Odd Jobs Assistants Για Πρόσληψη

 • Odd Jobs
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 129 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Ansaf1
Πρόσλαβε τον/την   Ansaf1

  Ansaf1 Ansaf1

  India $20 USD / ώρα
  Administrator - Excel - Word - Techy
  India
  Client Testimonials "Ansaf did an outstanding job of creating a complex chart for me in OpenOffice, a platform that not many are experienced in! He began the work immediately upon accepting the project and completed it much faster than I thought possible. Then, he created a very useful PDF file with instructions on...
  Client Testimonials "Ansaf did an outstanding job of creating a complex chart for me in OpenOffice, a platform that not many are experienced in! He began the work immediately upon accepting the project and completed it much faster than I thought possible. Then, he created a very useful PDF file with instructions on how to update the data in the chart, which was an extra effort on his part, with extra benefit to me! Thanks, Ansaf, until next time!" Robert L on 01 May 2024 Goal of the Month Reach 70 excellent reviews. Client Cheers 9 Clients (A 'Client Cheers' streak is when consecutive clients express their appreciation through tips or by returning for more projects. It reflects their satisfaction and trust in our collaboration.) Welcome! I'm Ansaf, Your Dedicated Administrative Professional With over 2 years of experience on Freelancer.com, I specialize in enhancing workflow and productivity for clients worldwide. I've successfully completed 50+ projects, earning top-notch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ratings. My goal is to provide comprehensive support that drives success for every client I work with. I am an accomplished administrative professional with a stellar track record on Freelancer.com. My clients include notable names such as Starlink, Oxford University, Smart It Up, and Barclays. Specializations Data Entry & Transcription Customer & Chat Support Virtual Assistance & Order Processing Calendar Management Web Research Tools and Technologies Google Workspace/G-Suite Monday.com, Trello, Asana, Airtable, Ora Microsoft Word & Excel, Macros Google Docs, Dropbox, PDF Editing Additional Skills Typing Speed: 65 words per minute Solution-Driven Mindset Cambridge Business English Test: 25/25 Score Languages: Fluent in English and Malayalam System Specs Laptop: Asus ROG G17 Dual Monitors RAM: 16 GB Graphics Card: RTX 3050 4 GB VRAM Processor: Ryzen 7 6000 Series Commitment to Excellence Beyond project completion, I offer ongoing post-service support to ensure your satisfaction and success. Your success is paramount, and I'm committed to being your reliable and trustworthy partner. Let's Connect! Ready to unleash the power of data and forge a fruitful partnership? Let's connect and drive mutual success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ansaf1
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmed4499
Πρόσλαβε τον/την   ahmed4499

  ahmed4499 ahmed4499

  Egypt $30 USD / ώρα
  Certified LabVIEW Emb. Developer-Cryptography Exp.
  Egypt
  I am computer engineer and certified LabVIEW architect CLA and Embedded LabVIEW developer CLED and Associate developer and Teststand developer with big experience in Test and Automation projects using NI Hardwear including NI Crio , NI Cdaq ,NI PXI , sbrio and usb series and other vendor hardware controllers and PLC...
  I am computer engineer and certified LabVIEW architect CLA and Embedded LabVIEW developer CLED and Associate developer and Teststand developer with big experience in Test and Automation projects using NI Hardwear including NI Crio , NI Cdaq ,NI PXI , sbrio and usb series and other vendor hardware controllers and PLC and i worked with many industrial communications protocols like IEC 61850, CAN , ETC.. with MSc degree in cryptography and SAT Math expert tutor . So i can help you manage your work with less prices , i do not care about money but i care about the quality of work , , i can design diagrams using UML , i can speak multi languages , ENGLISH , GERMAN AND ARABIC Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmed4499
 • Πρόσλαβε τον/την   joyciedm
Πρόσλαβε τον/την   joyciedm

  joyciedm joyciedm

  United Kingdom $23 USD / ώρα
  An enthusiastic Virtual Assistant
  United Kingdom
  As a dynamic and open-minded French-speaking woman, I have a great experience with start-ups and global companies. I always do my best when it comes to clients' satisfaction. Do you need assistance with project coordination, process improvement, or administrative tasks? I am the right person for you. Feel free to...
  As a dynamic and open-minded French-speaking woman, I have a great experience with start-ups and global companies. I always do my best when it comes to clients' satisfaction. Do you need assistance with project coordination, process improvement, or administrative tasks? I am the right person for you. Feel free to reach out for further information. My goal is to make your life easier. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την joyciedm
 • Πρόσλαβε τον/την   Cyberburn
Πρόσλαβε τον/την   Cyberburn

  Cyberburn Cyberburn

  Belgium $15 USD / ώρα
  Website Development & SEO - Game Development & ASO
  Belgium
  We are a young, ambitious studio located in Europe. The founders have more than 10 years experience in project management, website development, SEO and ASO. Since 2019 specialising in Unreal Engine Game development. Do you have a job that demands for talented and experienced Professionals? We specialise in: - project...
  We are a young, ambitious studio located in Europe. The founders have more than 10 years experience in project management, website development, SEO and ASO. Since 2019 specialising in Unreal Engine Game development. Do you have a job that demands for talented and experienced Professionals? We specialise in: - project management - retention management - webdevelopment and SEO - gamedevelopment and ASO - unity C# - unreal engine C++ - Custom wordpress - Artificial Intelligence - Professional copywriting, content and research writing - Pre-shipping Inspections I believe that our experience and skills will surprice you and prove to be of great help. As internet enterpreneurs we have time and means to regulate the workload within our team. We are ready to start working on your job and don't stop till your requirements are fully met. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Cyberburn
 • Πρόσλαβε τον/την   adityasl
Πρόσλαβε τον/την   adityasl

  adityasl adityasl

  India $12 USD / ώρα
  iMacros - UI Vision RPA - Web Scraping -Automation
  India
  I have 17 years experience in data entry related tasks. I do following work besides data entry : - write scripts in iMacros - convert pdf to word/excel documents - automate uploading/extracting data from websites using iMacros My charges are $5/hour for small data entry tasks. I give discount on long term data...
  I have 17 years experience in data entry related tasks. I do following work besides data entry : - write scripts in iMacros - convert pdf to word/excel documents - automate uploading/extracting data from websites using iMacros My charges are $5/hour for small data entry tasks. I give discount on long term data entry work. Charges for non-data entry work varies. Client satisfaction is my top priority. I complete projects within deadline. Please check my reviews. Looking forward to work with you in future. Thanks for checking my profile. Have a nice day :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adityasl
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ώρα
  IT Infra Solution Architect - DevOps - Security
  Nepal
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D.
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   sergioes
Πρόσλαβε τον/την   sergioes

  sergioes sergioes

  Spain $60 USD / ώρα
  Agile Project Manager | Lead Developer | Developer
  Spain
  ? Roles ? ? Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. ? Current availability ? ? Part-time. ? Current interests ? ? Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. ? Challenging projects and learning new things (any role, including...
  ? Roles ? ? Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. ? Current availability ? ? Part-time. ? Current interests ? ? Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. ? Challenging projects and learning new things (any role, including developer). ? React.js, Angular.js, Nest.js, Express.js, Node.js, MongoDB, cloud (Docker, Kubernetes). ? Web3, DeFi, Blockchain, Fintech, Crypto. ? Experience ? ? July 2005 - current: Freelancer.com and other markets. Freelance developer. More than 400 projects successfully completed, being one of the top-rated developers. ? December 2021 - August 2023: crypto market and modern banking startup. Project manager / engineering manager / technical director directly reporting to the CEO & founders. ? March 2017 - May 2020: Power Software Consulting. Lead developer (MEAN stack) for a complex multimedia CMS. ? August 2011 - August 2014: MockupScreens.com. Project manager. ? Education ? ? 2003-2009 Public University of Spain: Technical Engineer in Telecommunications (B.Sc. Degree equivalent in the USA). ? Languages ? ? English: ? ? ? ? ? Writing: native-like. ? ? ? ? ? Speaking: good. ? Spanish: native. ? Other ? ? I have been using (GNU?/)Linux as my main OS for many years, and I have a preference for open-source software. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sergioes
 • Πρόσλαβε τον/την   salepush
Πρόσλαβε τον/την   salepush

  salepush salepush

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  WordPress/Shopify/PHP/SEO/Graphic Experts
  Bangladesh
  ✨ Hey, I'm Shahin Hossain, a web developer and graphic designer. I'm good at making websites using WordPress and can make them look how you want. I also know how to use a unique tool called Elementor, and I'm familiar with coding languages like CSS, HTML, JavaScript, and PHP. I can even create excellent graphics like...
  ✨ Hey, I'm Shahin Hossain, a web developer and graphic designer. I'm good at making websites using WordPress and can make them look how you want. I also know how to use a unique tool called Elementor, and I'm familiar with coding languages like CSS, HTML, JavaScript, and PHP. I can even create excellent graphics like logos and banners. Whether it's websites or graphics, I love turning ideas into awesome digital stuff. ✨ Web Development Services: - WordPress Website Creation - Shopify Web Development - E-commerce Integration - Plugin & Theme Customization ✨ Graphic Design Services: - Logo Design - Banner Design - Custom Graphics ✨ Why Choose Me: - High-Quality Work - Meticulous Attention to Detail - Effective Communication Let's create something great together! ** Working Days: Saturday to Thursday ** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την salepush
 • Πρόσλαβε τον/την   cri8ive007
Πρόσλαβε τον/την   cri8ive007

  cri8ive007 cri8ive007

  India $25 USD / ώρα
  MADE BY PASSION, CRAFTED BY HEART !!
  India
  Amelia Designs sub brand of Logopicx, a Graphic Designe agency with more than 9 years of experience. Meeting deadlines and ensuring client satisfaction are my top priorities. I am highly skilled in the following fields: - Professional Logo Design - Logo Animation - Banner Design - Poster Design - Icon Design -...
  Amelia Designs sub brand of Logopicx, a Graphic Designe agency with more than 9 years of experience. Meeting deadlines and ensuring client satisfaction are my top priorities. I am highly skilled in the following fields: - Professional Logo Design - Logo Animation - Banner Design - Poster Design - Icon Design - Illustration - Digital Painting - Matte Painting - Concept Design - Leaflets - Letterheads - Flyer Design - Business Cards - Brochure Design - Envelope Design - Website Design and Development - Interior Design - Motion Graphics Feel free to contact me anytime through Freelancer chat. KEY FEATURES:- ☑️ Fast and professionally service ☑️ Constant communication to ensure collaborative work process ☑️ High quality and creativity solutions MY ACHIEVEMENTS:- ☑️ 9+ Years in Design and Development. ☑️ 1850+ Success full Project Complete ☑️ Top Rated on Freelancer Looking for a safe partnership? icurrently taking on new projects. Get in touch to discuss yours. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cri8ive007

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""