Σχεδιασμός Λογοτύπου Javascript Developers Για Πρόσληψη

 • Σχεδιασμός Λογοτύπου
 • Javascript
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την hy1990com
  5.8
  16 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  I am full stack mobile and web application developer with over 7 years experience. I am quick, always use clean, tested and responsible code. My goal is to create products that clients and users will love to use. I can speak English fluently so we can discuss on voice call. I will provide you 24/7 service. Thanks for...
  I am full stack mobile and web application developer with over 7 years experience. I am quick, always use clean, tested and responsible code. My goal is to create products that clients and users will love to use. I can speak English fluently so we can discuss on voice call. I will provide you 24/7 service. Thanks for your interesting. ⭐Top Skills⭐ ⭐Android(java, kotlin), iPhone(Swift, Objective C) ⭐BLE, Raspberry pi, Arduino, jmDNS, NFC. ⭐Hybrid app(React Native, Cordova, ionic, flatter.io) ⭐OCR( Tesseract 4.0, Google OCR sdk) ⭐Video streaming and Image processing(OpenCV, XMPP, WebRTC) ⭐Third Party API manipulation. ⭐Front End (React.js/Redux, vue.js , Angular, HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap) ⭐Back End (Python/Flask/Django, Ruby on Rails, Node.js, Laravel) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την gcjcb
  5.5
  5 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  I'm a talented software developer with years of experience. I am fluent in both English and Spanish.
  I'm a talented software developer with years of experience. I am fluent in both English and Spanish. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την BARAKAM
  5.5
  31 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  I am a computer programming expert with 9+ years of experience focusing on implementation of custom-tailored desktop, web and mobile applications to match customer expectations. I have experience to handle large projects individually or work with a team to deliver fast and efficiently. My Core Skill-set is : Desktop...
  I am a computer programming expert with 9+ years of experience focusing on implementation of custom-tailored desktop, web and mobile applications to match customer expectations. I have experience to handle large projects individually or work with a team to deliver fast and efficiently. My Core Skill-set is : Desktop Application : Java, Javafx, Swings, Spring, Hibernate, Ant, Maven, Teamcity, Jira, Sharepoint, Activemq, JMS, Rest Services, SOAP Services, Web services etc. Web Application : PHP, AngularJS, HTML5, JQuery, Spring, Hibernate, Javascript, CSS, web-services, activemq, Data Pulling, data modeling, database design, data processing using hive ( Hadoop component ). Mobile Development : Android, IOS, Phonegap, Java, Javascript, CSS3, HTML5, Web-services, REST-Services. Database : Mysql, Oracle, SqlLite, H2, MongoDB etc. I have few more services in offer like : Data-entry, Microsoft Excel Computation & charting, Virtual Assitant etc. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την chrisjackson3
  5.0
  23 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Greeting!!! I'm an expert on Customizing WordPress & Woocommerce and Shopify themes. (I have rich experiences customized FOLLOWING: [WORDPRESS THEMES] : Flatsome, X theme, Divi theme, Avada theme, Enfold etc. [SHOPIFY THEMES] : Premium -> Turbo, Shoptimized, Retina, Testament, Showtime, Simolux-responsive,...
  Greeting!!! I'm an expert on Customizing WordPress & Woocommerce and Shopify themes. (I have rich experiences customized FOLLOWING: [WORDPRESS THEMES] : Flatsome, X theme, Divi theme, Avada theme, Enfold etc. [SHOPIFY THEMES] : Premium -> Turbo, Shoptimized, Retina, Testament, Showtime, Simolux-responsive, Parallax, Ira, Mobilia, etc. Free theme -> Especially Brooklyn theme, Debut etc. ) I have rich experiences built and customized many mobile friendly websites by using WordPress, woocommerce, shopify, php and html. Also i am talent on wordpress site optimizing to increase load speed. In WordPress theme and Plugin, i am capable to fix any types of complex issues. My skills are WordPress, PHP, JavaScript, HTML, bootstrap, CSS, shopify, Mobile etc. I can provide you exact results. Thank you and regard. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την pabloramirezdz
  5.3
  20 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  Professional with 12 years experience developing applications, for web and desktop, and 8 years developing mobile apps. Solid knowledge on Linux (CentOS and Debian derived distributions) and Java, JEE, .Net, Python, MSSQL Server, MySQL, MongoDb, PostgreSql, PHP, C / C ++ (Qt), Javascript / JQuery, web layout in...
  Professional with 12 years experience developing applications, for web and desktop, and 8 years developing mobile apps. Solid knowledge on Linux (CentOS and Debian derived distributions) and Java, JEE, .Net, Python, MSSQL Server, MySQL, MongoDb, PostgreSql, PHP, C / C ++ (Qt), Javascript / JQuery, web layout in HTML5 and CSS3 technologies. I develop using the top tools and conventions over LAMP/WAMP (Laravel/Symfony/CakePHP/Wordpress/PrestaShop and plain PHP), JEE (Spring, SpringBoot, JavaFX), Python (PyWeb, Django), .NET and MEAN/MERN stacks. If you need a reliable Developer or SysAdmin, then you should contact me! Programming is my passion, and I'm keep myself learning something new every day, It's my job but a dream. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την alexdanilovua
  5.2
  28 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  - User-friendly responsive, rich web front-end development I have been using AngularJS, React.JS for high-end, scalable web applications. I occasionally use Vue.js. > Twitter Bootstrap, Foundation, MaterializeCSS, HighCharts, D3.js, and you name it. - PHP-based back-end development I am skilled at full-fledged PHP...
  - User-friendly responsive, rich web front-end development I have been using AngularJS, React.JS for high-end, scalable web applications. I occasionally use Vue.js. > Twitter Bootstrap, Foundation, MaterializeCSS, HighCharts, D3.js, and you name it. - PHP-based back-end development I am skilled at full-fledged PHP frameworks, especially at Laravel full stack, Zend, Symfony, CakePHP and CodeIgniter. - Node.js-based back-end MEAN stack development - Hybrid mobile app development Taking advantage of my exceptional front-end programming skills with ionic, React native - Blockchain, bitcoin, ethereum, cryptocurrency , cryptocurrency exchange, ripple, Hyper ledger, ERC20 I can easily develop Proof of work and Proof of stake coins. I have deployed Many tokens in ethereum blockchain. I know to work with these ethereum standards, Erc 20, Erc 232, Erc 720, Erc 721. - Java,Spring,Spring Boot, Hibernate, SQL, NoSQLcroServices λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την famousming
  7.9
  68 αξιολογήσεις $45 $ την ώρα
  Thanks for visiting my profile. I have got 7+ years of rich experiences in Mobile/Web Development and able to work full-time for you. 100% Implementation of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design and Meet Deadline are my development focus. I always do my best to make clients satisfied with good...
  Thanks for visiting my profile. I have got 7+ years of rich experiences in Mobile/Web Development and able to work full-time for you. 100% Implementation of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design and Meet Deadline are my development focus. I always do my best to make clients satisfied with good quality and to meet timeline. Certified skills and Specialized on: ✍ Swift, Objective-C, Java, Kotlin for Native iOS(iPhone/iPad) , Android app development. React.js, React Native, Xamarin, Unity , Ionic, Phonegap for Hybrid Crossplatfom development. AngularJS, Laravel, Ruby, ROR, Python, Wordpress, Cakephp, Joomla for website development. Mapkit, GPS, API(JSON, XML, Rest Api) integration Firebase, Parse, Back4App, Urban, Amazon, Social Integration, Backend development. I do my best for your success with your great idea. Please contact me if I am a match for you are looking for. I am always ready for you. Best Regards λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Ideallsolution
  5.2
  17 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  ✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬ Hello Thanks you for your visit my portfolio. I am web developer and designer with experienced for more than 6years. Have built about over 499 sites via wordpress , shopify, html,..... . and Python, Django, Angular CLI, Node.js,. I am full time developer and my goal was...
  ✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬ Hello Thanks you for your visit my portfolio. I am web developer and designer with experienced for more than 6years. Have built about over 499 sites via wordpress , shopify, html,..... . and Python, Django, Angular CLI, Node.js,. I am full time developer and my goal was always delivery perfectly results on time and give satisfaction to my clients. my basic skill : ✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬ => Optimize (Speeding Up) => Shopify, Shopify Template Customize (Online Shop) => Wordpress, Woocommerce (Online Shop) => Suquarespace (Online Shop) => BigCommerce (Online Shop) => Responsive Design, Bootstrap => PHP, HTML, CSS, Jquery, Javascript => Psd To HTML, Psd To Wordpress => Python, Django, Angular, Mongodb , Node.js, => Database Management, Google Adwards , SSL => Email Template λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Sajjadhussain786
  5.5
  43 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  We offer Innovative Web Design,Web Apps, Software Development and Cost Effective Solutions to our customers. JS Titan Solutions is an offshore Innovative web and software development outsourcing firm in Pakistan. We use latest software technology and best practices for delivering value added solutions, helping...
  We offer Innovative Web Design,Web Apps, Software Development and Cost Effective Solutions to our customers. JS Titan Solutions is an offshore Innovative web and software development outsourcing firm in Pakistan. We use latest software technology and best practices for delivering value added solutions, helping companies to ultimately accomplish their ultimate objectives. "As has been an offshore Innovative IT company, we have experienced phenomenal growth exceeding industry standards due to our dedicated work force, and quality standards with excellent customer relationships." We have strategic business technology: "Our expertise enabled us to provide best of breed IT solutions to our client's unique business requirements. We provide end-to-end innovative development solutions in a variety of industry verticals." Our expertise :- WordPress Plugins, Themes Development ( Top 8%) Any Custom PHP work WordPress theme installation,Bugs fixes Codeigniter Framework Bootstrap CSS 3 HTML5 λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την liangjongai
  6.1
  58 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Thanks for reading our profile. I have been working as a senior full-stack developer for 7+ years and leading a small IT development team with 7 members. Our Top skills: ★ Website design and build. - PHP frameworks including Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Zend. - .Net frameworks such as ASP.Net or VB.Net. -...
  Thanks for reading our profile. I have been working as a senior full-stack developer for 7+ years and leading a small IT development team with 7 members. Our Top skills: ★ Website design and build. - PHP frameworks including Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Zend. - .Net frameworks such as ASP.Net or VB.Net. - Both familiar with Apache and IIS. - Database management using MySQL, MSSQL, MongoDB. - IIS + ASP.Net or VB.Net + MSSQL. - Java Spring and Hibernate. - Python Django and Flask. - Nodejs express server and Websocket communications. - Single Page Applications(SPA) using Angular, React, VueJs. ★ Mobile app development for iOS and Android for both Native and Hybrid. ★ Desktop software development using WPF, Qt, and MFC. ★ Modern smart and clear designs for Website and Apps using Adobe products. Our high ratings and good reviews for past projects from so many clients are more than 400+ now and We will guarantee our service for your request. Best Regards. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""