Microbiologists Για Πρόσληψη

 • Μικροβιολογία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 12 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ohanazmy
Πρόσλαβε τον/την   ohanazmy

  ohanazmy ohanazmy

  Egypt $50 USD / ώρα
  Scientific& enviro .expert /translator/Journalism
  Egypt
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a...
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a level beyond our teams expectation. Will use him over and over again!) By Mr. Edwin B.(HCMC) arecolinereport.com (https://www.freelancer.com/projects/mechanical-engineering/Confime-chemical-makeup-Coronavirus) - Arabic/English - General and medical translation| - Research - Medical - Chemical - Biological - Biotechnology - Education λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ohanazmy
 • Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas
Πρόσλαβε τον/την   FineIdeas

  FineIdeas FineIdeas

  Pakistan $13 USD / ώρα
  ♛Electric Engineer, Mathematics & Academic Writer♛
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of...
  ⭐⭐⭐⭐Five Stars Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐" ✦◼️✦ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا (My Lord, Please Increase My Knowledge) ✦◼️✦ FAQ: Are you in search of a “High-Quality Engineer and Mathematician” on Freelancer.com? ANS: "Congratulations", as you've come to the right place. I am an experienced Engineer and Mathematician, capable of delivering high-quality solutions tailored to your specific requirements. I am Usman Shahid, and I bring a wealth of qualifications and expertise to the table, including an M.Phil. in Mathematics and a Bachelor's degree in Physics. I own over 5 years of experience in the fields of physics and mathematics, I have honed my skills to perfection. Here are my areas of specialization: ⭐⭐ Engineering⭐⭐ ✒️ High Power Electronics, ✒️ Engineering Problem Solving, ✒️ Communication Systems, ✒️ Electronics, ✒️ Digital Logic Design, ✒️ Power Engineering, ✒️ Circuit Design, ✒️ Power System Protection, ✒️ Power System Operation and Control, and ✒️ Power System Distribution ⭐⭐ Mathematics ⭐⭐ ✒️ Discrete Mathematics, ✒️ Linear Algebra, ✒️ Calculus 1, 2, and 3, ✒️ Vector Calculus, ✒️ Discrete Structures, ✒️ Trigonometry, ✒️ Numerical Analysis, ✒️ Geometry, ✒️ Matrix Algebra, and ✒️ Topology Moreover, I possess advanced proficiency in a diverse range of essential software tools, encompassing PSpice, Multisim, Power Word Simulator, MATLAB & Simulink, and Altium. Why to choose me? ⭐ 100% Accurate Grammar, ⭐ Unique Content with Zero Plagiarism, ⭐ Un-limited Review & Revisions, and ⭐ Well Research and Articulated Work ◼️ I am a must try person, please try me and I assure you 100% results in your homework and assignments. Thank You :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FineIdeas
 • Πρόσλαβε τον/την   InnovationExpert
Πρόσλαβε τον/την   InnovationExpert

  InnovationExpert InnovationExpert

  Pakistan $7 USD / ώρα
  Accounting, Finance, Maths & Statistics Specialist
  Pakistan
  I am a Chartered Financial Analyst who is working in a reputable accounting firm for the past 3 years, thus having great experience of these subjects in the practical world. Now, I am here to help what I have learnt and help others in these subjects. I can help you with; Financial Consulting Standards & Analysis,...
  I am a Chartered Financial Analyst who is working in a reputable accounting firm for the past 3 years, thus having great experience of these subjects in the practical world. Now, I am here to help what I have learnt and help others in these subjects. I can help you with; Financial Consulting Standards & Analysis, Financial Accounting and Analysis, Cost Accounting and Balance sheet, Interest Rate Risk Management and Cash Flow Statements, Essay Writing, etc. I also have a great working experience on MC-Graw hill, My lab, Blackboard, Person, Canvas, Willay plus. My services include; (1)-Economics, (2)-Financial Accounting, (3)-Accounting Cycle, (4)-Accounting Equation, (5)-Bank Reconciliation, (6)-Financial Reports, (7)-Cash Flow Statement, (8)-Finance, (9)-Time Value of Money, (10)-Capital Budgeting, (11)-Ratio Analysis, (12)-Managerial Accounting, (13)-Cost Accounting, (14)-Business Finance, (15)-Corporate Finance, (16)-Statistics, and (17)-Mathematics. If you are stuck in your regular works and need help in solving Mathematics & Stats, Financial Accounting, Management Accounting or Finance assignments. Then, you are at right place because I can help you with that. Please message me to get my services. Thank You λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την InnovationExpert
 • Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart
Πρόσλαβε τον/την   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ώρα
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SolutionMart
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   melyaalaoui
Πρόσλαβε τον/την   melyaalaoui

  melyaalaoui melyaalaoui

  Morocco $15 USD / ώρα
  Trust me, I will design your dreams.
  Morocco
  I am an Architect, 3D Model Maker and Designer, with over 3 years of experience working on 3ds Max, Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom, VRay, etc. My Design Experiences include: -Logo Designing -Flyer Designing -Banner Designing -Photo Editing -Packaging Product Design -3D Modelling & Rendering -Cover book...
  I am an Architect, 3D Model Maker and Designer, with over 3 years of experience working on 3ds Max, Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom, VRay, etc. My Design Experiences include: -Logo Designing -Flyer Designing -Banner Designing -Photo Editing -Packaging Product Design -3D Modelling & Rendering -Cover book Designing ... If anyone want to hire me for your specific job ,then I can give you surety that you will be satisfy through my work. I exist for design your dreams. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την melyaalaoui
 • Πρόσλαβε τον/την   MahmoudRafatAli
Πρόσλαβε τον/την   MahmoudRafatAli

  MahmoudRafatAli MahmoudRafatAli

  Egypt $10 USD / ώρα
  PDF | Excel | Graphic Design | Translation | CV
  Egypt
  If you are searching for TOP QUALITY SERVICE, you are on the right profile ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐FAST, ACCURATE & ON - TIME DELIVERY⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ I am a highly-skilled support professional offering:- ✔️ DATA ENTRY (Texts & Numbers) ✔️ Microsoft Office Programs ⭐PDF Conversion to Word or Excel and Vice Versa ...
  If you are searching for TOP QUALITY SERVICE, you are on the right profile ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐FAST, ACCURATE & ON - TIME DELIVERY⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ I am a highly-skilled support professional offering:- ✔️ DATA ENTRY (Texts & Numbers) ✔️ Microsoft Office Programs ⭐PDF Conversion to Word or Excel and Vice Versa ⭐MS Office Excel Sheets and Google Sheets Creation and Editing ⭐Create Formulas, Pivot Tables and Macros in Excel ⭐MS OFFICE WORD Typing, Editing & Formatting ⭐MS OFFICE POWERPOINT Design, Editing & Formatting ✔️ Adobe Acrobat ⭐PDF Design & PDF Editing ⭐FILLABLE PDF Designs Creation and Editing ✔️ Graphic Design ⭐Adobe Illustrator ⭐Adobe Photoshop ⭐INFOGRAPHICS, BANNERS, FLYERS & POSTERS Designs Using CANVA ✔️FLOW CHARTS Generation Using Microsoft VISIO ✔️ Translations ✔️ CV Designs and Writing ✔️ Web Searching ✔️ Medical Writing Note:- I work with the latest and original versions of Microsoft Office and Adobe Programs I am confident that I will make an immediate contribution to your team. After hire me I will be available online 24 hours for your support and I promise I will meet tight deadlines without compromising quality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MahmoudRafatAli
 • Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru
Πρόσλαβε τον/την   TopWritingGuru

  TopWritingGuru TopWritingGuru

  Pakistan $11 USD / ώρα
  ✪ Homework/Assignment & Essay Writer ✪
  Pakistan
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services...
  ♛♛♛ Hi and welcome to my profile ♛♛♛ My name is Rabia Faisal and I have over 7 years of experience as a freelancer writer, I specialize in various fields such as essays, case studies, summaries, research, business management, human resource management, marketing, ethics, accounting, and finance. My Services include; ▶▶Essays, ▶▶Summaries & Blurbs, ▶▶Case Studies, ▶▶Dissertation & Thesis, ▶▶Discussions & Replies, ▶▶Research & Report Writing,and ▶▶Lab Reports Why you should hire me? ▶▶▶Extra Urgent Delivery ▶▶▶Unlimited Revisions ▶▶▶24/7 Available for you ▶▶▶100% Client Satisfaction ▶▶▶Ai and Plagiarism free written I am familiar with citation style, such as MLA, APA, Harvard, Chicago, IEEE, etc. I am waiting for your message :-) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TopWritingGuru
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸!!Essay | Assignment | Article | Blog Writer!!✸
  Pakistan
  "Start with the name of Allah who is the Most Merciful" ➔ Do you have a lots of homework with a tight deadline and you are in search of an affordable & high-quality academic writing services? ➔ “Do Not Need to Worry” because I am here to provide you with the TOP Quality Services at very Affordable Prices.!! ➔ I am...
  "Start with the name of Allah who is the Most Merciful" ➔ Do you have a lots of homework with a tight deadline and you are in search of an affordable & high-quality academic writing services? ➔ “Do Not Need to Worry” because I am here to provide you with the TOP Quality Services at very Affordable Prices.!! ➔ I am a Ph.D. degree holder in education management with vast experience in the academic writing field. Alongside my team, I provide custom writings that not only meet your requirements but also adhere to the rules of academic writing. I am conversant with all referencing styles including; APA, MLA, Chicago, Harvard, Oxford, Oscolla, AMA & IEE. ➔ I can solve any kind of assignment related to every subject; Business, Public Relations, Economics, International Affairs & Relations, Education, History, Sociology, Psychology and Criminology, Engineering, Mathematics, English, Literature, and Psychology. I can help you with; ☛ "Reports" & "Lab Reports" ☛ "Article", "Book," "Video Summary" ☛ "Discussion Post" & "Replies" ☛ "Argumentative", "Narrative" & "Descriptive Essays" ☛ "Case Studies" ☛ "Exams" & "Quiz" ➔ I can help you even with short deadlines. Contact me to relieve your academic stress. ➔ Have you thought of hiring a versatile, informed, flexible, and disciplined essay writer? Look no further and hire “HelpingHut”.✸✸ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   Mahihassi
Πρόσλαβε τον/την   Mahihassi

  Mahihassi Mahihassi

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Electrical Engineer
  Pakistan
  I am an Electrical Engineer. I have done a lot of work in the fields of Digital System Design, Verilog/VHDL, micro controllers, Arduino, MATLAB, Programming etc.
  I am an Electrical Engineer. I have done a lot of work in the fields of Digital System Design, Verilog/VHDL, micro controllers, Arduino, MATLAB, Programming etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Mahihassi

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""