iOS Developers Για Πρόσληψη

 • iOS Development
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 395 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DAYDREAMSOFT LLP started back in 2018 with 1 thoughts in mind that how can we serve top level Websites, Apps, And Games services to the world. ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top level services ⟶ Use always latest technologies standards ⟶ Be always customer focused ✅ TECHNOLOGY STACK ✅ ⟶ FrontEnd➧ PSD, HTML, CSS,...
  DAYDREAMSOFT LLP started back in 2018 with 1 thoughts in mind that how can we serve top level Websites, Apps, And Games services to the world. ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top level services ⟶ Use always latest technologies standards ⟶ Be always customer focused ✅ TECHNOLOGY STACK ✅ ⟶ FrontEnd➧ PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Vue.js, Express.js ⟶ BackEnd➧ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter, Java, Python, Ruby on Rails, MVC ⟶ CMS➧ WordPress, Drupal ⟶ Progressive Web Apps (PWA) ⟶ DB➧ MySQL, MongoDB, SQL ⟶ Mobility➧ iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ⟶ Marketing➧ SEO & Digital Marketing ⟶ Shop➧ Shopify (Liquid), Magento, Woocommerce ⟶ Servers➧ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Shared ⟶ Games➧ Unity 3D ⟶ Version Control➧ Github, Gitlab, SVN ⟶ AI ✅ OUR STRENGTHS ✅ ⟶ Regular Communication ⟶ Daily Work Update Report ⟶ 100% Guaranteed Plagiarism Free Work ⟶ Technology/Process Maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   Fariza2707
Πρόσλαβε τον/την   Fariza2707

  Fariza2707 Fariza2707

  Kazakhstan $30 USD / ώρα
  WEB & MOBILE ENGINEER
  Kazakhstan
  Extensive experience in the Web & Mobile field. Thanks to Strong perseverance, good concentration and responsibility, I was able to get career growth in the first year of working in a team. I'm working as Web & Mobile professional in this field with over 7 years of rich experience. Information Technology is not just...
  Extensive experience in the Web & Mobile field. Thanks to Strong perseverance, good concentration and responsibility, I was able to get career growth in the first year of working in a team. I'm working as Web & Mobile professional in this field with over 7 years of rich experience. Information Technology is not just meant to make your job easy, it’s meant to make your business grow faster and hence businesses need a consultant and not a software vendor. It is my pleasure and happiness to be able to help business and people even a little with my talent. Having an analytical mindset, I can solve any assigned tasks. I love to work with conscientious, reliable and hardworking people. Expertise In : ✔️ Javascript (Node, React, Typescript, Vue, Angular, Express) ✔️ PHP ( Laravel, Symfony) ✔️ Python, Django, Flask, .Net core (C#), Asp.net Web API/MVC ✔️ Responsive Web Design (HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap) ✔️ Mobile App (Android, iOS)(Flutter, React Native, Hybrid) ✔️ Database (MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Aws DynamoDB, RedisDB, Azure CosmosDB, MS SQL, Query Optimization) ✔️Web Service Testing Consoles : Postman, REST Console, Swagger. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Fariza2707
 • Πρόσλαβε τον/την   shankaranp20
Πρόσλαβε τον/την   shankaranp20

  shankaranp20 shankaranp20

  India $20 USD / ώρα
  Expert iOS Developer | Swift | Objective-C | iOS
  India
  From Prototype To Development To App In Store = Clients' Peace Of Mind I am a computer science Engineer. I have been working as a full time freelancer and have completed projects relating to iOS Application, Third Party supported apps, Chatting Apps, Subscriptions Related Application, Application publish on Apple...
  From Prototype To Development To App In Store = Clients' Peace Of Mind I am a computer science Engineer. I have been working as a full time freelancer and have completed projects relating to iOS Application, Third Party supported apps, Chatting Apps, Subscriptions Related Application, Application publish on Apple Store. Specialization: ❇️ GUI Optimization Expert ❇️ API Integration ❇️ Third Party SDK Integration Reasons to go with me: ❇️ 10+ years of Experience ❇️ 24*7 availability ❇️ Available at IM if required Skills: Client-Server Applications / RESTful API / Push Notifications / CoreData / Firebase Database/ Firebase Analytics / Firebase Storage / Firebase Cloud Messaging / Firebase Remote Config / Fabric / Crachlytics / Instagram / Facebook / YouTube / Google Analytics / Google Maps / AppStore / UIKit / Foundation / CocoaTouch / ARKit / iOS SDK / UI / Storyboard / XIB / AutoLayout / Apple / iTunes / Git / SourceTree / Alamofire / Codable / AFNetworking / MVC / MVVM / VIPER / Xcode / iPhone / iPad / Swift / Objective-C / Jira / TestFlight / Postman / Charles / WebRTC libraries / StoreKit (In-app purchases, subscriptions) You will never regret hiring me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shankaranp20
 • Πρόσλαβε τον/την   bagration777
Πρόσλαβε τον/την   bagration777

  bagration777 bagration777

  Georgia $60 USD / ώρα
  Pro Computer Vision | Blockchain Developer
  Georgia
  Are you in the market for software development? Do you need full-scope services entailing back-end AND front-end development tasks? Then you’ve come to the right place. My name’s Giorgi, and I’m a full stack developer and software development expert with a B.Sc. in software engineering and more than 10 years...
  Are you in the market for software development? Do you need full-scope services entailing back-end AND front-end development tasks? Then you’ve come to the right place. My name’s Giorgi, and I’m a full stack developer and software development expert with a B.Sc. in software engineering and more than 10 years experience in many different areas of the industry. I specialize in a number of different fields, including: • Back-end to Front-end development ◦ PHP ◦ Python frameworks ◦ Javascript frameworks • Blockchain Development • Mobile App Development • Windows/Linux/Mac app development • Deep Learning/AI/Image Processing My tools and software list is extensive, so if there’s anything in particular that you need used, just mention it and I’ll likely be able to integrate it into the work plans. I am always available on Freelancer, offering 24/7 customer support and troubleshooting, and quick response on new projects or proposals. I guarantee accurate timelines, easy communication, and top notch products that will meet all your software needs. So what are you waiting for? Fire me off a message or hit the “Hire Me Now” button and let’s get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bagration777
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  Top Rated Website & Mobile App Developer
  India
  Main Expertise includes: PHP, Wordpress, Shopify, Laravel, Cakephp, Codeigniter, Magento, Drupal, Zend, jQuery, ReactJS, SEO, MVC, Node.JS, Angular JS, HTML5, CSS3, Android, iOS, React Native, Ionic, PhoneGap, SEO, Digital Marketing, Unity 3D, Java, .NET, And More... ➤ My CORE STACK: ⟶ FrontEnd ➧ PSD, HTML, CSS,...
  Main Expertise includes: PHP, Wordpress, Shopify, Laravel, Cakephp, Codeigniter, Magento, Drupal, Zend, jQuery, ReactJS, SEO, MVC, Node.JS, Angular JS, HTML5, CSS3, Android, iOS, React Native, Ionic, PhoneGap, SEO, Digital Marketing, Unity 3D, Java, .NET, And More... ➤ My CORE STACK: ⟶ FrontEnd ➧ PSD, HTML, CSS, Bootstrap, Angular JS, React, Vue.js, Express.js ⟶ BackEnd ➧ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ⟶ CMS ➧ WordPress, Drupal, Joomla ⟶ DB ➧ MySQL, MongoDB ⟶ Mobility ➧ iOS & Android (Flutter, ionic, Kotlin, React Native) ⟶ Shop ➧ Shopify (Liquid), Woocommerce, Magento ⟶ Servers ➧ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ⟶ Marketing ➧SEO + DIGITAL MARKETING ⟶ Design ➧ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ⟶ Game ➧ UNITY 3D ➤ My STRENGTHS ⟶ Regular Communication ⟶ Daily Work Update Report ⟶ 100% Guaranteed Plagiarism Free Work ⟶ Technology/Process Maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Freelance firm of over 350 highly-skilled professionals who have built programs, apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be...
  We're a top Freelance firm of over 350 highly-skilled professionals who have built programs, apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   aleksandart450
Πρόσλαβε τον/την   aleksandart450

  aleksandart450 aleksandart450

  Serbia $45 USD / ώρα
  Blockchain | Mobile | Web Developer
  Serbia
  I am passionate about my work and have over 10 years of experience in mobile and Web development. I am a firm believer in "you get what you pay for", so I like to go above and beyond for the projects and clients I work with. I have built 100+ websites for my clients all over the world. I am proficient in iOS and...
  I am passionate about my work and have over 10 years of experience in mobile and Web development. I am a firm believer in "you get what you pay for", so I like to go above and beyond for the projects and clients I work with. I have built 100+ websites for my clients all over the world. I am proficient in iOS and Android development as well as backend websites that provide RESTful/JSON data to the application. Also, As an expert in creating cross-platform iOS/Android and native iOS apps. My strong technologies as: * Blockchain development - Ethereum, Smart Contract, Solidity, Solana, Polygon, Algorand * Web development (PHP, Laravel, CI, React.JS, Node.JS, React, Angular, Vue Svelte.JS, React.js, Web3.js) * Phaser 2/3, JavaScript * Android development (Kotlin, Java) * Hybrid app development (React Native, Flutter/Dart, ionic 3/4) * iOS development (Swift, Objective-C) * Voice over IP(VoIP), WebRTC * Google FireBase, MySQL, SQLite * Design patterns: MVC, Clean Swift, VIPER, MVVM/RxSwift * Third-party SDKs: Facebook, PayPal, Stripe, Google Maps * Django, Flask, FastApi λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aleksandart450
 • Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009
Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009

  riteshjain009 riteshjain009

  India $25 USD / ώρα
  Bring your idea to reality .
  India
  Hello, Welcome to Helpful Insight! We are one of the leading Website, Mobile and UX/UI Development teams in the freelance community. We operate as one of the leading agencies in all things Web and Mobile Development, and have been doing so since 2016. With a team of over 30 people, we offer many different services at...
  Hello, Welcome to Helpful Insight! We are one of the leading Website, Mobile and UX/UI Development teams in the freelance community. We operate as one of the leading agencies in all things Web and Mobile Development, and have been doing so since 2016. With a team of over 30 people, we offer many different services at competitive prices, including (but not limited to): ● Website Development ○ Laravel ○ CI ○ PHP ○ WordPress ○ Zend ○ Vue JS ○ Node JS ● Website Design ○ HTML5 ○ CSS3 ○ Jquery ○ Animation ○ SaaS ● Mobile Development ○ Andorid ○ Flutter ○ React Native ○ Ionic Utilizing these services and abilities, we work with our clients to not only create the physical asset, but to nurture and develop the concept. It’s so important that our clients are not just happy with the finished product, but feel that we’ve gone the extra mile for them, and we’d like to do that for you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την riteshjain009
 • Πρόσλαβε τον/την   Worthply44
Πρόσλαβε τον/την   Worthply44

  Worthply44 Worthply44

  India $15 USD / ώρα
  Flutter, Native Android Apps, and WordPress expert
  India
  We are a team of Mobile App and Web Developer who, with a team of highly-skilled professionals, offers some of the best development skills and project management capabilities on Freelancer. We are well-trained in mobile app development through Flutter (cross-platform), Native Android, and Kotlin. We as a team...
  We are a team of Mobile App and Web Developer who, with a team of highly-skilled professionals, offers some of the best development skills and project management capabilities on Freelancer. We are well-trained in mobile app development through Flutter (cross-platform), Native Android, and Kotlin. We as a team utilize tools like Android Studio and Postman to help us deliver top-tier application assets. Our Web Development capabilities are built through our knowledge and expertise in WordPress, Laravel, CodeIgniter, MySQL/MogoDB and PHP. We are fullstack developers and are not scared off by a project of any size or complexity. If you’re interested in working with us, please reach out! Whatever the project, we’re ready and willing to build out a plan with you and create the best app you’ve ever seen! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Worthply44
 • Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld
Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld

  imagicaworld imagicaworld

  India $10 USD / ώρα
  Mobile Apps ( Flutter & Native ) and Web Expert
  India
  Welcome !! My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+...
  Welcome !! My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App expertise- - Uber Style App, Home service app, Package delivery app, Scientific Calculator app, Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Dating app, water controller app, PhoneGap apps , E learning , Life Style , Quiz app - Google Map/GPS system apps, Restaurant delivery apps, Food ordering app, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, pregnancy app - Travel apps , Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, WORDPRESS, HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imagicaworld

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""