Project Managers Για Πρόσληψη

 • Διαχείριση Πρότζεκτ
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 195 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   syedjawadulhaq
Πρόσλαβε τον/την   syedjawadulhaq

  syedjawadulhaq syedjawadulhaq

  Pakistan $75 USD / ώρα
  Sales Funnel Strategist
  Pakistan
  As a seasoned Sales Funnel Strategist, I'm passionate about guiding businesses toward success by crafting high-converting sales processes. With a track record of architecting and optimizing sales funnels, I specialize in transforming leads into loyal customers and driving revenue growth. My expertise encompasses the...
  As a seasoned Sales Funnel Strategist, I'm passionate about guiding businesses toward success by crafting high-converting sales processes. With a track record of architecting and optimizing sales funnels, I specialize in transforming leads into loyal customers and driving revenue growth. My expertise encompasses the art of identifying bottlenecks, implementing automation, and tailoring personalized experiences that lead prospects through the sales journey. With an unwavering commitment to data-driven decision-making, I excel in analyzing funnel performance and translating insights into strategic improvements. Collaborating seamlessly with cross-functional teams, I ensure that our marketing efforts align with the sales funnel, resulting in a streamlined and efficient process. If you're seeking a strategic thinker with a knack for delivering tangible results through sales funnel optimization, let's connect. Together, we can shape the future of your business and unlock new avenues for growth. SERVICES OFFERED Sales Process Optimization & Automation Tech Stack Audit Sales Funnel Map Creation Marketing & Sales Automation Strategy Email Marketing Strategy Social Media Organic Outreach Plan Paid Advertising Strategy PROCESS Step 1: Initial Consultation and Needs Assessment Step 2: Sales Process Optimization & Automation Assessment Step 3: Perform Tech Stack Audit Step 4: Create a Sales Funnel Map Creation Step 5: Define the Marketing & Sales Automation Strategy Step 6: Define the Email Marketing Strategy Step 7: Create a Social Media Organic Outreach Plan Step 8: Define the Paid Advertising Strategy If you're ready to revolutionize your sales and marketing efforts, let's chat! Contact me today, and let's take your business to the next level. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την syedjawadulhaq
 • Πρόσλαβε τον/την   Datasolution4you
Πρόσλαβε τον/την   Datasolution4you

  Datasolution4you Datasolution4you

  Pakistan $3 USD / ώρα
  MS Excel, Website, WordPress & Scraping Expert
  Pakistan
  I am certified from ALISON for Microsoft Office specially Excel and Formula, Word and Access Database. I am talented and very hard working also know the value of time so, always try deliver work on time. My motive is to make my employer happy with quality of service. If you are looking for data entry work I hope to...
  I am certified from ALISON for Microsoft Office specially Excel and Formula, Word and Access Database. I am talented and very hard working also know the value of time so, always try deliver work on time. My motive is to make my employer happy with quality of service. If you are looking for data entry work I hope to deliver you the best of best services. Hire me to get the job Expertise: * WordPress and Website Designing * CRMs & Book Keeping (ZOHO, SalesForce, QuickBooks) * Excel and Formula * Lead Generation (Email List Developing) * Web scraping and search (Website Data Extraction & research) * PDF (Conversions to/from Ms Office, editing, forms etc.) * Ms Excel (reports, conversions etc.) * Ms Word (Formatting, renaming, conversions, graphs etc) * Data Processing (Data entry from websites, t etc.) * Data Cleansing * Problem Solving to general issues at work. Send me chat to discuss λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Datasolution4you
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher ❗
  Pakistan
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $15 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   utrathore3
Πρόσλαβε τον/την   utrathore3

  utrathore3 utrathore3

  Pakistan $60 USD / ώρα
  Excel | VBA | Virtual Assistant | BookKeeping
  Pakistan
  Welcome to our world of optimized business solutions! We are a leading solution provider specializing in Business Process and Optimization, catering to a wide range of esteemed clients, organizations, and visionary entrepreneurs. At Work-Nix, our team of specialized experts boasts versatile professional expertise...
  Welcome to our world of optimized business solutions! We are a leading solution provider specializing in Business Process and Optimization, catering to a wide range of esteemed clients, organizations, and visionary entrepreneurs. At Work-Nix, our team of specialized experts boasts versatile professional expertise across various dimensions of business. We are dedicated to providing you with effective measures that significantly impact your bottom-line and deliver unparalleled business solutions tailored to your needs. Unlock the true potential of your business with our extensive range of services: 1. Advanced MS Excel and Google Sheet Solutions: Macros/VBA, Power BI, Dashboarding, KPI Indicators, Graphs/Charts, Google Sheets, Data Analysis, Excel Forms, Pivot Tables, Financial Modeling, Excel Automations, Data Visualization 2. Virtual Assistance & Administrative Support: Customer Support, Chat/Phone/Email Support, Data Entry, Excel Spreadsheets, Accounts Receivable/Payable, Clerical Task Management, Calendar Management, Travel Arrangements, Document Preparation, Transcription Services 3. Accounting/Bookkeeping: AR/AP Management, Invoicing/Billing, Bank Reconciliation, Financial Statement Preparation, Expense Tracking, Budgeting and Forecasting, Cash Flow Management, Tax Preparation Support 4. Data Entry and PDF Editing / Data Analysis: Data Processing and Cleansing, Copy Typing and Formatting, File Conversions, PDF Editing and Forms Creation, Web Research and Data Mining, Database Management, Statistical Analysis, Data Visualization 5. Graphic Designing: Logo Designs, Branding and Identity Design, Flyer and Brochure Design, Social Media Graphics, Infographics and Presentations, Website and App UI/UX Design, Video Editing and Animation, Print Design Services Partner with us to revolutionize your business and witness remarkable growth and success. Let's embark on this extraordinary journey together! Regards, Usman Tariq Rathore CEO Work-Nix Solutions λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την utrathore3
 • Πρόσλαβε τον/την   hebagraphic
Πρόσλαβε τον/την   hebagraphic

  hebagraphic hebagraphic

  Egypt $30 USD / ώρα
  Branding designer
  Egypt
  WELCOME I'm Specialized in Branding Designer ★ 10+ years of experience ★ Working 7 days: Support for 7 days a week. ✔️ Precision and Sincerity ✔️ High quality ✔️ Lowest cost ✔️ Punctual in appointments ✔️ Hard Working
  WELCOME I'm Specialized in Branding Designer ★ 10+ years of experience ★ Working 7 days: Support for 7 days a week. ✔️ Precision and Sincerity ✔️ High quality ✔️ Lowest cost ✔️ Punctual in appointments ✔️ Hard Working λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hebagraphic
 • Πρόσλαβε τον/την   Shihab014371
Πρόσλαβε τον/την   Shihab014371

  Shihab014371 Shihab014371

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Web - LinkedIn Research | List Building | Lead Gen
  Bangladesh
  ..﷽ I'm highly professional and communicative, always deliver on time and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are to : ✅Leads Generation : Data Entry ✔LinkedIn Contact List Builder. ✔Web Scrape(Yelp, Bloomberg, Zoominfo, Crunchbase, Google Search...
  ..﷽ I'm highly professional and communicative, always deliver on time and Guarantee 100% satisfaction at the end of the project. Choose wisely. My professional objectives are to : ✅Leads Generation : Data Entry ✔LinkedIn Contact List Builder. ✔Web Scrape(Yelp, Bloomberg, Zoominfo, Crunchbase, Google Search etc) ✔Web Research(Yelp, Bloomberg, Zoominfo, Crunchbase, Google Search etc) ✔Business Email List Building (Any Way) Company list building like(Company Name, Website, Address, City, State, Zip Code, Country, LinkedIn Profile, Headcount, Email Address, Phone Number) Person Contact List Building Like(First Name, Last Name, Job Title, Location, LinkedIn Profile(if available), Business/Personal Email) # Expertise Skill : ⪢ Web Research ⪢ LinkedIn Data Collection ⪢ Companies Emails Research ⪢ B2B Lead Generation ⪢ Email Marketing Lists ⪢ Instagram Data Collection ⪢ Social Medias Research ⪢ Microsoft Excel Data Cleaning ⪢ Copy Paste Tasks ⪢ Data Capturing from Websites ⪢ Data Collection ⪢ Data Mining ⪢ Mailing Lists Creation For finding a different types of Persons and Businesses Mostly I'll use these websites: ★ Linked In ★ Google Maps ★ Crunchbase ★ Bloomberg ★ Yelp.com ★ Yell.com ★ Yellow Pages ★ Manta.com ★ Euro Pages ★ Clutch.co ★ BBB ★ Thomas.net Expert in using Directories and Tools: ★LinkedIn ★LinkedIn Sales Navigator ★Crunchbase Pro ★AngelList ★Salesforce ★Data.com ★Apollo.io ★Name 2 Email ★Lead411 ★Zoom Info ★Snov.io ★Manta ★Better Business Bureau ★Directories Sites ★Google Spreadsheet ★Google Drive ★Google Documents ★Clearbit ★Contactout ★Hunter Suppose you have any questions feel free to ask me. I am looking forward to working with you. Thank You! Mohammad Shihab H. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Shihab014371
 • Πρόσλαβε τον/την   fat7elbab
Πρόσλαβε τον/την   fat7elbab

  fat7elbab fat7elbab

  Egypt $30 USD / ώρα
  Experienced Data Analyst & BI Expert | PMP & MBA
  Egypt
  I'm an experienced Data Analyst and Business Intelligence Consultant with a strong background in Power BI, Python, Excel, SQL, Pandas, and Tableau. I specialize in creating insightful analytical dashboards and reports that drive informed decision-making. As an MBA holder in Project Management from the Arab Academy for...
  I'm an experienced Data Analyst and Business Intelligence Consultant with a strong background in Power BI, Python, Excel, SQL, Pandas, and Tableau. I specialize in creating insightful analytical dashboards and reports that drive informed decision-making. As an MBA holder in Project Management from the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transportation, I can efficiently manage projects from inception to completion. My certifications include PMP, Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate, DataCamp's Professional Data Analyst, and IBM's Professional Data Analysis Certificate. Additionally, I hold two Nanodegrees from Udacity in Data Analysis and Advanced Data Analysis, completed through the EGFWD initiative. With my extensive knowledge and experience, I can deliver high-quality results tailored to your business needs. Let's work together to achieve your goals and maximize your ROI. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fat7elbab
 • Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas
Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas

  FineIdeas FineIdeas

  Pakistan $13 USD / ώρα
  ♛Electric Engineer, Mathematics & Academic Writer♛
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of...
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of delivering high-quality solutions tailored to your specific requirements. I am Usman Shahid, and I bring a wealth of qualifications and expertise to the table, including an M.Phil. in Mathematics and a Bachelor's degree in Physics. I own over 5 years of experience in the fields of physics and mathematics, I have honed my skills to perfection. Here are my areas of specialization: ⭐⭐ Engineering⭐⭐ ✒️ High Power Electronics, ✒️ Engineering Problem Solving, ✒️ Communication Systems, ✒️ Electronics, ✒️ Digital Logic Design, ✒️ Power Engineering, ✒️ Circuit Design, ✒️ Power System Protection, ✒️ Power System Operation and Control, and ✒️ Power System Distribution ⭐⭐ Mathematics ⭐⭐ ✒️ Discrete Mathematics, ✒️ Linear Algebra, ✒️ Calculus 1, 2, and 3, ✒️ Vector Calculus, ✒️ Discrete Structures, ✒️ Trigonometry, ✒️ Numerical Analysis, ✒️ Geometry, ✒️ Matrix Algebra, and ✒️ Topology Moreover, I possess advanced proficiency in a diverse range of essential software tools, encompassing PSpice, Multisim, Power Word Simulator, MATLAB & Simulink, and Altium. Why to choose me? ⭐ 100% Accurate Grammar, ⭐ Unique Content with Zero Plagiarism, ⭐ Un-limited Review & Revisions, and ⭐ Well Research and Articulated Work ◼️ I am a must try person, please try me and I assure you 100% results in your homework and assignments. Thank You :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FineIdeas

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""