MariaDB Developers Για Πρόσληψη

 • MariaDB
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 25 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   d1master
Πρόσλαβε τον/την   d1master

  d1master d1master

  Macedonia $30 USD / ώρα
  Senior Web l Mobile Developer
  Macedonia
  Top Rated Full Stack Developer | Senior AWS DevOps WordPress/Shopify/React | Vue.JS | Angular | Node | Laravel | MongoDB/ PrestaShop/bootstrap/Joomla/GPS/Python/ML Mobile App developer/iOS/Android/ As a senior full-stack developer with 10+ years of Web/APP development experience, I provide you high-quality...
  Top Rated Full Stack Developer | Senior AWS DevOps WordPress/Shopify/React | Vue.JS | Angular | Node | Laravel | MongoDB/ PrestaShop/bootstrap/Joomla/GPS/Python/ML Mobile App developer/iOS/Android/ As a senior full-stack developer with 10+ years of Web/APP development experience, I provide you high-quality services. I have an eye for great design, extreme attention to detail, creative development, strong communication skills, and efficient workflow. I have a technical background - Engineer's degree in Computer Science and strong software development experience, so I can effectively communicate with both experts and non-technical people. I always strive to have all my clients satisfied with my working methodology and solutions. My results-oriented nature does not allow me to stop work on your project until completion. Technologies: - React/React Native/Redux - Vue.js/RxJS/Webpack - Next.js/Nuxt.js/Gatsby.js - GraphQL - Angular.js - Javascript/jQuery/Bootstrap - Backend development (Laravel/Node.js/Django/Flask) Experiences: - Component based frontend development - CRM(Perfix, Salesforce, Sugar) - MV* architecture based development - Test driven development - Agile workflow - Rapid clear wireframe generation - Backend development - Server management (linux, nginx, Docker, PM2, GIT) - Cloud hosting tools, specialized in AWS I am a full-time freelancer and always available for you. I strive to provide the highest quality of products and achieve their 100% satisfaction through my work. Thank you for your consideration! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την d1master
 • Πρόσλαβε τον/την   usatechsoft
Πρόσλαβε τον/την   usatechsoft

  usatechsoft usatechsoft

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Wordpress|Woocommerce|Shopify|PHP7
  Pakistan
  Hello All, We have 13+ year experience in web designing and development. Our expertise are WORDPRESS/Woocommerce. SHOPIFY PHP (CodeIgniter/Laravel). PSD 2 HTML responsive Boostrap. E-Commerce Frameworks. OSCommerce. Custom web apps. Photoshop Design. Mobile apps. Facebook apps. usa tech soft primary focus is...
  Hello All, We have 13+ year experience in web designing and development. Our expertise are WORDPRESS/Woocommerce. SHOPIFY PHP (CodeIgniter/Laravel). PSD 2 HTML responsive Boostrap. E-Commerce Frameworks. OSCommerce. Custom web apps. Photoshop Design. Mobile apps. Facebook apps. usa tech soft primary focus is to ensure that our customers succeed in their goals. Our success measurement criteria is based on our customer's usa tech soft, we firmly believe that in order to understand our customer's business we must partner with them. As partners, we are exposed to the same issues our customers are faced with. This partnership throttles us into a commanding position to lay out a plan which addresses our customer's concerns and puts them on track for getting increased productivity while saving cost. . Contact me for any inquires. :) Keep Smiling! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την usatechsoft
 • Πρόσλαβε τον/την   nickysayouth
Πρόσλαβε τον/την   nickysayouth

  nickysayouth nickysayouth

  Canada $50 USD / ώρα
  Software Engineer | Machine Learning Expert
  Canada
  I am a software engineer with significant experience in machine learning and computer vision. Having solid background knowledge in computer science and math, I pride myself as a problem solver and a quick learner. Experienced in: - Machine learning(tensorflow, keras, pytorch, nltk, openai), computer vision - Video...
  I am a software engineer with significant experience in machine learning and computer vision. Having solid background knowledge in computer science and math, I pride myself as a problem solver and a quick learner. Experienced in: - Machine learning(tensorflow, keras, pytorch, nltk, openai), computer vision - Video processing & transcoding(FFMpeg, OBS Studio, hls) - Networking & Security(freeradius, keycloak, openldap, snort, ossec, nmap) - Full Stack Development(Django+React) & API integration, OAuth2, SSO Programming languages: - python - c/c++, c# - golang - javascript/nodejs Interests: - NVidia - Parallel Computing, HPC - Cryptography, Smart Contracts λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nickysayouth
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
  DNS/Web/Database/Email/Network/Storage/Security/DevOps. Linux A to Z Configuration, Management & Troubleshooting. 10+ years in production.
  DNS/Web/Database/Email/Network/Storage/Security/DevOps. Linux A to Z Configuration, Management & Troubleshooting. 10+ years in production. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $40 USD / ώρα
  ✔️Sr. Server Admin ✔️ IT Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with 8+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with 8+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   vasilatos80
Πρόσλαβε τον/την   vasilatos80

  vasilatos80 vasilatos80

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Full Stack Software engineer
  Ukraine
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods,...
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods, and last user-friendly UI and appealing graphics. completely FULL PIPELINE. Before finishing a project I always make sure to run all possible tests so you won’t be encountering any errors in the future. During the last couple of years I have developed wide range of projects for small and large companies. Looking for long-term opportunities that appreciate high quality standards with quality and maintenance code. Technology stack: - Programming language Python, Golang, PHP, javascript, HTML, CSS, java, .Net - Framework Tensorflow, pytorch, keras, Django, DRF, Flask, GIN, Revel, Codeigniter, Laravel, Reactjs, jQuery, React Native, Ionic - Database sqlite, postgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, influxDB, CockroachDB - Main Stack ML, DL, Big Data, DevOps, Cloud, SOA, SaaS, PaaS, IaaS, CMS, eCommerce Platform, Mobile App, SW Arch design, ELK stack, Grafana & Prometheus - Experienced Products K8s, Elasticsearch, logstash, kibana, WSO2, Linux & Unix, Varnish, Cloud Native tools, White label solution, Search engine, DevOps, Plotly, dash, d3js, Highchart - Cloud Service Experience A lot of VPS, WebHosting, and IaaS services including DO(DigitalOcean), AWS, Azure, GCP, Heroku, cPanel and etc λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vasilatos80
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web: Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss, C++ web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Proxy systems: Haporxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios,zabbix,cacti,grafana. WAP: XMG, SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail. Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat. Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   pdq
Πρόσλαβε τον/την   pdq

  pdq pdq

  Armenia $30 USD / ώρα
  linux webhosting administrator
  Armenia
  Hi, i have about 14 years experience in linux administration, i prefer to work with webhosting solutions. nginx, php-fpm, different kind of high-load. Right now i'm working in a datacenter with a VDS nodes and dedicated/colocation servers. Feel free to ask a questions even if you choose someone else for your job. My...
  Hi, i have about 14 years experience in linux administration, i prefer to work with webhosting solutions. nginx, php-fpm, different kind of high-load. Right now i'm working in a datacenter with a VDS nodes and dedicated/colocation servers. Feel free to ask a questions even if you choose someone else for your job. My answer is always free of charge. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pdq
 • Πρόσλαβε τον/την   goodwork20k
Πρόσλαβε τον/την   goodwork20k

  goodwork20k goodwork20k

  India $8 USD / ώρα
  Automation | Support | Development | DevOps
  India
  ** Good experience with automation and development ** ** Reliability, Responsible, Hardworking and long term relationship ** Skill Set: @Scripting - Power Shell - Batch scripting - Linux and Unix Shell Script - Power Shell Rest API Method - JSON - VBA Macro - Maptalk, leaflet and other mapping tools - OSM / Google...
  ** Good experience with automation and development ** ** Reliability, Responsible, Hardworking and long term relationship ** Skill Set: @Scripting - Power Shell - Batch scripting - Linux and Unix Shell Script - Power Shell Rest API Method - JSON - VBA Macro - Maptalk, leaflet and other mapping tools - OSM / Google MAP (longitude, latitude mapping technique) - Traccar implementation - Excel pivot table, macro, charts, formulas @Web Technologies - IIS - Apache and tomcat @Development - PHP, Mysql, CSS and HTML - DevOps Concepts - Influxdb @Monitoring & Scheduling - Nagios - Autosys - Control–M @ Magento - Magento Installation and configuration λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την goodwork20k
 • Πρόσλαβε τον/την   bindmission
Πρόσλαβε τον/την   bindmission

  bindmission bindmission

  India $30 USD / ώρα
  Linux Server Expert - with Cloud Computing
  India
  I have 7 years of experience in Linux server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting support, Website migration and Automation on server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in...
  I have 7 years of experience in Linux server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting support, Website migration and Automation on server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in Website and e-mail Migration. I also have experience on VMware. Cloud Services: Amazon web services (AWS) , Gcloud , Digitalocean , Scaleway , Azure , Rackspace , Linode etc.... My areas of expertise are: Linux, FreeBSD, Windows, Asterisk, FreePBX, NFS, CIFS, VMware, Xen, LVM, Apache, Nginx, Tomcat, Zimbra, Qmail, Sendmail, Postfix, Exim, LVM in Linux, Jabber, Openfire, FTP, Bind, PowerDNS, Pfsense, IPtables, Zabbix, Nagios, MysQL, LDAP, SquidFreeNAS, IPSEC, OpenVPN, PPTP, L2TP TECHNICAL SKILLS Operating systems: Linux, Windows Protocols: TCP/IP, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, POP, IMAP Application/Web Servers: Apache, Nginx, Litespeed Mail Servers: Postfix, exim, sentmail, zimbra, iredmail λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bindmission

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""