Nutritionists Για Πρόσληψη

 • Διατροφή
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 10 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   dietitianiffat0
Πρόσλαβε τον/την   dietitianiffat0

  dietitianiffat0 dietitianiffat0

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Consultant Dietitian and Creative Medical Writer
  Pakistan
  I'm a dedicated and skilled dietitian with a strong academic background in human nutrition and dietetics. I've been working in Combined Military Hospital Rawalpindi, Children hospital Faisalabad, Nishtar Hospital Multan, DHQ khanewal and HRC. Currently I'm running my own clinic in Multan. I'm expert in creating...
  I'm a dedicated and skilled dietitian with a strong academic background in human nutrition and dietetics. I've been working in Combined Military Hospital Rawalpindi, Children hospital Faisalabad, Nishtar Hospital Multan, DHQ khanewal and HRC. Currently I'm running my own clinic in Multan. I'm expert in creating personalized diet plan for weight loss, muscle gain and any medical condition. With a bachelor's degree in HND and ongoing pursuit of a postgraduate degree, as a seasoned dietitian, I also create high-quality medical content. Whether you require meticulously researched health articles, evidence-based nutritional guidance, Internship reports, review articles, assignments or comprehensive research papers, my work is synonymous with accuracy and authority. My content is deeply rooted in the latest medical advancements and tailored to resonate with varied audiences. Apart from a medical writer I'm also an accomplished content writer with a passion for turning ideas into compelling narratives. With a diverse background spanning various industries, I excel in distilling complex concepts into reader-friendly content. My writing is characterized by its clarity, creativity, and ability to engage audiences. Whether it's crafting informative articles, captivating blog posts, SEO-driven website content, or persuasive marketing copy, I'm dedicated to delivering quality work that meets your objectives. Let's collaborate to bring your ideas to life through words. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dietitianiffat0
 • Πρόσλαβε τον/την   datakillers
Πρόσλαβε τον/την   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την datakillers
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   MonFrv
Πρόσλαβε τον/την   MonFrv

  MonFrv MonFrv

  France $22 USD / ώρα
  Content Writer, Marketing, Translator & Com Mgmt
  France
  I come with a blend of creativity and strategy for every project I undertake. I am an experienced content writer, marketing specialist, translator, and community manager. Likewise, I ensure that each statement is in line within the interests of the audience, I love creating engaging stories and making them...
  I come with a blend of creativity and strategy for every project I undertake. I am an experienced content writer, marketing specialist, translator, and community manager. Likewise, I ensure that each statement is in line within the interests of the audience, I love creating engaging stories and making them accessible to all. This has given me an opportunity to work for different clients worldwide including Sleep Hero UK, Quelmatelas in France, Héroes del Descanso in Mexico and Mejores Colchones in Spain. My areas of expertise also include creation of compelling content for EXP Realty, BloomBox as well Choose and Work where I provided translations along with comprehensive marketing strategies. My skills include SEO optimization, content writing, social media managing, community involvement. Hence it’s my responsibility to develop an understanding of what each client wants differently by delivering articles which educate and motivate them at the same time. Why hire me? Because I can boost your online presence, engage and retain customers, expand your market reach, and increase conversions with expert content writing, multilingual translations, and strategic marketing tailored to your business needs. I bring excellence, attention to detail, and versatility to every project, creating human-centric content that connects on a personal level. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MonFrv
 • Πρόσλαβε τον/την   Wiselancer
Πρόσλαβε τον/την   Wiselancer

  Wiselancer Wiselancer

  Pakistan $20 USD / ώρα
  The Professional Writer
  Pakistan
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per...
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per client’s requirements. My clients range from undergraduate to PHD. I have covered different academic fields including business management, HRM, organizational and business strategy, marketing, medical, nursing and international relation. I am also specialized in social media content, website content, blog, advertising material, and sales pages. Providing unique content consistently is not an easy task, especially on a variety of niches. You can hire me to get unique content writing services for your articles, review, press releases, exam and certification articles, thesis and any other writing work. I already wrote over 10,000 articles, reviews, academic papers including ebooks for different websites and blogs, some through and from several other sources. I have adopted writing as my profession now. I believe that my education, working experience with foreign companies and regular traveling to over 30 countries of the world helped me a lot in this work. I also have experience of power point presentations and their write ups. Moreover, my three daughters are also helping me in providing the quality work in different fields. Our educational back ground helped us a lot. I have Master Degree in MA (Economics) 1st daughter has a Masters Degree (Public Administration - HR) 2nd daughter has a Masters Degree (MBA- Finance) 3rd daughter is a medical student – 4th year I believe that there are several benefits of hiring me: 1. I provide well researched, unique and quality work. 2. Always provide 100% Copyscape passed work 3. Submission within a given time frame 4. Error-free content λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Wiselancer
 • Πρόσλαβε τον/την   imannajatbahrin
Πρόσλαβε τον/την   imannajatbahrin
  A fresh graduate in nutrition who is fascinated by the interaction of nutrition and well-being. Seeking full-time job opportunities in the field of nutrition intervention and food industry where I can put my knowledge to a good use and contribute to the improvement of overall health and lifestyle. I hope to be hired...
  A fresh graduate in nutrition who is fascinated by the interaction of nutrition and well-being. Seeking full-time job opportunities in the field of nutrition intervention and food industry where I can put my knowledge to a good use and contribute to the improvement of overall health and lifestyle. I hope to be hired by an organization or a company that will allow me to maximize the value of my degree while also honing my untapped potential and marketability λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imannajatbahrin
 • Πρόσλαβε τον/την   Imaginative4U
Πρόσλαβε τον/την   Imaginative4U

  Imaginative4U Imaginative4U

  United Arab Emirates $50 USD / ώρα
  Architect & Product Designer / Industrial Designer
  United Arab Emirates
  Hi there, My name is Hisham, and I am Technical Architect & 3D Designer [CG Artist] with more than 15+ years in design & technical design/drafting. -I have a lot of experience in design [Architecture & Landscape sector] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in civil...
  Hi there, My name is Hisham, and I am Technical Architect & 3D Designer [CG Artist] with more than 15+ years in design & technical design/drafting. -I have a lot of experience in design [Architecture & Landscape sector] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in civil construction [Architecture sector] in residential and commercial / hospitality design & Steel reinforcement shop drawings -I have a lot of experience in steel design [Architecture sector] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in interior design & renovate / reconstructor all kind in design [Fit-out] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in civil construction [Production / Fabrication sector] in residential and commercial / hospitality design & Product design to manufacturing/fabrication. >>>>>>> in product design to manufacturing/fabrication from scratch such as -Kiosks, exhibitions, tents, warehouse/sheds, portable houses, tiny houses, lights design, steel structure design yachts/boats, water motorcycles, swimming board, and so on. *Note:- -Ability to convert any kind of design into reality. I have been work in positions in multi companies such as. Technical Designer, BIM Modeler, Architectural & Civil Structure Draughtsman / Technical Draftsman /Draftsman / Draftsperson / CAD Operator / Product Design / Industrial Designer Skilled in ✅AutoCAD 2D & 3D + Raster Design. ✅Revit / ArchiCAD ✅3Ds Max / Rhino 3D / Sketchup ✅Zbrush ✅Fusion 360 / Inventor / Solidworks ✅V-ray / Corona renderer ✅Showcase / Lumion / Twinmotion ✅Sketchbook Pro / Designer ✅Adobe Photoshop / Illustrator ✅Unreal Engine ✅Substance Designer / Painter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Imaginative4U
 • Πρόσλαβε τον/την   schuja
Πρόσλαβε τον/την   schuja

  schuja schuja

  Germany $50 USD / ώρα
  We talk w/ machines; make em understand your needs
  Germany
  APP AND WEB DEVELOPMENT IN GERMAN QUALITY AT OFFSHORE PRICES schuja GmbH is located near Düsseldorf. We manage a team of over 20 employees. All web and app developers have several years of professional experience and, without exception have all an academic degree. In our innovative projects, we use technologies...
  APP AND WEB DEVELOPMENT IN GERMAN QUALITY AT OFFSHORE PRICES schuja GmbH is located near Düsseldorf. We manage a team of over 20 employees. All web and app developers have several years of professional experience and, without exception have all an academic degree. In our innovative projects, we use technologies like Android, iOS, Flutter, PWA Progressive Web App, Vue JS, Shopware 5, Shopware 6, WordPress, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Bootstrap, HTML5, CSS3. We achieve the balancing act between high quality and lowest possible prices with a very high quality standard. We offer our best only then when we fully understand your problem in detail. This approach has proven itself in well over 200 projects. We are looking forward to your project, as well! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schuja
 • Πρόσλαβε τον/την   addison2002
Πρόσλαβε τον/την   addison2002

  addison2002 addison2002

  India $30 USD / ώρα
  I'm your one-stop shop for all your writing needs!
  India
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise,...
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise, and full of life. With my experience as a ghostwriter, I have had the opportunity to work with a diverse range of clients and topics, from business professionals to researchers in the sciences. I am a master at evoking emotion and creating a captivating narrative. In addition to my expertise in writing and storytelling, I have recently completed a course on PowerBI. This has expanded my skill set and equipped me with the knowledge to effectively analyze and visualize data, providing valuable insights for clients who require data-driven storytelling. When I'm not writing or analyzing data, I'm constantly expanding my knowledge by reading, networking, and attending workshops to stay up to date on the latest trends in the industry. I am an ambitious wordsmith with a passion for storytelling and an ability to make stories come alive. Whether you're writing a memoir, a blog post, or a book, I'm here to help you share your story with the world. Together, we can create a compelling narrative that engages readers and leaves a lasting impact. Ready to captivate your readers? Reach out for flawless writing! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την addison2002
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""