Mailchimp Experts Για Πρόσληψη

 • Mailchimp
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 83 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   martin926
Πρόσλαβε τον/την   martin926

  martin926 martin926

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Realize Your Vision with Expert
  United Kingdom
  We can help you take a poorly performing e-commerce site and turn it into a highly converting sales machine. With over 20 years of experience in web development with a focus on e-commerce sites We can tailor your site to draw in your ideal customers. We know all the best tactics to boost conversions, up sell...
  We can help you take a poorly performing e-commerce site and turn it into a highly converting sales machine. With over 20 years of experience in web development with a focus on e-commerce sites We can tailor your site to draw in your ideal customers. We know all the best tactics to boost conversions, up sell customers, reduce abandoned carts, increase repeat customers and grow organic traffic. We can help you with strategy too. We get great results by building a funnel that considers customers at all stages of the buyers journey guides them to the next stage of that journey. Building on this funnel We add in feedback loops that continually grow the business like follow up emails after order to encourage repeat buys or reviews that build trust in your brand. All of this can be automated to save time and costs. Want to know the BIGGEST secret in e-commerce? Blazing fast load times, achieve this and both your customers and google will love you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την martin926
 • Πρόσλαβε τον/την   thedeveloperteam
Πρόσλαβε τον/την   thedeveloperteam

  thedeveloperteam thedeveloperteam

  Pakistan $45 USD / ώρα
  WordPress | Wix | Webflow | Squarespace | Shopify
  Pakistan
  With more than 5+ years of experience in designing and developing highly corporate, dynamic and creative websites, e-commerce stores, landing pages as well as click funnels, you can be assured that only best work will be offered, with my professional and dedicated services. Why Work with Me: - I am professionally...
  With more than 5+ years of experience in designing and developing highly corporate, dynamic and creative websites, e-commerce stores, landing pages as well as click funnels, you can be assured that only best work will be offered, with my professional and dedicated services. Why Work with Me: - I am professionally certified and highly experienced developer - Understand your requirements carefully in the first instance - Build exactly what you are looking for - Always exceeding your expectations - Preserving your brand confidentiality & keeping it incognito - 100% Quality Work My Areas of Expertise: WordPress: Designing, Theme Customization, Conversion from Figma/PSD/XD Wix: Customization and Creation of Wix site with Mobile Responsive Layout Squarespace: Custom coding, styling and customization of Squarespace sites Webflow: Designing and building complete webflow site and blog cms Shopify: Customization and creation of Shopify store Thinkfic/Kajabi/Unbounce: Customized and Engaging Courses & Landing Pages Email Template: Creation of HTML email newsletter or signature templates for Salesforce CRM, Mailchimp or Hubspot. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την thedeveloperteam
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   msh598cc826883a7
Πρόσλαβε τον/την   msh598cc826883a7

  msh598cc826883a7 msh598cc826883a7

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com
  Pakistan
  Hi, At Marketing For Greatness, we pride ourselves on our 10 years of experience in the industry, and our ability to consistently deliver results for our clients. With a team of experts that specialize in SEO, PPC, social media marketing, and email marketing, we have successfully managed over $5 Million in ad spend...
  Hi, At Marketing For Greatness, we pride ourselves on our 10 years of experience in the industry, and our ability to consistently deliver results for our clients. With a team of experts that specialize in SEO, PPC, social media marketing, and email marketing, we have successfully managed over $5 Million in ad spend to drive conversions and grow our clients' businesses. Our award-winning agency is known for our data-driven approach and our focus on ROI. Our team stays on top of the latest trends and algorithm updates to ensure that our clients' campaigns are always ahead of the curve. Why us? ✔️Award winning Digital Marketing Agency on Meta ✔️Facebook Blueprint Certified Digital Marketing Associate ✔️Google Ads Certified ✔️SEO Certified ✔️Preferred Digital Marketer (top 1% pool of talent on freelancer.com) Our list of services includes: - Search Engine Optimization (SEO) - Google Ads - Pay-Per-Click Advertising (PPC) - Social Media Marketing (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Tiktok) - E-commerce marketing - Email Marketing - Content Marketing - Conversion Rate Optimization - Analytics and Reporting Trust us to elevate your online presence and drive conversions through our proven methods. Let's connect to discuss how we can help your business grow. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την msh598cc826883a7
 • Πρόσλαβε τον/την   Rakibul2010islam
Πρόσλαβε τον/την   Rakibul2010islam

  Rakibul2010islam Rakibul2010islam

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  ✔️Front-end Developer✔️Email Dev.✔️Graphics Editor
  Bangladesh
  I am a Front-end Developer with 4+ years of experience & a Graphics Editor for 13+ years of experience. ✨✨✨✨✨✨ Type of services I provide ✨✨✨✨✨✨ ✅ Conversion of PSD, Figma, Adobe XD, Sketch, Wireframe, AI or PDF designs into fully responsive Html using Flexbox, Grid System, and Media Queries ✅...
  I am a Front-end Developer with 4+ years of experience & a Graphics Editor for 13+ years of experience. ✨✨✨✨✨✨ Type of services I provide ✨✨✨✨✨✨ ✅ Conversion of PSD, Figma, Adobe XD, Sketch, Wireframe, AI or PDF designs into fully responsive Html using Flexbox, Grid System, and Media Queries ✅ Conversion of Email Newsletter or signature designs into responsive HTML (Table-based markup) ✅ Layout issue/bug fixing using CSS ✅ Addition of basic animations or functionalities using CSS and JavaScript ✅ Conversion of designs into a responsive WordPress theme ✅ Customization of existing WordPress theme ✔ Product/portrait images editing ✔ Photo manipulation/alteration ✔ Logo redrawing/vectoring ✨✨✨✨✨✨ Primary Skills ✨✨✨✨✨✨ HTML5 + CSS3(Flexbox & Grid System) + Bootstrap + JavaScript(jQuery) + PHP + WordPress ✨✨✨✨✨✨ Other Skills ✨✨✨✨✨✨ Git & Github + Sass + React.js+ Trello + Basecamp + Photoshop + Illustrator ☀ My aim is to provide 100% accurate service to my clients ☀ I am available 7 days within a week & very active to respond messages λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Rakibul2010islam
 • Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze
Πρόσλαβε τον/την   raphaelokekeze

  raphaelokekeze raphaelokekeze

  Nigeria $30 USD / ώρα
  Senior Web Designer/Developer
  Nigeria
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS,...
  Highly skilled and accomplished senior web designer/developer with over 13 years of experience in the industry. Possessing a comprehensive skill set and a deep understanding of web development technologies, I have successfully delivered numerous innovative and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Bootstrap, WordPress, Unbounce, MailChimp, Photoshop, Shopify, and Webflow, I have consistently exceeded client expectations while meeting project deadlines. My expertise lies in crafting elegant and user-friendly interfaces that enhance the user experience and drive conversions. With a keen eye for design aesthetics and a strong command of front-end development, I have created responsive websites that seamlessly adapt to various devices and screen sizes. By leveraging my advanced knowledge of HTML, CSS, and JavaScript frameworks like Bootstrap and jQuery, I have developed dynamic and interactive web applications that elevate the overall user engagement. Furthermore, my extensive experience with content management systems such as WordPress has enabled me to build robust, customizable, and scalable websites that cater to specific client requirements. I am also proficient in utilizing third-party integrations like Unbounce, MailChimp, and Shopify to enhance website functionality and optimize digital marketing campaigns. To augment my development skills, I possess a solid understanding of graphic design principles and have mastered tools like Photoshop. This enables me to create visually stunning layouts and graphics that align with the clients' brand identity and effectively communicate their message. In addition to technical expertise, I am a highly collaborative professional with excellent communication skills, allowing me to effectively collaborate with cross-functional teams and clients to ensure project success. I am adept at translating complex technical concepts into layman's terms, facilitating seamless communication and fostering a productive work environment. Overall, as a senior web designer/developer, I bring a wealth of experience, a diverse skill set, and a passion for creating exceptional web experiences. I am dedicated to delivering outstanding results and exceeding client expectations through innovative design, robust development, and meticulous attention to detail. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την raphaelokekeze
 • Πρόσλαβε τον/την   Junaid221
Πρόσλαβε τον/την   Junaid221

  Junaid221 Junaid221

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Creative with Unique Solutions to Meet Your Needs
  Pakistan
  I am a person who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. My expertise are mentioned Below. ✔ Email Marketing with Klayvio ... Klaviyo, Mailchimp, Omnisend, ActiveCampaign and more ✔ Email Flows Setup in...
  I am a person who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. My expertise are mentioned Below. ✔ Email Marketing with Klayvio ... Klaviyo, Mailchimp, Omnisend, ActiveCampaign and more ✔ Email Flows Setup in Klaviyo ✔ Segmentation ✔ Email Copywriting ✔ Content Creation ✔ Virtual Assistant ✔ Shopify Product Listing ✔ Wordpress Product Listing ✔ Amazon Product Listing ✔ Woocommerce Product Listing ✔ Data entry ✔ Internet research ✔ Data mining ✔ Lead generation ✔ Web scraping ✔ Audio Transcription Support is Available 24-7 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Junaid221
 • Πρόσλαβε τον/την   babitabubu
Πρόσλαβε τον/την   babitabubu

  babitabubu babitabubu

  India $25 USD / ώρα
  Website Design, WordPress, Shopify | Mobile Apps
  India
  Hello, I'm Surajit, a seasoned web and app developer based in India. My expertise spans a diverse range of programming languages and technologies, making me adept at crafting exceptional websites and applications. Technical Proficiency: Software Engineering: Java, .NET, ASP.NET, MSSQL. Web & Mobile Applications:...
  Hello, I'm Surajit, a seasoned web and app developer based in India. My expertise spans a diverse range of programming languages and technologies, making me adept at crafting exceptional websites and applications. Technical Proficiency: Software Engineering: Java, .NET, ASP.NET, MSSQL. Web & Mobile Applications: Java, Swift, ASP.NET, PHP, Angular, React, Flutter, Rest API, MySQL, PostgreSQL. Websites, CMS & Editors: WordPress, WooCommerce, Shopify, Laravel, BigCommerce, Ruby on Rails, Bootstrap, CSS3, HTML5, React, Angular, Blog, eCommerce, CRM (including HubSpot), WIX, Webflow, Squarespace. Designing Tools Mastery: - Photoshop, Illustrator, XD, InDesign, Figma. App Development Specialization: - Android/iOS development, Custom Software Development, CRM solutions. Work Ethic: I am committed to delivering high-quality work within tight deadlines, ensuring the success of your projects. Long-Term Collaboration: I am enthusiastic about establishing a lasting partnership and contributing to your success. Excited to embark on this journey with you. Best regards, Surajit λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την babitabubu
 • Πρόσλαβε τον/την   sr33raj
Πρόσλαβε τον/την   sr33raj

  sr33raj sr33raj

  India $50 USD / ώρα
  Linux, AWS, GCP, Azure, WordPress, PHP Expert
  India
  Hi, I am a Linux System Administrator with over 9 years of experience in Web Hosting, Web Security, and Malware Cleanup. I'm experienced in Linux:- Debian, Ubuntu, Centos, Redhat,Fedora, AlmaLinux Cloud:- AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, IBM, OVH, Linode, Digitalocean, Vultr, Scaleway Web server:- Apache,...
  Hi, I am a Linux System Administrator with over 9 years of experience in Web Hosting, Web Security, and Malware Cleanup. I'm experienced in Linux:- Debian, Ubuntu, Centos, Redhat,Fedora, AlmaLinux Cloud:- AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, IBM, OVH, Linode, Digitalocean, Vultr, Scaleway Web server:- Apache, Nginx, Litespeed, IIS Database;- MySQL, MariaDB, Postgres, Amazon Aurora Mail server/system:- Zimbra, Postfix, Dovecot, iRedMail, Sendmail ERP/CRM :- Odoo, vTiger, Dolibarr, SugarCRM, SuiteCRM, YetiForce, ERPNext E-Learning/Video conference:- BigBlueButton, BBB API, Greenlight, Jitsi meet, Moodle LMS, Chamilio LMS, Open edx, Scalelite Control panel:- cPanel/WHM, Direct Admin, ISPconfig, Webmin/Virtualmin, CWP, Plesk, Vestacp, Hestia CMS/E-commerce platform:- WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Opencart, PrestaShop PHP framework:- Laravel, Codeignitor, Zend Web security:- OWASP top 10, Burp suite, PCI DSS Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sr33raj

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""