iPad Developers Για Πρόσληψη

 • iPad
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 182 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd
Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd

  taskmanageryd taskmanageryd

  India $20 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 2% | Verified by FL Staff
  India
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+...
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+ projects, including Mobile Applications, Websites and Software Development; all with exceptional results. Technical Skills: * Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, Hybrid) * PHP (Core PHP, Cake PHP, Codeigniter, laravel, MVC) * eCommerce (Opencart, Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) * Designing (Website, Graphic, Logo Design, Mobile UX/UI Design) * Social Networking Integration - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube We are privileged to serve the best brands in India and even international markets. We'd be glad to assist you for any help you may need! Many thanks for visiting our profile! "Work to Fuel Your Dreams" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την taskmanageryd
 • Πρόσλαβε τον/την   vasundhara19
Πρόσλαβε τον/την   vasundhara19

  vasundhara19 vasundhara19

  India $15 USD / ώρα
  Expert in Application, Game & Website Development
  India
  100+ Five Star Reviews Accepted 125+ Jobs On Freelancer We have developed 1000+ apps/games in Android, iOS & Web WE ARE WORKING ON NATIVE/CROSS-PLATFORM APP DEVELOPMENT Android - Android Studio (Java/Kotlin) iOS - Xcode (Swift/Objective C) Cross-Platform - React Native, Flutter Website - PHP(Laravel) &...
  100+ Five Star Reviews Accepted 125+ Jobs On Freelancer We have developed 1000+ apps/games in Android, iOS & Web WE ARE WORKING ON NATIVE/CROSS-PLATFORM APP DEVELOPMENT Android - Android Studio (Java/Kotlin) iOS - Xcode (Swift/Objective C) Cross-Platform - React Native, Flutter Website - PHP(Laravel) & WordPress UNITY - 2D/3D Game Development Python - Web(Django) & Data scraping Design - Photoshop, Maya, Illustrator & AfterEffect SEO - Adword, ASO & SMO QA - Manually & Automation 1. Expert in JSON/XML(API) parsing. 2. MultiVendor E-Commerce App-Web development. 3. Marketplace App-Web(Auctions, Online Store) 4. Social media app development. 5. CMS(Admin Panel-Web) 5. Taxi App, Appointment Booking for all platforms. 6. PUSH tech. like FCM, GCM, etc. 7. Food, Health, Education, News, Package Delivery App-Web. 8. Multiplayer Cards, 2D/3D game development in UNITY. Application, Game & Website development is our strength. Basically speaking, we are the people who develop with passion! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vasundhara19
 • Πρόσλαβε τον/την   MatthewHendrey0
Πρόσλαβε τον/την   MatthewHendrey0

  MatthewHendrey0 MatthewHendrey0

  Pakistan $25 USD / ώρα
  High-end React Native |Flutter |iOS/Android |UI/UX
  Pakistan
  ⭐️Top Rated Preferred and Verified Freelancer on Freelancer.com, Specializing in Mobile App Design and Development. I Develope apps for those who want to change the World with their business. I'm always trying to learn new technologies. I love to give full room for my clients to think beyond possibilities and I try...
  ⭐️Top Rated Preferred and Verified Freelancer on Freelancer.com, Specializing in Mobile App Design and Development. I Develope apps for those who want to change the World with their business. I'm always trying to learn new technologies. I love to give full room for my clients to think beyond possibilities and I try to make it possible. Featured Review : ⭐⭐⭐⭐⭐ Wow Zain has delivered an amazing APP. He communicates perfectly and has a real understanding of what needs to be done. More so he knows his skills and will keep trying to deliver you exactly what you require. I am very please with his work, skill and constant commitment to our project. Thank you so much Zain.! Client satisfaction by offering affordable rates for quality work is always my top priority. Reviews Section of my profile says it all. I always take care of my clients by offering long term support for projects. The Client Review⭐️ below which you will find in my reviews section and numerous others like it, describes the quality of work and value that you can expect from working with me: ⭐WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS? ⭐ ✔ Client Reviews: I focus on providing VALUE to all of my Clients and Earning their TRUST. The Client Reviews and Feedback on my Profile are immensely important to me and the value that I provide. ✔ Over-Delivering: This is core to my work as a Freelancer. My focus is on GIVING more than what I expect to RECEIVE. I take pride in leaving all of my Clients saying "WOW" ✔ Responsiveness: Being extremely responsive and keeping all lines of communication readily open with my Clients. ✔ Resilience: Reach out to any of my Current of Former Clients and ask them about my Resilience. Any issue that my Clients face, I attack them and find a SOLUTION. ✔ Kindness: One of the biggest aspects of my life that I implement in every facet of my life. Treating everyone with respect, understanding all situations, and genuinely wanting to IMPROVE my Client's situations. My Skills and Experties Includes : ✓Hybrid Mobile Development : React Native | Flutter ✓Languages : Javscript | Typescript | Python | Dart | Java | Swift ✓Frontend : React ✓Native App : Java for Android and Swift for iOS. ✓Backend : Node ✓Database : Mongodb | Mysql | Firebase Real Time and Cloud ✓Version Controls : Github | bitBucket | Gitlab ✓Cloud : Google maps Api | AWS | Heroku | Netlify. I am open to discuss your project but please if you need something in a rush or on tight budget - look elsewhere, let's save our time and energy Otherwise, feel free to contact me and I will do my best to get back to you ASAP. Cheers λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MatthewHendrey0
 • Πρόσλαβε τον/την   irfanui
Πρόσλαβε τον/την   irfanui

  irfanui irfanui

  India $20 USD / ώρα
  COMPLETE IT SOLUTIONS!!! WITH ANY TECHNOLOGY...
  India
  Hey everyone , I'm Mohammad! Full Stack Engineer, very hardworking and dedicated to my work. I always deliver what i promise to my clients. i done our work with a lot of proficiency , as well as at the accurate time. COMPLETE IT SOLUTIONS!!! WITH ANY TECHNOLOGY... ✓ Mobile App Developer, Android, iOS ✓ PowerApps ✓...
  Hey everyone , I'm Mohammad! Full Stack Engineer, very hardworking and dedicated to my work. I always deliver what i promise to my clients. i done our work with a lot of proficiency , as well as at the accurate time. COMPLETE IT SOLUTIONS!!! WITH ANY TECHNOLOGY... ✓ Mobile App Developer, Android, iOS ✓ PowerApps ✓ Blockchain Developer ✓ PHP Developer, Laravel, Node, React, WordPress, Shopify, Magento ✓ ASP.Net Developer ✓ Machine Learning, Artificial Intelligence ✓ Java Developer ✓ Game Developer ✓ Tizen, Webos, tvos, Samsung, LG apps, iptv developer, tvs ✓ SmartWatch App Clients willing to have long term project relationship are most welcome , we will give you the best result using our excellent skills on your project, you can chat with me and let's get started we will ready to Immediately. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την irfanui
 • Πρόσλαβε τον/την   MobiStudioz
Πρόσλαβε τον/την   MobiStudioz

  MobiStudioz MobiStudioz

  India $25 USD / ώρα
  Android , iOS , Flutter & PHP , Wordpress Experts
  India
  Mobile Application Development Company Foxy Technologies is the foremost app development company, having a team specializing in Iphone and Android app development. Moreover, we provide the ultimate Native , Hybrid apps for businesses with robust APIs and scalable backend. Technology and Tools at Foxy -...
  Mobile Application Development Company Foxy Technologies is the foremost app development company, having a team specializing in Iphone and Android app development. Moreover, we provide the ultimate Native , Hybrid apps for businesses with robust APIs and scalable backend. Technology and Tools at Foxy - : *Designing skills*- Photoshop, Adobe XD , Figma , HTML. Wireframe, UI/UX, PSD, FigBootstrap, JavaScript, AngularJS, ReactJS, VueJS *Web Technologies* -- ASP.NET, C#, Java, PHP, WordPress, Magento, ROR, NodeJS, Python, Django *Mobile Technologies*- iOS & Android, Objective-C & Java SDK, Swift, React Native, Flutter. Foxy management is highly proficient and experienced which can help to turn your ideas into robust apps. Our team can guide you for the best technology and platform for your dream app because of high expertise in every domain. Thank You Team Foxy Technologies λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MobiStudioz
 • Πρόσλαβε τον/την   jatinsehgal19
Πρόσλαβε τον/την   jatinsehgal19

  jatinsehgal19 jatinsehgal19

  India $50 USD / ώρα
  Fullstack Web & Mobile Developer (LAMP/MEAN/ iOS)
  India
  I and Narendra are leading a small team of professionals to provide end to end quality web & mobile services. We strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development,...
  I and Narendra are leading a small team of professionals to provide end to end quality web & mobile services. We strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite me for a Trial Job on Freelancer! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jatinsehgal19
 • Πρόσλαβε τον/την   abdullah1826
Πρόσλαβε τον/την   abdullah1826

  abdullah1826 abdullah1826

  Pakistan $17 USD / ώρα
  Senior, Mobile Application | Website Developer
  Pakistan
  What client says about me? "Muhammad and his team put a lot of hard work and effort into my project. Muhammad did all his bests to satisfy my needs. Initially, I just provided hand-drawn sketch files for the project, but he went above and beyond my expectations and added tons of new features to the app that I...
  What client says about me? "Muhammad and his team put a lot of hard work and effort into my project. Muhammad did all his bests to satisfy my needs. Initially, I just provided hand-drawn sketch files for the project, but he went above and beyond my expectations and added tons of new features to the app that I couldn't even imagine before. There were times when he had to delay the work a bit for different reasons but eventually he went out of his way to may good customer service happen. Thanks for the commitment and work!" If you want to connect or convert your websites especially woo-commerce, restaurants, real estate into a mobile app, we're here to help you because of having a good team. We provide admin panels or dashboards for mobile apps to manage the app content and analytics. With the development of mobile apps, we also provide services in website development. Some skills are mentioned: **In Mobile Application Development Field: - Swift, Objective-C, Java, Kotlin. - App Store/Google Play App submission process; - Debugging, fixing, and maintenance of the existing code; - Restful API integration, Firebase, Parse, Sockets; - Social network integration (Facebook, Google, Instagram, Twitter, etc.); - MongoDB/MYSQL/MSSQL/SQLite/CoreData database management; - Push Notifications (APNS: Apple & FCM: Firebase) and in-app notification implementation; - In-App purchases implementation & multiple payment gateways integrations; - GPS location processing (Apple & Google Map Integration); - Third-party SDK's integration; - Photo/video/audio management (capturing, editing, and sharing); - Git, BitBucket with source tree; - VoIP services, Video calling; - Chat & live tracking like uber, careem, etc - Ecommerce app development experience like foodpanda - Real estate app development experience like sirmaya & zameen - Internet Connectivity, Progress bar, Pull to refresh, Hamburger menu, and tab bar (bottom - navigation extra buttons). **In Website Development Field: - WordPress (PSD to WordPress), Woo-commerce, Shopify, Magento. - HTML to WordPress, Bootstrap to HTML/WordPress - Laravel/Codeigniter/PHP backend development for RESTFUL API's. - WP Plugin development & customisation. - MongoDB/MYSQL/MSSQL/SQLite database management; Highlights: Perfect 5-star reviews | 100+ Projects | On-Time Delivery | Monday-Sunday | Preferred & Verified Freelancer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abdullah1826
 • Πρόσλαβε τον/την   Shuran92
Πρόσλαβε τον/την   Shuran92

  Shuran92 Shuran92

  Australia $33 USD / ώρα
  Senior Mobile Application Developer
  Australia
  Senior Mobile Application Developer with around 8 years experience in software development lifecycle (SDLC) including analysis, design, development, and testing, deployment and documentation as per ISO standards. Experience in Mobile Application Operating systems like iOS and Android. Skilled, motivated and...
  Senior Mobile Application Developer with around 8 years experience in software development lifecycle (SDLC) including analysis, design, development, and testing, deployment and documentation as per ISO standards. Experience in Mobile Application Operating systems like iOS and Android. Skilled, motivated and product-oriented mobile application developer with strong Object Oriented Programming Concepts and design skills Experience in developing iPhone and iPad apps Skills Mobile: Swift, Objective c, Java, Kotlin, Flutter, React Native, Ionic Server side: Node.js, Python/Django, Bash Scripting, Redhat/Linux Administration Client side: Angular 2+, Reactjs, Javascript, jQuery, HTML5, CSS3 Databases: MySQLa, PostgreSQL, MongoDB Cloud Solutions: Amazon Web Services : EC2, S3, Elasticbean, Heroku Other: Git, Social Media API's ( Facebook, Twitter, Linkedin ),etc λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Shuran92
 • Πρόσλαβε τον/την   corpmember29
Πρόσλαβε τον/την   corpmember29

  corpmember29 corpmember29

  India $16 USD / ώρα
  Android l iOS l flutter l React Native l backend
  India
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS,...
  Our specialization fields : -I am a Full Stack Developer. (Senior Developer) I am confident that you will be completely satisfied with the quality, timeliness, and professionalism of my work. My skills include Angular, ReactJS, NodeJS, PHP/Laravel, ReactNative... Javascript, Jquery, HTML, CSS, C/C++,... MySQL, MongoDB - more than 10 years experience in Development on IT jobs. - like to work on the team. I have extensive experience in : Native app development: XCode, Objective C, Swift, Java, kotlin , Android Studio Cross-Platform App Development: React Native, React.Js, Hybrid(ionic), Backend Technologies: AWS Experiences: Developed a lot of Applications(web and mobile, desktop) We beat deadlines and leave our clients completely satisfied. We have the skills you need, and we have . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την corpmember29
 • Πρόσλαβε τον/την   Sergeyves
Πρόσλαβε τον/την   Sergeyves

  Sergeyves Sergeyves

  Russian Federation $30 USD / ώρα
  Native iOS/Android Guru | Swift, Objective C, Java
  Russian Federation
  As I am a native iOS and Android app developer, I have been working in iOS and Android app development with swift, objective c, java, kotlin for 7 years. - Native iOS and Android(Swift,Objective C, Java, Kotlin) and SwiftUI - Hybrid app Development(Flutter, Dart) - Backend Development(Node.js, Laravel, Angular.js) -...
  As I am a native iOS and Android app developer, I have been working in iOS and Android app development with swift, objective c, java, kotlin for 7 years. - Native iOS and Android(Swift,Objective C, Java, Kotlin) and SwiftUI - Hybrid app Development(Flutter, Dart) - Backend Development(Node.js, Laravel, Angular.js) - Online backend(Firebase, Backendless, MongoDB, Amazon) - Local Database(Realm, SQLite, CoreData, UserDefault) - App Categories. Social Networking, Dating, Food Delivery, GPS Navigation(Geocoding, Geofencing, Geolocation), GPS tracking, Music recording and Streaming, Photo and Video, Health and Fitness. - Game Development(Cocos2d) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sergeyves

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""