Investment Researchers Για Πρόσληψη

 • Έρευνα Επενδύσεων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 48 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l
Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Business Writer | Content Strategist | Marketer
  Pakistan
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moizdzo3l
 • Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting
Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting

  SwellAccounting SwellAccounting

  Australia $50 USD / ώρα
  CFO, Business Coach; Grant & SEO Content Writer
  Australia
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business...
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business documentation writing. I have over 30 years of business experience, culminating in my current position as one of the top qualified CFOs and Business Managers across all industry sectors. I’m able to offer and complete many different types of services for my clients, including (but not limited to): • Business Consulting • Business Coaching • Chief Financial Officer • Business Plans & Feasibility Studies • Grant Writing • Accounting & Bookkeeping • Cash Flow Forecasting • Website content • Marketing Research • Ghost Writing (including my own eBooks) • Article Writing • Research Writing • CV/Resumes As can be seen from the list above, I’m capable of offering the same services as agencies and full-time CFOs, both of which are much more expensive than myself and do not necessarily have the same industry and practical experience. I’ve worked with clients across the globe creating top-quality business reports (business plans, feasibility studies, grant applications, etc.), assisting with finances and development of systems and processes (among many other things) whilst meeting tight deadlines. When it’s all said and done, I hang my hat on my professionalism, and I would love to be able to show you my passion and attitude through my work. So please, if you’re at all interested let me know! I want to help you achieve your goals, but I can’t do that without you! Thanks, Peter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SwellAccounting
 • Πρόσλαβε τον/την   doctorkendrick20
Πρόσλαβε τον/την   doctorkendrick20

  doctorkendrick20 doctorkendrick20

  Kenya $20 USD / ώρα
  I'm a P.h.D holder and Experienced Academic Writer
  Kenya
  Academic Writing Expert Hello potential client, I am a versatile freelancer with over fifteen years of academic research, writing, and editing experience. My work has been published in academic journals and books, as well as more popular magazines. I pride myself in providing quality work - no matter the job - to...
  Academic Writing Expert Hello potential client, I am a versatile freelancer with over fifteen years of academic research, writing, and editing experience. My work has been published in academic journals and books, as well as more popular magazines. I pride myself in providing quality work - no matter the job - to all of my clients. I'm Good in SPSS, Statistics, Stata, R Programming, IT, Computer Science, Business, Psychology, Chemistry, English, Biology, Medicine, Nursing, Python, C++, Java, etc Even more than the process of writing, I love researching and gathering knowledge before giving shapeless words form and function. With the ability to adapt to many styles of writing, I am thorough in my research and I am always prepared to do whatever it takes to complete an assignment. Whatever the size of the task, I strive for perfection and deliver exactly what the client wants and needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την doctorkendrick20
 • Πρόσλαβε τον/την   Dataworker44
Πρόσλαβε τον/την   Dataworker44

  Dataworker44 Dataworker44

  India $12 USD / ώρα
  Office Admin | Lead Generation | Scrape
  India
  We will give you the best result by using My Past 11 Year experience and excellent academic skills on your project. I'm sure you'll be convinced after you see how We execute this project. You can chat with me and let's get started, ******Dreaming for having Highest Feedback On Freelancer.com******* ======>Your...
  We will give you the best result by using My Past 11 Year experience and excellent academic skills on your project. I'm sure you'll be convinced after you see how We execute this project. You can chat with me and let's get started, ******Dreaming for having Highest Feedback On Freelancer.com******* ======>Your Satisfaction is Our Career.<======= λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dataworker44
 • Πρόσλαβε τον/την   hijabnn91
Πρόσλαβε τον/την   hijabnn91

  hijabnn91 hijabnn91

  Pakistan $3 USD / ώρα
  Quality, Accuracy & Reliability
  Pakistan
  Thanks in advance for give your valuable time to look at our Profile. We are a company having five years experience in the virtual world in fields ranging from simple data entry projects to complex research based tasks . Quality, Accuracy, Reliability and Response are main Objectives of our Progress. We are...
  Thanks in advance for give your valuable time to look at our Profile. We are a company having five years experience in the virtual world in fields ranging from simple data entry projects to complex research based tasks . Quality, Accuracy, Reliability and Response are main Objectives of our Progress. We are interested to maintain our Repeat Client's Percentage. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hijabnn91
 • Πρόσλαβε τον/την   RRconsultant
Πρόσλαβε τον/την   RRconsultant

  RRconsultant RRconsultant

  India $40 USD / ώρα
  Quickbooks I Xero I CFO I Financial Model
  India
  We're among the *Top 1 Percentile* of users as per Freelancer.com insights with 175+ five star reviews. We are a Premier member of this platform (top tier). I am a &quot;TOP RATED&quot; bookkeeping, accounting, financial consulting expert working on Freelancer.com with 100% Job Success rate and Preferred Freelancer...
  We're among the *Top 1 Percentile* of users as per Freelancer.com insights with 175+ five star reviews. We are a Premier member of this platform (top tier). I am a &quot;TOP RATED&quot; bookkeeping, accounting, financial consulting expert working on Freelancer.com with 100% Job Success rate and Preferred Freelancer tag. We have more than 10 years/15,000 hours of experience in providing bookkeeping &amp; accounting services, Virtual CFO services (financial model, Investor Pitch Deck and Business Plan) to 400+ clients across different markets. Team comprises of Chartered Accountant, US Qualified CPA, ASA (CPA Australia), ACCA, MBA Finance, CFA (US). Accounting/Compliance services: o Xero: Silver Champion Adviser o Quickbooks - Platinum Level Advanced ProAdvisor o WaveApps and Zohobooks certified o Bookkeeping and Accounting Services with 200+ clients from US, Aus, Canada, UK and other countries o Tax Return preparation: Drake, Taxact, Turbo Tax, Pro Series. Forms 1040, 1120, 1120S, 1065, Trust returns, NOL carrybacks etc. US qualified CPA in the team o BAS filing in Australia, Individual and Corporate tax return in Australia. ASA (CPA Australia) team member o Companies House/ HMRC filing in UK. ACCA Team member o Excel and Budgeting Specialist I have worked for a wide range of duties, including building out workflow systems &amp; processes and accounting, reconciling, bookkeeping, inventory management, accounts receivable, accounts payable, payroll, E-Commerce/Amazon FBA Bookkeeping, AirBnB Reconciliation, Vacation Rental and Property Management bookkeeping etc. Over the years, it has been my &quot;specialty&quot; to clean up messes in QuickBooks Online and Xero. I can help you with the following: 1) Setting up your books/accounts from the scratch with XERO and Quickbooks Online, 2) Setting up and maintain accounting &amp; bookkeeping systems for E-Commerce businesses selling on Amazon FBA, Ebay, Magento, BigCommerce, WooCommerce 3) Migration/ Converting accounting systems from/to XERO, Quickbooks or from any other system to Xero/ Quickbooks 4) 3rd party business application integration with XERO and Quickbooks 5) Regular Bookkeeping and Reconciliations - Financial Reporting &amp; Financial statement preparation, Accounts Receivable and Accounts Payable management, Inventory Management systems - DEAR Inventory, Unleashed, Stitch Labs Financial Modeling and Business Plan services: o Financial models/ Projections/ Valuation for Hedge funds, PE/IB/VC clients, as well as Startups o Valuation of companies o Pitch Decks o Business Plans o Equity Research o Market Research o Feasibility Studies Vision: o Delight our clients with top quality services o Work to build long term client relationship We are available 24/7. Contact me today; I am here to help and I love helping entrepreneurs! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RRconsultant
 • Πρόσλαβε τον/την   tonnyKlein
Πρόσλαβε τον/την   tonnyKlein

  tonnyKlein tonnyKlein

  Kenya $10 USD / ώρα
  Article Writer* Researcher * Proofreader* Editor
  Kenya
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am familiar with a number of citation styles among them MLA, APA, APSA, Oxford, Chicago,...
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am familiar with a number of citation styles among them MLA, APA, APSA, Oxford, Chicago, OSCOLA, Harvard and Turban. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing, business writing, research proposal, dissertations, technology, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and humanities based works and academic writing. Clients value my exceptional writing abilities, attention to detail, and ability to meet tight deadlines. With a strong command of the English language, I consistently deliver engaging, informative, and well-researched content that exceeds expectations. Additionally, I have expertise in editing and proofreading, allowing me to identify and rectify grammar, syntax, and spelling errors. I prioritize professionalism and maintain open communication with clients to ensure their needs are fully met. Overall, I am confident that my skills, expertise, and commitment to excellence make me an excellent choice for any writing project. I am dedicated to delivering results that will meet or exceed your expectations. I offer an error free, personal service. You can find me online 6 to 7 days a week, message me or click on &quot;Hire me&quot; to get well-researched and plagiarism-free content with quick turnaround time and unparalleled customer service. I'm easy to chat to and very keen to achieve a 5/5 results. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tonnyKlein
 • Πρόσλαβε τον/την   engineerscarlett
Πρόσλαβε τον/την   engineerscarlett

  engineerscarlett engineerscarlett

  Kenya $10 USD / ώρα
  Research/Economics/Management/Essay/Bplans/SEO
  Kenya
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can...
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can rest assured that you will get a high-quality product. Beyond quality, thus available for constant communication and updates on ongoing projects. I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in IT which provide me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first class and unique assistance to all my clients within their budget. This is in line with my approach of putting the interests of every one of my clients first with a point of building up a decent relationship. My ultimate goal is customer satisfaction. Hire me λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την engineerscarlett
 • Πρόσλαβε τον/την   dmjuma
Πρόσλαβε τον/την   dmjuma

  dmjuma dmjuma

  Kenya $20 USD / ώρα
  PhD Level Research, Market Research, Data Science.
  Kenya
  What customers say about my data science and decision science work "A great problem solver, who can think for himself and deliver great results" Hi, I AM RANKED TOP 1% OF FREELANCERS HERE ON FREELANCER.COM BASED ON JOBS COMPLETED AND REVIEWS. I am a data consultant who unlock immense value from data, by telling...
  What customers say about my data science and decision science work "A great problem solver, who can think for himself and deliver great results" Hi, I AM RANKED TOP 1% OF FREELANCERS HERE ON FREELANCER.COM BASED ON JOBS COMPLETED AND REVIEWS. I am a data consultant who unlock immense value from data, by telling intricate valuable stories through reports, from the data modern business possess. I am a PhD level expert data scientist, decision scientist, market researcher, copywriter, professionally trained content assistant, and data analyst. I specialize in market research, business data analytics and decisions, technical reports and models validation. I am open to any gig involving data science, research, writing or editing! As an expert data consultant I help small and large business find solution using data. I will help, among others, the following; Internal Audit & Risk Assessment Decision Science Market Research Reports Business Plans Marketing Plans Commercial Plans Sales Plans Logistics Management Strategy Material Management Strategy Fintech Model Validation Infrastructure & Platform Analysis Data Science and Analytics Employee Training Plan Market Sizing Non-fungible Tokens (NTF) Competitive Research and Tokenization Business Analysis Research Articles Business Data Analysis Industry Research Reports Market Data Search Data Research and Analysis Business Proposals Feasibility Studies SEO Analysis Digital Marketing Plans Business Operation Manuals Manual and Automated Keyword Research Business Procedure and Process I am available right now for your service and I will complete your task with ultimate dedication. Go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome high quality research papers. I am ready to be hired by you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dmjuma
 • Πρόσλαβε τον/την   assignsolver
Πρόσλαβε τον/την   assignsolver

  assignsolver assignsolver

  Pakistan $9 USD / ώρα
  ♛Business Plan |Pitch Deck | CV/Resume & LinkedIn♛
  Pakistan
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would...
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would love to help your business reach new heights by optimizing your business for opportunities. My business plans are investors friendly and as such includes; ✹✹Executive Summary ✹✹Company Summary ✹✹Products Services ✹✹Market Analysis Summary (Industrial Analysis, Market Needs and Trends, and Target Market Description) ✹✹Competitive Analysis ✹✹Strategy and Implementation Summary (Competitive Edge) ✹✹Marketing Plan ✹✹SWOT Analysis ✹✹Important Charts and Graphs A complete financial plan will include: ✹✹Start-up Summary ✹✹Sales Forecasts ✹✹Projected Profit and Loss ✹✹Balance Sheet ✹✹Cash Flow ✹✹Break-even Analysis ✹✹Charts and Tables ⭐⭐ Pitch Deck ⭐⭐ I am a Professional Business PowerPoint Presentation Specialist and Pitch deck designer with over 10+ years of experience. I offer a classy, creative, professional type of presentation with custom graphics. My services include: ✹✹Pitch Deck Presentations. ✹✹Corporate Presentations. ✹✹Google Slides Presentation. ✹✹Branded Templates. ✹✹Professional design of your idea. ✹✹Corporate PowerPoint presentation templates. ✹✹Redesign your existing deck to the new standards. Why to choose me: ⭐ I Have prepared more than 1300 investor-ready business plans and about 60% of them got funded. ⭐ I do not offer templates. Our team works on each business plan from start and prepares a document 100% relevant to the business. ⭐ I offer 3 documents – An editable word file, a professional PDF file (if needed) and an automated and editable excel file for financials. ⭐ My plans are professionally-formatted and ready to be presented to anyone. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages...!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την assignsolver

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""