Διαδικτυακή Έρευνα Data Processing Executives Για Πρόσληψη

 • Διαδικτυακή Έρευνα
 • Επεξεργασία Δεδομένων
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την sergiuloghin
  6.8
  92 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  very easy. My top skills are: -Excel -VBA -Web scraping -20eeaecbf6Data986ed34d23 entry -20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6research986ed34d23 -20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6processing986ed34d23 -AutoCAD Looking forward to your projects! Thank you!
  Greetings! If you're looking for top-quality services, you've come to the right place. I always show my respect for clients through the services I deliver. My work is characterized by precision and speed. My high repeat hire rate and all my reviews are the best indicator to the fact that you are a priority for me. I always respond to my messages in seconds and the communication with me will be very easy. My top skills are: -Excel -VBA -Web scraping -Data entry -Internet research -Data processing -AutoCAD Looking forward to your projects! Thank you! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Khurramz
  7.2
  206 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  ) ✔️20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6Processing986ed34d23(20eeaecbf6Data986ed34d23 entry from websites, to websites, to softwares and apps etc.) ✔️Ms Powerpoint (Presentations, conversions, linking to 20eeaecbf6database986ed34d23, graphs etc.) ✔️Book Keeping (20eeaecbf6Data986ed34d23 uploads ... I am a full time freelancer available to help you almost the whole day. Below are the services offered by me: ✔️Web scraping and search (Extraction of 20eeaecbf6data986ed34d23 from websites and 20eeaecbf6research986ed34d23) ✔️PDF ... 20eeaecbf6research986ed34d23 of information from 20eeaecbf6internet986ed34d23 etc.) ✔️SEO (Search Engine Optimization) ✔️WordPress (Complete setup, Installation and fixing problems)
  I am a full time freelancer available to help you almost the whole day. Below are the services offered by me: ✔️Web scraping and search (Extraction of data from websites and research) ✔️PDF (Conversions to/from Ms Office, editing, splitting, forms etc.) ✔️Ms Excel (VBA, Macros, Pivots, Dashboards, Managing data, reports, conversions etc.) ✔️Ms Word (Formatting, renaming, conversions, graphs etc) ✔️Data Processing(Data entry from websites, to websites, to softwares and apps etc.) ✔️Ms Powerpoint (Presentations, conversions, linking to database, graphs etc.) ✔️Book Keeping (Data uploads, routine entries, reporting etc.) ✔️Accounting (Financial Statements, Financial Analyses, Guidance etc.) ✔️Transcription Services (Audio / video to text in word etc.) ✔️Research (Financial and general research of information from internet etc.) ✔️SEO (Search Engine Optimization) ✔️WordPress (Complete setup, Installation and fixing problems) λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την adataprocessor
  5.6
  42 αξιολογήσεις $8 $ την ώρα
  free quote! I am an expert with: =>20eeaecbf6Data986ed34d23 entry =>20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6Processing986ed34d23 =>20eeaecbf6Data986ed34d23 Mining =>20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6Research986ed34d23 =>Web Scraping by Program =>Product upload =>E-Commerce, Amazon, E bay =>MS Word & Excel Expert =>PDF
  I can write a thousand words about my service and skills. But how will you know what is true? About my work, I don't say anything because my work speaks. So scroll the page a little and read comments from my previous clients from all over the world. These are real for sure. Read them and then you will feel confident to trust me with your project. So, what are you waiting for? Invite me and get free quote! I am an expert with: =>Data entry =>Data Processing =>Data Mining =>Internet Research =>Web Scraping by Program =>Product upload =>E-Commerce, Amazon, E bay =>MS Word & Excel Expert =>PDF to Word and Excel =>Admin Support. =>Virtual Assistant. =>Photo Editing I have 5 years experience and ready to serve you 100% output. Service up to 24/7 λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την abdulkarim97
  3.6
  7 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  #20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6processing986ed34d23 #powerpoint #20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6research986ed34d23 #web design #Graphics desing #Photo shot I am a hard worker and 24*7 service. If you like my profile please hire me. If you have any question feel free to ask me. thanks... ... Areas Of Expertise: Expertise In # 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry # Excel # Web Search # Web Scraping # Contact Email 20eeaecbf6Database986ed34d23 Creation # 20eeaecbf6Research986ed34d23 # Ecommerce Site product uploads # Copy Typing # Pdf to Excel -Word
  Areas Of Expertise: Expertise In # Data Entry # Excel # Web Search # Web Scraping # Contact Email Database Creation # Research # Ecommerce Site product uploads # Copy Typing # Pdf to Excel -Word #Data processing #powerpoint #Internet research #web design #Graphics desing #Photo shot I am a hard worker and 24*7 service. If you like my profile please hire me. If you have any question feel free to ask me. thanks... λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την AhmedSalahA
  3.2
  10 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  ,Word: 20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6Processing986ed34d23, Web search, 20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6Research986ed34d23 - Conversion: PDF to excel & word Thank you ... , Branding - Finding Contact Details: CEO, CFO, MD,CTO, VP, IT Manager, controller, Finance, etc - Product Upload: on Ebay, Amazon,WordPress,Shopify, Woocommerce and other websites - 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry: Excel
  Welcome to my profile page Featured Review : “Ahmed was very persistent given a very difficult and annoying troubleshooting problem. I appreciate his expertise in all things python.” - sophonie : United States skills that I can do :- Computer engineer - Programming: HTML,CSS, Responsive, JavaScript, PHP,Wordpress, Shopify, Python (Web Scraping) - Ecommerce: Ebay, Amazon,WordPress,Shopify, Woocommerce, SEO - Design: Logo, Business Card, Illustrator, Brochures, T-shirt, Book Covers, Photoshop, Photo Editing, Graphic Design, Branding - Finding Contact Details: CEO, CFO, MD,CTO, VP, IT Manager, controller, Finance, etc - Product Upload: on Ebay, Amazon,WordPress,Shopify, Woocommerce and other websites - Data Entry: Excel,Word: Data Processing, Web search, Internet Research - Conversion: PDF to excel & word Thank you λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την wzkhokon
  3.1
  4 αξιολογήσεις $5 $ την ώρα
  Hello, I have a lot of working experience with 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry, 20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6Research986ed34d23, Order 20eeaecbf6Processing986ed34d23, Magento, Wordpress. I would like to be hire by your company/you for any of your projects. I have ... worked for many years as a 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry Operator and Web 20eeaecbf6Researcher986ed34d23. Magento 20eeaecbf6Data986ed34d23 entry and Wordpress 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry I like best. I have some SEO skill too. I have good communication and good English
  Hello, I have a lot of working experience with Data Entry, Internet Research, Order Processing, Magento, Wordpress. I would like to be hire by your company/you for any of your projects. I have worked for many years as a Data Entry Operator and Web Researcher. Magento Data entry and Wordpress Data Entry I like best. I have some SEO skill too. I have good communication and good English skill. Best work is my regular performence. Clients satisfaction is my first priority. I am ready to be hired by you for your jobs today. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την AhmedMando1
  2.6
  4 αξιολογήσεις $3 $ την ώρα
  : Ebay, Amazon,WordPress, Woocommerce, SEO ✔️ Product Upload: on Ebay, Amazon,WordPress, Woocommerce and other websites. ✔️ 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry: Excel,Word: 20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6Processing986ed34d23, Web search,Web Scarpy, 20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6Research986ed34d23,Virtual assistant. ✔️ Conversion: PDF to excel & word. ★ ★ Thank you ★ ★
  Welcome to my profile page Featured Review: Top Job -Eugen -Germany skills that I can do Computer engineer. Any back-end in Website . Programming: HTML,CSS, Responsive, JavaScript, j query , PHP,Wordpress ,Python. Ecommerce: Ebay, Amazon,WordPress, Woocommerce, SEO Product Upload: on Ebay, Amazon,WordPress, Woocommerce and other websites. Data Entry: Excel,Word: Data Processing, Web search,Web Scarpy, Internet Research,Virtual assistant. Conversion: PDF to excel & word. Thank you λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Devrits
  5.2
  15 αξιολογήσεις $3 $ την ώρα
  period. Specialized for any kind of 20eeaecbf6research986ed34d23 and virtual assistant tasks. My Admin/Office Skills as follows: 20eeaecbf6Internet986ed34d23 20eeaecbf6Research986ed34d23 and 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry 20eeaecbf6Data986ed34d23 Conversion (Any format to Any format) 20eeaecbf6Internet986ed34d23 ... Explorer, Firefox, Web Search MS-Excel (20eeaecbf6Data986ed34d23 Collection & 20eeaecbf6Processing986ed34d23) Adobe Acrobat Reader ( pdf ) Power Point Presentation-ppt Making from the given Topics/Subject/20eeaecbf6Data986ed34d23 WordPress,Joomla Email Marketing,Bulk
  I am a professional Date entry, Web Scraping, Web Search Specialist. I am full time freelancer, working from home, have experience in admin jobs. I am Organized, hard-working, loyal and reliable person with a great attention to details, nurturing great respect for time management and project deadlines. Diligent and very efficient. Able to work on various tasks with high precision in a short period. Specialized for any kind of research and virtual assistant tasks. My Admin/Office Skills as follows: Internet Research and Data Entry Data Conversion (Any format to Any format) Internet Explorer, Firefox, Web Search MS-Excel (Data Collection & Processing) Adobe Acrobat Reader ( pdf ) Power Point Presentation-ppt Making from the given Topics/Subject/Data WordPress,Joomla Email Marketing,Bulk Marketing Telemarketing,Telephone Handling Fast,Accurate & On time Delivery Unlimited Revisions until Clients Satisfaction Money Back Guarantee High Quality and On-Time-Deliver are always guaranteed λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την Harunorrashed86
  1.8
  6 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  excellence from a Freelancing and organizational standpoint. Believes in transparency, commitment, and teamwork. Specialties: 20eeaecbf6Data986ed34d23 Entry, 20eeaecbf6Data986ed34d23 20eeaecbf6Processing986ed34d23, Web Search, 20eeaecbf6Research986ed34d23, Web Scraping, Virtual ... Assistant, Excel, Sales, Social Media Marketing, 20eeaecbf6Internet986ed34d23 Marketing, Market 20eeaecbf6Research986ed34d23, eBay, Product Listing, Graphic Design, Account Managment, Management of customer experience.
  A highly experienced Freelancer with successful track record. More than Four years of experience in Freelancer field. An individual with the results-driven approach and relentless in pursuit of excellence from a Freelancing and organizational standpoint. Believes in transparency, commitment, and teamwork. Specialties: Data Entry, Data Processing, Web Search, Research, Web Scraping, Virtual Assistant, Excel, Sales, Social Media Marketing, Internet Marketing, Market Research, eBay, Product Listing, Graphic Design, Account Managment, Management of customer experience. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""