Non-fungible Tokens (NFT) Experts Για Πρόσληψη

 • Non-fungible Tokens (NFT)
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 488 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   JuanFelipe119
Πρόσλαβε τον/την   JuanFelipe119

  JuanFelipe119 JuanFelipe119

  Colombia $25 USD / ώρα
  Senior Full-Stack Web Expert
  Colombia
  I am Juan, a senior full-stack developer who has an extensive knowledge of the most advanced web technologies. As a Web developer, I built many websites using React, Angular, Laravel, etc… I love taking on complex business challenges and designing full-stack solutions using your technologies of choice! During my daily...
  I am Juan, a senior full-stack developer who has an extensive knowledge of the most advanced web technologies. As a Web developer, I built many websites using React, Angular, Laravel, etc… I love taking on complex business challenges and designing full-stack solutions using your technologies of choice! During my daily work, I always try to pay attention to details, and be focused as much as possible, produce good daily progress, effectively solve problems, cause in my opinion paying attention to clean coding standards is essential. If I'm available to work on your project, you can be sure you'll receive exceptional quality work in a timely manner. Additional work samples and professional references are available upon request. I look forward to hearing from you! Thank you. My skills include: -Front-End: React, Vue, Angular, Gatsby, Next -Back-End: Laravel, Django, Express -CMS: WordPress, Shopify, Magento, Drupal -Database: Oracle, MongoDB, PostgreSQL -other: Blockchain, Data visualization, Web scraping λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JuanFelipe119
 • Πρόσλαβε τον/την   TaTaArt
Πρόσλαβε τον/την   TaTaArt

  TaTaArt TaTaArt

  United States $20 USD / ώρα
  Illustration, Graphic Designer, NFT Designer
  United States
  "The world always seems brighter when you’ve just made something that wasn’t there before." I have 15 years of experience in Graphic Design and 3 years of experience in jewelry design. I design logos, posters, and advertisement works. I'm also a Fashion Designer. A gifted illustrator. In all their simplicity, I...
  "The world always seems brighter when you’ve just made something that wasn’t there before." I have 15 years of experience in Graphic Design and 3 years of experience in jewelry design. I design logos, posters, and advertisement works. I'm also a Fashion Designer. A gifted illustrator. In all their simplicity, I believe that the images I create with my ideas make the strongest connections. Easy to deal with and excellent communication. With what I bring to the table, I enjoy helping a wide array of clients. What you’ll get: Original Artwork Source Files (Ai or PSD) Other Formats (JPEG, PNG, PDF, EPS) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TaTaArt
 • Πρόσλαβε τον/την   mandionisio154
Πρόσλαβε τον/την   mandionisio154

  mandionisio154 mandionisio154

  Spain $30 USD / ώρα
  Web/Mobile/Blockchain Developer
  Spain
  Over 6 years of strong experience as Full Stack web developer with solid understanding of front - end technologies, MVC frameworks, Restful web services and Data Base designing . Strong knowledge in MERN/MEAN Stack with vast experience in building Web Applications, used React. Also perfect Mobile App builder....
  Over 6 years of strong experience as Full Stack web developer with solid understanding of front - end technologies, MVC frameworks, Restful web services and Data Base designing . Strong knowledge in MERN/MEAN Stack with vast experience in building Web Applications, used React. Also perfect Mobile App builder. Passionate and skilled Blockchain Developer offering 4 years of relevant experience and a proven track record of success in achieving extraordinary results. With a strong attention to detail and accuracy and the important ability to function well in a team setting. ---STRONG POINT Web: MERN Stack, Laravel, PHP, Wordpress Mobile: React Native Ruby on Rails, Flutter Blockchain: Solidity, Smart contract NFT, Web3, Ethereum, Dapp λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mandionisio154
 • Πρόσλαβε τον/την   icaveli
Πρόσλαβε τον/την   icaveli

  icaveli icaveli

  Serbia $40 USD / ώρα
  Specialist in Full Stack Development
  Serbia
  Hi, my name is Ivica and I am a full-stack developer with 7 years of experience. I have developed dozens of large, custom Web&Mobile applications focusing on a wide-range of industries including government agencies, start-ups, eCommerce, medical, education, real estate solutions and worker safety. Skills: ➤ Mobile...
  Hi, my name is Ivica and I am a full-stack developer with 7 years of experience. I have developed dozens of large, custom Web&Mobile applications focusing on a wide-range of industries including government agencies, start-ups, eCommerce, medical, education, real estate solutions and worker safety. Skills: ➤ Mobile App Development: Swift, Objective-c, Java, Kotlin, SwiftUI ➤ Frontend : React, Vue, TypeScript, React-native, Bootsrap, Jquery, Flutter ➤ Backend : Node, PHP ( Laravel, Codeigniter ), Python (Django) ➤ Database : MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Firebase ➤ WebAR/VR, 2D/3D Animation Rendering - Three.js/WebGL, GSAP, Anime.js, Tween.js, WebAR/XR/VR, MindAR, A-Frame, Tensorflow.js - Materials: Image, Video, Audio, Chroma, GLTF, CSS 3D Object, etc - Image, Face, World 3D object tracking ➤ Blockchian/Ethereum/Cryptocurrency - Solidity/Web3.js/React.js - Smart Contract/Uniswap/Dapp/DeFi - Truffle/Remix ➤ Trading Strategy / Bot / Algorithm - MetaTrader/NinjaTrader/3commas/Tradingview - Indicators and Expert Advisors - Spread Trading ➤ Data Entry & Manipulation - Web scraping & automation : Python ( Beautifulsoup, Scrapy ), PHP (Guzzle, cURL), Node ( Puppeteer ), Nightware - Data manipulation : machine learning, deep learning - Data visualization : Chart.js, Python Pandas If I can be of assistance, please don't hesitate to contact me. I am happy to discuss your project and provide the best solutions for you. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την icaveli
 • Πρόσλαβε τον/την   Hujie1988
Πρόσλαβε τον/την   Hujie1988

  Hujie1988 Hujie1988

  China $30 USD / ώρα
  Blockchain developer
  China
  Blockchain and Full Stack developer with awesome web technical skills, hefty product development experience and the ability to thrive in a fast-paced environment, looking to create world-class web apps of HIGH STANDARD & TOP QUALITY. For 5 years I've had an active interest in the blockchain, web and modern...
  Blockchain and Full Stack developer with awesome web technical skills, hefty product development experience and the ability to thrive in a fast-paced environment, looking to create world-class web apps of HIGH STANDARD & TOP QUALITY. For 5 years I've had an active interest in the blockchain, web and modern technology. Being fascinated with its continuous fast progress I set myself for a challenge to become a blockchain Developer. I enjoy the process of building the products from scratch. Solving problems and finding the best solutions is a creative process which often pushes us leaving our comfort zone and this is when we are growing, aren't we? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Hujie1988
 • Πρόσλαβε τον/την   Dharamveer012
Πρόσλαβε τον/την   Dharamveer012
  Hi! Thanks for stopping by! My name's Dharamveer Singh, and I'm a 3D graphics specialist with 11 years of experience developing multi-level, complex 3D Modeling / Sculpting, renderings, and designs for numerous clients. I can take on a number of different 3D graphics services, including: ‣ 3D modeling and...
  Hi! Thanks for stopping by! My name's Dharamveer Singh, and I'm a 3D graphics specialist with 11 years of experience developing multi-level, complex 3D Modeling / Sculpting, renderings, and designs for numerous clients. I can take on a number of different 3D graphics services, including: ‣ 3D modeling and texturing ‣ 3D NFTs ‣ 3D Printing models ( Collectibles/miniatures/Figures ) ‣ Product rendering and 3D product mockups ‣ Photorealistic rendering ‣ Rigging This is a non-complete list, and I'm always game to take on any challenge or complex project you may have! I use a plethora of different tools and software applications in my work, as I find it's important to have as many options as possible when creating different pieces. I can work with: ‣ Maya ‣ Zbrush ‣ Blender ‣ Photoshop ‣ Substance painter ‣ Unity Once again, this is not a complete list. If you have a project that requires a specific tool to be used, just ask! I know how to work with almost any software available for 3D graphics, so I'll likely know how to use it. Ultimately, I'm a freelancer who has worked hard to build a reputation for hard work, professional communication, and top-quality products. I've worked with companies like Aberle Films in the past, constantly picking up more projects as they found my work far beyond satisfactory. You can reach me through Freelance chat or by clicking the "Hire Me Now" button. Thanks for taking the time to read through my profile, and I hope to speak with you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dharamveer012
 • Πρόσλαβε τον/την   Daneilka1
Πρόσλαβε τον/την   Daneilka1

  Daneilka1 Daneilka1

  Serbia $40 USD / ώρα
  Full Stack Blockchain Developer
  Serbia
  Hi, I am Danijel Ilic from Serbia. As a senior Blockchain & Machine Learning developer with over years of experience, I am specialized in custom cryptocurrency and blockchain development. --- Blockchain (4 years) ✔ DEX and Centralized Crypto Exchange ✔ Advanced Trading Platform (Stocks / Forex / Option / Futures) ✔...
  Hi, I am Danijel Ilic from Serbia. As a senior Blockchain & Machine Learning developer with over years of experience, I am specialized in custom cryptocurrency and blockchain development. --- Blockchain (4 years) ✔ DEX and Centralized Crypto Exchange ✔ Advanced Trading Platform (Stocks / Forex / Option / Futures) ✔ Smart Contract Development(ERC[BEP]20/777/721 /1155 ) ✔ DeFi development(Pancake Swap / Uniswap / Curve / Compound / Mooniswap / Sushi Swap / Polkadot) ✔ NFT Minting/Staking/Marketplace/Metaverse ✔ Blockchain stack (Web3 / Ethers / Solidity / Rust / Infura / Truffle / OpenZeppelin / Remix) ---Machine Learning (7 years) ✔ Super-resolution pipeline based on SRGAN ✔ High-speed image retrieval system based on SIFT and FAISS ✔ Custom training pipeline for NER using Spacy ✔ Crowd-detection model using M-SegNet ✔ Damaged QR code detector using YOLO ✔ MLOps using docker and k8s for GCP, AWS, Azure, and SAP Kyma ---Deep Learning ✔ Custom OCR pipeline * DNN-based OCR pipeline for curved text in wild * Deployment to GCP ✔ Human eye tracking system for shelf-off webcam( Error is about 5cm at 60cm-distance) * Mirror-based camera and monitor-camera calibration system * Appearance-based gaze tracking system with few-shot calibration --- Others (7 years) ✔ Python (Django / Flask), C/C++, Java / Spring Boot, Ruby on Rails ✔ Automation, Web & Data Scraping, Web & Google Search, Data Mining, Data Processing ✔ JavaScript / Typescript, Angular, React, Vue.js, Node / Express, Electron, UI / UX design ✔ Git, AWS, 3rd Party API Integrations, Docker, Linux ✔ Kotlin, Swift / Objective-C, React Native, Flutter I'm looking forward to helping your crypto business grow! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Daneilka1
 • Πρόσλαβε τον/την   oleksdubyna
Πρόσλαβε τον/την   oleksdubyna

  oleksdubyna oleksdubyna

  Ukraine $40 USD / ώρα
  ✔️TOP 1% RATED FullStack, Blockchain Expert
  Ukraine
  Hello :) I am waiting for you. As a senior developer, I can start working immediately for you. My basic technology is Full stack web development using MEAN, MERN, MEVN, Laravel + Vue.js, Laravel + React.js, Django and also BlockChain, BitCoin, Ethereum and TradingView Chart skill is specific...
  Hello :) I am waiting for you. As a senior developer, I can start working immediately for you. My basic technology is Full stack web development using MEAN, MERN, MEVN, Laravel + Vue.js, Laravel + React.js, Django and also BlockChain, BitCoin, Ethereum and TradingView Chart skill is specific technology. ------------------------------ My Skill Sets ----------------------------------- ✔️ JS Framework: Angular, React, Vue, Next, Nuxt and Node.js ✔️ UI Framework: Material-UI, TailwindCss, Bootstrap5 .... ✔️ Blockchain: Ethereum, Bitcoin, BSC, NFT, TradingBot, TradingView Chart ✔️ PHP Framework: Laravel, Laravel + Vue, Laravel + React ✔️ Python Framework: Django ✔️ Google Firebase I feel confident about your projects with these skills and give you perfect result! And I will take your project very seriously so I will always think about how to complete your project at the best possible level during the project period and always provide you my good ideas if you want. You will never regret! Thanks for reading my profile. Best Regards :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την oleksdubyna
 • Πρόσλαβε τον/την   sahildogra222
Πρόσλαβε τον/την   sahildogra222

  sahildogra222 sahildogra222

  India $35 USD / ώρα
  TOP RATED FREELANCER | FULL STACK GRAPHIC DESIGNER
  India
  Hello! My name is Sahil an artist, Motivated and results-driven designer with 6+ years of experience. I always work for my client satisfaction and I always give my 100% to provide satisfactory result to my client and my pleasing personality and humble nature help me to interact more frequently with client. Whilst I...
  Hello! My name is Sahil an artist, Motivated and results-driven designer with 6+ years of experience. I always work for my client satisfaction and I always give my 100% to provide satisfactory result to my client and my pleasing personality and humble nature help me to interact more frequently with client. Whilst I have particular expertise in:- ✔ NFT Design or NFT Traits ✔ Logo Design ✔ Graphic Design ✔ Stickers, Van Wrapping, Sportswear - Shirts - Mugs - Cup design ✔ Post Card - Gift Card ✔ Jpg to Vector/PSD/PDF ✔ Google Ads Design ✔ Pattern / Techpack ✔ Children Book Illustrations ✔ PowerPoint Presentations ✔ Book Cover/Layout - E-book Cover/Layout- Magazine Layout Design ✔ Label & Packaging Design ✔ Brochure ✔ Corporate Identity ✔ Print Media & Stationery ✔ Complete New Company Branding I look forward to hearing from you. Cheers, SAHIL λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sahildogra222
 • Πρόσλαβε τον/την   miruashviligio16
Πρόσλαβε τον/την   miruashviligio16

  miruashviligio16 miruashviligio16

  Georgia $40 USD / ώρα
  Senior Blockchain & strong smart contract
  Georgia
  Giorgi is a talented senior full-stack developer with a B.S in Computer Science. He has worked for various medium to enterprise-scale projects for many F500 clients last 5 years. He is an expert in Defi projects and web/mobile applications. He has a deep knowledge of blockchain technologies, specifically in...
  Giorgi is a talented senior full-stack developer with a B.S in Computer Science. He has worked for various medium to enterprise-scale projects for many F500 clients last 5 years. He is an expert in Defi projects and web/mobile applications. He has a deep knowledge of blockchain technologies, specifically in constructing the decentralized application, fork & customizing the existing secure smart contracts, implementing trending methods like yield farming, building bridges between networks and etc. His familiar networks are Polkadot, Cardano, ETH, BSC, FlowChain, and Cosmos. As a senior frontend developer, he has a good eye on UI/UX and he always provides the best user experience. He dislikes duplicating but he pursues making everything unique and responsive. Furthermore, he is a passionate backend developer with a strong algorithm and machine learning experience. In detail, he has a great influence on constructing the infrastructure of the project, database structure, object-oriented programming, 3rd party service integration, server configuration and etc. All in all, Giorgi is an engaging, intense communicator with a passion for knowledge and understanding. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miruashviligio16

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""