iPhone Developers Για Πρόσληψη

 • iPhone
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την Honestdeveloper1
  8.0
  48 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Dear Customer Thanks for checking my profile. We are very experienced with mobile app , Game and website development. Talented Our Skills Mobile Programming Native Platform(Android/IOS) Hybrid app( Ionic1&2/React Native/Cordova) Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) Game...
  Dear Customer Thanks for checking my profile. We are very experienced with mobile app , Game and website development. Talented Our Skills Mobile Programming Native Platform(Android/IOS) Hybrid app( Ionic1&2/React Native/Cordova) Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) Game Programming Unity3D cocos2dx 3D Modelling & 3D Animation 2D / 3D Game Designs and Environment. Web Programming PHP(Laravel/CodeIgniter) CMS(Shopify, Joomla, Drupal, Wordpress) JavaScript(Angular/React/Node/Express JS) Python Django Database(MongoDB/Mysql/SQLite) Good Services * Deliver Daily or Weekly result. * Deliver with well written source code, publish app on app store by customer name after development. * Responsible communication for each day(Anytime). * 6 months Free bug fixing and maintenance after development. "Correct implementation for requirements + Fast Speed + Top Quality + Time". This is our team working style. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την YuKai7777
  6.7
  31 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  Thanks for visiting my profile. I have full experiences with Mobile & Web development over 7+ years. I am able to deliver the best quality work's result in time you hope based on clear understanding of requirements. ✵ Full-time Communication and Working. ✵ My Master Fields ✓ Top Skill - Blockchain, NFC, WebRTC,...
  Thanks for visiting my profile. I have full experiences with Mobile & Web development over 7+ years. I am able to deliver the best quality work's result in time you hope based on clear understanding of requirements. ✵ Full-time Communication and Working. ✵ My Master Fields ✓ Top Skill - Blockchain, NFC, WebRTC, Voip, OCR, Image Processing - React Native, MEAN.io - Ruby on Rails, React+Apollo+GraphQL - ASP, JSP, Spring Boot - Social (Facebook...) ✓ Mobile - Native: Swift/Objective-C & Java - Hybrid: Flutter/Kotlin/NativeScript & Ionic/PhoneGap/Xamarin ✓ Frontend - React.js, Angular.js, Vue.js - Bootstrap 4, Html5, CSS3, jQuery+Ajax ✓ Backend - PHP, Node.js, GoLang - MySQL, PostgreSQL, MSSQL, MongoDB, Oracle ✓ Framework - Laravel, Codeigniter, Symfony, CakePHP, Yii - Express.js, Socket.io, Meteor.js - Django, Flask - WooCommerce, Prestashop, Shopify ✓ Cloud Server - AWS, Firebase, Google Cloud, All VPS Servers ... Kindly regards. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την arhamsoftltd
  6.5
  5 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  ArhamSoft is the leading software development company in Pakistan. With its highly qualified and experienced team of IT professionals, ArhamSoft is enjoying a good repute and recognition in Global IT industry. We are a 360 degree IT solutions provider with following expertise: Frameworks: Ruby on Rails, Node.js,...
  ArhamSoft is the leading software development company in Pakistan. With its highly qualified and experienced team of IT professionals, ArhamSoft is enjoying a good repute and recognition in Global IT industry. We are a 360 degree IT solutions provider with following expertise: Frameworks: Ruby on Rails, Node.js, PhoneGap, Cakephp, Laravel, ZEND Frontend: Slim, Haml, Jquery, AngularJS, Backbonejs, Sass, HTML5, CSS3 Languages: .NET, Ruby, PHP , Block chain Experts, Smart contracts certified Payment: Braintree, Stripe, Paypal Searching: Sunspot solar, Thinking sphinx, Elastic Database: PG, MySql, Sqlite, MongoDB Spec: Rspec, Capybara, Selenium, Minitest, Factorygirl less Repo: GIT, BIT Bucket, TFS Internet Marketing Dedicated Resource Outsourcing Content Writer SEO, SEM, SMM, SMO ISO-9001:2015 -- ISO-27001:2013 Certified λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την MaMingMing
  6.5
  14 αξιολογήσεις $60 $ την ώρα
  ✓ WEB & MOBILE & GAME TOP DEVELOPER - HAVING 6+ YEARS OF EXPERIENCE I always ask clients like this, "Are you 100% satisfied with my work? If not, please don't hesitate to tell me. I 'll do my best for your 100% satisfaction." NO ONE WAS DISSATISFIED WITH MY WORK AND WILL BE FINE IN THE FUTURE AS WELL. PROUD OF 100%...
  ✓ WEB & MOBILE & GAME TOP DEVELOPER - HAVING 6+ YEARS OF EXPERIENCE I always ask clients like this, "Are you 100% satisfied with my work? If not, please don't hesitate to tell me. I 'll do my best for your 100% satisfaction." NO ONE WAS DISSATISFIED WITH MY WORK AND WILL BE FINE IN THE FUTURE AS WELL. PROUD OF 100% ⭐⭐⭐⭐⭐ & 100% COMPLETION RATE! ⭐ TOP SKILLS Web(PHP, MEAN & MERN, JSP), Android(Java, Kotlin), iOS(Swift, Objective-C), Hybrid(Ionic, Xamarin, React Native), Game Development(Unity, cocos2d) ⭐ 6+ YEARS OF EXPERIENCE Social Networking, Shopping, Chatting, Dating apps, Global Websites, 3D, 2D Games. ⭐ PROFESSIONAL DEVELOPMENT Professional Management, Fast Coding, Testing and Bug Fixing, Documentation. ⭐ BEST SERVICE Fast Response, Full Time Availability, Best Quality, AND LIST GOES ON. ⭐ ALWAYS READY FOR YOU, JUST MESSAGE ME NOW :) Best Regards. Ma λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την sucharuhasija
  6.6
  84 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  Hi, Over the last 7 years, I've been working online as a Web and app Developer(Native Andriod and IOS). I am a perfectionist having a very good work ethic. When I launch myself into a project I become obsessed and work tirelessly until completion of a project. Here is one of the reviews from my clients. ----- As...
  Hi, Over the last 7 years, I've been working online as a Web and app Developer(Native Andriod and IOS). I am a perfectionist having a very good work ethic. When I launch myself into a project I become obsessed and work tirelessly until completion of a project. Here is one of the reviews from my clients. ----- As always very happy with Sucharu. He is fast, dedicated and precise. ----- My approach for working : ✽ Your requirements are my priority. ✽ Help you finish the requirements with my creativity and expert. ✽ Response time 24 x 7 ✽ Crazy for quality code and perfection. ✽ Can provide maintenance for the product after completion. ✽ Provide technical consultant ✽ Familiar with team development as well Designing Portfolio Link : https://www.behance.net/trothmatri876f Looking forward to hear from you. Thanks λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την rajatlala
  7.0
  22 αξιολογήσεις $19 $ την ώρα
  I am full stack developer with 12+ years of industry experience and a proven track record of building highly complex enterprise and consumer Apps from scratch. I've got experience in Solidity and Blockchain fundamentals, I can help You with all the crypto-related tasks, setting up blockchain explorer, generating your...
  I am full stack developer with 12+ years of industry experience and a proven track record of building highly complex enterprise and consumer Apps from scratch. I've got experience in Solidity and Blockchain fundamentals, I can help You with all the crypto-related tasks, setting up blockchain explorer, generating your own currency or writing smart-contracts on Ethereum Network for Decentralized Applications. I can be a complete solution for any kind of development related tasks. Skills: Blockchain, Ethereum Smart Contracts, Solidity, Truffle, Web3.js, ERC20 Tokens, Quorum Private & Permissioned blockchains Mobile Apps, iOS, Android, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Java, Android Wear, PHP, Node.js, MEAN Stack, Web Services, Automated Testing Industries: eCommerce, Healthcare, Fitness, On-demand Marketplaces, Sports, Travel, Productivity, Fashion & Lifestyle, Finance, Manufacturing, Social Networking λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την owebest
  6.6
  5 αξιολογήσεις $18 $ την ώρα
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP...
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP Development 4. Code Igniter, Cake PHP, Laravel Development 5. Wordpress, Python, Magento Development 6. Node JS, Angular JS, Express JS, 7. Dot NET MVC 8. AWS, Azure and Google Cloud Solutions Provider 9. Hybrid and Native Mobile App Development 10. Android & IOS App Development 11 IOT 12. Machine Learning 13. Blockchain Development 14. React and React Native 15. Mongo DB, Cassandra, BigData 16. Crypto Currencies Exchange 17. Penetration & VulnerabilityTesting There are many more technologies in which we work. With OweBest, be assured of quality and genuine work. Take a look at our Portfolio - it speaks for itself. Best Regards Team OweBest λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την winmaclin
  9.0
  401 αξιολογήσεις $12 $ την ώρα
  ★★★ 13+ Years Successfully Completed ★ 3000+ Esteemed Clientele ★ 350+ In-house Professionals ★★★ Holding expertise with Multi-layered S/W designing, development, maintenance, enhancement using OOPs concepts, Multi-thread concepts & Collection framework with Unit/Integration Testing & TDD ➤ OUR TECH STACK ⟶ Design ➧...
  ★★★ 13+ Years Successfully Completed ★ 3000+ Esteemed Clientele ★ 350+ In-house Professionals ★★★ Holding expertise with Multi-layered S/W designing, development, maintenance, enhancement using OOPs concepts, Multi-thread concepts & Collection framework with Unit/Integration Testing & TDD ➤ OUR TECH STACK ⟶ Design ➧ Wireframe, PSD ⟶ Client-Side ➧ Bootstrap, JavaScript, AngularJS, ReactJS ⟶ Server-Side➧ C#.NET, Java, PHP, ROR, NodeJS, Python ⟶ CMS➧ WordPress, Joomla, Magento ⟶ DB➧ MsSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB ⟶ Mobility➧ iOS & Android, Objective-C & Java SDK, Swift, Ionic, React Native, Unity3D ➤ SKILLED TEAM ⟶ 6 Project Managers ⟶ 12+ Business Managers ⟶ 18+ Team Leaders ⟶ 150+ Web Developers ⟶ 120+ Mobile Developers ⟶ 60+ UI/UX & QA Team ➤ OUR STRENGTHS ⟶ Regular Communication ⟶ Daily Work Update Report ⟶ 100% Guaranteed Plagiarism Free Work ⟶ Technology/Process Maturity ↳ FIXED COST ↳ TIME & MATERIAL(Hourly) ↳ DEDICATED TEAM ↳ HYBRID MODEL (Fixed + Hourly) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την rightbigboss
  6.4
  20 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  I am Full Stack Web and Mobile Developer. I'm honest and fair. Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon. Listed below are my experience and skills. 1. Web & PWA Development (7+ years experience) - Framework: Angular, React, Ionic, Vue, Node, Express, Flask, ROR,...
  I am Full Stack Web and Mobile Developer. I'm honest and fair. Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon. Listed below are my experience and skills. 1. Web & PWA Development (7+ years experience) - Framework: Angular, React, Ionic, Vue, Node, Express, Flask, ROR, Django, Laravel, Codeigniter - Very strong knowledge in PWA using Ionic, Angular. - Cloud: Google Cloud, Amazon Web Service etc. - Database: MongoDB, Google Cloud Sql and Datastore, PostgreSQL, MySQL etc... - Design: Jquery, CSS, Bootstrap, HTML5, PrimeNG - Experience:Twilio Text, Video, Voice Chatting, Firebase, Openfire XMPP, Payment api(braintree, paypal, stripe), social api(facebook, twitter), smtp. 2. Mobile App Development (6+) - Native: Java, Kotlin (Android) Swift, Objective-C (iOS) - Hybrid: React-Native, Ionic, Flutter, Xamarin - VCS: GitHub, GitLab, BitBucket - Experience: Event solution, POS system based on NFC/QR code, Chatting app based on Twilio, Social app λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την imagicaworld
  6.9
  86 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  Welcome To Imagicaworld My motto is to provide high quality work deidicatd to work and client satisfaction delivered before client deadline. Android | iPhone | iPad | Laraval | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App...
  Welcome To Imagicaworld My motto is to provide high quality work deidicatd to work and client satisfaction delivered before client deadline. Android | iPhone | iPad | Laraval | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App expertise- - Uber Style App, Home service app, Package delivery app, Scientific Calculator app, Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Dating app, water controler app, PhoneGap apps , Elearning , Life Style , Quiz app - Google Map/GPS system apps, Restaurant delivery apps, Food ordering app, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, preganancy app - Travel apps , Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, WORDPRESS, HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile app development. λιγότερα

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""