Microsoft SQL Server Professionals Για Πρόσληψη

 • Microsoft SQL Server
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 232 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   tutulsoft
Πρόσλαβε τον/την   tutulsoft

  tutulsoft tutulsoft

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  SQL DB, .NET Framework Solution Expert 25 Years
  Bangladesh
  Hello, I am Nuruzzaman, and I am a SQL Expert for all type of DB and also Software Dev Expert with over 23 years of dynamic, comprehensive experience in the field. I’m a professional who puts his duty to his client before anything else. If I accept your project, I’llhandle it with care and focus, and will keep you...
  Hello, I am Nuruzzaman, and I am a SQL Expert for all type of DB and also Software Dev Expert with over 23 years of dynamic, comprehensive experience in the field. I’m a professional who puts his duty to his client before anything else. If I accept your project, I’llhandle it with care and focus, and will keep you in the loop at every step and juncture to ensure your satisfaction in the final product. I have experience in a number of different areas, including (but not limited to): 1. ERP Software Development Expert 2. MS SQL , MY SQL Database Expert last 25 Years 3. Visual Studio .net (C#, vb.net, Asp.net) 4. Accounting, Inventory, Sales, HR & Payroll single Module development Expert 5. Attendance Device Integration with Application (Zkteco and Any Other popular Model) 6. Any type Point of Sale (POS) Solution 7. SSRS, Crystal Reporting Expert 8. PHP, JavaScript Expert 9. MS Excel Expert 10. Trading Software Expert 11. IVR Software Development I’ve worked on some truly challenging, multi-faceted projects in the past, and those are my favorites'. I’ve created and fine-tuned Zkteco Biometric integrated systems in the past, and I’d love to show you what I can do for you. So, if you’re interested, I’m a quick message away! I’m reachable through Freelancer at all hours, and will respond to you as soon as I can so we can start. Thank you for your time! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tutulsoft
 • Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa
Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ώρα
  SysAdmin, Network Administrator Linux
  Argentina
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaTGaPa
 • Πρόσλαβε τον/την   ManzoorH
Πρόσλαβε τον/την   ManzoorH

  ManzoorH ManzoorH

  Pakistan $15 USD / ώρα
  .NET|.NET CORE|REACT|PHP|SQL Server|MY SQL
  Pakistan
  With 10+ years experience working in both Front-end and Back-end technologies i share a Great exposure in various domains like E-commerce, Hospitals, Food, Travel, Marketplace, Social Media, POS. My Skills set includes: ASP.NET, SQL Server, MVC Angular Js/Node Js MEAN Stack React...
  With 10+ years experience working in both Front-end and Back-end technologies i share a Great exposure in various domains like E-commerce, Hospitals, Food, Travel, Marketplace, Social Media, POS. My Skills set includes: ASP.NET, SQL Server, MVC Angular Js/Node Js MEAN Stack React Js/Native Xamarin PHP(Custom/Core) CMS(WordPress, Magento) HTML5/CSS3/ Bootstrap3 I am looking for better opportunities in various Domains and I can ensure quality code with proper Schema. Looking forward to get hired soon. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ManzoorH
 • Πρόσλαβε τον/την   ShafirR
Πρόσλαβε τον/την   ShafirR

  ShafirR ShafirR

  Sri Lanka $75 USD / ώρα
  Microsoft SQL Server DBA | SQL DB Developer
  Sri Lanka
  ✅ TOP-RATED ELITE Freelancer, specializing in SQL Server DBA, Database Development, & Business Intelligence Development (Data Engineer). ⭐⭐⭐ I've solved customer-facing SQL Server bottlenecks and made massive performance improvements for Fortune companies and well-known organizations, including the following to...
  ✅ TOP-RATED ELITE Freelancer, specializing in SQL Server DBA, Database Development, & Business Intelligence Development (Data Engineer). ⭐⭐⭐ I've solved customer-facing SQL Server bottlenecks and made massive performance improvements for Fortune companies and well-known organizations, including the following to illustrate some of them: ✅ AAA Communication Inc. USA ✅ NeTex Consulting. USA ✅ Cloud Retailer. USA ✅ Selectel Wireless. USA ✅ Jevin Inc. USA Extensive Experience as a SQL Server DBA (Versions 2000 - 2019) methodically identifying and resolving complex underlying causes of Microsoft SQL Server problems, using a vast variety of techniques and tools. I have solved numerous show-stopping SQL Server Performance problems, as well as often re-engineered immensely complex designs and code, providing significantly improved performance. Expert Level ability with Data Extraction, Transformation, and Loading (ETL) from numerous heterogeneous data sources. I pride myself in my ability to intuitively gather, interpret and understand your requirements, as well as develop intuitive and creative Business Intelligence Solutions using the full MSBI stack (Power BI, SSAS, SSRS, SSIS, Datazen). ⭐ Here's what I can bring to your project ⭐ ✅ Top-notch experience in all versions of SQL Server (2000 - 2019) and cloud platforms ✅ Extensive experience working with large enterprise transactional databases ✅ Expert understanding of data security best practices when working with PII and PHI data ✅ Ability to quickly diagnose SQL performance issues and identify query pain points ✅ Expert ability in designing ETL processes for data warehouses and BI databases ✅ 24/7 ultra-reliable communication: you will always be aware of the project status ✅ Someone who cares about helping you succeed and bringing value to your business ⭐ Why you should choose me over other freelancers ⭐ ✅ Client Reviews: I focus on providing VALUE to all of my Clients and Earning their TRUST. The Client Reviews and Feedback on my Profile are immensely important to me and the value that I provide. ✅ Over-Delivering: This is core to my work as a Freelancer. My focus is on GIVING more than what I expect to RECEIVE. I take pride in leaving all of my Clients saying "WOW" ✅ Responsiveness: Being extremely responsive and keeping all lines of communication readily open with my Clients. ✅ Resilience: Reach out to any of my Current of Former Clients and ask them about my Resilience. Any issue that my Clients face, I attack them and find a SOLUTION. ✅ Kindness: One of the biggest aspects of my life that I implement in every facet of my life. Treating everyone with respect, understanding all situations, and genuinely wanting to IMPROVE my Client's situations. ⭐⭐⭐ I am eager to work with you, to provide reliable, consistent, and High-Level solutions to design/development challenges. Please contact me, so we can discuss how we can work together to FULLY meet your Business Needs! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShafirR
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   mr310
Πρόσλαβε τον/την   mr310

  mr310 mr310

  Morocco $35 USD / ώρα
  IT MANAGER
  Morocco
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mr310
 • Πρόσλαβε τον/την   razamubaid
Πρόσλαβε τον/την   razamubaid

  razamubaid razamubaid

  Pakistan $32 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  Pakistan
  Experienced Web Developer with expertise in TypeScript, Node.js, Nuxt3, Express.js, SQLite, Postgres, Tailwind, Vue 3, SASS, Prisma 2+ ORM, Supabase, and Chrome Extension Development. Specializing in API, Dashboard, Portfolio, and Web Application development, I am renowned for crafting scalable, efficient, and...
  Experienced Web Developer with expertise in TypeScript, Node.js, Nuxt3, Express.js, SQLite, Postgres, Tailwind, Vue 3, SASS, Prisma 2+ ORM, Supabase, and Chrome Extension Development. Specializing in API, Dashboard, Portfolio, and Web Application development, I am renowned for crafting scalable, efficient, and user-centric solutions that drive business growth. As an avid open-source contributor, I am dedicated to fostering collaboration and innovation within the developer community. Explore my portfolio on GitHub: https://github.com/mubaidr λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razamubaid

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""