Life Coachs Για Πρόσληψη

 • Συμβουλευτική Ζωής
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 7 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   AmazingEngr76386
Πρόσλαβε τον/την   AmazingEngr76386

  AmazingEngr76386 AmazingEngr76386

  Pakistan $60 USD / ώρα
  Let me build your online business from scratch
  Pakistan
  The world is developing very fast so I decided to learn multiple skills. I learn 4 skills each month and have learnt around 100 skills so far. I decided to offer my services online here on this freelancing platform to help others and make my name in Forbes 2022. I believe in the direct impact of a sharp and...
  The world is developing very fast so I decided to learn multiple skills. I learn 4 skills each month and have learnt around 100 skills so far. I decided to offer my services online here on this freelancing platform to help others and make my name in Forbes 2022. I believe in the direct impact of a sharp and elaborate brand on the bottom line, or respectively on the business development and the sales. Strong Experience with startups in the following roles: - Sales to industrial and energy companies (up to several 100k USD pro sales) - International Business Development mainly in Europe, North America and Asia (greater China as well as Singapore/Malaysia) - Agile Project Management Further experience in projects with big corporates such as T-Systems, VW, Siemens, Microsoft: - Senior Consultant - Project Management - System Engineer - IT-Infrastructure Architect Excited about and experienced with business and technology-related topics around: - AI - Industry 4.0 - Agile Development Internet-marketing | SEO | SMM | PPC - PPC ( Google, Yandex, Bing) - Social Media Ads (Tik Tok, Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram, Quora) - Market research | Competitors research - Keywords research (Semantic kernel) - Application Store Optimization (ASO) - Keywords research for Amazon, Shopify, OpenCart - Google Analytics, Webmaster Tools maintenance - Social channels boosting (whitehat approaches) - Instagram, Facebook and Linkedin promotion (Ads and Guerilla marketing) - Meta tags creating - Content SEO-optimization - White Hat Linkbuilding 10+ years of working experience _______________________________________________________________ Programming skills: I have been practising and working on the following technologies in the field of programming: PHP Laravel JavaScript JQuery Vue React Node WordPress HTML CSS If the technology that you're using is not among the previous ones, please contact me and we will be happy to talk. ________________________________________________________________________ Engineering skills: I have been working actively in the multiple discipline engineering fields and honed the skills in the field of electrical, mechanical, civil and chemical engineering. YOU CAN HIT ME UP FOR DIFFERENT ENGINEERING PROJECTS. I can perfectly use and implement all engineering tools and softwares ____________________________________________________________________________ Part-time Lawyer: I am also being working as a part-time lawyer and can help you in Agency Agreements, Employment Contracts, Copyright/Intellectual Property Agreements License Agreements Shareholder Agreements Sales Contract Services Contract Proxy Agreements Loan Agreements Land Agreements Any Other Legal Agreement/Contract Additionally, I can provide you with professional legal advice/consulting in any area of law. I GET HAPPINESS WITH CLIENT SATISFACTION. LET'S DISCUSS YOUR PROJECT AND KNOW ME MORE DEEPLY. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AmazingEngr76386
 • Πρόσλαβε τον/την   Ziakhan2013
Πρόσλαβε τον/την   Ziakhan2013

  Ziakhan2013 Ziakhan2013

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Consider your work done.
  Pakistan
  TURNITIN Plagiarism Report, Perfect work and references will be shared. I am having a Masters and Bachelors having gold medals in both. I have completed my A & O Levels from Cambridge. I have been working as an academic writer for the last 5 years having great experience of working on various projects, academic...
  TURNITIN Plagiarism Report, Perfect work and references will be shared. I am having a Masters and Bachelors having gold medals in both. I have completed my A & O Levels from Cambridge. I have been working as an academic writer for the last 5 years having great experience of working on various projects, academic writing tasks, essays, dissertations, proposals and reports. I have great research, communication and problem-solving skills that distinguish me from others. I am a responsible, committed and dedicated to meeting the deadline by submitting high-quality work. I have used SPSS, Eviews and Stata that are all data analysis software for research purposes. I can follow Harvard, MLA & APA referencing styles along with Endnote according to your requirements. I also check the plagiarism of my work on Turnitin and write check before submission that I can share with you for the originality of my work. Hopefully, I get this opportunity to work with you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ziakhan2013
 • Πρόσλαβε τον/την   TechGeek00
Πρόσλαβε τον/την   TechGeek00

  TechGeek00 TechGeek00

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Designer, Writer, Editor, Data Expert & Cyber GeeK
  Pakistan
  Hi there, You are viewing a profile of Cyber consultant. Initially, starting out as a junior web designer I now have over 7 years + experience and work as an Designer, Writer, Editor, Trouble Shooter Data Expert with online marketing consultancy, My thirst to learn new things and genuine enthusiasm for all things...
  Hi there, You are viewing a profile of Cyber consultant. Initially, starting out as a junior web designer I now have over 7 years + experience and work as an Designer, Writer, Editor, Trouble Shooter Data Expert with online marketing consultancy, My thirst to learn new things and genuine enthusiasm for all things technical has provided me with a vast range of skills including web design, graphic design, SEO, social media, video editing, animation and project management. Built this reputation : ⭐ High quality ⭐ Always deliver job before deadline ⭐ Over Deliver but never Over Commit ⭐ Over meet Customers expectations ⭐ 24/7 Service Making the simple complicated is commonplace. Making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity. The desire not to be anything is the desire not to be..... Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TechGeek00
 • Πρόσλαβε τον/την   mercymuiruri
Πρόσλαβε τον/την   mercymuiruri

  mercymuiruri mercymuiruri

  Kenya $20 USD / ώρα
  Health Scientist
  Kenya
  I am well versed in the English language and a workhorse in terms of customer satisfaction, leadership and discipline. I am also self-reliant, very keen to details, a great team player and can easily find ways to motivate myself and my co-workers. Over the years, i have accumulated thousands of happy, satisfied, and...
  I am well versed in the English language and a workhorse in terms of customer satisfaction, leadership and discipline. I am also self-reliant, very keen to details, a great team player and can easily find ways to motivate myself and my co-workers. Over the years, i have accumulated thousands of happy, satisfied, and returning clients for the long list of freelance services I offer. I have earned my customer's trust by delivering high-quality work and excellent support services at all times. I am an ambitious freelancer who works round the clock to deliver excellent results. Customer satisfaction is my number one priority and is the primary driver of my success. With me, you are assured of original ideas and work, strict adherence to the deadline requirements and keen observation of the project instructions. I proofread and edit my projects thoroughly before submitting them. My three core values are EFFICIENCY, QUALITY, and EXPERTISE. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mercymuiruri
 • Πρόσλαβε τον/την   flyerEXPERT
Πρόσλαβε τον/την   flyerEXPERT

  flyerEXPERT flyerEXPERT

  Sri Lanka $25 USD / ώρα
  Brochures, Logos, Flyers, Packaging, Websites
  Sri Lanka
  FLYEREXPERT is a leading online graphic design agency based in Colombo, Sri Lanka. We offer unmatched competence with the latest Adobe suits, besides being well versed with excellent communication over text, voice, and video via freelancer.com messaging system. With over 5 years of experience in the industry,...
  FLYEREXPERT is a leading online graphic design agency based in Colombo, Sri Lanka. We offer unmatched competence with the latest Adobe suits, besides being well versed with excellent communication over text, voice, and video via freelancer.com messaging system. With over 5 years of experience in the industry, FLYEREXPERT has done truly remarkable work for many brands from diverse industries. We also cater for individual clients who might be in need of our graphic design solutions. Our team at FLYEREXPERT has something to bring to the table, something new & inspired. FLYEREXPERT provides top-notch design for businesses looking to get started, rebrand or accelerate their growth. With our expertise in the industry, we will come up with beautiful visuals that are tailored to your specific needs. We take pride in using a tailored, collaborative and agile approach in order to exceed our clients' expectations. Get in touch with us today for a customized package! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την flyerEXPERT
 • Πρόσλαβε τον/την   SeoGoyal1
Πρόσλαβε τον/την   SeoGoyal1

  SeoGoyal1 SeoGoyal1

  India $10 USD / ώρα
  Professional In SEO ON-PAGE and OFF-PAGE
  India
  Help your company achieve higher rankings, increase revenue, and get a constant stream of new customers with White Hat SEO. I have been doing SEo for more than 6 years. SEO is one of my favorites skill. I love beating the competition and watching businesses thrive. We are a family-owned and operated business that...
  Help your company achieve higher rankings, increase revenue, and get a constant stream of new customers with White Hat SEO. I have been doing SEo for more than 6 years. SEO is one of my favorites skill. I love beating the competition and watching businesses thrive. We are a family-owned and operated business that can handle all your Online Marketing needs. We specialize in SEO, Internet marketing, Digital Marketing, Link building and much more. We look forward to working with you!! We offer the following services:- > Analyze your website, > Perform Keyword Research To See Which Ones Fit Your Niche Best > Make Your Site SEO Friendly > Submit Your Business Information To Relevant Back-Linking sites > Social Media Optimization, Benefits of Search Engine Optimization (SEO) > Help To Build Your Brand > Optimized Website Earns More Traffic > Helps Your Target Audience To Find Your Site > improves User Experience > Help You Stay Ahead Of Your Competitors When you sign on with me I will give you a plan of action that fits your budget and realistic expectations. If it sounds too good to be true that's because it is! Honesty Saves Everyone's Time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SeoGoyal1
 • Πρόσλαβε τον/την   gkws
Πρόσλαβε τον/την   gkws

  gkws gkws

  India $25 USD / ώρα
  ⭐ Web & Mobile App Development Company ⭐
  India
  We are a team of young and experienced software experts with extensive technical skills and over 8+ years of experience in web & mobile applications development. ❖ KEY SERVICES ❖ - UI/ UX & Graphic designing - Mobile Application Development - Customized Web Application Development ❖ TECHNICAL STACK ❖ Frontend/...
  We are a team of young and experienced software experts with extensive technical skills and over 8+ years of experience in web & mobile applications development. ❖ KEY SERVICES ❖ - UI/ UX & Graphic designing - Mobile Application Development - Customized Web Application Development ❖ TECHNICAL STACK ❖ Frontend/ Framework/ Backend - HTML5, Ajax, CSS3, JavaScript, jQuery. - PHP, Codeigniter, Laravel. - WordPress, Magento, Opencart. - Bootstrap, Node.js, React.js, Angular. Mobile (iPhone/ iPad/ Android) - Swift, Objective C, Java - XML, Android studio, Xcode - API, Web Services, SDK integrations Database & Hostings - MYSQL, MSSQL, MongoDB, MariaDB - Shared/ VPS/ dedicated, AWS, Google Cloud. Looking forward to build great business relationship. Kind Regards! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gkws

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""