MariaDB Developers Για Πρόσληψη

 • MariaDB
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 49 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   stevepol
Πρόσλαβε τον/την   stevepol

  stevepol stevepol

  Netherlands $43 USD / ώρα
  Skilled Fullstack Developer(Web/Blockchain)
  Netherlands
  This is Steven Pollard, Full Stack developer. I am an skilled web/blockchain developer with a passion for developing innovative programs. I've got 8+ years experience of developing web applications and years of the dApps. My strongest skills are * HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Website Design * Frontend...
  This is Steven Pollard, Full Stack developer. I am an skilled web/blockchain developer with a passion for developing innovative programs. I've got 8+ years experience of developing web applications and years of the dApps. My strongest skills are * HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Website Design * Frontend Javascript Frameworks(React/Next, Angular, Vue/Nuxt, Svelte) * Backend development (PHP/Laravel, NodeJS/ExpressJS/NestJS, Python Django, Flask. FastAPI) * Microsoft Application development(.NET/Asp.net/.NET MVC) * Several web services (Web scrapping, amazon web service, firebase and so on) * CMS(Wordpress, Zoomla, Drupal) * E-Commerce(Shopify, Opencart, Magento, WooCommerce) * Smart Contracts(Solidity) * NFT marketplace * Web3.js * Token development(ERC20/ERC721/ERC223/ERC1155) * Crypto Coins Exchange Development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την stevepol
 • Πρόσλαβε τον/την   Marecar2020
Πρόσλαβε τον/την   Marecar2020

  Marecar2020 Marecar2020

  Serbia $50 USD / ώρα
  Best quality and High speed, Communication
  Serbia
  Hello, I am Marko. I have 2+ experience in Blockchain, Ethereum, BSC, NFT, and TradingView Chart with modern, modern technology such as React, Vue, and Node.js. Also, I have 4+ solidity experience in building smart contracts and forking Defi such as pancake swap, gooseneck, Game site sushi swap, etc, and developing...
  Hello, I am Marko. I have 2+ experience in Blockchain, Ethereum, BSC, NFT, and TradingView Chart with modern, modern technology such as React, Vue, and Node.js. Also, I have 4+ solidity experience in building smart contracts and forking Defi such as pancake swap, gooseneck, Game site sushi swap, etc, and developing Trading Bot. I am strong on the front-end so I can make a fully responsive and perfectly clean UI. I have rich experience in WordPress themes and plugin customization. My Main skills - Blockchain: Solidity, Smart Contract, Defi, Dapp, NFT - Front-end: React, Vue, Angular, HTML, CSS, Javascript - Back-end: Node js, Laravel, Django, Flask - Mobile: ReactNative, Swift - CMS: WordPress, Magento, Prestashop, Shopify - Language: PHP, Python, Java, C/C++, C#, GO - Git/BitBucket, Trello/Jira, AWS, Firebase, Heroku I always work hard to deliver high-quality code and I can keep full-time communication. Let's discuss your job. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Marecar2020
 • Πρόσλαβε τον/την   sergioes
Πρόσλαβε τον/την   sergioes

  sergioes sergioes

  Spain $50 USD / ώρα
  Web3 DeFi Crypto Agile Project Manager / Lead Dev
  Spain
  # Roles - Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. # Current availability - Part-time. # Current interests - Web3, DeFi, Blockchain, Fintech, Crypto. - Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. - Challenging projects and...
  # Roles - Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. # Current availability - Part-time. # Current interests - Web3, DeFi, Blockchain, Fintech, Crypto. - Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. - Challenging projects and learning new things (any role including developer). - React.js, Angular.js, Nest.js, Express.js, Node.js, MongoDB, cloud (Docker, Kubernetes). # Experience - December 2021 - current: crypto market and modern banking startup. Project manager / engineering manager / technical director directly reporting to the CEO & founders. - March 2017 - May 2020: Power Software Consulting. Lead developer (MEAN stack) for a complex multimedia CMS. - August 2011 - August 2014: MockupScreens.com. Project manager. - July 2005 - current: Freelancer.com and other markets. Freelance developer. More than 400 projects successfully completed, being one of the top-rated developers. # Education - 2003-2009 Public University of Spain: Technical Engineer in Telecommunications (BSc. Degree equivalent in the USA). # Languages - English: - Writting: almost native. - Speaking: good. - Spanish: native. # Other - I have been using (GNU?/)Linux as my main OS for many years and I have a preference for open-source software. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sergioes
 • Πρόσλαβε τον/την   vasilatos80
Πρόσλαβε τον/την   vasilatos80

  vasilatos80 vasilatos80

  Ukraine $60 USD / ώρα
  Full Stack Software engineer with Cloud experience
  Ukraine
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods,...
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods, and last user-friendly UI and appealing graphics. completely FULL PIPELINE. Before finishing a project I always make sure to run all possible tests so you won’t be encountering any errors in the future. During the last couple of years I have developed wide range of projects for small and large companies. Looking for long-term opportunities that appreciate high quality standards with quality and maintenance code. Technology stack: - Programming language Python, Golang, PHP, javascript, HTML, CSS, java, .Net - Framework Tensorflow, pytorch, keras, Django, DRF, Flask, GIN, Revel, Codeigniter, Laravel, Reactjs, jQuery, Vue - Database sqlite, postgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, influxDB, CockroachDB - Main Stack ML, DL, Big Data, DevOps, Cloud, SOA, SaaS, PaaS, IaaS, CMS, eCommerce Platform, Mobile App, SW Arch design, ELK stack, Grafana & Prometheus - Experienced Products K8s, Elasticsearch, logstash, kibana, WSO2, Linux & Unix, Varnish, Cloud Native tools, White label solution, Search engine, DevOps, Plotly, dash, d3js, Highchart - Cloud Service Experience A lot of VPS, WebHosting, and IaaS services including DO(DigitalOcean), AWS, Azure, GCP, Heroku, cPanel and etc λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vasilatos80
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haporxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. WAP: XMG SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail. Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   niarfedevelop
Πρόσλαβε τον/την   niarfedevelop

  niarfedevelop niarfedevelop

  Venezuela $25 USD / ώρα
  EXPERT IN SOFTWARE DEVELOPMENT / BACKEND /DBA
  Venezuela
  Database modeling and creation specialist, RestFul Api creation, SQL query optimization, management of NoSql data managers. Expert in SQL, PL/SQL. Database developer. Expert in data replication MYSQL SERVER and MARIADB SERVER, master-master, master-slave and Multi-source replication (several masters a single...
  Database modeling and creation specialist, RestFul Api creation, SQL query optimization, management of NoSql data managers. Expert in SQL, PL/SQL. Database developer. Expert in data replication MYSQL SERVER and MARIADB SERVER, master-master, master-slave and Multi-source replication (several masters a single slave). Extensive Experience Development and Maintenance of Desktop Systems (PRODUCTION, INVENTORY, PURCHASES, SALES, PAYMENTS, ACCOUNTING, BANK CONCILIATION, PROCESS CALCULATION OF PRICES BASED ON COST MANAGEMENT, AMONG OTHERS). Extensive Experience Development and Maintenance of Websites. Expert in Point of Sale System. Experience in implementation of fiscal printers (Bixolon Srp 270, Bixolon Srp 350, Bixolon Srp 812, Tally, Okidata, among other printer models) More than 10 years of experience working with ERP (Example : ERP Adaptapro Venezuela) Expert in Odoo System, Dolibarr, I provide the support service for new adaptations, implementations, maintenance, among others. Payroll system experience, fingerprint capture system. Expert in creating all kinds of reports with CRYSTAL REPORT, PHP, JAVA, among others. JAVA PHP JSP PYTHON (PyChart, Qt Designer) NODEJS LOOPBACK TYPESCRIPT REACT C# BLAZOR SERVER RADZEN BLAZOR COMPONET VISUAL BASIC 6.0 DELFI VB.NET HTML XML JAVASCRIT BOOTSTRAP CSS MS ACCESS MYSQL SERVER POSTGRESQL MARIADB SQL SERVER ORACLE MONGODB SQL, PL/SQL CRYSTAL REPORT UML WORDPRESS DOMPDF λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την niarfedevelop
 • Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha
Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha

  amiteshojha amiteshojha

  India $40 USD / ώρα
  Linux Aws Azure Vmware Oracle Cloud Windows Expert
  India
  Certified Server & Cloud Professional with more than 10 years of solid expertise. I have Linux, UNIX, Devops, AWS, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Vmware, Openstack and Windows Services expertise. Expert in doing all types of server, Websites and Mail migration Expertise on setup/configuration of Amazon web...
  Certified Server & Cloud Professional with more than 10 years of solid expertise. I have Linux, UNIX, Devops, AWS, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Vmware, Openstack and Windows Services expertise. Expert in doing all types of server, Websites and Mail migration Expertise on setup/configuration of Amazon web services(AWS), Oracle Cloud(OCI), Azure, Google, Digitial Ocean or almost all clouds. Great Devops skills with tools like Jenkins, Ansible, Grafana, Prometheus, Terraform etc. I have WHM Cpanel, Plesk, Postfix, Exim, Zimbra Mail Server, Windows Exchange, IIS Administration Expertise Web Hosting setup, Install, manage and configure Zimbra, WHM/Cpanel, Cacti, Nagios, Zenoss, Nominatim Servers & PHPlist, Migration over Zimbra exim Cpanel, Zpanel, Parallels, Mysql, DNS, Database migration on any hosting panel, etc. Atlassian products like JIRA, JIRA Agile, JIRA Capture, Crowd, Stash, Confluence, Fisheye Bamboo, etc. Certified RHCE/RHCSA/RHCSS RHCVA, Openstack, Oracle Cloud(OCI) Professional & Mirantis Cloud Active Directory Microsoft Exchange Administration I have a great academic background in Linux and Cloud as well as my experience compliments my studies. AS AN ENGINEER, I CAN SAY NOTHING IS IMPOSSIBLE TO IMPLEMENT. FEEL FREE TO CONTACT ME ANYTIME. In addition to this, I look forward to working on your projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amiteshojha
 • Πρόσλαβε τον/την   kumaralok0108
Πρόσλαβε τον/την   kumaralok0108

  kumaralok0108 kumaralok0108

  India $15 USD / ώρα
  PHP | LARAVEL | SHOPIFY | WORDPRESS | React | Vue
  India
  Thanks for taking time to review my profile!! I am a result-oriented professional and Full Stack Developer with more than 7 years extensive experience of using PHP, Wordpress/Woocommerce & Shopify, Opencart platforms along with front-end development and I'm open minded, friendly, professional and happy to work with...
  Thanks for taking time to review my profile!! I am a result-oriented professional and Full Stack Developer with more than 7 years extensive experience of using PHP, Wordpress/Woocommerce & Shopify, Opencart platforms along with front-end development and I'm open minded, friendly, professional and happy to work with clients who need great design and a creative mind. My area of experience and expertise in Software Development, Website Design and Development, Graphics Design in UI / UX and Digital Marketing. I'm highly qualified with proven track record & feedback's, references, portfolio and certification. Skills Set:- PHP Laravel, Shopify, Open cart, WordPress, Cake PHP, Woocommerce/ Ecommerce, REST API, HTML/CSS/JAVASCRIPT, Codeigniter, Angular Js, WordPress Theme Integration, Magneto, Responsive Design, Plugin Development, Adaptive websites, Shopify App Design, Customization, theme customization & Development . I’m truly excited to be working with you on your project. Let's connect and make together with your work a success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kumaralok0108
 • Πρόσλαβε τον/την   dwinurhadi
Πρόσλαβε τον/την   dwinurhadi

  dwinurhadi dwinurhadi

  Indonesia $35 USD / ώρα
  System Engineer | DevOps Specialist
  Indonesia
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense...
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense Advanced | FreeBSD Advanced | Mikrotik MTCNA MTCWE | Palo Alto Expert | | Docker | Docker Compose | Nomad | Kubernetes | Ansible Expert | Scripting Automation | WebServer Nginx and Apache Expert | | MySQL Tune High Performance | Indexing | Tune Up | λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dwinurhadi
 • Πρόσλαβε τον/την   abatsis
Πρόσλαβε τον/την   abatsis

  abatsis abatsis

  Greece $50 USD / ώρα
  Freelancer
  Greece
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Python, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs,...
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Python, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales, etc.). I also program with T/SQL through stored procedures and table triggers. I have also created many projects in MS Excel and MS Access. I guarantee 100% quality execution of your project. I can work 20/30 hours/week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abatsis

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""