JavaFX Developers Για Πρόσληψη

 • JavaFX
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 39 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   devetar
Πρόσλαβε τον/την   devetar

  devetar devetar

  Czech Republic $50 USD / ώρα
  Code Chef: Mixing Full-Stack Flavors & Fun!
  Czech Republic
  Hey there! I've been in the coding game since 2010, wearing a bunch of different hats. I'm all about that full-stack life! Java and Python? Yup, been there, done that. Funny thing though: with all the Java coding I've done, I still can't get it to make me a cup of coffee. And as for Python, I'm convinced it’s more of...
  Hey there! I've been in the coding game since 2010, wearing a bunch of different hats. I'm all about that full-stack life! Java and Python? Yup, been there, done that. Funny thing though: with all the Java coding I've done, I still can't get it to make me a cup of coffee. And as for Python, I'm convinced it’s more of a friendly pet than a programming language. I jumped onto the mobile train around 2013, starting with Java and Objective-C. Fast forward to 2017, and I'm diving deep into Kotlin and Swift. Love how they keep things spicy! Speaking of spice, since 2018, I’ve been mixing it up with Flutter and React Native for some cross-platform action. Flutter's cool and all, but I'm still waiting for those real-life butterflies, you know? On the web side of things, I've rolled with PHP, Laravel, and Node.js for the backend vibes, and jazzed up the frontend with some React magic. Sometimes I think Laravel might just start humming a tune with how much I use it. All in all, I'm just a tech enthusiast, looking to create, collaborate, and occasionally crack a joke or two about my coding adventures. Let’s build something awesome together! ?‍?? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την devetar
 • Πρόσλαβε τον/την   TFComplex
Πρόσλαβε τον/την   TFComplex

  TFComplex TFComplex

  Pakistan $20 USD / ώρα
  ❤️ لآ اِلَهَ اِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللّهِ
  Pakistan
  Greetings, Allow me to introduce myself. I am Zuhair Muhammad, a dedicated Software Engineer with a substantial background as a Full Stack Developer. Since 2019, I have been an active participant in the freelance realm, continuously honing my skills. Presently, I am privileged to hold a coveted position among the Top...
  Greetings, Allow me to introduce myself. I am Zuhair Muhammad, a dedicated Software Engineer with a substantial background as a Full Stack Developer. Since 2019, I have been an active participant in the freelance realm, continuously honing my skills. Presently, I am privileged to hold a coveted position among the Top 1% of developers on the platform. My expertise encompasses a comprehensive spectrum of skills, constituting a true full stack proficiency: * Android * iOS * Java * Flutter * MYSQL * SQL * React Native * Kotlin * PHP * WordPress * Graphic Designing * 2D & 3D Designing * Animations * API Development * Python * CodeIgniter * Laravel I am steadfast in my commitment to delivering outcomes that guarantee 100% satisfaction within stipulated deadlines. Should you require further elucidation, I am at your service for an interview. Feel free to engage me with any inquiries, as I remain accessible 24/7. Eagerly anticipating the opportunity to connect. Your consideration is greatly appreciated. Best Regards, Zuhair Muhammad λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TFComplex
 • Πρόσλαβε τον/την   koustav2006
Πρόσλαβε τον/την   koustav2006

  koustav2006 koustav2006

  India $12 USD / ώρα
  Expert in C/C++/Java, Databases, Networking, GUI
  India
  I have over 10 years of programming experience in C,C++,Java,.NET,Python for scripting and desktop applications along with database programming (SQL, MySQL, SQLite, MongoDB) and Networking
  I have over 10 years of programming experience in C,C++,Java,.NET,Python for scripting and desktop applications along with database programming (SQL, MySQL, SQLite, MongoDB) and Networking λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την koustav2006
 • Πρόσλαβε τον/την   BeshoyMousaKhair
Πρόσλαβε τον/την   BeshoyMousaKhair

  BeshoyMousaKhair BeshoyMousaKhair

  Egypt $20 USD / ώρα
  senior software developer
  Egypt
  i love the challenge of solving hard problems that make me thinking just tell me what you want to be done and wait for perfect result
  i love the challenge of solving hard problems that make me thinking just tell me what you want to be done and wait for perfect result λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BeshoyMousaKhair
 • Πρόσλαβε τον/την   urmate
Πρόσλαβε τον/την   urmate

  urmate urmate

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Desktop, Web, and Android Application developer
  Pakistan
  ================================================================ Welcome to my profile ================================================================ Desktop Applications, Mobile Programming, Web Programming with the following tech-stack: Java, JavaFX, Swing, C/C++,...
  ================================================================ Welcome to my profile ================================================================ Desktop Applications, Mobile Programming, Web Programming with the following tech-stack: Java, JavaFX, Swing, C/C++, QT, Visual C++, C#, VB.NET, Python, Tkinter, PyQT, Jupyter Notebook, Dart, Android, Kotlin, Flutter, React Native, Node, Angular, React, Socket IO, Next JS, JSP, Servlets, EJB, JSF, Asp.Net, MVC, Entity Framework, PHP Core, Laravel, Ajax, Bootstrap, Web Services: Restful, Soap, HTML, XHTML, XML, DTD, XSD, JSON, Express, JQuery, Amazon Web Services. Google Cloud Platform, Heroku, MySql, Oracle, MSSQL, HBase, JavaDB, PostgreSQL, MS Access, Cassandra, MongoDB, JPA, Hibernate, Spring Framework, Spring Boot, Spring Integration, Spring Security, Arduino, Raspberry, DHT11, Node, Algorithms, Data Structures, Plotly, D3, Google Charts, JFreeCharts, UML Diagrams, PDFBox, IText, POI, Excel, JUnit, TestNg, Unit test, Mockito, and Many more λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την urmate
 • Πρόσλαβε τον/την   damirzhanibek04
Πρόσλαβε τον/την   damirzhanibek04

  damirzhanibek04 damirzhanibek04

  Kazakhstan $15 USD / ώρα
  Backend Developer
  Kazakhstan
  Created a WEB application on Spring Boot. The 2022 ICPC Kazakhstan Regional Contest: 11th Place.Will participate in 47th Annual World Championship of the ICPC.
  Created a WEB application on Spring Boot. The 2022 ICPC Kazakhstan Regional Contest: 11th Place.Will participate in 47th Annual World Championship of the ICPC. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την damirzhanibek04
 • Πρόσλαβε τον/την   david0734
Πρόσλαβε τον/την   david0734

  david0734 david0734

  United Kingdom $45 USD / ώρα
  TOP 1% Full-Stack Engineer
  United Kingdom
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead...
  Hello! I'm a seasoned Full-Stack Web & Mobile Developer with two decades of rich, hands-on experience in the software engineering domain, based out of the vibrant tech landscape of the UK. My professional journey has been marked by a dedication to excellence, a meticulous work ethic, and a commitment to staying ahead of the curve in the ever-evolving world of technology. Throughout my career, I have cultivated a diverse skill set that spans: ✔ Frontend Technologies: - HTML, CSS, JavaScript (ES6+) - Frameworks: React.js, Vue.js, Angular ✔ Backend Technologies: - Languages: Node.js, Python, PHP, Ruby - Frameworks: Express, Nest, Django, Flask, FastAPI, Rails, Laravel ✔ CMS Technologies: - Languages: JavaScript, PHP - Frameworks: Webflow, WordPress, Shopify, Bubble, Magento ✔ Mobile Development: - Native: Swift (iOS), Kotlin (Android) - Cross-platform: React Native, Flutter ✔ Database Management: - SQL (MySQL, PostgreSQL, MariaDB), NoSQL (MongoDB) ✔ DevOps & Cloud Services: - AWS, Azure, Google Cloud, Docker, Kubernetes ✔ Version Control: - Git, GitHub, GitLab, Bitbucket With a keen eye for detail and an aesthetic sense honed over years of UI/UX projects, I ensure that each application is not only robust under the hood but also intuitive and visually appealing. I firmly believe in agile software development practices and prioritize clear, consistent communication to ensure project visibility and timely delivery of the highest quality. My approach is holistic; I thrive on creating solutions that address both the technical and strategic goals of your business. Whether you need a cutting-edge responsive website, a high-performance mobile application, or an intricate enterprise-grade solution, I can lead your project to success. If you're looking for a detail-oriented developer who combines deep technical knowledge with strategic insight, let's connect and elevate your vision to new heights! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την david0734
 • Πρόσλαβε τον/την   Sohail748
Πρόσλαβε τον/την   Sohail748

  Sohail748 Sohail748

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Senior Software Developer (Mobile & Web App & SEO)
  Pakistan
  Hello. I am Sohail Jamil and I am a Senior software developer with 7 years of professional experience. I am here to assist you with your project with my skills What do I offer? - Mobile Application Development - Flutter App Development - React native - Native Android - iOS Application - Web...
  Hello. I am Sohail Jamil and I am a Senior software developer with 7 years of professional experience. I am here to assist you with your project with my skills What do I offer? - Mobile Application Development - Flutter App Development - React native - Native Android - iOS Application - Web Development - MERN Stack / MEAN Stack - CMS ( wordpress Shopify durpal etc) - Custom web portal (PHP etc) - APIs development and integration - SEO - SEO /SME/ SMO/ASO - Digital marketing (FB ads/ Google ads) - Google analytics - Desktop software development - .net - asp .net - C# - APIs development and integration - Python development - Flask Web App - Machine learning - Web scraping - Crawling - API and Web Development with Flask/Pyramid/Django - Other Skills - Knowledge of many database technologies many SQL databases as well as NO-SQL - Knowledge of various data storage formats: JSON, XML, CSV, EXCEL - Experience with many popular APIs as Amazon, Discord, Twilio, Slack, Twitter and many more My top qualities as a freelancer are: - Trying to always deliver the project ahead of the deadline - Working until all client's requirements are satisfied - Quick responses and often updates on the project Click the Hire Me button to message me or if you see my bid on your project click on the chat button to get started. king Regards Sohail Jamil λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sohail748
 • Πρόσλαβε τον/την   ihtsham3
Πρόσλαβε τον/την   ihtsham3

  ihtsham3 ihtsham3

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Web Developer & Graphic Designer & SEO
  Pakistan
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider...
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise****: o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML****: o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise****: o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise****: o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ihtsham3
 • Πρόσλαβε τον/την   Shahzaibkhansk80
Πρόσλαβε τον/την   Shahzaibkhansk80

  Shahzaibkhansk80 Shahzaibkhansk80

  Pakistan $15 USD / ώρα
  WORDPRESS | SHOPIFY | WIX | GRAPHIC DESIGNER
  Pakistan
  Greetings, I am an experienced web developer and designer with a proven track record of creating websites tailored to various industries, including eCommerce, corporate entities, and travel also i can design any type of professional logos. Front-end Languages: -Html/Css -JavaScript -React/Vue/Nuxt/Next. Back-end...
  Greetings, I am an experienced web developer and designer with a proven track record of creating websites tailored to various industries, including eCommerce, corporate entities, and travel also i can design any type of professional logos. Front-end Languages: -Html/Css -JavaScript -React/Vue/Nuxt/Next. Back-end Languages: -Python -PHP/Laravel -node.js CMS development: -WordPress. -Shopify -Wix -Web-flow Mobile App Development: -Flutter/Dart. UI/UX Designing: -Figma -PSD -XD Blender Adobe Illustrator Coral draw Photoshop I possess comprehensive expertise across a spectrum of technologies, ensuring meticulous attention to detail in every aspect of my work. My unwavering commitment to quality ensures that engaging my services will be a decision you won't regret. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Shahzaibkhansk80

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""