MQTT Developers Για Πρόσληψη

 • MQTT
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 9 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mozumder007
Πρόσλαβε τον/την   mozumder007

  mozumder007 mozumder007

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  R&D Electronics Engineer | PCB Designer
  Bangladesh
  I've had a fascination with electronics ever since I was a young child. I became a circuit designer because of my obsession with robotics and electronics. I've been motivated to learn and research more because of the bachelor's major I chose. I've been working for approximately 4 years as a Professional PCB Designer...
  I've had a fascination with electronics ever since I was a young child. I became a circuit designer because of my obsession with robotics and electronics. I've been motivated to learn and research more because of the bachelor's major I chose. I've been working for approximately 4 years as a Professional PCB Designer and an Expert in Embedded Systems. The following services are offered by me: ✔ Schematic Design ✔ PCB Design (1/2/4/8 Layers) ✔ PCB manufacturing support ✔ 3D CAD Design of PCB (.obj /.step) ✔ Custom schematic library and PCB footprint creation I have done many projects till now. some of those are- ✔ 5-lead ECG device prototype for healthcare 
 ✔ Oximeter SpO2 monitor 
 ✔ Sports Activity monitoring device using mmWave radar technology 
 ✔ Advanced PID controlled Line Following and obstacle avoiding robot 
 ✔ Design and Implementation of Pulse oximeter 
 ✔ 2G(Sim800c) & LTE(Sim7600g) based GPS tracker using ESP32 PICO mcu 
 ✔ Disinfection tunnel for securing area from Covid-19 infection 
 ✔ Solar powered incubator system with temperature and humidity control for smart agriculture 
 ✔ IR remote & Wi-Fi based home automation system 
 ✔ Contactless thermometer with image capturing device 
 ✔ GPS based positioning and Speedometer device 
 ✔ Using Dali, 0-10V, LoRa,WiFi, BLE modbus prototol various street lighting system devices 
 ✔ 4-20mA to 0-5 industrial sensor reading development board I have experience about: 1.Circuit Design 2.PCB Design & Layout making using the following softwares : ✅ Altium ✅ Autodesk Eagle ✅ Proteus ✅ Orcad ✅ KiCad etc My goal is to provide : ✅ Best effort and quality for every project at reasonable rate ($) . ✅ Free servicing facility even after completing the project. ✅ The project perfectly within shortest possible time. Even i will try my best to complete my project before the expiration time.Please allow me to complete your project and i am ensuring my best effort for this.I would love to hear more about what would make this project successful for you and explore if we would be good fit to work together.I am looking forward to your response and wish you all the best for you future. So you can completely rely on me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mozumder007
 • Πρόσλαβε τον/την   codetechservices
Πρόσλαβε τον/την   codetechservices

  codetechservices codetechservices

  India $20 USD / ώρα
  WebDesign#WordPress#Magento2#PHP#Mobile App#SEO#QA
  India
  “A satisfied customer is the best business strategy ~ Michael LeBoeuf Validcode is a dynamic and fast-moving company in Web/Mobile designing and development world-wide and has proven itself to be one of the best in markets. Validcode have served customers from USA , Canada , Germany , UK , Australia to Middle East...
  “A satisfied customer is the best business strategy ~ Michael LeBoeuf Validcode is a dynamic and fast-moving company in Web/Mobile designing and development world-wide and has proven itself to be one of the best in markets. Validcode have served customers from USA , Canada , Germany , UK , Australia to Middle East and further increasing day by day. Services at a glance : ♛WordPress Design and Development ♛Web Design ( Logo, Business card, Brochure/Flyers,InfoGraphics , Brand Idenity, Tshirt ) ♛Ecommerce Development ( Magento 1, Magento2 , Woocommerce, Prestashop, Shopify, Opencart ) ♛PSD/Idea to Any technology ♛PHP Framework Development ♛Mobile App Development ( Android , IOS , Windows ) ♛Any Website to App ♛SEO/SMO/PPC/Adsence/Adwords ♛Testing/Quality Assurance Dedicated to our clients: We believe in developing long term relationship with our clients by providing them best quality services and products. Our Priority~Client Satisfaction Chat with us for project discussions :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την codetechservices
 • Πρόσλαβε τον/την   uptshenry
Πρόσλαβε τον/την   uptshenry

  uptshenry uptshenry

  Malaysia $50 USD / ώρα
  Mobile | Web | Game => Professional.
  Malaysia
  This is Han Lin Pang from Malaysia who has work on software engineering for decade in Web and Mobile and Game fields. Used to make the perfect result and deliver on time every projects. Awesome of my projects has been launched with live streaming. follow my skills. Web => Laravel , PHP, vue.js, React.js ,...
  This is Han Lin Pang from Malaysia who has work on software engineering for decade in Web and Mobile and Game fields. Used to make the perfect result and deliver on time every projects. Awesome of my projects has been launched with live streaming. follow my skills. Web => Laravel , PHP, vue.js, React.js , NoSql, Postgresql, HTML, CSS, Bootstrap. Mobile => Android , iOS , flutter, React Native, Cordova. Game => Unity and Unreal , Pixi.js , Phaser.js , C# λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την uptshenry
 • Πρόσλαβε τον/την   tyleleerking
Πρόσλαβε τον/την   tyleleerking

  tyleleerking tyleleerking

  United States $45 USD / ώρα
  Impossible = I'mpossible
  United States
  The first is honesty than money. The first is quality than quantity. The first is you than me. I highly value quality over quantity and I put big effort to create a truly qualified product. I love pixel-perfectness, responsiveness and enjoy writing tests. This had been an important factor which made my previous...
  The first is honesty than money. The first is quality than quantity. The first is you than me. I highly value quality over quantity and I put big effort to create a truly qualified product. I love pixel-perfectness, responsiveness and enjoy writing tests. This had been an important factor which made my previous projects successful. Honesty is an admirable human characteristic and I always have been honest with clients and team members(and in my personal life too). I am not pretending to understand everything. If I am not familiar with something, I say 'I am not familiar with it, I need help' or 'I need some time to investigate and learn'. If I made a mistake, I say 'I am sorry, I made a mistake'. I have a proactive availability: 6 days a week, 8+ hours a day for work, 12+ hours a day for communication. I used to work on EST time in my previous international remote teams. If my skills and experience match your requirements, please reply to me directly. I am willing to take a technical interview, technical test or trial project, to verify myself. Fishing, playing basketball and drinking beer is his only hobby :) Best regards, Tyler King λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tyleleerking
 • Πρόσλαβε τον/την   RVParijat
Πρόσλαβε τον/την   RVParijat

  RVParijat RVParijat

  India $20 USD / ώρα
  ERP, Analytics, Video, drivers, PLC, SCADA, AI
  India
  With proven record of delivering exceptional wide array of solutions to the control, automation & IT industry as a System Integrator since 1989 - PLCs, PACs, HMI, SCADA, MIS, MES, Business enterprise, Mobile, embedded & Web. Any size, any complexity, any vertical industry - your trusted reliable partner. With full...
  With proven record of delivering exceptional wide array of solutions to the control, automation & IT industry as a System Integrator since 1989 - PLCs, PACs, HMI, SCADA, MIS, MES, Business enterprise, Mobile, embedded & Web. Any size, any complexity, any vertical industry - your trusted reliable partner. With full expertise in making Communication Drivers of industrial protocols for PC, Mobiles, Web apps, or even PLC resident, with world's largest collection of over 200. Windows, Linux, iOS, Android, Nodered etc. OS agnostic. Any migrations, end-of-life upgrades, diagnostics, Pilot or proof of concept jobs, full lifecycle ecosystem from sensors to top end of enterprise, AI, advanced data analytics, dashboards, we are a one stop shop. Windows, ios, android, web, plc apps, we are adept at creating private label products, maintaining obsolete systems, reverse engineering & many other facets. Replacing proprietary SW with open Microsoft products/solutions. Very strong in ID (RFID, NFC, iBeacon, UWB, WirelessHART, LORA etc.) solutions for any vertical. Embedded solutions on ARM & other micro-controllers. Partnering with leading manufacturers of control, automation vendors as Allen-Bradley, Siemens, Rockwell, Schnieder, GE, Mitsubishi, Opto22, Wago, Automation Direct, Emerson, IDEC, ABB, Honeywell and more. Maintain our own HW/SW for these vendors to help test, diagnose problems. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RVParijat
 • Πρόσλαβε τον/την   DidiaSc
Πρόσλαβε τον/την   DidiaSc

  DidiaSc DidiaSc

  Portugal $35 USD / ώρα
  Senior Software Engineer
  Portugal
  Hello everyone! I have been a full-stack web developer for 15+ years and have wide experience of web and application development. Below are my skill sets. - AngularJS, ReactJs and jQuery expert for front end - Laravel, Symfony, Codeigniter, Python Django backend development. - Ruby on Rails development expert. -...
  Hello everyone! I have been a full-stack web developer for 15+ years and have wide experience of web and application development. Below are my skill sets. - AngularJS, ReactJs and jQuery expert for front end - Laravel, Symfony, Codeigniter, Python Django backend development. - Ruby on Rails development expert. - Machine Learning, Deep Learning expert. - Node.js, Express.js, Socket.io, Hapi.js, Sails.js Expert . - Smart Contract, NFT, Solidity, BlockChain DApps development expert. - C++, Python, QT, MQL4, VB application development. - .NET Development - Java Programming, Spring framework development. - WordPress theme and plugin customization. - WooCommerce design and development. -Mysql, Mongodb, Postgresql expert for database development. -TDD, BDD expert using Mocha, Jasmine. -AWS, Heroku and Azure expert for hosting. -Task managment tool: Jira, Slack, Trello. -Version control: Github, Bitbucket. The best quality, accurate timeline, free and polite after-service are what I guarantee to my clients. I'm familiar with agile/scrum methodologies as a GIT and JIRA expert with good collaboration experience and working styles. Thank you for reviewing my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DidiaSc
 • Πρόσλαβε τον/την   fatihsaral
Πρόσλαβε τον/την   fatihsaral

  fatihsaral fatihsaral

  Turkey $60 USD / ώρα
  SaaS| Payment Gateway | Python | Node.js | 5+
  Turkey
  * FROM IDEA TO PRODUCT * We produce professional software and hardware solutions for your medium and large scale, Startup and Corporate projects. * We listen to the story of your project, analyze it and develop the project architecture. * We develop UX/UI Design, DevOps,...
  * FROM IDEA TO PRODUCT * We produce professional software and hardware solutions for your medium and large scale, Startup and Corporate projects. * We listen to the story of your project, analyze it and develop the project architecture. * We develop UX/UI Design, DevOps, Backend, Frontend and Mobile Application processes and offer an end-to-end technology solution. Completed Startup Projects ✔ EVEND, Vending Payment and Telemetry Project (https://e-vend.com.tr/en) ✔ EYEDIUS, Security Project with Artificial Intelligence (https://eyedius.com/en) Our Specialties ✔ Online Payment Systems (Virtual POS, Soft POS, EFT POS) ✔ SaaS Projects ✔ Cloud Our services ✔ Project Manager | 5+ ✔ Server Services ✔ Backend API Dev. ✔ Frontend Dev. ✔ Mobile Application Dev. ✔ Project Dev. Skills ✔ DevOps: Linux, Ubuntu, Debian, CentOS, Cloudflare, NGINX,UFW, Proxy Pass, SSL, OpenVPN ✔ Host: Amazon (AWS, ES6), Digitalocean (Droplet) ✔ Backend: Microservice, Node.js, Nest.js, Express, Swagger, Socket.io, Mongoose, Cron ✔ Frontend: Angular(9 to 12), React ✔ DB: NoSql, MySql, MsSql, Sqlite, MongoDB, MariaDB ✔ Payment Gateway: Paypal, Stripe, Payu, İyzico, Paratika, Asseco, Paynet, TC Ziraat Bankası ✔ Embedded: Python(2&3), Flask, Crypto, PyQT5, Multi-Thread, YoloV5, OpenCV ✔ IoT: RPi, OPi, Arduino, Cashless Device, Vending Machine, Kiosk ✔ Electronic Hardware: Schematic Design, PCB Design, BOM List(Digikey - Farnell), PCBWay & JLCPCB Manufacturing prototype λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fatihsaral
 • Πρόσλαβε τον/την   jainnishkarsh18
Πρόσλαβε τον/την   jainnishkarsh18
  I am an IoT developer, had the experience of 4 + years working with Arduino, NodeMcu, Raspberry Pi, etc. Made projects like Smart Home Automation, Water Management in societies, and loT more. Being a persuasive person always want to gain knowledge as much as I can.
  I am an IoT developer, had the experience of 4 + years working with Arduino, NodeMcu, Raspberry Pi, etc. Made projects like Smart Home Automation, Water Management in societies, and loT more. Being a persuasive person always want to gain knowledge as much as I can. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jainnishkarsh18
 • Πρόσλαβε τον/την   scottwardell
Πρόσλαβε τον/την   scottwardell

  scottwardell scottwardell

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  SATISFIED CLIENTS ARE ALL OF MY BUSINESS
  United Kingdom
  "A satisfied client is all of my business!" Over the last 10 years, I regard it as vital. Hi, there. Who am I? I am Scott from Birmingham, Britain. An experienced(10+ years) senior developer who is well-versed in website building, mobile app development, blockchain, AI, data scraping, software development, and...
  "A satisfied client is all of my business!" Over the last 10 years, I regard it as vital. Hi, there. Who am I? I am Scott from Birmingham, Britain. An experienced(10+ years) senior developer who is well-versed in website building, mobile app development, blockchain, AI, data scraping, software development, and testing, graphic design, etc. A passionate achiever who travails day and night to deliver superlative work and utmost client satisfaction on time. A talented geek who likes to constantly learn new skills and overcome new challenges. My expertise is: ✔ Python, Matlab, OpenCV, PyQt, PySide2, python-OpenCV, Web Scraping, Data Scraping, Selenium, Pandas, Tensorflow, Keras ✔ Website Basic: Html/CSS/JavaScript/PHP, Bootstrap, jQuery ✔ UI building: SCSS, Sass, Less, Tailwind, React-bootstrap, Bootstrap-Vue, Material UI, Vuetify, Nicepage ✔ JS Frameworks: React, Vue, Angular, Next, Nuxt, Redux, Vuex, Express, Node, Nest, Three.js, Electron.js, Svelte, etc ✔ Laravel, WordPress, Symfony, CodeIgniter, Yii, CakePHP, Drupal, OpenCart, Magento, Shopify, Squarespace, Wix ✔ Android SDK, Java, Kotlin, Flutter, Dart, React Native, Ionic, iOS/iPhone, Objective-C, Swift ✔ Smart Contract, Defi, in Ethereum, Solana, Avax, Wax, Algorand, Polygon, BSC, Polkadot ✔ Blockchain: Bitcoin, Ethereum, Geth, MEV-Geth, FlashBots, Arbitrage/Liquidation Bots, Parity, Ethereum 2.0, Polkadot, Truffle, Waffle, Solidity, ERC(BEP)20/721/1155, Stable Coin, Binance, UniSwap(SushiSwap), Staking Pool, Mining Pool, Dapp. ✔ Django, Flask, FastAPI, web2py, Rocket ✔ Ruby, Ruby on Rails, MVC, Mocking, RestAPI ✔ SQL and NoSQL (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, InfluxDB, MongoDB), Redis ✔ Sytems Administration (DevOps, Docker, Apache, Nginx, Heroku) My time zone is UTC, (Summer Time: UTC+1), but I can do full-time work in any time zone. Please contact me for your success. Thanks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την scottwardell

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""