Ιατρική Health Assistants Για Πρόσληψη

 • Ιατρική
 • Υγεία
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την inspiranette
  4.8
  6 αξιολογήσεις $6 $ την ώρα
  interpreter. My services so far have included: 1-Writing 0070090092Medical8ee599d1d0/0070090092Health8ee599d1d0 Articles. 2-Arabic to English Translation (and vice versa). 3-Virtual Assistance: managing events and emailing candidates. 4
  Hi! My name is Anette and I am a pharmacist from Egypt. I also taught Biology, Life Science and Physical science. I was a volunteer ESL teacher for refugees and a volunteer English/ Arabic interpreter. My services so far have included: 1-Writing Medical/Health Articles. 2-Arabic to English Translation (and vice versa). 3-Virtual Assistance: managing events and emailing candidates. 4-Writing Bitcoin blog posts. I am open to opportunities. Please feel free to contact me if you'd like help on any project you have. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την dramitagrawal
  3.6
  5 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  reviewer for more than 25 0070090092medical8ee599d1d0 journals. I’m here just out of my passion for writing and I am interested in freelance work of 0070090092medical8ee599d1d0 and 0070090092health8ee599d1d0-related projects only. I am experienced in 0070090092medical8ee599d1d0 ... I am a 0070090092medical8ee599d1d0 professional, working as a faculty in a teaching hospital. I’m active in the field of 0070090092medical8ee599d1d0 research and regularly writing and editing articles related to the 0070090092medical8ee599d1d0 field. I have ... more than 50 peer-reviewed, indexed publications in national and international journals. Currently, I’m running two 0070090092medical8ee599d1d0 journals as an editor-in-chief and serving as editorial board member and peer
  I am a medical professional, working as a faculty in a teaching hospital. I’m active in the field of medical research and regularly writing and editing articles related to the medical field. I have more than 50 peer-reviewed, indexed publications in national and international journals. Currently, I’m running two medical journals as an editor-in-chief and serving as editorial board member and peer reviewer for more than 25 medical journals. I’m here just out of my passion for writing and I am interested in freelance work of medical and health-related projects only. I am experienced in medical writing and I can write any type of articles such as research/ review articles, dissertation writing, case reports, medical quiz/questions, ppt, etc. I am well aware of plagiarism and various types of referencing styles. I offer error-free, plagiarism-free, unique and original papers within the set deadline. You can check my publications at https://www.researchgate.net/profile/Amit_Agrawal7. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την drsmart89
  3.8
  13 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  I'm a Doctor. My area of speciality is Mental 0070090092health8ee599d1d0 & Well-being. I work in the field of 0070090092Health8ee599d1d0 Promotion & Education. I'm experienced in 0070090092medical8ee599d1d0 writings in English and Arabic. I have prepared a ... fields. I work with the Global Translators community in Coursera to translate Courses in 0070090092Health8ee599d1d0, Psychology and Business from English to Arabic. I have a postgraduate degree in 0070090092Healthcare8ee599d1d0 & Hospital ... lot of Materials including articles, brochures, presentations, and Training programs related to 0070090092Health8ee599d1d0 and Well-being. I have the ability to write about about different topics for different types of
  I'm a Doctor. My area of speciality is Mental health & Well-being. I work in the field of Health Promotion & Education. I'm experienced in medical writings in English and Arabic. I have prepared a lot of Materials including articles, brochures, presentations, and Training programs related to Health and Well-being. I have the ability to write about about different topics for different types of audiences. I'm experienced in preparing different Educational materials including presentations, Training programs, Online Courses. I can translate between Arabic, English & Turkish in different fields. I work with the Global Translators community in Coursera to translate Courses in Health, Psychology and Business from English to Arabic. I have a postgraduate degree in Healthcare & Hospital management. I like to write about different topics related to business, especially topics that mix psychology with business, for example, Customer behaviours, neuromarketing. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την DrLahouar
  2.7
  2 αξιολογήσεις $125 $ την ώρα
  0070090092Medical8ee599d1d0 Doctor (GP) with strong marketing and clinical advisory experience Focused on 0070090092medical8ee599d1d0 devices product development, 0070090092health8ee599d1d0 informatics, HIS, RIS, PACS, VNA and hospital planning Part-time 0070090092healthcare8ee599d1d0 blogger
  Medical Doctor (GP) with strong marketing and clinical advisory experience Focused on medical devices product development, health informatics, HIS, RIS, PACS, VNA and hospital planning Part-time healthcare blogger λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την harpreetdhanoa19
  2.5
  1 αξιολόγηση $10 $ την ώρα
  Greetings I am an experienced Clinical Trial Specialist/PubMed Expert/0070090092Medical8ee599d1d0 Researcher. I am an expert in 0070090092Medical8ee599d1d0/Pharma/0070090092Health8ee599d1d0/Nutrition Research with access to scientific journals and articles ... , Country, and Industry registries - 0070090092Health8ee599d1d0 authorities (FDA, EMEA etc.), academic databases. - Online journals, PubMed, Clinicaltrials.gov, EUDRACT etc. - University & 0070090092medical8ee599d1d0 school publications ... , Annual 0070090092Medical8ee599d1d0 Conferences, and other pharmaceutical & biotechnology investor events. Please do contact me anytime and I am very much willing to be part of your team.
  Greetings I am an experienced Clinical Trial Specialist/PubMed Expert/Medical Researcher. I am an expert in Medical/Pharma/Health/Nutrition Research with access to scientific journals and articles. I worked for trial trove project of Citeline intelligent solutions for 9+ years and responsible for maintenance of client’s database that provides pharmaceutical clinical trials data available on the domain. I have an immense knowledge and experiences of: - Open web-based searches including pharmaceutical (pipeline, press release, presentation, sec. filings). - Various Government websites, Country, and Industry registries - Health authorities (FDA, EMEA etc.), academic databases. - Online journals, PubMed, Clinicaltrials.gov, EUDRACT etc. - University & medical school publications, Annual Medical Conferences, and other pharmaceutical & biotechnology investor events. Please do contact me anytime and I am very much willing to be part of your team. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την saiphoenix
  3.8
  24 αξιολογήσεις $5 $ την ώρα
  A 0070090092medical8ee599d1d0 student who is passionate about researching and writing articles on any topic including 0070090092health8ee599d1d0 care, medicine, surgery,Anatomy, Physiology,Microbioogy,psychology, science, biology, etc
  A medical student who is passionate about researching and writing articles on any topic including health care, medicine, surgery,Anatomy, Physiology,Microbioogy,psychology, science, biology, etc . I have also been working as a long-term copy writer for a wide-range of products . I have also experience of Ghost writing . I also provide Translation From English to Bengali , English to Hindi , and Vice Versa λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Amna22
  5.4
  54 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  -quality 0070090092Medical8ee599d1d0 Writer with 10+ years of unparalleled excellence in writing. On freelancer, I specialize in 0070090092medical8ee599d1d0, 0070090092health8ee599d1d0, and pharmaceutical writing. Supported by a strong academic and professional ... *0070090092Medical8ee599d1d0 papers. *Nursing Assignments *0070090092Health8ee599d1d0-related articles. *Web research *eBooks *Clinical study reports. *Biomedical review articles *Quality control reports. *Academic reports. *Academic Articles ... 0070090092Medical8ee599d1d0 Writing, Regulatory Writing, Clinical Research. I have exemplary writing skills in each of these fields. -Content origination for the following: *0070090092Medical8ee599d1d0 articles. *0070090092Medical8ee599d1d0 Assignments
  I am a doctor. Feel pleasure in working as a freelancer Qualification: Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) Bachelors in Economics and Statistics. I'm a high-quality Medical Writer with 10+ years of unparalleled excellence in writing. On freelancer, I specialize in medical, health, and pharmaceutical writing. Supported by a strong academic and professional experience, I guarantee 100% upper-class writing to make your project draw high grades, thousands of readers and procure sales leads. Area of Expertise Relevant past experiences are in the areas of Medical Writing, Regulatory Writing, Clinical Research. I have exemplary writing skills in each of these fields. -Content origination for the following: *Medical articles. *Medical Assignments *Medical papers. *Nursing Assignments *Health-related articles. *Web research *eBooks *Clinical study reports. *Biomedical review articles *Quality control reports. *Academic reports. *Academic Articles. *Infographics. *White Papers. *Ghostwriting. * Literature Review * Critical Analysis *SPSS and results interpretation I also ensure: -High performance in quality clinical research and scholarly searches from peer-reviewed medical journals. -Use of popular required manuscript writing styles such as MLA, Harvard, APA, & AMA. -Employment of structure and grammar according to Elements of Style by Strunk & White. -Fast response and delivery milestones. -Continuous online presence for fast communication Dr. Amna Sheikh λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Muzammil196
  6.3
  71 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  . Review articles 7. Meta-analyses 8. Systematic reviews 9. Brief communications 10. 0070090092Health8ee599d1d0 articles 11. 0070090092Medical8ee599d1d0 MCQs 12. 0070090092Medical8ee599d1d0 scenarios 13. 0070090092Medical8ee599d1d0 Presentations I am well aware of plagiarism and ... I am an MBBS doctor, 0070090092medical8ee599d1d0 writer, searcher, researcher, reviewer, editor and proof-reader. I can write: 1. 0070090092Medical8ee599d1d0 papers 2. Original articles 3. Synopses 4. Theses/dissertations 5. Case studies 6
  I am an MBBS doctor, medical writer, searcher, researcher, reviewer, editor and proof-reader. I can write: 1. Medical papers 2. Original articles 3. Synopses 4. Theses/dissertations 5. Case studies 6. Review articles 7. Meta-analyses 8. Systematic reviews 9. Brief communications 10. Health articles 11. Medical MCQs 12. Medical scenarios 13. Medical Presentations I am well aware of plagiarism and all types of referencing styles such as APA, MLA, Vancouver, Harvard and Chicago. I offer error-free and plagiarism-free, original content. Regards! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την munyakalucky
  1.6
  3 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  I am a final year 0070090092medical8ee599d1d0 student at University of Nairobi(Kenya) with adequate knowledge and experience in 0070090092Medical8ee599d1d0 writing and projects that are based on 0070090092health8ee599d1d0,biology,microbiology and
  I am a final year medical student at University of Nairobi(Kenya) with adequate knowledge and experience in Medical writing and projects that are based on health,biology,microbiology and biotechnology. I always strive to give my best in any project awarded to me,hire me if you want your project to get fully professional and expert attention. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την etharaic
  1.0
  1 αξιολόγηση $8 $ την ώρα
  Hello , I'm Ethar, i'm a doctor who really likes to write, Arabic is my mother tongue and i'm very fluent in English, i have experience with writing in various topics but i like the most 0070090092medical8ee599d1d0 ... writing and writing in medicine related topics like 0070090092health8ee599d1d0, life style and beauty hacks. i have a research experience, i did alot of that during med school . i'm a serious committed person and it would be a pleasure for me to work with you.
  Hello , I'm Ethar, i'm a doctor who really likes to write, Arabic is my mother tongue and i'm very fluent in English, i have experience with writing in various topics but i like the most medical writing and writing in medicine related topics like health, life style and beauty hacks. i have a research experience, i did alot of that during med school . i'm a serious committed person and it would be a pleasure for me to work with you. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""