Prestashop Software Architecture Developers Για Πρόσληψη

 • Prestashop
 • Αρχιτεκτονική Λογισμικού
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την octopus823
  8.3
  99 αξιολογήσεις $35 $ την ώρα
  "There are many elephants in the field, but only one leads " I am a director of Mulika Development Foundation and my team has received good reviews from our clients & world's famous app challenges. Our clients have said "it is alarming"," Now is the time to invest". I am proud of our top ranking team. We work...
  "There are many elephants in the field, but only one leads " I am a director of Mulika Development Foundation and my team has received good reviews from our clients & world's famous app challenges. Our clients have said "it is alarming"," Now is the time to invest". I am proud of our top ranking team. We work FULL time on freelancer and will always provide the best products to my clients. Our mission is to provide tomorrows solutions today, and to maximize customer satisfaction through innovative designs and applications with the best quality. We can provide you the following: - Android and iPhone Apps Developing - Website Developing and Hosting - Linux, MAC OS X, Windows based System Programs Developing - Application Software(c,c++,Qt) Developing for all purposes λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την liangjongai
  6.9
  178 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Customer's Satisfy is my happiness! Our team have a great skill in programming. In our team, there are people who own the 2nd position in hackerrank programming competitions. Our slogan is "High Speed, User Friendly, 100% Completeness". In our team there are several programming experts and we have been working for...
  Customer's Satisfy is my happiness! Our team have a great skill in programming. In our team, there are people who own the 2nd position in hackerrank programming competitions. Our slogan is "High Speed, User Friendly, 100% Completeness". In our team there are several programming experts and we have been working for 11+ years together now. We've completed Large Complex Backend Management Systems with PHP, JSP, jQuery, Python, NodeJS. We've experienced Struts, Spring, Hibernate frameworks and CodeIgnitor, Laravel, ZendFramework. And we have good experience in Mobile programming for Android and iOS. We have been managing DBMS such as MySQL, MariaDB Galera Cluster, MSSQL for 10+ years. We'll support here for employers. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την arcdevsol
  7.2
  91 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  We are an application development company with focus on Web, App and Mobile Application Development. We have four development teams each focusing on a specific technology. Currently, we are focusing on: 1) Web - JS Full Stack (MEAN Stack - Mongo, Express, Angular 5, and Nodejs) - Frontend using Anuglar 5...
  We are an application development company with focus on Web, App and Mobile Application Development. We have four development teams each focusing on a specific technology. Currently, we are focusing on: 1) Web - JS Full Stack (MEAN Stack - Mongo, Express, Angular 5, and Nodejs) - Frontend using Anuglar 5 or VueJS - Progressive Web Apps using Angular 5 and PWA Utils (Service Workers, IndexedDB, etc). - PHP Full Stack (Core PHP) 2) Mobile -Hybrid using Ionic 3.0 3) Desktop - Qt C++ Cross Platform - C# .net using WPF 4) EDI Implementation - We have done number of EDI deployments including EDI 214, EDI 210, EDI 997, EDI 204, EDI 990 We are also well versed with dev ops using Linux, so we also manage/setup Linux Servers on Amazon AWS, Google Cloud etc. Everyone @ Arc Development Solution is a geek, We love what we do! So our goal is to build cool things while ensuring that we meet (and exceed really) our customer's expectations. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την manager2015
  8.8
  129 αξιολογήσεις $65 $ την ώρα
  Good morning/afternoon/evening from Princeton, New Jersey. We are Web designers, Database, eCommerce, Mobile App Developers based in the USA. We work across all industries and with small, medium and large businesses. Our skills include: - Microsoft Access, MS SQL Server, MySQL - .Net, PHP, HTML, CSS, Scripting -...
  Good morning/afternoon/evening from Princeton, New Jersey. We are Web designers, Database, eCommerce, Mobile App Developers based in the USA. We work across all industries and with small, medium and large businesses. Our skills include: - Microsoft Access, MS SQL Server, MySQL - .Net, PHP, HTML, CSS, Scripting - iPhone App Development, Android App development - Salesforce App Development, APEX, VisualForce - Volusion, Bigcommerce, Shopify, Magento - WordPress - Graphic Design, Interface Design - Bootstrap, Responsive Design λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την zhangyingtai
  6.0
  28 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Hi I am a senior python, mobile and backend developer with 8 years of professional experience. My experiences are - Data Visulization o Libraries: bokeh, matplotlib, , d3.js o Projects: road networking system, car-bike relationship - Machine Learning o Libraries: Tensorflow, Scikit-learn, Pytorch, Pandas,...
  Hi I am a senior python, mobile and backend developer with 8 years of professional experience. My experiences are - Data Visulization o Libraries: bokeh, matplotlib, , d3.js o Projects: road networking system, car-bike relationship - Machine Learning o Libraries: Tensorflow, Scikit-learn, Pytorch, Pandas, Numpy o Models: CNN, RNN and RNN o Projects: Car Distance Detection, Image Classification, Price Prediction Model - Web Development o Django, Flask, AngularJs, VueJs, NodeJs o Projects: , , - AWS S3, EC2, DynamoDB and SWF - Web Scraping o Scrapy, Requests, BeautifulSoup and Selenium o Aliexpress, Pipl, Secfilling and CAD sites. o Facebook, Instagram and Twitter - Server Administration Automatic deploying with Fabric and Ansible - iOS/Android app develoment(Native and Hybrid) - Backend Web Service development If you are looking for agile and reliable python and mobile developer, that's just me. I will do my best for the project. Thanks. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την aistechnolabs
  8.4
  32 αξιολογήσεις $16 $ την ώρα
  We are excited to see you on our profile. AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D) and Responsive Websites (Open Source, PHP, ASP ) for all popular smartphones, tablets. Since 2007, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile. AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D) and Responsive Websites (Open Source, PHP, ASP ) for all popular smartphones, tablets. Since 2007, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio which is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to major Enterprise Solution. -360-degree approach (Consulting) -Web solutions (SaaS, IoT, etc.) -iOS/Android apps -TV apps (Roku, Apple TV, etc.) -Cross-platform apps (PhoneGap) -API Integration -Game Development & Animation ----Service Guarantee------ *24*7 hours live support. *Free of cost technical support for lifetime. *Satisfaction guarantee otherwise we will refund. *No charges for deployment. I assure that you would be happy to choose us as our mission is to build the long-term relationship. We are just a click away to help you. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την UnitedWebSpace
  5.9
  1 αξιολόγηση $56 $ την ώρα
  Welcome ! ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ FULL STACK DEVELOPER ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ The most important thing is to produce successful product. In the 4th century BC, Plato said “The beginning is the most important part of the work”. Too bad I have to be constantly reminded of that simple fact!! Please explain to me...
  Welcome ! ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ FULL STACK DEVELOPER ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ The most important thing is to produce successful product. In the 4th century BC, Plato said “The beginning is the most important part of the work”. Too bad I have to be constantly reminded of that simple fact!! Please explain to me about your requirements clearly so that I am able to get your idea fully and implement it without any missing part. I deliver your project from A to Z with best quality and performance. Totally, I do my best for project to fulfill demand of you and build successful product, this is my Goal ! I have below skills : Languages - Java, Objective-C, Swift, C++, C#, Php, Html, ReactJS, Javascript Framework / Platform / IDE - iOS, Android, Visual Studio, Eclipse, Android Studio, Xcode, React Native, AngularJS, Atom, Unity 3D, Cocos2D, Ionic, Phonegap, Codeigniter, Laravel, Wordpress Thank you for your visit ! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την BigCityInstitute
  6.5
  47 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Hello! I have 8+ years programming experiences with Web(React, Angular, Vue, Laravel), Mobile(Native and React-Native) and Image(Video) Processing(OCR and Pattern Recognition), I’m full stack developer and have good skill for website development using html5/css3 based on latest web technologies such as...
  Hello! I have 8+ years programming experiences with Web(React, Angular, Vue, Laravel), Mobile(Native and React-Native) and Image(Video) Processing(OCR and Pattern Recognition), I’m full stack developer and have good skill for website development using html5/css3 based on latest web technologies such as ReactJS/Angular/VueJS etc. My experiences are - React JS/React Native - 2years - AngularJS 1.x/2 - 3 years - VueJS - 2 years - Php, Laravel/Yii/Wordpress - 5 years - goLang - 4 years - Node.js - 6years - Objective-C, Swift, Android - 6 years - Java/JSP/J2EE(spring) - 7 years - C/C++, Windows SDK/Kernel driver development - 10 years etc. I made many good/success stories here. I think thankfully for all my clients and will work more perfectly and clearly. I can work in full-time, 12+ hours /day and can work in your timezone. Also will keep good communication. Hope to meet many clients and will bind good business relation here. Best regards λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ZealousWang
  5.7
  16 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Dear Clients, I am Wang I have +5 years of Web & Software development experience. I start working here recently, but get clients with my good service. I am sure I will satisfy you fully and that is my first aim in business. My skills:  * PHP (OOP, Design patterns, Laravel 5, Yii-1, Yii-2 Codeigniter...
  Dear Clients, I am Wang I have +5 years of Web & Software development experience. I start working here recently, but get clients with my good service. I am sure I will satisfy you fully and that is my first aim in business. My skills:  * PHP (OOP, Design patterns, Laravel 5, Yii-1, Yii-2 Codeigniter Frameworks)  * Ruby on Rails * CMS - Magento-2, Magento-1, Wordpress.  * JavaScript, ReactJS,VueJS, AngularJS 1, 2, *.NET, C#, VB.NET, JAVA, JAVAFX * ASP.NET MVC, SQL server * Mobile development - React Native, Ionic Mobile Framework, Apache Cordova, Phonegap  * SQL (MySql, MSSql, Database architecture and optimization)  * Cashing (Redis, Memcached)  * Appache, ngnix  * Windows/Linux servers  It's important to me to build long term relationships with clients, so I'm primarily looking for long term projects.   I'm flexible with my working hours and I'm happy to work closely with any existing freelancers you work with. I look forward to hearing from you! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την widadsaghir1993
  4.7
  19 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  ----------------------------------Welcome to my Profile!-------------------------- I have 8 years experience in web/mobile developments and 6 years experiments in computer vision. Until now, i have finished many projects and i have enough experiments in my fields In the below, i introduce for my main skills. 1. Web...
  ----------------------------------Welcome to my Profile!-------------------------- I have 8 years experience in web/mobile developments and 6 years experiments in computer vision. Until now, i have finished many projects and i have enough experiments in my fields In the below, i introduce for my main skills. 1. Web development - PHP, node.js, Django, Ruby on Rails - Laravel, YII2, Codeignitor, Cakephp frameworks - agularjs, Reactjs, Vuejs, d3js - Database : MongoDB, MySQL, Postgress, SQLite 2. Android and IOS developments. - Java, Android SDK, Objective-C, Swift, Ionic and PhoneGap 3. Computer vision - Face detection and recognition, object detection and tracking, OCR, ANPR, image processing. - learning(SVM, ANN, RF, CNN, RNN, DNN) - signal processing and deep mathematics knowledge. - python, matlab, R studio, Opencv, tesseract ocr, google vision I will help everybody with my deep knowledge and excellent skills if wants me. Thank you! Regards λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""