Perl Developers Για Πρόσληψη

 • Perl
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 71 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   gangabass
Πρόσλαβε τον/την   gangabass

  gangabass gangabass

  Russian Federation $50 USD / ώρα
  Web scraping and automation specialist
  Russian Federation
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other...
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, C#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have completed several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gangabass
 • Πρόσλαβε τον/την   Alian123soleil
Πρόσλαβε τον/την   Alian123soleil
  20 years of experience in OpenSource, from Linux to Perl, Apache, Hadoop, PHP, C++ Java High-Availability system Work with various API from Amazon, Ebay, Twitter, Facebook, QuickBooks... (Avoid me for Microsoft tech & design IHM)
  20 years of experience in OpenSource, from Linux to Perl, Apache, Hadoop, PHP, C++ Java High-Availability system Work with various API from Amazon, Ebay, Twitter, Facebook, QuickBooks... (Avoid me for Microsoft tech & design IHM) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Alian123soleil
 • Πρόσλαβε τον/την   MaliuhaMaks
Πρόσλαβε τον/την   MaliuhaMaks

  MaliuhaMaks MaliuhaMaks

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Python/C++/C# | Qt/.NET/WPF/WinForms/MFC
  Ukraine
  I am an experienced, self-motivated, results-driven, flexible software developer who specializes in Desktop Application Development, Data Science, and Machine Learning. I can build beautiful, complex, and custom GUIs using C#/.NET, WPF, UWP, C++/Qt, Python/PyQt. I have worked with many different flavors of SQL...
  I am an experienced, self-motivated, results-driven, flexible software developer who specializes in Desktop Application Development, Data Science, and Machine Learning. I can build beautiful, complex, and custom GUIs using C#/.NET, WPF, UWP, C++/Qt, Python/PyQt. I have worked with many different flavors of SQL databases for back-end data storage including SQLite, MySQL, Microsoft SQL Server, and Progress SQL. I developed many desktop applications using Microsoft WPF/XAML, Windows Forms, UWP, with deep knowledge of many libraries including FFMPEG, OpenCV, OpenGL, LibVLC, DShow, DirectX, etc. Firmware development is also my talented parts. I completed different kinds of firmware development projects with Arduino, Raspberry Pi, ESP32, and several IoT modules. I am familiar with Embedded Linux and Windows CE. Experience and skills: - Python | PyQt, Flask, Django - C++ | Qt, wxWidget, GTK, MFC - C# | .NET (MVC), WinForms, WPF (MVVM), UWP, Telerik - JavaScript | Electron, Node.js - Assembly | x86/MIPS/ARM Assembly | Emu8086/Mars - Office Add-ins (Word, Excel, Outlook Plug-in/Add-in) - Firmware development (Arduino, Raspberry Pi, ESP32) - PyBrain, Plotly, SciPy, Pandas, Numpy, Matplotlib - Tensorflow, Yolo, Keras, PyTorch, Caffe2, OpenCV - Tesseract, Google Doc OCR, Solid OCR, ABBYY Cloud - Windows, Linux, Mac OS, Android, ARM Series, Raspbian - Socket/TCP/UDP/WebSocket, RTSP/Video Streaming, Packet Encoding/Decoding - FFmpeg, WebRTC, VLC, RTSP - MySQL, MongoDB, Postgresql, AWS DynamoDB, Firebase - AWS Lambda, AWS EC2, AWS S3, AWS IoT Core, AWS DynamoDB I am a patient, thorough person with high attention to detail. I can provide consulting, software development, testing/debugging, and other services. Thank you for visiting my profile and I look forward to hearing from you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaliuhaMaks
 • Πρόσλαβε τον/την   Jee1980
Πρόσλαβε τον/την   Jee1980

  Jee1980 Jee1980

  Malaysia $20 USD / ώρα
  Web and Mobile App developer
  Malaysia
  - Diligent developer with honesty and commitment - Programming languages such as Python, PHP, C#, Java, Swift, JavaScript(React/Node/Express/Electron) - Web and Mobile framework such as Django/Flask, CMS(WordPress)/MVC(Laravel/CodeIgniter), ASP.NET MVC, Spring Boot, React Native - keeping up to date with developments...
  - Diligent developer with honesty and commitment - Programming languages such as Python, PHP, C#, Java, Swift, JavaScript(React/Node/Express/Electron) - Web and Mobile framework such as Django/Flask, CMS(WordPress)/MVC(Laravel/CodeIgniter), ASP.NET MVC, Spring Boot, React Native - keeping up to date with developments and trends in the tech and modern media world λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Jee1980
 • Πρόσλαβε τον/την   GERGX
Πρόσλαβε τον/την   GERGX

  GERGX GERGX

  Bulgaria $30 USD / ώρα
  Sr. Electronics Engineer
  Bulgaria
  8+ years of freelance experience in PCB design and layout, firmware programming, and rapid prototyping. Here is a non-exhaustive list of software skills and chipset familiarity: - Strong C++, C, and C# - PCB layout and schematic capture with Altium, Cadence, Eagle, etc., with multilayer, flexible, high-speed embedded...
  8+ years of freelance experience in PCB design and layout, firmware programming, and rapid prototyping. Here is a non-exhaustive list of software skills and chipset familiarity: - Strong C++, C, and C# - PCB layout and schematic capture with Altium, Cadence, Eagle, etc., with multilayer, flexible, high-speed embedded systems - FPGA programming with Verilog/VHDL: Altera Quartus, Xilinx, iCECube - Experience with low-cost MCU/single-board prototyping platforms: Arduino, Beaglebone, Raspberry Pi, NanoPi, etc. - ARM: ATSAM, STM32, PIC32, A13, FreeScale, MSP, NXP - MPU: Pic33F/18F/16F, Atmega 80251, 8052, 8951, 8051, 16, 32, 128 - Digital interfaces and wireless transmission: UART, I2C, SPI, BLE, BT, GSM/GPRS/GPS, xBee, ZigBee (particular experience with BLE HM10, HC05, ESP32, DA14508, nRF52832, 52840, BlueNRG) I also have a background in mechanical engineering and industrial design; I can implement my work into fully realized products for you. Expect me to help your business as if I am growing my own. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GERGX
 • Πρόσλαβε τον/την   beauregs
Πρόσλαβε τον/την   beauregs

  beauregs beauregs

  Canada $20 USD / ώρα
  Translator, copywriter, programmer, traveller
  Canada
  (version française plus bas, versión en español abajo) I'm a native French speaker from Montreal, Quebec, Canada I'm a Web programmer by trade (PHP, MySQL), but recently I tend to do more translations and copywriting, which I also love. In addition to my native French, I have a fluent level of English and a good...
  (version française plus bas, versión en español abajo) I'm a native French speaker from Montreal, Quebec, Canada I'm a Web programmer by trade (PHP, MySQL), but recently I tend to do more translations and copywriting, which I also love. In addition to my native French, I have a fluent level of English and a good level of Spanish as well. Don't hesitate to contact me to see how I can help you in a timely manner. -------- français Je suis un francophone de naissance, de Montréal, Québec, Canada. Je suis un programmeur Web de formation (PHP, MySQL), mais récemment je fais plus de traductions et d'écriture de textes, ce que j'adore. Je parle anglais couramment et j'ai un assez bon espagnol. N'hésitez pas à me contacter pour voir comment je peux vous aider. ----- español Soy de Montréal, Québec, Canadá y el francés es mi primer idioma, hablo inglés y español también. Soy un programmador Web (PHP, MySQL) pero hago también traducciones hacia el francés y el inglés. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την beauregs
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ώρα
  Email, DNS, WEB, Networks, Storage | Linux
  Nepal
  1. DataCenter: UCS, MDS, SAN, FiberChannel, Nexus, Cisco ASR Routers -Cisco Nexus: 9k, 7k, 5k, FEX, OTV, VDC, VPC, Fabric Path 2. Virtualization/Container: VMware, KVM, Proxmox, LXC/LXD, Docker, Citrix Xen 3. Monitoring: ELK Stack, Prometheus, Graphana, Cacti, Zabbix, Nagios, RRDTool, MRTG, cAdvisor, Wazuh...
  1. DataCenter: UCS, MDS, SAN, FiberChannel, Nexus, Cisco ASR Routers -Cisco Nexus: 9k, 7k, 5k, FEX, OTV, VDC, VPC, Fabric Path 2. Virtualization/Container: VMware, KVM, Proxmox, LXC/LXD, Docker, Citrix Xen 3. Monitoring: ELK Stack, Prometheus, Graphana, Cacti, Zabbix, Nagios, RRDTool, MRTG, cAdvisor, Wazuh Stack 4. SCripting: Bash, Docker Compose, Cloudcustodian 5. AWS: (S3, EC2) 6. Webpanel/CMS: Wordpress, WHM, Webmain/Virtualmin, ISPconfig, Plesk, CentOS Panel, VestaCP 7. Webservers/DNS: Apache, Nginx, haproxy, BIND,Unbound, DNSMasq, PowerDNS, DNSDIST, Pi-Hole 8. Authentication Service: Freeradius, MySQL 9. Firewall: ASA, Cyberoam, Paloalto, Fortinet, pfsense, Cisco Miraki, Firepower, IPtables, Firewalld, CSF/LFD, 10. Juniper: EX and MX series 11. Windows Server: Active Directory, Group Policy , DNS, DHCP, IIS, RRAS, WSUS 12. Storage: Qnap, NFS, GlusterFs, DRBD, CEPH, RAID 13. Telephony: Elastix, FreePBX 14. Wireless: Ubiquity, Juniper, Cisco 15. Email: Postfix, Zimbra, Exim, Mailcleaner,PowerMTA, Mailwizz, MailChimp, Sendgrid, EFA, Amazon SES, MailEnable 16. Routing/Switching: OSPF, BGP, MPLS, VPLS, vlan, Bundling 17. VPN: Site-to-site, IPsec, DMVPN, GRE 18. OS: Redhat, Debian, Windows 19. DB clusters: MariaDB, MongoDB replica sets, keepalived, Pacemaker, Corosync. 20. GenieACS, ONU, OLT 21. Products: Cisco, Juniper, Mikrotik, Huawei, Ubiquity. 21. Penetration Testing, Vulnerability Assesment 22. IPS/IDS, Network Security, System Security, Wireshark λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   rkurilenko007
Πρόσλαβε τον/την   rkurilenko007

  rkurilenko007 rkurilenko007

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Full-stack Web Developer(Frontend & Backend)
  Ukraine
  Happy day! My name is Ruslan Kurylenko, full-stack web developer experienced over ten years. * My key skills: - PHP - Wordpress - Laravel, CI - Angular, React, Vue - React native * My application includes below scopes - CMS websites - E-shops and online market places - LMS websites - Web apps (Website...
  Happy day! My name is Ruslan Kurylenko, full-stack web developer experienced over ten years. * My key skills: - PHP - Wordpress - Laravel, CI - Angular, React, Vue - React native * My application includes below scopes - CMS websites - E-shops and online market places - LMS websites - Web apps (Website builder, Online data sharer) - Forums and Social networks * I believe - The world is open for business. - Love win-win principle. - Client is my god. - Do my best! Then he also will do his best. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rkurilenko007
 • Πρόσλαβε τον/την   benliao
Πρόσλαβε τον/την   benliao

  benliao benliao

  Singapore $20 USD / ώρα
  Full Stack Web developer
  Singapore
  Hello. Thanks for visiting my profile. I am a web development and script expert with experience for 5 years now. I can help my clients by carrying out them with Website Development, other Website Maintenance, SEO tasks, bug fix. In my experience, one of the essential ingredients for any successful project is...
  Hello. Thanks for visiting my profile. I am a web development and script expert with experience for 5 years now. I can help my clients by carrying out them with Website Development, other Website Maintenance, SEO tasks, bug fix. In my experience, one of the essential ingredients for any successful project is "Clear Communication". I know that honesty is the key to long-term relationships & I believe in long ongoing work relationships. My skills: Wordpress, Laravel, PHP, node js Magento 2 Web scraping, Python Html, CSS, Javascript, Mysql, MongoDB Jquery, Json, Angular js, React js, Ajax, Three js Web design, Responsive, bootstrap, Canvas, Sass C,C#,C++, JAVA Thanks for your time !!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την benliao
 • Πρόσλαβε τον/την   ahsannawaz111
Πρόσλαβε τον/την   ahsannawaz111

  ahsannawaz111 ahsannawaz111

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Web, Database and Block-Chain developer.
  Pakistan
  I work as a fulltime freelancer and have a BS(CS) degree. I'm a fan of Blockchain and dApps and have worked on a lot of projects in Blockchain ,Database and Web development for 2+ years. As a knowledgeable developer, I am always working with the latest frameworks and libraries and provide perfect results to clients...
  I work as a fulltime freelancer and have a BS(CS) degree. I'm a fan of Blockchain and dApps and have worked on a lot of projects in Blockchain ,Database and Web development for 2+ years. As a knowledgeable developer, I am always working with the latest frameworks and libraries and provide perfect results to clients under deep knowledge about IT science. ✅ Immediately Start ✅ Finish In Time ✅ Free Fix Service ✅ ✅ Fast Response ✅ Full time Work ✅ Not Outsourcing ✅ ✔️ Blockchain * Ethereum Smart Contracts (Solidity | Infura | Truffle | Ganache | Open Zeppelin) * Bitcoin and other cryptocurrencies * Exchange API & Trading automation (Python | PineScript | TA-Lib) * DApp development & Integration (React.JS | Node.JS | Next.JS | Web3.js) ✔️ Website Development * JavaScript (React | Vue.JS / NodeJS) * PHP(Laravel | CodeIgniter) * Python(Django | Flask) * Database(MySQL | MongoDB | MariaDB | SQLite) I love my work and aimed for self-improvement as professional. Always, I believe in long term business relationship and always provide high-quality work at a fair price. Let's start our excellent business relationship. Best Regards. Ahsan λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahsannawaz111

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""