Nutritionists Για Πρόσληψη

 • Διατροφή
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 20 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi
Πρόσλαβε τον/την   ummeizmaalavi

  ummeizmaalavi ummeizmaalavi

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Graphic Design | UI & UX | Developer | Writer
  Pakistan
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have...
  With a mastery over designing and website development, I possess the skills to create visually captivating logos that embody your brand's essence, and to craft stunning websites that engage and delight users. I have designed multiple task related to branding, package labelling, Prototype designing and so on. I have expert command on Adobe illustrator, Photoshop, InDesign, Aftereffect, Canva and Figma. Let's bring your brand to life with my design expertise includes: UI/ UX web Mobile app design Logo Profile design Boucher's/ Pamphlet Letter Head and Visiting Card CV and Resume Social Media Post As I hold the relevant degree in two different majors and relevant experience in writing, it enables me to produce the best product for your work. I can cover the following topics: Articles Blog Website Content Company Descriptions or Profiles Product Description Editing & Proofreading Fiction & Non-Fiction Short Stories PowerPoint & Pitch Desk Content Business Plan Speech, Press Releases & News Letters CV, Resume & Linked In Profile Tagline & Company name Trust is the key to start any work. Acknowledge your requirement and get it done at a reasonable price! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ummeizmaalavi
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   Vklucky
Πρόσλαβε τον/την   Vklucky

  Vklucky Vklucky

  India $35 USD / ώρα
  Qualified Accountant and tax cosultant
  India
  HI, I am a qualified accountant and have a 10 years experience of accounting, taxation and auditing. and Proper qualification for doing this work.
  HI, I am a qualified accountant and have a 10 years experience of accounting, taxation and auditing. and Proper qualification for doing this work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Vklucky
 • Πρόσλαβε τον/την   Wiselancer
Πρόσλαβε τον/την   Wiselancer

  Wiselancer Wiselancer

  Pakistan $20 USD / ώρα
  The Professional Writer
  Pakistan
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per...
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per client’s requirements. My clients range from undergraduate to PHD. I have covered different academic fields including business management, HRM, organizational and business strategy, marketing, medical, nursing and international relation. I am also specialized in social media content, website content, blog, advertising material, and sales pages. Providing unique content consistently is not an easy task, especially on a variety of niches. You can hire me to get unique content writing services for your articles, review, press releases, exam and certification articles, thesis and any other writing work. I already wrote over 10,000 articles, reviews, academic papers including ebooks for different websites and blogs, some through and from several other sources. I have adopted writing as my profession now. I believe that my education, working experience with foreign companies and regular traveling to over 30 countries of the world helped me a lot in this work. I also have experience of power point presentations and their write ups. Moreover, my three daughters are also helping me in providing the quality work in different fields. Our educational back ground helped us a lot. I have Master Degree in MA (Economics) 1st daughter has a Masters Degree (Public Administration - HR) 2nd daughter has a Masters Degree (MBA- Finance) 3rd daughter is a medical student – 4th year I believe that there are several benefits of hiring me: 1. I provide well researched, unique and quality work. 2. Always provide 100% Copyscape passed work 3. Submission within a given time frame 4. Error-free content λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Wiselancer
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   chirgeo
Πρόσλαβε τον/την   chirgeo

  chirgeo chirgeo

  Moldova, Republic of $60 USD / ώρα
  Software Engineer, CoFounder at crawless.com
  Moldova, Republic of
  Creating the best tool for web automation and big data crawling. One of CoFounder at crawless com We are doing complex web crawling and web automation. We can bay-pass any web crawling limitations like: - Akamai - Captcha/reCaptcha - hCaptcha - Distil Network/distil networks - humansecurity/White Ops -...
  Creating the best tool for web automation and big data crawling. One of CoFounder at crawless com We are doing complex web crawling and web automation. We can bay-pass any web crawling limitations like: - Akamai - Captcha/reCaptcha - hCaptcha - Distil Network/distil networks - humansecurity/White Ops - datadome/datadome.co - PerimeterX - Proxy limitations - Javascript Pages - Anti-phishing - fingerprint - fingerprints - Shape Security - Cloudflare - HUMAN - Kaskada - Travatar - Ocule - Sift - Forter - Reblaze - Arkose Labs - LexisNexis® ThreatMetrix® - Alibaba Cloud Anti-Bot Service - proxy rotation - irctc.co.in - Services: https://craigsleads.net/ Just a few websites we do crawl/web automation: - Facebook.com/Facebook - Instagram.com/Instagram - Streeteasy.com/Streeteasy - Linkedin.com/Linkedin - ticketmaster.com - tickets.com - wizzair.com - Google Maps/GMB - Extract emails from any website - Leads Generation - craigslist contacts - craigslist phone - craigslist captcha - Facebook Group Monitor by Keywords - Scrape Facebook Pages Contacts: email, phone, website https://meetings.hubspot.com/gheorghi-chirica λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chirgeo
 • Πρόσλαβε τον/την   WebcodegenieINC
Πρόσλαβε τον/την   WebcodegenieINC

  WebcodegenieINC WebcodegenieINC

  India $20 USD / ώρα
  Converting Imagination into Innovation
  India
  WebCodeGenie - A group of Professional Developers, Designers, Project Leaders and Business Consultants working as a team to fulfill the requirement of client having all range of projects from small to large. Having 150+ Shining Gems in our team, client is always welcomed to hire a Dedicated Developer or can discuss...
  WebCodeGenie - A group of Professional Developers, Designers, Project Leaders and Business Consultants working as a team to fulfill the requirement of client having all range of projects from small to large. Having 150+ Shining Gems in our team, client is always welcomed to hire a Dedicated Developer or can discuss the complete project with our Business Consultants to get the fixed cost. We hold expertise in PHP and almost all Open Sources that we are having in our market such as WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Cs-Cart and different eCommerce platforms. We also love working with Databases and always love to do something innovative in the same segment. Our regular hard work and research have completed products in Oracle Database and completed the product having 6+ databases connecting with Doctrine. We are always ready to give free demo for the application. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WebcodegenieINC
 • Πρόσλαβε τον/την   evadevlopers
Πρόσλαβε τον/την   evadevlopers

  evadevlopers evadevlopers

  India $25 USD / ώρα
  Laravel | Codeigniter | React | Shopify |wordpress
  India
  i will provide web development solutions from offshore delivery center based in India. We are a team of qualified developers who worked on numerous web development projects. We can provide following web and mobile apps solutions. Apps Development:-Business directory, Tracking apps, React Native apps, android...
  i will provide web development solutions from offshore delivery center based in India. We are a team of qualified developers who worked on numerous web development projects. We can provide following web and mobile apps solutions. Apps Development:-Business directory, Tracking apps, React Native apps, android apps,IOS Web Development:- CMS, E-Commerce,Blog,codigniter crud,bonfire, API service and development,apps API,psd to WordPress Web Development Technology:- PHP,Codigniter,Laravel,angular,wordpres,woocommerce Web Design :- PSD Design, Logo Design, PSD to html, bootstrap,css3,html5 You'll find us to be dependable, on time, hardworking, and accurate in our maintain high-quality standards and data confidentiality for all our clients and provide them cost-effective and qualitative solutions. We are looking forward to working with you to build a long term relationship and support for your great business! click on the Hire Me button to start chatting with me Thanks, λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την evadevlopers
 • Πρόσλαβε τον/την   Vicar
Πρόσλαβε τον/την   Vicar

  Vicar Vicar

  India $30 USD / ώρα
  Project Mgr, SEO Spec, Scraping, Research, Recruit
  India
  I provide freelancing services in Following technologies 1. Business Consulting 2. Internet Marketing, Research, Proofreading 3. SEO Optimization (Google, Bing, Yahoo) 4. Internet of Things (IoT) 5. Virtual and Augmented Reality (VR/AR) 6. Blockchain 7. Database Programming 8. Cloud Computing 9. Research Writing 10....
  I provide freelancing services in Following technologies 1. Business Consulting 2. Internet Marketing, Research, Proofreading 3. SEO Optimization (Google, Bing, Yahoo) 4. Internet of Things (IoT) 5. Virtual and Augmented Reality (VR/AR) 6. Blockchain 7. Database Programming 8. Cloud Computing 9. Research Writing 10. Cybersecurity 11.Cloud Computing 12. Recruiter, Talent Sourcing, Also I am expert in PHP, HTML5, WordPress, JavaScript, MySQL, C#, Node.JS, Web Scraping, Laravel, React.JS, .NET, Angular.JS, Amazon AWS, Digital Market, Web Hosting, Web Development, Managing Social Networking Accounts, jQuery, Visual Basic, Software Testing, SQL, RESTful API, MongoDB, Google Analytics, .NET Core, Shopify, R Programming, TypeScript, JSON, Web API, PostgreSQL, VB.NET, Google APIs, Web Services. I am well versed in Mobile App Development on Android, iPhone & Ipad platforms. I have 15+ years of experience in Website Design, Graphic Design, Photoshop, Logo Design, CSS, Video editing, After effects, 3d Design, & Blogging. I am proficient in Article Writing, Copywriting, Article Rewriting, Research Writing, Ghostwriting, Proofreading, Editing, Technical writing, Report writing, Book Writing, Book Writing, Business Writing, Resumes, Financial Research, Academic research. I have good hands-on Instagram Marketing, Data entry jobs, Excel, Data Processing, Web Search, Microsoft Office, Customer support, Email Handling, Data Scraping, Data Extraction, Excel VBA, Database Design, Data Analytics, Investment Research, Technical support, Qualitative research, Software Documentation. I held various positions as a developer, business analyst, Virtual Assistant, and project manager. My favorite engineering subjects are Machine Learning, Data Mining, Mathematics, Algorithm, Statistics, Deep Learning, Data Science, DevOps, Scientific Research, Time management, Project scheduling, Renewable energy. Also, I have expertise in Internet Marketing, Sales, Internet research, Facebook Marketing, Social Media Marketing, Advertising, Google Adwords, WooCommerce, Sales Leads, Email Marketing, TeleMarketing, Search Engine Marketing, Internet Research, Financial market research, Content Marketing, Sales Promotion, Google Adsense, Brand Marketing, Keyword Research, Sales Management. As a Project manager, I have experience in Accounting, prepare Business plans, Business Analysis, Finance, Project management, SOW contract, Prepare Project charter document & Gantt Chart. I have 5+ experience in Business Data Analysis, Human Resources, Financial Analysis, Administrator Support, Payroll management, Business consulting, Public Relations, Recruitment, Salesforce management, Business strategy, Trading Financial markets equity/derivatives/stocks, Financial account management, Interviewing candidates, Economics. I have experience in Meta trader, Amibroker and written codes for various stock market graphs. I am a native English speaker and a polyglot. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Vicar
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""