Order Processors Για Πρόσληψη

 • Επεξεργασία παραγγελιών
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 89 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   aspwriter
Πρόσλαβε τον/την   aspwriter

  aspwriter aspwriter

  Kenya $20 USD / ώρα
  3D Artist & Animator
  Kenya
  I am a freelancer with experience in 3D modeling, sculpting, animation, and texturing. I have also designed objects for 3D printing. I work with a variety of software including Blender, Unity 3D, Autodesk, Photoshop and others. I also offer unlimited revisions and respond quickly to ensure the result is in line with...
  I am a freelancer with experience in 3D modeling, sculpting, animation, and texturing. I have also designed objects for 3D printing. I work with a variety of software including Blender, Unity 3D, Autodesk, Photoshop and others. I also offer unlimited revisions and respond quickly to ensure the result is in line with your expectations and delivery is on time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aspwriter
 • Πρόσλαβε τον/την   jonna88
Πρόσλαβε τον/την   jonna88

  jonna88 jonna88

  Philippines $8 USD / ώρα
  Virtual Assistant / Customer Service and Support
  Philippines
  I can do any kind of job as long as you provide the instructional documents/videos of how everything works. I am a fast learner and willing to work full-time and for the long term. MY SKILLS... ✓ Able to type 45 words per minute. ✓ Great attention to detail. ✓ Positive attitude. ✓ Highly organized. ✓ I can work alone...
  I can do any kind of job as long as you provide the instructional documents/videos of how everything works. I am a fast learner and willing to work full-time and for the long term. MY SKILLS... ✓ Able to type 45 words per minute. ✓ Great attention to detail. ✓ Positive attitude. ✓ Highly organized. ✓ I can work alone or cooperate with a team. ✓ Follow instructions and fast learner. ✓ Can identify problems and solutions. ✓ I take responsibility for my work and don't need to wait to be told what to do. ✓ Good listening and communication skills. ✓ Reliable, flexible, loyal, hardworking, dedicated, honest, patient, and trustworthy. ✓ Always on time and with no absences when it comes to working. I USUALLY WORK WITH... - Data Entry, Web Research - Customer Service / Support - Email / Ticket / Chat Support - Virtual Assistant I HAVE KNOWLEDGE IN USING... - WordPress, Woo-commerce, AliExpress - Etsy, Shopify, 3dcart - Magento, Amazon, eBay - Microsoft Word, Excel, Powerpoint - Google Docs, Google Spreadsheets, Google Slides - Dropbox, PDF - WhatsApp, WeChat - Skype, Slack, Discord - Asana, Trello, Monday - Zendesk, Gorgias, Freshdesk I can work up to 40 hours a week (Monday through Friday or on weekends if required). Thank you for visiting my profile! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jonna88
 • Πρόσλαβε τον/την   elqueabandona
Πρόσλαβε τον/την   elqueabandona

  elqueabandona elqueabandona

  Argentina $50 USD / ώρα
  MS Excel/VBA Expert, with Business degree
  Argentina
  # MS Office/VBA expert # Business degree and Master in innovation & technology. # Full or Part-time developer # 400+ projects successfully completed on different platforms About me: ╚ I work every day with Excel: complex formulas, databases, reports, and VBA are everyday for me. I can detect your problem just by...
  # MS Office/VBA expert # Business degree and Master in innovation & technology. # Full or Part-time developer # 400+ projects successfully completed on different platforms About me: ╚ I work every day with Excel: complex formulas, databases, reports, and VBA are everyday for me. I can detect your problem just by checking your file or talking to you for a few minutes. ╚ I also consider myself a creative person and I use that creativity in each of my projects. ╚ Communication is essential to achieve the goals, that is why I maintain a smooth relationship with my clients. ╚ You can use the "Hire Me" feature to start working with me. You must bear in mind that I will never accept a project before talking about all the essential points (what you need, how you want to achieve it, deadline, etc) ╚ Communication outside this Platform is forbidden by T&Cs, I am a professional. Please don't insist. Skills: ¶ Visual Basic for Applications (macros) ¶ Excel/Open Office/Lotus 123 ¶ Complex formulas ¶ Databases ¶ Dashboards ¶ Reports ¶ Mail Merge /Emails through Outlook-Gmail-others ¶ Arrays ¶ Forecasting λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elqueabandona
 • Πρόσλαβε τον/την   coolsouvik
Πρόσλαβε τον/την   coolsouvik

  coolsouvik coolsouvik

  India $3 USD / ώρα
  Virtual Assistant/Data Entry
  India
  I am Deb, having 9 years of experience on data entry, Wordpress content editing, coupon adding, excel database maintaining, web research, virtual assistance, CRM web support and many more. You can share your work pressure with me and get max level accuracy within certain deadline. I am also a Agile Safe certified...
  I am Deb, having 9 years of experience on data entry, Wordpress content editing, coupon adding, excel database maintaining, web research, virtual assistance, CRM web support and many more. You can share your work pressure with me and get max level accuracy within certain deadline. I am also a Agile Safe certified Software engineer. I am a hard worker and enjoy working at all critical conditions. If hired by you, I will be responsible to complete the task within the stipulated time frame and with utmost confidence. 1. VIRTUAL ASSISTANT. 2. QUALITY ASSURANCE ENGINEER (BOTH MANUAL AND AUTOMATION). 3. SOCIAL MEDI ENGAGEMENT. 4. USING MONDAY.COM FOR PROJECT ASSISTANCE. 5. CANVA LOGO DESIGNING, IMAGE UPDATING. 6. LINKEDIN SUPPORT. 7. CRM ADMIN SUPPORT. 8. WORDPRESS BLOG POSTING, MANAGING AND MANY MORE. Regards Debopam (Coolsouvik) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την coolsouvik
 • Πρόσλαβε τον/την   sultanang464
Πρόσλαβε τον/την   sultanang464

  sultanang464 sultanang464

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  | DATA ENTRY |PDF CONVERT&EDIT | TYPING | SCRAPING
  Bangladesh
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching,...
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching, and other administrative skills. Keen on using Microsoft programs and google drive/doc. with almost 6 years of successful experience as a data entry specialist & web researcher. I am confident that I will make an immediate contribution to your team. After hire me I will be available online 24 hours for your support and i promise i will meet tight deadlines without compromising quality----- RAZIA SULTANA λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sultanang464
 • Πρόσλαβε τον/την   zekovicm
Πρόσλαβε τον/την   zekovicm

  zekovicm zekovicm

  Bosnia and Herzegovina $40 USD / ώρα
  Web, Software, IOS/Android App Development & more
  Bosnia and Herzegovina
  Hi there! I am a Senior Full Stack Developer with a degree in Computer Science and have more than 12 years of expertise in: - Web Development (PHP, NodeJS, Python, Golang), E-commerce (WordPress/Woocommerce, Shopify, Shopware, Magento), themes development/customisation, Elementor and other page builders, custom...
  Hi there! I am a Senior Full Stack Developer with a degree in Computer Science and have more than 12 years of expertise in: - Web Development (PHP, NodeJS, Python, Golang), E-commerce (WordPress/Woocommerce, Shopify, Shopware, Magento), themes development/customisation, Elementor and other page builders, custom plugins development etc.. - IOS/Android Mobile App Development ( Java, Swift, Flutter, React Native.. ) - Web Scraping / Crawling / Automation / Data Extraction from PDF - Excel / Office365 (VBA, Macros) - Database Programming (Access, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, MariaDB etc.) - Data Visualization (Power Bi, Tableau) - Advanced knowledge in Java , C++, C# and R Programming Language I pride myself on providing the highest quality of work and will only ever complete a project when you are 100% satisfied. If you want to talk with me about your project, simply press the "HIRE ME" button on my profile page, that will open up a chat for us to discuss. If I have bid on your project please click "AWARD" or "CHAT". λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zekovicm
 • Πρόσλαβε τον/την   shosi
Πρόσλαβε τον/την   shosi

  shosi shosi

  Bangladesh $8 USD / ώρα
  Virtual Assistant
  Bangladesh
  Hello, I am Faisal Ahamed and welcome to my profile. I'm a full-time freelancer. I have been working for 10 years as a freelancer. You are able to receive a quality service on the following skills. @eCommerce Consultancy @Virtual Assistant @Admin Support @Order Fulfillment @Lead Generation @eCommerce...
  Hello, I am Faisal Ahamed and welcome to my profile. I'm a full-time freelancer. I have been working for 10 years as a freelancer. You are able to receive a quality service on the following skills. @eCommerce Consultancy @Virtual Assistant @Admin Support @Order Fulfillment @Lead Generation @eCommerce Support @Customer Support @Shopify @Order Processing @Product Upload @Product Listing @Amazon, Shopify, eBay @Data Entry @Leads @Research @Web Search @Excel @Excel Macro @Word @Power Point @3D Animation @Linkedin @Email Handling @Article Writting I have an incredible work ethic and great reviews with 24/7 customer support as well as an virtual assistant with a focus on you. Please don't hesitate to hire me. Best wishes to you. Be happy. Always keep your smile. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shosi
 • Πρόσλαβε τον/την   AndreeaBiancaPop
Πρόσλαβε τον/την   AndreeaBiancaPop

  AndreeaBiancaPop AndreeaBiancaPop

  Romania $30 USD / ώρα
  Photoshop Wizard | Translator | Writer
  Romania
  Journey with me into worlds where words hold magic. From enchanting fantasies to the cutting edge of technology, I craft tales that beckon curiosity and forge connections. Let's breathe life into your brand's story together. Behind the scenes, I unravel the secrets of search engine spells. Crafting content that...
  Journey with me into worlds where words hold magic. From enchanting fantasies to the cutting edge of technology, I craft tales that beckon curiosity and forge connections. Let's breathe life into your brand's story together. Behind the scenes, I unravel the secrets of search engine spells. Crafting content that dances with algorithms, I ensure your brand's voice echoes across the digital realms, attracting seekers far and wide. Every word is a brushstroke painting emotions on the canvas of hearts. I weave prose that tugs heartstrings and sparks intrigue, inviting readers to linger in the tapestry of your brand's essence. Together, we'll embark on a voyage through narratives that span galaxies. From the microcosms of human experiences to the vast cosmos of ideas, our stories will shape perceptions and plant the seeds of lasting engagement. Dedicated to excellence, I offer a suite of linguistic services designed to meet your every need. As a diligent and committed worker, I pride myself on being reliable, detail-oriented, and self-motivated. My ability to take on projects with a laser-sharp focus and give them my full attention has earned me a reputation as a hard and fast worker who consistently delivers exceptional results. With a meticulous approach to every job I take on, I ensure that every detail is carefully considered and every task is completed to the highest standards. As a dedicated professional with a deep commitment to excellence, I am confident that I have the skills, expertise, and work ethic necessary to deliver outstanding results for any project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AndreeaBiancaPop
 • Πρόσλαβε τον/την   pandey2008
Πρόσλαβε τον/την   pandey2008

  pandey2008 pandey2008

  India $8 USD / ώρα
  TOP SEO AND DATA ENTRY COMPANY
  India
  We have 14 years of experience in Data Entry and Data Processing like product adding (Opencart, Magento, Big Commerce, Oscommerce, Shopify and also video creation and submission) website searching, data mining and also SEO and Link Building and much more.
  We have 14 years of experience in Data Entry and Data Processing like product adding (Opencart, Magento, Big Commerce, Oscommerce, Shopify and also video creation and submission) website searching, data mining and also SEO and Link Building and much more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pandey2008
 • Πρόσλαβε τον/την   BookingTShaw
Πρόσλαβε τον/την   BookingTShaw

  BookingTShaw BookingTShaw

  United States $10 USD / ώρα
  Customer Support Specialist / Virtual Assistant
  United States
  I have provided online services for many years and its what I love! - Excellent written and verbal communication skills with a friendly and approachable demeanor. - Skilled in using STR platforms, including messaging, booking, and hosting - Strong organizational abilities and attention to detail to manage multiple...
  I have provided online services for many years and its what I love! - Excellent written and verbal communication skills with a friendly and approachable demeanor. - Skilled in using STR platforms, including messaging, booking, and hosting - Strong organizational abilities and attention to detail to manage multiple guest interactions effectively. -Experienced in gig searching and email management for artists - Experience in the hospitality industry - A passion for providing exceptional guest experiences and a commitment to exceeding expectations. -Skillful researcher λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BookingTShaw

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""