Product Description Writers Για Πρόσληψη

 • Περιγραφή Προϊόντων
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 437 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $6 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Welcome to eDATAEXPERT and we believe it will a nice start toward future business relation We have efficient skills to provide diligence digital solutions to the World. We have ALISON certified members for MS Office tutoring. We have highly qualified and big team for CRM management, Data Entry, Data Management and...
  Welcome to eDATAEXPERT and we believe it will a nice start toward future business relation We have efficient skills to provide diligence digital solutions to the World. We have ALISON certified members for MS Office tutoring. We have highly qualified and big team for CRM management, Data Entry, Data Management and Admins specially Analyze the reports (Fin & Stats). Our team is master for data Scrapping, any kind of website listing, data collection as well as for any kind of data search and research. Also highly skilled content writers, virtual assistant and designers for web and graphics are available for 24 x 7. We are expert in:- Book Keeping and Account Reconciling and other solutions Excel Dashboards Design Access Database Word Processing New Letters PDF Transcriptions MS office and lot more We know value of time and you are the most important for us so we will try provide a great level of communications and hoping for long term relations. Send a chat for any query. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   mudassariqbal58
Πρόσλαβε τον/την   mudassariqbal58

  mudassariqbal58 mudassariqbal58

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Professional Writing Expert
  Pakistan
  I am an expert for academic writing, business planning, blogging, SEO writing, and web development issues as I am a dedicated professionals who is enthusiast with a passion to craft well designed websites, articles, blog post, and content. I am well versed with all type of citation styles and experienced in composing...
  I am an expert for academic writing, business planning, blogging, SEO writing, and web development issues as I am a dedicated professionals who is enthusiast with a passion to craft well designed websites, articles, blog post, and content. I am well versed with all type of citation styles and experienced in composing eye catching content enriched with well researched facts and remarkable vocabulary. Either it is a SEO oriented article or a blog post, our writing skills are well crafted for all type of writing projects. I am always passionate to learn about new genres and have crafted various websites, business plans, research writing projects, case studies, and content for websites. So, If you are worried about strict deadlines or quality and wanted to have well crafted academic writing or content for your website, I am just one step away. Just click on hire me and let me tackle your worries regarding web development SEO, and web content. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mudassariqbal58
 • Πρόσλαβε τον/την   mujtabamemon10
Πρόσλαβε τον/την   mujtabamemon10

  mujtabamemon10 mujtabamemon10

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Expert Copywriter
  Pakistan
  Hello! My name is Ghulam Mujtaba, and I'm here to provide you with services related to SEO rich blog posts, articles, amazon affiliate contents, product descriptions, and landing pages. I'm a professional writer with the 3-years of experience from which you can expect high-quality content, not a generic piece of...
  Hello! My name is Ghulam Mujtaba, and I'm here to provide you with services related to SEO rich blog posts, articles, amazon affiliate contents, product descriptions, and landing pages. I'm a professional writer with the 3-years of experience from which you can expect high-quality content, not a generic piece of work. I am here to help you build your empire and whatever you believe through high-quality content that yields return more than you expect. I will write HIGH QUALITY, PERFECTLY OPTIMIZED (Zero keyword stuffing), 100% UNIQUE, for your site or blog. My writing depends upon your main theme, it could be informative, technical, standard, but most importantly, my writing will make your ideal audience believe in your ideas, or services, and products. I will deliver a piece that best represents your imagination within the given time frame so that your project will not be stalled for any reason. So contact me to get excellent results and a quick turnaround. Looking forward to your response. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mujtabamemon10
 • Πρόσλαβε τον/την   TechGeek00
Πρόσλαβε τον/την   TechGeek00

  TechGeek00 TechGeek00

  Pakistan $25 USD / ώρα
  100% Success Rate | Replies Instantly | Top 1%
  Pakistan
  Hi there, You are viewing a profile of Cyber consultant. Initially, starting out as a junior web designer I now have over 7 years + experience and work as an Designer, Writer, Editor, Trouble Shooter Data Expert with online marketing consultancy, My thirst to learn new things and genuine enthusiasm for all things...
  Hi there, You are viewing a profile of Cyber consultant. Initially, starting out as a junior web designer I now have over 7 years + experience and work as an Designer, Writer, Editor, Trouble Shooter Data Expert with online marketing consultancy, My thirst to learn new things and genuine enthusiasm for all things technical has provided me with a vast range of skills including web design, graphic design, SEO, social media, video editing, animation and project management. Built this reputation : ⭐ High quality ⭐ Always deliver job before deadline ⭐ Over Deliver but never Over Commit ⭐ Over meet Customers expectations ⭐ 24/7 Service Making the simple complicated is commonplace. Making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity. The desire not to be anything is the desire not to be..... Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TechGeek00
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Business Writer - Copywriter - Research Writer
  Pakistan
  Hey, This is Arwa. A content strategist who is youthful, vibrant, and eager to provide what are you anticipating. I've been working as a freelancer for a variety of clients for over a decade. My goal is to build a long-term relationship with you by providing exceptional services and being your research partner. I...
  Hey, This is Arwa. A content strategist who is youthful, vibrant, and eager to provide what are you anticipating. I've been working as a freelancer for a variety of clients for over a decade. My goal is to build a long-term relationship with you by providing exceptional services and being your research partner. I am capable of achieving the outcomes you desire. Part of my writing involves capturing the reader's interest as well as their attention. Yes, you've come to the perfect spot if you're looking for high-quality, plagiarism-free writing. Most significantly, I am fluent in both American and British English. A skilled content writer with expertise in the following areas -ARTICLES -COPY-WRITING -BLOG POSTS -SEO WEB COPIES -RESEARCH WRITING -JOURNALS PAPERS - MARKETING CONTENT -SALES LETTERS/ EMAILS/ SALES FUNNEL - SOCIAL MEDIA CONTENT - E-BOOKS/BOOKS/ SHORT STORIES/ NOVELS - COMPANY PROFILE/BROCHURE/ WHITEPAPER - CV/ COVER LETTER/ PERSONAL BIO -PRESS RELEASE & DISTRIBUTION - GRANTS - PRESENTATIONS & PITCH DECK - BUSINESS PLAN/ FINANCIAL PLANNING OR MODELING - MARKET RESEARCH & REPORTS/ FEASIBILITY STUDY - LEGAL CONTRACT/AGREEMENTS - CURRICULUM DEVELOPMENT Here are the links to my published journal articles: http://www.ieeesem.com/researchpaper/Investigating_the_relationship_between_Decentralisation_of_Economies_and_Economic_Growth.pdf https://www.researchgate.net/publication/341727113_Analysing_the_significance_of_Online_Payment_Systems_and_Future_Trends_in_the_E-commerce_Market_-_Focusing_on_Developing_Countries Hope to Connect With you. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   AishaAlimuhammad
Πρόσλαβε τον/την   AishaAlimuhammad

  AishaAlimuhammad AishaAlimuhammad

  Pakistan $15 USD / ώρα
  The elite top 1 % on freelancer.com*
  Pakistan
  I have 9 years of data administrative support experience and can perform a variety of tasks but not limited to: 1- Data entry 2- Data processing 3- Data collection 4- Web research 5- Web scrapping 6- Virtual Assistant 7- MS Excel, MS Word, MS Powerpoint 8- Excel reporting 9- Product...
  I have 9 years of data administrative support experience and can perform a variety of tasks but not limited to: 1- Data entry 2- Data processing 3- Data collection 4- Web research 5- Web scrapping 6- Virtual Assistant 7- MS Excel, MS Word, MS Powerpoint 8- Excel reporting 9- Product uploading on all eCommerce platforms 10- Website Management 11- Ecommerce Management 12- Kickstarter 13- Email Handling 14- Facebook Marketing 15 - Salesforce 16 - HubSpot 17 - Website Development (WordPress, Shopify, BigCommerce) 18 - Python Scrapping 19 - Custom Scrappers 20 - Agile CRM 21 - Klaviyo 22 - Clean Up Website (Wordpress) I hold a bachelor's in marketing, which makes me capable of performing tasks like market research, market analysis, promotions, and other marketing-related work. I respect the client's values and time. I work with motivation and always meet deadlines. I never compromise on quality and give my 100% to the work. I am highly experienced in Data Entry, Web Search, Web Scraping, and Leads generation. *Top 1% is based on Preferred Freelancer Group created by Freelancer.com λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AishaAlimuhammad
 • Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting
Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting

  SwellAccounting SwellAccounting

  Australia $50 USD / ώρα
  Business plan, Feasibility, Grant & Copywriting
  Australia
  I am a specialist in Accounting, Start-up Business, Business Growth, Business Exits, Grant and all kinds of Business Documents Writing and Copywriting. Having access to a virtual CFO and Business Coach can be a big benefit for any size business. Most small businesses can't afford an experienced, knowledgeable CFO...
  I am a specialist in Accounting, Start-up Business, Business Growth, Business Exits, Grant and all kinds of Business Documents Writing and Copywriting. Having access to a virtual CFO and Business Coach can be a big benefit for any size business. Most small businesses can't afford an experienced, knowledgeable CFO or Business Coach on a full-time basis and may never consider hiring one. Hiring myself is an affordable alternative to hiring a full-time CFO/Business Coach to improve your business performance. I know how to draft website content that succinctly and cleverly hooks in consumers, providing them with pertinent information in a limited amount of words. I can create SEO optimized, eye-pleasing and catchy content to convince your audience. I will closely look at your company and the competitors to make sure that the content I have created is on-brand and engaging to your audience. My mission is to work with you to help you achieve your goals. You can depend on me to improve your business performance. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SwellAccounting
 • Πρόσλαβε τον/την   rifamorejo
Πρόσλαβε τον/την   rifamorejo

  rifamorejo rifamorejo

  Pakistan $20 USD / ώρα
  One Stop Solution for All Writing & Research Work
  Pakistan
  Hello, We are a team of expert research and content writers. We have many years of experience in research, content, and publication writing work. In addition, We have helped my clients in article writing, report writing, case analysis, reflective writing, technical documents, scientific projects, and more. We are...
  Hello, We are a team of expert research and content writers. We have many years of experience in research, content, and publication writing work. In addition, We have helped my clients in article writing, report writing, case analysis, reflective writing, technical documents, scientific projects, and more. We are efficient in all types of formatting styles, referencing techniques, plagiarism policies, and research techniques. You can contact us for any type of academic works. We are friendly and open to discuss your projects in detail. Best Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rifamorejo
 • Πρόσλαβε τον/την   surbhi1211
Πρόσλαβε τον/την   surbhi1211

  surbhi1211 surbhi1211

  India $25 USD / ώρα
  Copywriter, Content Writer, and Researcher
  India
  Hello there! Your search for a professional and resourceful freelancer ends here! For Content Writing: - I possess a wide-ranging skillset and a plethora of knowledge on different topics, making me the ideal content writer. I want to work with you and for you, client satisfaction is supreme in my books! - I always...
  Hello there! Your search for a professional and resourceful freelancer ends here! For Content Writing: - I possess a wide-ranging skillset and a plethora of knowledge on different topics, making me the ideal content writer. I want to work with you and for you, client satisfaction is supreme in my books! - I always have a learning attitude and research well before penning my thoughts. I guarantee you that my writing is 100% original and not spun by software of any kind. - I have been writing content for 4+ years as writing is my passion and I don't see it as a job but as a creative outlet which makes my content interesting. - I have ghostwritten over 200+ blogs in every category imaginable. I am excited to work with you! Feel free to ping me or read some of my samples in case of any doubts! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την surbhi1211
 • Πρόσλαβε τον/την   azfatima512
Πρόσλαβε τον/την   azfatima512

  azfatima512 azfatima512

  Pakistan $3 USD / ώρα
  Data Entry,Product Listing,Web Search & Scrapping
  Pakistan
  I am a data scientist. I will provide my services for data entry, data analysis, and data mining. I am highly experienced in web scraping, web search, product listing, and MS excel. I am also an expert in making PDF fillable forms. I believe that client satisfaction is very valuable. I am professional in my work and...
  I am a data scientist. I will provide my services for data entry, data analysis, and data mining. I am highly experienced in web scraping, web search, product listing, and MS excel. I am also an expert in making PDF fillable forms. I believe that client satisfaction is very valuable. I am professional in my work and there will be no disappointment for you. I ensured you the quality of my work and delivery on time. Services and Skills List ✔ PDF into Fillable Forms ✔ PDF, Word, Excel, PowerPoint ✔ Data entry ✔ Typing ✔Product Listing ✔ Internet research ✔ Data mining ✔Web research ✔ Web scraping ✔ Lead generation ✔ Bookkeeping ✔ Product Searching λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την azfatima512

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""