iPad Developers Για Πρόσληψη

 • iPad
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 90 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   elaunch
Πρόσλαβε τον/την   elaunch

  elaunch elaunch

  India $15 USD / ώρα
  Yahooo! Awarded with Top 1% Emerge Freelancer
  India
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 90+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android...
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 90+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * Blockchain * E-Commerce * ERP & CRM * Crypto Trading & Exchange * NFT Marketplace in Web3 We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can't be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * NestJS We're happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client's needs first. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaunch
 • Πρόσλαβε τον/την   vasundhara19
Πρόσλαβε τον/την   vasundhara19

  vasundhara19 vasundhara19

  India $15 USD / ώρα
  Digital Solutions Expert: Innovate Confidently
  India
  150+ Five-Star Reviews Accepted 150+ Jobs On Freelancer We have developed more than 1000 apps and games in Android, iOS and the Web WE ARE EXPERT ON NATIVE/CROSS-PLATFORM APP DEVELOPMENT Android: Android Studio (Java/Kotlin) iOS: Xcode (Swift/Objective C) Cross-Platform: React Native, Flutter Website: PHP...
  150+ Five-Star Reviews Accepted 150+ Jobs On Freelancer We have developed more than 1000 apps and games in Android, iOS and the Web WE ARE EXPERT ON NATIVE/CROSS-PLATFORM APP DEVELOPMENT Android: Android Studio (Java/Kotlin) iOS: Xcode (Swift/Objective C) Cross-Platform: React Native, Flutter Website: PHP (Laravel), WordPress, Shopify, React.js, Python Django, Node.js, Angular Unity: 2D/3D Game Development Python: Data scraping Design: Blender SEO: App ASO and Website SEO QA: Manually and Automation 1. Expert in JSON/XML(API) parsing. 2. MultiVendor E-Commerce App-Web development. 3. Marketplace App-Web(Auctions, Online Store) 4. Social media app development. 5. CMS(Admin Panel-Web) 5. Taxi App, Appointment Booking for all platforms. 6. PUSH notification. 7. Food, Health, Education, News, Package Delivery App-Web. 8. Multiplayer Cards, 2D/3D game dev. in UNITY. Application, Game & Website development is our strength. Basically speaking, we are the people who develop with passion! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vasundhara19
 • Πρόσλαβε τον/την   Julian29
Πρόσλαβε τον/την   Julian29

  Julian29 Julian29

  India $16 USD / ώρα
  Top 1% Freelancer |Mobile | Native | Hybrid |Web
  India
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. - more than 11+ years experience in Development on IT jobs. - like to work on the team. I have extensive experience in...
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. - more than 11+ years experience in Development on IT jobs. - like to work on the team. I have extensive experience in : Native app development: XCode, Objective C, Swift/Swift UI, Java, kotlin , Android Studio Cross-Platform App Development: Firebase - Flutter , React Native, Hybrid(ionic), Backend Technologies: My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, Wordpress , Javascript, Jquery, HTML, CSS, C/C++,... MySQL, MongoDB , AWS, Experiences: Developed a lot of Applications(web and mobile, desktop) We beat deadlines and leave our clients completely satisfied. We have the skills you need, and we have . I am reaching out to express my enthusiasm about the opportunity to work with you on your upcoming project. I have joined Freelancer on October 30, 2014.I bring with me a wealth of experience, having already accumulated 2 years of expertise even before officially entering the freelancing arena. This, combined with my additional 9+ years in the IT industry, totals to an extensive 11+ years of hands-on experience. My commitment to delivering high-quality code is unwavering, and I am confident in my ability to turn your ideas into exceptional, user-friendly applications. I believe in fostering long-term relationships with my clients, and I am dedicated to ensuring your satisfaction not just during the project but also in its future iterations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Julian29
 • Πρόσλαβε τον/την   ThatGuy09
Πρόσλαβε τον/την   ThatGuy09

  ThatGuy09 ThatGuy09

  India $15 USD / ώρα
  Want to make Next Big Thing you are at right place
  India
  We at Programmingly provide web and mobile app designing and development services with great emphasis on intuitive UI. Innovation is at our core, and our ultimate goal is to make stuffs which is fast and makes the life of the user/company easy. Our primary expertise includes: - iOS and Android development -...
  We at Programmingly provide web and mobile app designing and development services with great emphasis on intuitive UI. Innovation is at our core, and our ultimate goal is to make stuffs which is fast and makes the life of the user/company easy. Our primary expertise includes: - iOS and Android development - WordPress development - LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) - Custom eCommerce development - eCommerce projects maintenance ----Service Guarantee------ *24*7 hours live support. *Free of cost technical support for a lifetime. *No charges for deployment. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ThatGuy09
 • Πρόσλαβε τον/την   monitrix
Πρόσλαβε τον/την   monitrix

  monitrix monitrix

  India $30 USD / ώρα
  Compare & Select | Top 1% Web & App | Preferred FL
  India
  Imagine. Create. Inspire. These are the three words that guide our work. We are on our 10th year here on Freelancer.com! We have gathered more than 750 Reviews and completed more than 1400 Projects of all sort. We are currently on the Top 25 Rankings on Freelancer.com! With every project, we offer the below Add-Ons...
  Imagine. Create. Inspire. These are the three words that guide our work. We are on our 10th year here on Freelancer.com! We have gathered more than 750 Reviews and completed more than 1400 Projects of all sort. We are currently on the Top 25 Rankings on Freelancer.com! With every project, we offer the below Add-Ons for free: + 16 hrs/day Support available Even on Weekends + Development on Our Test Server at Start and will do Migration after all Completed and Approved + 6 Month Support After Project Completed + Responsibility to Upload Website or IOS/Android App into Live Server/Stores + Full Documentation of Project Functions will be Provided at End Hire us for: - Web Development: Node Js, React Native, Mern Stack, PHP, CODEIGNITER, LARAVEL,ANGULAR, - Mobile: ANDROID and IOS, NATIVE and HYBRID APPS - SEO: Link building, Quality Backlinks, Guest Posting, Digital Marketing -Animation: Animated videos for your products or brands with music or voice over - Third Parties: Google Maps, Twillio sms/Video call/Voice call, Agora Video call/Voice call/Whiteboard, Dyte Video call/Voice call, Mailchimp, Stripe/Stripe connect, Paypal, Razorpay and many more. We reply within seconds! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την monitrix
 • Πρόσλαβε τον/την   ThomasTracy12
Πρόσλαβε τον/την   ThomasTracy12

  ThomasTracy12 ThomasTracy12

  Canada $80 USD / ώρα
  Full stack mobile and web application developer
  Canada
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 4+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further.
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 4+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ThomasTracy12
 • Πρόσλαβε τον/την   ebizzsolution
Πρόσλαβε τον/την   ebizzsolution

  ebizzsolution ebizzsolution

  India $15 USD / ώρα
  Top 2% company in Mobile app development
  India
  We are a large development team (more than 50 highly skilled Developers headed by 5 dedicated Team Leaders and supported via 10+ UI/UX & QA Specialists) with the ability to take your Web and/or App vision and turn it into a reality. Our team has successfully handled over 600 projects over the course of our time...
  We are a large development team (more than 50 highly skilled Developers headed by 5 dedicated Team Leaders and supported via 10+ UI/UX & QA Specialists) with the ability to take your Web and/or App vision and turn it into a reality. Our team has successfully handled over 600 projects over the course of our time together, and can handle projects and services involving: ● Flutter ● React Native ● Native Android ● Native iOS ● Node Js ● Angular Js ● SalesForce ● CodeIgniter ● PHP ● HTML ● UI/UX Design Our diversity in our team and skills make us one of the strongest Freelancer teams available. We’ve handled multi-million dollar projects where we’ve maintained our professional values while developing massive products and assets. If you’re interested in working with a team that has a 98% Job Completion Rate, a top 2% distinction in our field, and has the resources and knowledge to take on projects of any size or complexity, we are the team for you! So let us know what we can do for you, and we’ll bring you the solution. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ebizzsolution
 • Πρόσλαβε τον/την   smaiert
Πρόσλαβε τον/την   smaiert

  smaiert smaiert

  Pakistan $13 USD / ώρα
  iOS | Android | Flutter
  Pakistan
  Greetings! I with my team deliver quality software products and services that stem from ambitious ideas, developed with meticulous expertise, and driven by relentless care. We are a team with eclectic skill set ranging from iOS, Android and Web; that share a common vision for propelling our clients' business to new...
  Greetings! I with my team deliver quality software products and services that stem from ambitious ideas, developed with meticulous expertise, and driven by relentless care. We are a team with eclectic skill set ranging from iOS, Android and Web; that share a common vision for propelling our clients' business to new heights by enabling them with solutions based on the best available technologies on the market. We don't wait for the tech world to bend to a change and then for us to follow. We believe in taking bold initiatives that put us and our clients miles ahead of the competition. *** 10+ years of experience. *** Best price with 100% satisfaction. SERVICES : iOS | Android | Web | SEO | Swift | ObjectiveC | WordPress λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την smaiert
 • Πρόσλαβε τον/την   Dharmeshghoghari
Πρόσλαβε τον/την   Dharmeshghoghari

  Dharmeshghoghari Dharmeshghoghari

  India $25 USD / ώρα
  IOS ★ ANDROID ★ WEBSITE ★ PHP ★ LARAVEL ★ UI/UX
  India
  ⭐️ Awarded ★Preferred Freelancer★ for exceptional performance ⭐️ Successfully delivered 130+ Projects as a efficient Team ⭐️ Achieved a 100% Job Success Rate, Ensuring Client Satisfaction ⭐️ Committed to delivering High Quality Work and Cost-efficient Services ⭐️ Backed by more than 11+ Yrs of Industry Experience ⭐️...
  ⭐️ Awarded ★Preferred Freelancer★ for exceptional performance ⭐️ Successfully delivered 130+ Projects as a efficient Team ⭐️ Achieved a 100% Job Success Rate, Ensuring Client Satisfaction ⭐️ Committed to delivering High Quality Work and Cost-efficient Services ⭐️ Backed by more than 11+ Yrs of Industry Experience ⭐️ Dedicated to building Long Term, Productive Partnerships. We are a passionate team of Developers, Designers and Innovators. Who specialize in creating stunning Mobile Apps, Websites and Graphics tailored to your business needs. With our expertise and creativity, we bring your vision to life, delivering exceptional digital solutions that leave a lasting impact. ★ WHY CONSIDER OUR TEAM ★ ✅ Dedicated to ensuring your Success ✅ Delivering exceptional Quality work at Competitive Prices ✅ Extensive expertise in iPhone, Android, Backend architecture, and Database Technologies ✅ Crafting applications that cater to All Devices ✅ Punctual Delivery of products ✅ Always staying abreast of the Latest Technologies ★ OUR CORE SKILLS AND EXPERIENCES ENCOMPASS ★ ⭐ Backend Interaction - Rest API, JSON, XML, PHP, Laravel, CodeIgniter ⭐ Databases / Data Management - SQLite, MySQL, Parse, MongoDB ⭐ Social Integration - Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat, Tinder ⭐ Chat - XMPP, Socket, Firebase, GetStream, Twilio ⭐ Version Control Tools - Github, Bitbucket, Gitlab ⭐ Location Services - Google Map, Apple Map kit, Geolocation, GPS, Location Tracking ⭐ Audio / Video Live Streaming ⭐ Firebase APIs ⭐ Payment Gateway - Paypal, Braintree, Stripe ⭐ QR Codes, Bar Codes, VIN Scanner, NFC Tags Reading ⭐ In-App Purchase, Advertisement, Push Notifications, GCM, Google Analytics ⭐ Photo & Video Sharing, Editor, Filter ★ TECHNOLOGIES WE UTILIZE FOR DEVELOPMENT ★ ✔️ iOS : Swift, Objective-C ✔️ Android : Kotlin, Java ✔️ Web / Backend : PHP, Laravel, CodeIgniter, WordPress, ✔️ Cross Platform (Hybrid) : Flutter (Dart) ✔️ Frontend : HTML5, CSS3, BootStrap, JavaScript, jQuery ✨ FREE INTRODUCTORY : I'd like to offer you a Complementary Consultation to discuss potential collaboration and explore how we can work together on your project. During this introductory call, We'll exchange valuable ideas and insights, regardless of whether we end up partnering on the project. Your time in reviewing my profile is sincerely appreciated! I am committed to exceeding expectations and delivering outstanding results for you. Regards, Dharmesh ✌️ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dharmeshghoghari

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""