Odd Jobs Assistants Για Πρόσληψη

 • Odd Jobs
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 118 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   MarceloAptrafx
Πρόσλαβε τον/την   MarceloAptrafx

  MarceloAptrafx MarceloAptrafx

  Ireland $50 USD / ώρα
  MQL 4 | Metatrader | Forex Coder
  Ireland
  Hello, this is Marcelo. I am a 44-year-old professional MQL4 programmer with more than 500 projects/reviews just programming MT4/MQ4 software on this website. I have been coding all kinds of MT4 EAs and indicators since 2003 for many people around the world. In addition, I've been trading live accounts since 2005. I...
  Hello, this is Marcelo. I am a 44-year-old professional MQL4 programmer with more than 500 projects/reviews just programming MT4/MQ4 software on this website. I have been coding all kinds of MT4 EAs and indicators since 2003 for many people around the world. In addition, I've been trading live accounts since 2005. I finished Computer Science 10 years ago and my MBA in Project Management in 2014. Do not close the project before talking to me. I am sure that I can offer you professional quality and price. Best Regards, Marcelo Marques Pereira GMT+0 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MarceloAptrafx
 • Πρόσλαβε τον/την   Maryam015014
Πρόσλαβε τον/την   Maryam015014

  Maryam015014 Maryam015014

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Physicst⚛️Research Writer✍️Math➗️CAD/CAM⭐️Excel
  Pakistan
  I am a research writer ✍️ with years of writing and publishing reseach papers experience. I am the best tutor for Physics and Mathematics. Fully experienced in ⚛️ Classical and Quantum mechanics ⚛️ Heat and Thermodynamics ⚛️ Fluid Dynamics ⚛️ Electricity and Magnetism ⚛️ Computational physics ⚛️ Modern physics ⚛️...
  I am a research writer ✍️ with years of writing and publishing reseach papers experience. I am the best tutor for Physics and Mathematics. Fully experienced in ⚛️ Classical and Quantum mechanics ⚛️ Heat and Thermodynamics ⚛️ Fluid Dynamics ⚛️ Electricity and Magnetism ⚛️ Computational physics ⚛️ Modern physics ⚛️ Relativity and Cosmology ⚛️ Atomic and Nuclear physics ⚛️ Statistical mechanics/ physics ⚛️ Solid-state physics ⚛️ Electrodynamics ⚛️ Mathematical methods of physics ⚛️ Condensed matter physics ⚛️ Matlab ➗️ Calculus l and ll ➗️ Analytical geometry and trignometry ➗️ Complex series and integration ➗️ Differential equations ➗️ Topology ➗️ Statistics and probability ➗️ Vector algebra......etc I am the best CONTENT, ACADEMIC, CREATIVE, AND RESEARCH writer ✍️. Write content free of plagiarism and grammatical mistakes. I am best for research/ thesis writing for MPhil and P.hD Physics students. I can proofread all the content related to any subject. ⭐️AutoCAD⭐️ ⭐️ Begin with a detailed sketch outlining your design concept. ⭐️ Utilize precise measurements to create accurate 2D drafts. ⭐️ Gradually extrude and manipulate shapes to convert 2D drafts into 3D models. ⭐️ Ensure to refine details, add annotations, and perform quality checks before finalizing the CAD design. I am an expert in MS office and othet tools like ⭐️ Word ( for research writing, I can adjust layouts, H1, H2, H3..., page numbers, equations, Table of Content,....etc) ⭐️ Excel (I can apply all kinds of formulas to data and can draw all kind of charts like Pie chart, bar chart, Scattered plot and most important I can draw charts that are not directly drawn be excel e.g. Wind Rose Chart). ⭐️ Powerpoint, ⭐️ VISIO ( for Flow charts and drawings) ⭐️ ORIGIN Pro ( for charts and data analysis) ⭐️ Matlab ( for coding) ⭐️ Orange Data Mining software ( for data mining and data analysis) ⭐️ Gambit (for Game Theory Analysis) Regarding Matlab, I am experienced in codes creation scientific research papers. I can also convert MATLAB code into other programming languages like C#, C++, R......etc and vice versa. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Maryam015014
 • Πρόσλαβε τον/την   FaiqAbbas1999
Πρόσλαβε τον/την   FaiqAbbas1999

  FaiqAbbas1999 FaiqAbbas1999

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Discord-Kajabi Expert |Crypto & WEB 3.0 Enthusiast
  Pakistan
  Hi there, I'm Faiq [A PREFERRED FREELANCER + VERIFIED FREELANCER]. I'm an information technology student. I'm open to any request that matches my skills. My journey began with cryptocurrencies and blockchain's transformative potential. I'm an experienced gamer, offering insights from both player and developer...
  Hi there, I'm Faiq [A PREFERRED FREELANCER + VERIFIED FREELANCER]. I'm an information technology student. I'm open to any request that matches my skills. My journey began with cryptocurrencies and blockchain's transformative potential. I'm an experienced gamer, offering insights from both player and developer perspectives. I excel at building and managing online communities [Discord/Telegram}, and I efficiently execute complex tasks. I'm a Kajabi expert, delivering engaging educational content. I'm always eager to collaborate with like-minded individuals and organizations on projects that push the boundaries of innovation. Let's connect and explore exciting opportunities in the crypto, Web 3.0, gaming, project management, and community-building domains! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FaiqAbbas1999
 • Πρόσλαβε τον/την   ahmed4499
Πρόσλαβε τον/την   ahmed4499

  ahmed4499 ahmed4499

  Egypt $30 USD / ώρα
  Certified LabVIEW Emb. Developer-Cryptography Exp.
  Egypt
  I am computer engineer and certified LabVIEW architect CLA and Embedded LabVIEW developer CLED and Associate developer and Teststand developer with big experience in Test and Automation projects using NI Hardwear including NI Crio , NI Cdaq ,NI PXI , sbrio and usb series and other vendor hardware controllers and PLC...
  I am computer engineer and certified LabVIEW architect CLA and Embedded LabVIEW developer CLED and Associate developer and Teststand developer with big experience in Test and Automation projects using NI Hardwear including NI Crio , NI Cdaq ,NI PXI , sbrio and usb series and other vendor hardware controllers and PLC and i worked with many industrial communications protocols like IEC 61850, CAN , ETC.. with MSc degree in cryptography and SAT Math expert tutor . So i can help you manage your work with less prices , i do not care about money but i care about the quality of work , , i can design diagrams using UML , i can speak multi languages , ENGLISH , GERMAN AND ARABIC Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ahmed4499
 • Πρόσλαβε τον/την   Ansaf1
Πρόσλαβε τον/την   Ansaf1

  Ansaf1 Ansaf1

  India $20 USD / ώρα
  Administrator - Excel - Word - Techy
  India
  Client Testimonials "Ansaf did an outstanding job of creating a complex chart for me in OpenOffice, a platform that not many are experienced in! He began the work immediately upon accepting the project and completed it much faster than I thought possible. Then, he created a very useful PDF file with instructions on...
  Client Testimonials "Ansaf did an outstanding job of creating a complex chart for me in OpenOffice, a platform that not many are experienced in! He began the work immediately upon accepting the project and completed it much faster than I thought possible. Then, he created a very useful PDF file with instructions on how to update the data in the chart, which was an extra effort on his part, with extra benefit to me! Thanks, Ansaf, until next time!" Robert L on 01 May 2024 Goal of the Month Reach 70 excellent reviews. Client Cheers 9 Clients (A 'Client Cheers' streak is when consecutive clients express their appreciation through tips or by returning for more projects. It reflects their satisfaction and trust in our collaboration.) Welcome! I'm Ansaf, Your Dedicated Administrative Professional With over 2 years of experience on Freelancer.com, I specialize in enhancing workflow and productivity for clients worldwide. I've successfully completed 50+ projects, earning top-notch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ratings. My goal is to provide comprehensive support that drives success for every client I work with. I am an accomplished administrative professional with a stellar track record on Freelancer.com. My clients include notable names such as Starlink, Oxford University, Smart It Up, and Barclays. Specializations Data Entry & Transcription Customer & Chat Support Virtual Assistance & Order Processing Calendar Management Web Research Tools and Technologies Google Workspace/G-Suite Monday.com, Trello, Asana, Airtable, Ora Microsoft Word & Excel, Macros Google Docs, Dropbox, PDF Editing Additional Skills Typing Speed: 65 words per minute Solution-Driven Mindset Cambridge Business English Test: 25/25 Score Languages: Fluent in English and Malayalam System Specs Laptop: Asus ROG G17 Dual Monitors RAM: 16 GB Graphics Card: RTX 3050 4 GB VRAM Processor: Ryzen 7 6000 Series Commitment to Excellence Beyond project completion, I offer ongoing post-service support to ensure your satisfaction and success. Your success is paramount, and I'm committed to being your reliable and trustworthy partner. Let's Connect! Ready to unleash the power of data and forge a fruitful partnership? Let's connect and drive mutual success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ansaf1
 • Πρόσλαβε τον/την   Cyberburn
Πρόσλαβε τον/την   Cyberburn

  Cyberburn Cyberburn

  Belgium $15 USD / ώρα
  Website Development & SEO - Game Development & ASO
  Belgium
  We are a young, ambitious studio located in Europe. The founders have more than 10 years experience in project management, website development, SEO and ASO. Since 2019 specialising in Unreal Engine Game development. Do you have a job that demands for talented and experienced Professionals? We specialise in: - project...
  We are a young, ambitious studio located in Europe. The founders have more than 10 years experience in project management, website development, SEO and ASO. Since 2019 specialising in Unreal Engine Game development. Do you have a job that demands for talented and experienced Professionals? We specialise in: - project management - retention management - webdevelopment and SEO - gamedevelopment and ASO - unity C# - unreal engine C++ - Custom wordpress - Artificial Intelligence - Professional copywriting, content and research writing - Pre-shipping Inspections I believe that our experience and skills will surprice you and prove to be of great help. As internet enterpreneurs we have time and means to regulate the workload within our team. We are ready to start working on your job and don't stop till your requirements are fully met. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Cyberburn
 • Πρόσλαβε τον/την   adekunleribigbe
Πρόσλαβε τον/την   adekunleribigbe

  adekunleribigbe adekunleribigbe

  Nigeria $6 USD / ώρα
  Excel |Data Entry |WP Expert |SEO |Content Writing
  Nigeria
  Greetings, I bring extensive expertise in data entry and data processing, coupled with a robust background in administrative tasks, data management, and organization. With over 7 years of professional experience and a distinguished reputation as a top-rated virtual assistant, I have consistently elevated the...
  Greetings, I bring extensive expertise in data entry and data processing, coupled with a robust background in administrative tasks, data management, and organization. With over 7 years of professional experience and a distinguished reputation as a top-rated virtual assistant, I have consistently elevated the workflows of numerous freelancers and businesses through reliable data entry services. What sets me apart is my unwavering dedication to delivering high-quality work, a meticulous attention to detail, and a swift turnaround time. In addition to proficiency in data entry, data processing, and research, I excel in tasks such as web search, email management, social media management, transcription, calendar management, general administrative duties, website management, SEO, and content writing. Rest assured that your data will be handled with the utmost care and professionalism. My excellent communication skills ensure exceptional service to all clients. By entrusting me with your workload, I can not only streamline your operations but also contribute to propelling your business to new heights. I am always available and deeply committed to meeting your project goals with integrity and hard work. I eagerly anticipate the opportunity to contribute to the success of your project. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adekunleribigbe
 • Πρόσλαβε τον/την   Djole10
Πρόσλαβε τον/την   Djole10

  Djole10 Djole10

  Serbia $20 USD / ώρα
  Virtual assistant, remote teamviewer.
  Serbia
  I`m very self-motivated, responsible and fast learner. I will try to do every job perfect. Also remote teamviewer help. Translate to Bosnian, Croatian, Serbian. Montenegrian language. Ask me what you want to know, and I will gladly answer you. I am always available for any kind of cooperation. I can offer you any...
  I`m very self-motivated, responsible and fast learner. I will try to do every job perfect. Also remote teamviewer help. Translate to Bosnian, Croatian, Serbian. Montenegrian language. Ask me what you want to know, and I will gladly answer you. I am always available for any kind of cooperation. I can offer you any software. I can help you with cryptocurrencies. I also do Telegram promotions of your website or web link that will see more than 10,000 Telegram users extremely successfully and satisfaction and success are guaranteed. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Djole10
 • Πρόσλαβε τον/την   willdo2054
Πρόσλαβε τον/την   willdo2054

  willdo2054 willdo2054

  China $15 USD / ώρα
  Certified EN-CH Translator | China Local Support
  China
  Hello there, My name is Wang I am a native Chinese speaker based in Nanjing, Jiangsu, China. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- CATTI (China Accreditation Test for Translators and Interpreters) Certificate B.A. English Language and Literature |...
  Hello there, My name is Wang I am a native Chinese speaker based in Nanjing, Jiangsu, China. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- CATTI (China Accreditation Test for Translators and Interpreters) Certificate B.A. English Language and Literature | Nanjing Normal University B.A Civil Engineering | Southeast University ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Over 20 years of experience in English and Chinese translation. Lived abroad and worked on projects for 20+ years. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specializing in the following areas of translation: ✅Website contents ✅Medical reports and pharmacology ✅Blockchains ✅Business plans and Market promotion ✅IT such as UI, network security, credentials ✅Manuals or specifications ✅Financial reports and credit reports ✅Legal contracts or documents ✅Real estate and property management ✅Technology engineering, such as power and weak currents, HACV, firefighting, ✅EHS (environment, health and security) ✅Certificates such as driving licenses, business licenses, birth certificates, etc. ✅Literature and other liberal arts areas Delivering a perfect translation is my top priority. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Started my English/Chinese content writer from 2000. Have accumulated massive knowledge and gained extensive experience on diversified fields, genres and writing styles. My areas of expertise include but not limited to: article writing, rewriting, web content, blogs, essays, research writing, and social media content. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Civil engineer and national cost engineer Lived abroad and worked on projects for 20+ years Good management skills of projects, facility and EHS Experience in product and manufacturer sourcing Supply chain management and project management OEM service and customize new product λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την willdo2054
 • Πρόσλαβε τον/την   Joksim
Πρόσλαβε τον/την   Joksim

  Joksim Joksim

  Montenegro $30 USD / ώρα
  Graphic Design // Web Development // SEO
  Montenegro
  > Highly motivated and dedicated professional with many years of experience. =========== > Graphic Design > Branding > Social Media =========== - HTML, CSS, HTML5, CSS3 // Javascript, jQuery - AngularJS, Angular // PHP, Laravel - Spring // MySQL, SQL, PostgreSQL =========== 1) Article writing 2) Blog writing 3)...
  > Highly motivated and dedicated professional with many years of experience. =========== > Graphic Design > Branding > Social Media =========== - HTML, CSS, HTML5, CSS3 // Javascript, jQuery - AngularJS, Angular // PHP, Laravel - Spring // MySQL, SQL, PostgreSQL =========== 1) Article writing 2) Blog writing 3) Seo-writing 4) E-books =========== λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Joksim

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""