done. Let's make your vision a reality ... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Aksmeera

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""